Silvercrest SSP 2600 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SSP 2600 A1 Operating Instructions Manual

Bluetooth selfie stick
Hide thumbs Also See for SSP 2600 A1:
Table of Contents
 • Magyar

  • A Védjeggyel Kapcsolatos Tudnivalók
  • Bevezető
  • InformáCIók a Jelen Használati Útmutatóhoz
  • Rendeltetésszerű Használat
  • SzerzőI Jogvédelem
  • Alapvető Biztonsági Utasítások
  • Biztonság
  • Felhasznált Figyelmeztető Jelzések
  • A Csomag Tartalmának Ellenőrzése
  • Az Egyes Elemek Leírása
  • Üzembe Helyezés
  • Ártalmatlanítás

  • Tárolás Használaton KíVül Helyezés Esetén

   • A Csomagolás Ártalmatlanítása
   • A Powerbank Feltöltése
   • Kezelés És Üzemeltetés
   • Mobil Készülék Feltöltése a Powerbank Segítségével
   • Töltésszint Ellenőrzése
   • Kapcsolaton Keresztül
   • Szelfibot Használata
   • Szelfibot És Okostelefon/Kompakt Fényképezőgép Csatlakoztatása Bluetooth
   • Okostelefon Rögzítése a Szelfibotra
   • Szelfibot Felszerelése
   • Kompakt Fényképezőgép Rögzítése a Szelfibotra
   • Szelfi Készítés
   • A Készülék Kikapcsolása
   • Hibakeresés
   • A Készülék Ártalmatlanítása
   • Tisztítás
   • Tárolás Használaton KíVül Helyezés Esetén
   • Ártalmatlanítás
   • EU Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók
   • Függelék
   • Műszaki Adatok
   • A Kompernass Handels Gmbh Garanciája
   • Szerviz
   • Gyártja
 • Slovenščina

  • Uvod

   • Informacije O Teh Navodilih Za Uporabo
   • Avtorske Pravice
   • Opombe K Blagovnim Znamkam
   • Predvidena Uporaba
   • Opozorila V Teh Navodilih
  • Varna Uporaba

   • Osnovna Varnostna Navodila
   • Opis Delov
   • Začetek Uporabe
   • Preverjanje Obsega Dobave
  • Odstranjevanje Med Odpadke

  • Skladiščenje Naprave, Ki Je Ne Uporabljate 50

   • Odlaganje Embalaže Med Odpadke
   • Polnjenje Napajalne Enote
   • Preverjanje Napolnjenosti
   • Upravljanje in Uporaba
   • Polnjenje Mobilnih Naprav Z Napajalno Enoto
   • Uporaba Palice Za Avtoportrete
   • Povezovanje Palice Za Avtoportrete in Pametnega Telefona/Kompaktnega Fotoaparata Z Vmesnikom Bluetooth
   • Sestavljanje Palice Za Avtoportrete
   • Pritrditev Pametnega Telefona Na Palico Za Avtoportrete
   • Pritrditev Kompaktnega Fotoaparata Na Palico Za Avtoportrete
   • Snemanje Avtoportretov
   • Izklop Naprave
   • Iskanje Napak
   • ČIščenje
   • Skladiščenje Naprave, Ki Je Ne Uporabljate
   • Odstranjevanje Med Odpadke
   • Odstranitev Naprave Med Odpadke
   • Priloga
   • Tehnični Podatki
   • Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti Za EU
   • Proizvajalec
   • Pooblaščeni Serviser
   • Garancijski List
 • Čeština

  • Autorské Právo
  • Informace K Tomuto Návodu K Obsluze
  • Informace O Ochranných Známkách
  • Použití V Souladu S UrčeníM
  • Úvod
  • Bezpečnost

   • Použitá Výstražná Upozornění
   • Základní Bezpečnostní Pokyny
   • Popis Dílů
   • Uvedení Do Provozu
   • Kontrola Rozsahu Dodávky
  • Likvidace

