Silvercrest SSBS 3.0 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SSBS 3.0 A1 Operating Instructions Manual

Bluetooth selfie stick
Hide thumbs Also See for SSBS 3.0 A1:
Table of Contents
 • Dansk

  • Anvendelsesområde
  • Information Om Varemærker
  • Informationer Om Denne Betjeningsvejledning
  • Introduktion
  • Anvendte Advarsler Og Symboler
  • Sikkerhed
  • Informationer Om Det Trådløse Interface
  • Sikkerhedsanvisninger for Batterier
  • Beskrivelse Af Delene
  • Første Anvendelse
  • Kontrol Af de Leverede Dele
  • Bortskaffelse Af Emballagen
  • Indsætning/Udskiftning Af Batteriet
  • Betjening Og Funktion
  • Etablering Af Forbindelse Med en Smartphone
  • Fastgøring Af Smartphone På Selfiestangen
  • Anvendelse Af Ministativ
  • Optagelse Af Selfie-Fotos
  • Fejlsøgning
  • Bortskaffelse
  • Opbevaring Når Produktet Ikke Anvendes
  • Rengøring
  • Info Om EU-Overensstemmelseserklæringen
  • Tekniske Data
  • Tillæg
  • Garanti for Kompernass Handels Gmbh
  • Importør
  • Service
 • Français

  • Informations Relatives À Ce Mode D'emploi
  • Introduction
  • Remarques Sur Les Marques
  • Usage Conforme
  • Avertissements Et Symboles Utilisés
  • Sécurité
  • Consignes de Sécurité Relatives Aux Piles
  • Remarques Concernant L'interface Radio
  • Description des Pièces
  • Mise en Service
  • Vérification du Matériel Livré
  • Mettre en Place/Remplacer la Pile
  • Recyclage de L'emballage
  • Utilisation Et Fonctionnement
  • Établir la Connexion Avec un Smartphone
  • Fixer Le Smartphone Sur la Perche À Selfie
  • Faire des Selfies
  • Utilisation du Mini-Trépied
  • Recherche de Défauts
  • Nettoyage
  • Rangement en Cas de Non-Utilisation
  • Recyclage
  • Annexe
  • Caractéristiques Techniques
  • Garantie de Kompernass Handels Gmbh
  • Remarques Concernant la Déclaration de Conformité UE
  • Importateur
  • Service Après-Vente
 • Dutch

  • Gebruik in Overeenstemming Met de Bestemming
  • Informatie Bij Deze Gebruiksaanwijzing
  • Informatie over Handelsmerken
  • Inleiding
  • Gebruikte Waarschuwingen en Pictogrammen
  • Veiligheid
  • Aanwijzingen Bij de Draadloze Interface
  • Veiligheidsvoorschriften Voor Batterijen
  • Beschrijving Van Onderdelen
  • Ingebruikname
  • Inhoud Van Het Pakket Controleren
  • Batterij Plaatsen/Vervangen
  • De Verpakking Afvoeren
  • Bediening en Gebruik
  • Verbinding Maken Met Een Smartphone
  • De Smartphone Op de Selfiestick Bevestigen
  • Ministatief Gebruiken
  • Selfies Maken
  • Problemen Oplossen
  • Afvoeren
  • Opslag Bij Niet-Gebruik
  • Reinigen
  • Bijlage
  • Technische Gegevens
  • Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh
  • Opmerkingen over de EU-Conformiteits Verklaring
  • Importeur
  • Service
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einführung
  • Hinweise zu Warenzeichen
  • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
  • Verwendete Warnhinweise und Symbole
  • Sicherheit
  • Hinweise zur Funkschnittstelle
  • Sicherheitshinweise zu Batterien
  • Inbetriebnahme
  • Lieferumfang Prüfen
  • Teilebeschreibung
  • Batterie Einlegen/Wechseln
  • Entsorgung der Verpackung
  • Bedienung und Betrieb
  • Verbindung mit einem Smartphone Herstellen
  • Smartphone auf dem Selfiestick Befestigen
  • Mini-Stativ Verwenden
  • Selfies Fotografieren
  • Fehlersuche
  • Entsorgung
  • Lagerung bei Nichtbenutzung
  • Reinigung
  • Anhang
  • Hinweise zur EU-Konformitätserklärung
  • Technische Daten
  • Garantie der Kompernaß Handels Gmbh
  • Importeur
  • Service