  • Skladování PřI NepoužíVání

   • Likvidace Obalu
   • Nabití Powerbank
   • Kontrola Stavu Nabití
   • Obsluha a Provoz
   • Nabíjení Mobilních Zařízení Pomocí Powerbank
   • Použití Selfiestick
   • Spojení Selfiestick a Smartphone
   • Kompaktní Kamery Via Bluetooth
   • Montáž Selfiestick
   • Upevnění Smartphone Na Selfiestick
   • Upevnění Kompaktní Kamery Na Selfiestick
   • Selfies Fotografování
   • Vypnutí Přístroje
   • Hledání Závad
   • ČIštění
   • Skladování PřI NepoužíVání
   • Likvidace
   • Likvidace Přístroje
   • Příloha
   • Technické Údaje
   • Upozornění K Prohlášení O Shodě EU
   • Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh
   • Servis
   • Dovozce
 • Slovenčina

  • Autorské Právo
  • Informácie O Tomto Návode Na Obsluhu
  • Používanie V Súlade S UrčeníM
  • Upozornenia Týkajúce Sa Ochranných Známok
  • Úvod
  • Bezpečnosť
  • Použité Výstražné Upozornenia
  • Základné Bezpečnostné Upozornenia
  • Kontrola Rozsahu Dodávky
  • Popis Dielov
  • Uvedenie Do Prevádzky
  • Likvidácia

  • Skladovanie Pri Nepoužívaní

   • Likvidácia Balenia
   • Nabíjanie Powerbank
   • Kontrola Stavu Nabitia
   • Obsluha a Prevádzka
   • Nabíjanie Mobilných Zariadení S Powerbank
   • Používanie Selfie Tyče
   • Spojenie Selfie Tyče a Smartfónu / Kompaktného Fotoaparátu Cez Bluetooth
   • Montáž Selfie Tyče
   • Upevnenie Smartfónu Na Selfie Tyč
   • Upevnenie Kompaktného Fotoaparátu Na Selfie Tyč
   • Fotografovanie Selfie (Autoportrétov)
   • Vypnutie Prístroja
   • Hľadanie Chýb
   • Čistenie
   • Skladovanie Pri Nepoužívaní
   • Likvidácia
   • Likvidácia Prístroja
   • Príloha
   • Technické Údaje
   • Upozornenie K EÚ Vyhláseniu O Zhode
   • Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh
   • Servis
   • Dovozca
 • Deutsch

  • Einführung

   • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
   • Urheberrecht
   • Hinweise zu Warenzeichen
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
   • Sicherheit
   • Grundlegende Sicherheitshinweise
   • Teilebeschreibung
   • Inbetriebnahme
   • Lieferumfang Prüfen
  • Entsorgung der Verpackung

   • Powerbank Laden
   • Ladezustand Prüfen
   • Bedienung und Betrieb
   • Mobile Geräte mit der Powerbank Laden
   • Selfiestick Verwenden
   • Selfiestick und Smartphone/Kompaktkamera Via Bluetooth
   • Verbinden
   • Selfiestick Montieren
   • Smartphone auf dem Selfiestick Befestigen
   • Kompaktkamera auf dem Selfiestick Befestigen
   • Selfies Fotografieren
   • Gerät Ausschalten
   • Fehlersuche
   • Reinigung
   • Lagerung bei Nichtbenutzung
   • Entsorgung
   • Gerät Entsorgen
  • Anhang

   • Technische Daten
   • Hinweise zur EU-Konformitätserklärung
   • Garantie der Kompernaß Handels Gmbh
   • Service
   • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
BLUETOOTH
®
SELFIE STICK
Bluetooth
Operating instructions
®
-OS SELFIE BOT
Bluetooth
Használati utasítás
®
Bluetooth
TELESKOPSKA PALICA ZA SELFIEJE
Navodila za uporabo
®
Bluetooth
SELFIE DRŽÁK
Návod k obsluze
®
Bluetooth
TYČ NA SELFIE
Návod na obsluhu
®
Bluetooth
-SELFIESTICK
Bedienungsanleitung
IAN 279393
SELFIE STICK SSP 2600 A1
®

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSP 2600 A1

 • Page 1 SELFIE STICK SSP 2600 A1 BLUETOOTH ® ® SELFIE STICK Bluetooth Operating instructions ® -OS SELFIE BOT Bluetooth Használati utasítás ® Bluetooth TELESKOPSKA PALICA ZA SELFIEJE Navodila za uporabo ® Bluetooth SELFIE DRŽÁK Návod k obsluze ® Bluetooth TYČ NA SELFIE Návod na obsluhu...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ....... . 18   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 5: Introduction

  The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised modifications or the use of unapproved replacement parts. The risk shall be borne solely by the user. ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 6: Warning Symbols Used

  ■ Check the device for visible external damage be- fore use. Do not operate a device that has been damaged or dropped.   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 7 ■ Turn the device off immediately and disconnect any connected charging cables from the device if you smell fumes or notice any smoke. Have the device checked by a qualified specialist before using it again. ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 8 500 g as the device could otherwise be dam- aged. ■ DANGER! Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children. There is a risk of suffocation!   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 9: Description Of Components

  NOTE ► Check the package for completeness and signs of visible damage. ► If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, contact the service hotline (see section "Service"). ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 10: Disposal Of The Packaging

  Connect the micro-USB plug of the charging cable to the micro-USB port on the power bank. A rough estimate of the charge level is shown during charging by means of the charge level LEDs   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 11: Checking The Charge Level

  If charging does not start automatically, press the On/Off button briefly to start the charging process. NOTE ► Alternatively, you can also use the original charg- ing cable (USB cable) provided by the respective device manufacturer. ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 12: Using The Selfie Stick

  You will find a detailed description of how to do this in the operating instructions for your smartphone. ♦ Select SSP 2600 A1 from the list of found devices on your smartphone to pair the two devices. The stops flashing when pairing ®...
 • Page 13: Assembling The Selfie Stick

  Set the horizontal alignment of the smartphone. Undo the fastening screw on the mount by turn- ing it to the right. Turn the fastening screw to the left to lock the smartphone into this position. ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 14: Attaching A Compact Camera To The Selfie Stick

  2 seconds to turn off the selfie stick. The Bluetooth flashes ® three times. NOTE ► The appliance turns off automatically after around 5 minutes, if you do not press any buttons during this time.   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 15: Troubleshooting

  Make the connection as described in the section "Connecting the selfie stick and smartphone/compact camera via Blue- ". For further information, refer to the oper- ® tooth ating instructions of your smartphone or compact camera. ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 16 (+) as an additional trigger button. NOTE ► If you cannot solve the problem with the above- mentioned solutions, please contact the service hotline (see section "Service").   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 17: Cleaning

  This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 18: Appendix

  This device complies with the basic require- ments and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete EU Declaration of Conformity is avail- able from the importer.   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 19: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 20: Service

  You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 279393   ■ SSP 2600 A1 │ ...
 • Page 21: Importer

  Importer Please note that the following address is not the ser- vice address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■  │ GB SSP 2600 A1...
 • Page 22 Gyártja ....... . . 36    19 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 23: Bevezető

  A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul végzett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrész használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. ■ 20    │ SSP 2600 A1...
 • Page 24: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések

  őket a készülék biztonsá- gos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készü- lékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek.    21 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 25 Ezenkívül a garancia is érvényét veszti. ■ Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpög- jön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt. ■ 22    │ SSP 2600 A1...
 • Page 26 Ügyeljen arra, hogy a használt okostelefon vagy a kompakt fényképezőgép ne haladja meg a max. 500 g súlyt, ellenkező esetben megrongálódhat a készülék. ■ VESZÉLY! A csomagolóanyag nem gyerekjáték! A csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszély!    23 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 27: Az Egyes Elemek Leírása

  Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiányta- lan-e és nincs-e rajta látható sérülés. ► Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csoma- golásból eredő, illetve a szállítás során keletke- zett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a „Szerviz“ fejezetet). ■ 24    │ SSP 2600 A1...
 • Page 28: A Csomagolás Ártalmatlanítása

  USB hálózati tápegységhez (a csomag nem tartalmazza). ♦ Csatlakoztassa a töltőkábel mikro USB csatla- kozóját a mikro USB töltőaljzathoz . A hozzá- vetőleges töltési állapotot a töltésjelző LED-ek mutatják:    25 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 29: Töltésszint Ellenőrzése

  . Automatikusan elkezdődik a töltési folyamat. ♦ Ha nem kezdődik el automatikusan a töltés, akkor a töltés indításához nyomja meg röviden a BE/KI gombot TUDNIVALÓ ► Alternatív megoldásként a készülékgyártó eredeti töltőkábelét (USB kábel) is használhatja. ■ 26    │ SSP 2600 A1...
 • Page 30: Szelfibot Használata

  Ehhez részletes leírást az okostelefon használati útmutatójában találhat. ♦ A két készülék csatlakoztatásához válassza ki az okostelefonján a talált készülékek listájából a SSP 2600 A1 bejegyzést. A Bluetooth -LED ® sikeres párosítás után nem villog tovább.    27 ■...
 • Page 31: Szelfibot Felszerelése

  Ehhez lazítsa meg a billenő csukló rögzítőcsavarját a tartón az óramutató járásával ellentétes irány- ba történő elforgatással. Rögzítse az okostelefont ebben a helyzetben a billenő csukló rögzítőcsavar óramutató járásával megegyező irányban történő elforgatásával. ■ 28    │ SSP 2600 A1...
 • Page 32: Kompakt Fényképezőgép Rögzítése A Szelfibotra

  állítsa be a kompakt fényképezőgépen a kívánt fényképbeállításokat. ♦ Nyomja meg a szelfibot fénykép gombját. Az okostelefon vagy a kompakt fényképezőgép készít egy fényképet. A Bluetooth -LED röviden ® felvillan és aktív Bluetooth -kapcsolatot jelez. ®    29 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 33: A Készülék Kikapcsolása

  . Aktív Bluetooth -funkció esetén a ® - LED világít. Ha nem ez a helyzet, ® Bluetooth akkor tartsa lenyomva a BE/KI gombot 2 má- sodpercig a Bluetooth -funkció aktiválásához a ® szelfiboton. ■ 30    │ SSP 2600 A1...
 • Page 34 (+) exponáló gombként történő használatára. TUDNIVALÓ ► Ha a fent nevezett lépésekkel nem tudja megol- dani a problémát, hívja közvetlen ügyfélszolgálati számunkat (lásd a „Szerviz“ fejezetet).    31 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 35: Tisztítás

  újrahasznosító központokban vagy ártalmatlanító üzemben kell leadni. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen. További információkat a helyi hulladékkezelőtől vagy városa, ill. települése önkormányzatától kap. ■ 32    │ SSP 2600 A1...
 • Page 36: Függelék

  EU megfelelőségi nyilatkozatra vonat- kozó tudnivalók A készülék megfelel az 1999/5/EC R&TTE irányelv, valamint az alacsonyfe- szültségű készülékekről szóló 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál szerezhető be.    33 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 37: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhaszná- lódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a kapcsolókhoz, akkumulátorokhoz, sütőformákhoz vagy üvegből készült alkatrészekhez hasonló, törékeny alkatrészek sérülésére. ■ 34    │ SSP 2600 A1...
 • Page 38: Szerviz

  és mikor jelentkezett a hiba. Más használati útmutatókhoz, termékbemu- tató videókhoz és szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 279393    35 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 39: Gyártja

  Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhcez. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 36    │ SSP 2600 A1...
 • Page 40 Pooblaščeni serviser ..... . . 52 Garancijski list ......53    37 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 41: Uvod

  Kakršni koli zahtevki zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, nestrokovnih popravil, nedovoljeno izvedenih sprememb ali uporabe nedovo- ljenih nadomestnih delov, so izključeni. Tveganje nosi izključno uporabnik. ■ 38    │ SSP 2600 A1...
 • Page 42: Opozorila V Teh Navodilih

  Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporabniškega vzdrževanja naprave. ■ Pred uporabo preverite, ali so na napravi vidne morebitne zunanje poškodbe. Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana ali je padla na tla.    39 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 43 ■ Če zaznate vonj po zažganem ali zagledate dim, napravo nemudoma izklopite in povlecite more- bitne priključene polnilne kable iz naprave. Pred ponovno uporabo naj napravo preveri usposoblje- ni strokovnjak. ■ 40    │ SSP 2600 A1...
 • Page 44 Upoštevajte, da uporabljeni pametni telefon ali kompaktni fotoaparat ne sme presegati teže 500 g, saj se lahko naprava sicer poškoduje. ■ NEVARNOST! Embalažni materiali niso igrača! Embalažne materiale hranite zunaj dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve!    41 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 45: Opis Delov

  Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb. ► V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali transporta se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje »Servis«). ■ 42    │ SSP 2600 A1...
 • Page 46: Odlaganje Embalaže Med Odpadke

  USB (ni priložen). ♦ Vtič Micro USB polnilnega kabla povežite z vtičnico Micro USB napajalne enote. Približen podatek o napolnjenosti se prikaže z lučkami LED za napolnjenost    43 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 47: Preverjanje Napolnjenosti

  ♦ Če se postopek polnjenja ne začne samodejno, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop , da zaže- nete postopek polnjenja. OPOMBA ► Uporabite lahko tudi originalni polnilni kabel (kabel USB) proizvajalca vsakokratne naprave. ■ 44    │ SSP 2600 A1...
 • Page 48: Uporaba Palice Za Avtoportrete

  ® Bluetooth sano v navodilih za uporabo vašega pametnega telefona. ♦ Na seznamu najdenih naprav na pametnem tele- fonu izberite vnos SSP 2600 A1, da napravi po- vežete. Lučka LED Bluetooth po uspešnem ® seznanjanju ne utripa več.    45 ■...
 • Page 49: Sestavljanje Palice Za Avtoportrete

  Nastavite navpični naklon pametnega telefona. V ta namen sprostite fiksirni vijak pregiba držalu, tako da ga zavrtite v levo. Pametni telefon fiksirajte v želenem položaju, tako da fiksirni vijak pregiba zavrtite v desno. ■ 46    │ SSP 2600 A1...
 • Page 50: Pritrditev Kompaktnega Fotoaparata Na Palico Za Avtoportrete

  ♦ Za 2 sekundi pritisnite tipko za vklop/izklop da izklopite palico za avtoportrete. Lučka LED utripne trikrat. ® Bluetooth OPOMBA ► Palica za avtoportrete se po 5 minutah brez pritiskanja tipk samodejno izklopi.    47 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 51: Iskanje Napak

  Vzpostavite povezavo, kot je opisano v poglavju »Povezovanje palice za avtoportrete in pametnega telefona/kom- paktnega fotoaparata z vmesnikom Bluetooth «. ® Dodatna navodila najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona ali kompaktnega fotoaparata. ■ 48    │ SSP 2600 A1...
 • Page 52 (+). OPOMBA ► Če s pomočjo zgoraj navedenih korakov težave ne morete odpraviti, se obrnite na servisno telefon- sko službo (glejte poglavje Servis).    49 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 53: Čiščenje

  To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte. Dodatne informacije dobite pri svojem lokalnem odpadu ali na mestni oz. občinski upravi. ■ 50    │ SSP 2600 A1...
 • Page 54: Priloga

  Direkti- ve o radijski ter telekomunikacijski terminal- ski opremi 1999/5/EC in Direktive o omejevanju rabe nevarnih snovi 2011/65/EU. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku.    51 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 55: Proizvajalec

  Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Pooblaščeni serviser Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 279393 ■ 52    │ SSP 2600 A1...
 • Page 56: Garancijski List

  (garan- cijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajal- ca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda    53 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 57 ■ 54    │ SSP 2600 A1...
 • Page 58 Dovozce ....... . 72    55 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 59: Úvod

  Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu, vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel. ■ 56    │ SSP 2600 A1...
 • Page 60: Použitá Výstražná Upozornění

  Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údrž- bu nesmí provádět děti bez dozoru.    57 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 61 Neodbornou opravou může pro uživatele vzniknout nebezpečí. Navíc zanikne nárok na záruku. ■ Nepostříkejte a/nebo nevystavujte přístroj kapající vodě, ani na něj nebo vedle něj nestavte předměty naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy nebo otevřené nápoje. ■ 58    │ SSP 2600 A1...
 • Page 62 Dbejte na to, aby použitý smartphone nebo kom- paktní kamera nepřekročila maximální hmotnost 500 g, protože se jinak přístroj může poškodit. ■ NEBEZPEČÍ! Obalový materiál není hračka pro děti! Uchovávejte všechen obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!    59 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 63: Popis Dílů

  UPOZORNĚNÍ ► Zkontrolujte kompletnost dodávky a zda není viditelně poškozená. ► V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo bě- hem přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola „Servis“). ■ 60    │ SSP 2600 A1...
 • Page 64: Likvidace Obalu

  PC nebo do USB síťového zdroje (není součástí dodávky). ♦ Zasuňte mikro USB konektor nabíjecího kabelu do mikro USB portu Powerbank. Přibližné informace o stavu nabití se zobrazí pomocí LED diody stavu nabití    61 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 65: Kontrola Stavu Nabití

  Alternativně můžete také použít originální nabíjecí kabel (USB kabel) příslušného výrobce zařízení. ♦ Během nabíjení se aktuální stav nabití Powerbank zobrazí pomocí LED diod stavu nabití (viz tabul- ku v kapitole „Kontrola stavu nabití“). ■ 62    │ SSP 2600 A1...
 • Page 66: Použití Selfiestick

  . Podrobný popis k tomu naleznete ® Bluetooth v návodu k obsluze svého smartphone. ♦ Ze seznamu nalezených zařízení svého smartpho- ne zvolte zápis SSP 2600 A1 k propojení obou zařízení. LED Bluetooth v případě úspěšného ® spárování přestane blikat. ♦ Pokud spojení Bluetooth chcete vypnout na ®...
 • Page 67: Montáž Selfiestick

  šroubu ohýbacího kloubu ve směru hodinových ručiček. ♦ Nastavte horizontální vyrovnání smartphone. Povolte k tomu připevňovací šroub na držáku jeho otá- čením doprava. Otáčejte připevňovací šroub doleva k upevnění smartphone v této pozici. ■ 64    │ SSP 2600 A1...
 • Page 68: Upevnění Kompaktní Kamery Na Selfiestick

  Vypnutí přístroje ♦ Stiskněte zapínač/vypínač na 2 sekundy k vy- pnutí Selfiestick. LED Bluetooth bliká třikrát. ® UPOZORNĚNÍ ► Selfiestick se po cca 5 minutách automaticky vypne, pokud v této době nestisknete žádné tlačítko.    65 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 69: Hledání Závad

  Selfiestick a smartphone nebo kompaktní kamera nejsou spárovány. Navažte spojení tak, jak je popsáno v kapitole „Spojení Selfiestick a smart- phone/kompaktní kamery via Bluetooth “. Další ® informace naleznete v návodu k obsluze smartphonu nebo Vaší kompaktní kamery. ■ 66    │ SSP 2600 A1...
 • Page 70 (+) jako přídavné tlačítko spouště. UPOZORNĚNÍ ► Pokud nemůžete vyřešit problém výše uvedenými kroky, kontaktujte prosím servisní horkou linku (viz kapitolu „Servis“).    67 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 71: Čištění

  či dvorech nebo podnicích oprávně- ných k nakládání s odpady. Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvi- daci přístroje. Další informace získáte u svého místního podniku oprávněného k nakládání s odpady nebo městské resp. místní správy. ■ 68    │ SSP 2600 A1...
 • Page 72: Příloha

  Upozornění k prohlášení o shodě EU Tento přístroj odpovídá ohledně shody základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům R&TTE směrnice č. 1999/5/EC a směrnice RoHS o nebezpečných látkách č. 2011/65/EU. Kompletní prohlášení o shodě lze obdržet u dovozce.    69 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 73: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Tato záruka se nevztahuje na součásti produktu, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení, a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly nebo za poškození křehkých součástí jako jsou např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo části, které jsou vyrobeny ze skla. ■ 70    │ SSP 2600 A1...
 • Page 74: Servis

  Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. Na webových stránkách www.lidl-service. com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 279393    71 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 75: Dovozce

  Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 72    │ SSP 2600 A1...
 • Page 76 Dovozca ....... . 90    73 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 77: Úvod

  Prístroj nie je určený na používanie v komerčných alebo priemyselných oblastiach. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore s určením, neodbornými opravami, nedovolene vykonanými úpra- vami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie sám používateľ. ■ 74    │ SSP 2600 A1...
 • Page 78: Použité Výstražné Upozornenia

  Deti sa nesmú hrať s prí- strojom. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používa- teľskú údržbu bez dohľadu.    75 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 79 Neodborne vykonanými opravami môžu pre pou- žívateľa vzniknúť nebezpečenstvá. Navyše zaniká nárok na záruku. ■ Nevystavujte prístroj striekajúcej ani kvapkajúcej vode a na prístroj ani vedľa neho neklaďte žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako sú vázy alebo otvorené nápoje. ■ 76    │ SSP 2600 A1...
 • Page 80 500 g, pretože v opačnom prípade sa môže prístroj poškodiť. ■ NEBEZPEČENSTVO! Obalové materiály nie sú hračkou pre deti! Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!    77 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 81: Popis Dielov

  Vyberte všetky diely prístroja z obalu a odstráňte všetky obalové materiály. UPOZORNENIE ► Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia. ► V prípade nekompletnej dodávky alebo po- škodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri kapitolu „Servis“). ■ 78    │ SSP 2600 A1...
 • Page 82: Likvidácia Balenia

  PC alebo USB napájacieho zdroja (nie je súčasťou dodávky). ♦ Zastrčte microUSB konektor nabíjacieho kábla do microUSB zásuvky powerbank. Približný údaj o stave nabitia sa zobrazí pomocou LED diód stavu nabitia    79 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 83: Kontrola Stavu Nabitia

  Alternatívne tiež môžete použiť originálny nabíjací kábel (USB kábel) príslušného výrobcu zariadenia. ♦ Počas nabíjania je aktuálny stav nabitia powerbank signalizovaný pomocou LED diód stavu nabitia (pozri tabuľku v kapitole „Kontrola stavu nabitia“). ■ 80    │ SSP 2600 A1...
 • Page 84: Používanie Selfie Tyče

  . Podrobný popis k tomu nájdete ® Bluetooth v návode na obsluhu Vášho smartfónu. ♦ Zo zoznamu nájdených zariadení vo Vašom smart- fóne si zvoľte položku SSP 2600 A1, na vytvorenie prepojenia medzi obomi zariadeniami. LED Blue- prestane blikať pri úspešnom prepojení. ® tooth  ...
 • Page 85: Montáž Selfie Tyče

  ♦ Nastavte horizontálne vyrovnanie Vášho smartfó- nu. K tomu povoľte upevňovaciu skrutku držiaku jej otočením doprava. Otočte upevňovaciu skrutku doľava na zafixovanie smartfónu v tejto polohe. ■ 82    │ SSP 2600 A1...
 • Page 86: Upevnenie Kompaktného Fotoaparátu Na Selfie Tyč

  Na vypnutie selfie tyče stlačte tlačidlo ZAP/VYP na 2 sekundy. LED Bluetooth trikrát zabliká. ® UPOZORNENIE ► Selfie tyč sa po ca. 5 minútach automaticky vypne, pokiaľ počas tejto doby nestlačíte žiadne tlačidlo.    83 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 87: Hľadanie Chýb

  Selfie tyč a smartfón alebo kompaktný fotoaparát nie sú prepojené. Naviažte spojenie podľa kapitoly „Spojenie selfie tyče a smartfónu / kompaktného fotoaparátu cez Bluetooth “. Ďalšie informácie ® nájdete v návode na obsluhu Vášho smartfónu alebo kompaktného fotoaparátu. ■ 84    │ SSP 2600 A1...
 • Page 88 či je v nastaveniach operačného sys- tému možnosť, nastaviť regulátor hlasitosti (+) ako ďalšie tlačidlo na zhotovenie fotografie. UPOZORNENIE ► Ak pomocou vyššie uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, kontaktujte prosím servisnú poradenskú linku (pozri kapitolu Servis).    85 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 89: Čistenie

  Táto likvidácia je pre Vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne. Ďalšie informácie získate vo Vašom miestnom recyk- lačnom stredisku alebo na mestskej príp. obecnej samospráve. ■ 86    │ SSP 2600 A1...
 • Page 90: Príloha

  Tento prístroj je z hľadiska zhody so zák- ladnými požiadavkami a s inými relevant- nými predpismi v súlade so smernicou R&TTE č. 1999/5/EC a smernicou RoHS č. 2011/65/EU. Kompletné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu.    87 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 91: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  ■ 88    │ SSP 2600 A1...
 • Page 92: Servis

  Vám bude oznámená. Na webových stránkach www.lidl-service. com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok, videá o výrobkoch a softvéry. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 279393    89 ■ SSP 2600 A1 │...
 • Page 93: Dovozca

  Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je ad- resou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 90    │ SSP 2600 A1...
 • Page 94 Importeur ......108 DE │ AT │ CH │    91 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 95: Einführung

  Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerb lichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungs- gemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, │ DE │ AT │ CH ■ 92    SSP 2600 A1...
 • Page 96: Verwendete Warnhinweise

  Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren DE │ AT │ CH │    93 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 97 Lassen Sie das Gerät erst akklima- tisieren, bevor Sie es einschalten. ■ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine vom Anwender zu warten- den oder tauschbaren Bauteile im Gerät. │ DE │ AT │ CH ■ 94    SSP 2600 A1...
 • Page 98 500 g nicht überschreitet, da das Gerät ansonsten beschädigt werden kann. ■ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmate- rialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! DE │ AT │ CH │    95 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 99: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“). │ DE │ AT │ CH ■ 96    SSP 2600 A1...
 • Page 100: Entsorgung Der Verpackung

  Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). ♦ Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit der Micro-USB-Buchse Powerbank. Eine ungefähre Angabe über den Ladezustand wird mit Hilfe der Ladezustands-LEDs angezeigt: DE │ AT │ CH │    97 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 101: Ladezustand Prüfen

  Sollten der Ladevorgang nicht automatisch begin- nen, drücken Sie kurz die EIN-/AUS-Taste , um den Ladevorgang zu starten. HINWEIS ► Alternativ können Sie auch das originale Ladeka- bel (USB-Kabel) des jeweiligen Geräteherstellers verwenden. │ DE │ AT │ CH ■ 98    SSP 2600 A1...
 • Page 102: Selfiestick Verwenden

  Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungs- anleitung Ihrers Smartphones. ♦ Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte auf Ihrem Smartphone den Eintrag SSP 2600 A1 aus, um die beiden Geräte miteinander zu verbin- den. Die Bluetooth -LED hört bei erfolgrei- ®...
 • Page 103: Selfiestick Montieren

  Smartphones ein. Lösen Sie dazu die Feststell- schraube-Knickgelenk an der Halterung, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Fixie- ren Sie das Smartphone in dieser Position, indem Sie die Feststellschraube-Knickgelenk mit dem Uhrzeigersinn drehen. │ DE │ AT │ CH ■ 100    SSP 2600 A1...
 • Page 104: Kompaktkamera Auf Dem Selfiestick Befestigen

  Drücken Sie die Foto-Taste auf dem Selfiestick. Ihr Smart phone oder Ihre Kompaktkamera macht ein Foto. Die Bluetooth -LED blinkt kurz und ® zeigt eine aktive Bluetooth -Verbindung an. ® DE │ AT │ CH │    101 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 105: Gerät Ausschalten

  - LED . Sollte ® dies nicht der Fall sein, halten Sie die Ein-/Aus- Tas- für 2 Sekunden gedrückt, um die -Funktion am Selfiestick zu aktivieren. ® Bluetooth │ DE │ AT │ CH ■ 102    SSP 2600 A1...
 • Page 106 Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen. HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schrit- ten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“). DE │ AT │ CH │    103 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 107: Reinigung

  Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 104    SSP 2600 A1...
 • Page 108: Anhang

  Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. DE │ AT │ CH │    105 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 109: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind. │ DE │ AT │ CH ■ 106    SSP 2600 A1...
 • Page 110 Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produkt- videos und Software herunterladen. DE │ AT │ CH │    107 ■ SSP 2600 A1...
 • Page 111: Service

  IAN 279393 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 108    SSP 2600 A1...
 • Page 112 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2016 · Ident.-No.: SSP2600A1-052016-4 IAN 279393...

Table of Contents