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

BLUETOOTH
BLUETOOTH
Operating instructions
SELFIESTICK MED BLUETOOTH
Betjeningsvejledning
PERCHE À SELFIE BLUETOOTH
Mode d'emploi
BLUETOOTH
Gebruiksaanwijzing
BLUETOOTH
Bedienungsanleitung
IAN 313587
®
-SELFIE STICK SSBS 3.0 A1
®
SELFIE STICK
®
-SELFIESTICK
®
- SELFIE - STICK
®
®

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSBS 3.0 A1

 • Page 1 BLUETOOTH ® -SELFIE STICK SSBS 3.0 A1 BLUETOOTH ® SELFIE STICK Operating instructions SELFIESTICK MED BLUETOOTH ® Betjeningsvejledning PERCHE À SELFIE BLUETOOTH ® Mode d‘emploi BLUETOOTH ® -SELFIESTICK Gebruiksaanwijzing BLUETOOTH ® - SELFIE - STICK Bedienungsanleitung IAN 313587...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l’appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........16 GB │ IE │ NI │    1 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 5: Introduction

  Any use of the trademarks by Kompernaß Handels GmbH is made under the provisions of a licence. The SilverCrest trademark and the retail name are the property of their respective owner. All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.
 • Page 6: Warnings And Symbols Used

  ► A note provides additional information to help you handle the product. This symbol on the product indicates that the contents of the operating instructions should be observed. GB │ IE │ NI │    3 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 7: Safety

  Keep open flames (e.g. candles) away from the product at all times. ■ Protect the product from moisture and liquids. ■ Do not immerse the product in water or other liquids! │ GB │ IE │ NI ■ 4    SSBS 3.0 A1...
 • Page 8: Notes On The Radio Interface

  ■ Keep old and new batteries out of the reach of children. ■ Do not throw batteries into a fire and do not subject them to high temperatures. GB │ IE │ NI │    5 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 9 If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. ■ If you do not intend to use the product for a long time, remove the battery. │ GB │ IE │ NI ■ 6    SSBS 3.0 A1...
 • Page 10: Description Of Components

  Check the package for completeness and signs of visible damage. ► If the contents are incomplete or damaged due to defective packaging or through transportation, contact the Service Hotline. GB │ IE │ NI │    7 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 11: Disposal Of The Packaging

  CLOSE until the arrow on the battery compartment cover  points to the closed lock symbol  NOTE ► If the operating LED flashes orange every second, the battery is depleted and must be replaced. │ GB │ IE │ NI ■ 8    SSBS 3.0 A1...
 • Page 12: Handling And Operation

  ♦ Select the entry SSBS 3.0 A1 from the list of found devices on your smartphone to pair the two devices. If the connec- tion is successful, the operating LED ...
 • Page 13: Attaching A Smartphone To The Selfie Stick

  . ♦ If necessary, attach the remote release  to the lower part of the telescopic shaft  using the remote release holder  . │ GB │ IE │ NI ■ 10    SSBS 3.0 A1...
 • Page 14: Taking Selfies

  Screw the mini tripod  into the ¼ inch thread  on the bottom of the handle  . ♦ Always pull the legs of the mini tripod  fully apart for maximal stability. GB │ IE │ NI │    11 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 15: Troubleshooting

  (+) as an additional trigger button. The operating LED  flashes orange every second. ► The battery in the remote release  is empty and must be replaced (see section Inserting/replacing the battery). │ GB │ IE │ NI ■ 12    SSBS 3.0 A1...
 • Page 16: Cleaning

  The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Only hand in batteries that are fully discharged. GB │ IE │ NI │    13 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 17: Appendix

  This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. You can download the complete EU conformity declaration from www.kompernass.com/support/313587_DOC.pdf. │ GB │ IE │ NI ■ 14    SSBS 3.0 A1...
 • Page 18: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / re- pairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. GB │ IE │ NI │    15 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 19: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE │ NI ■ 16    SSBS 3.0 A1...
 • Page 20 Importør ........32 │    17 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 21: Introduktion

  Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), og enhver anvendelse af varemærkerne af Kompernaß Handels GmbH sker inden for rammerne af en licens. Varemærket og handelsnavnet SilverCrest tilhører de respektive ejere. Alle andre navne og produkter kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere.
 • Page 22: Anvendte Advarsler Og Symboler

  Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet. Dette symbol findes på produktet og angiver, at indholdet i betjeningsvejledningen skal overholdes. │    19 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 23: Sikkerhed

  Ellers kan det overophedes og gå i stykker, så det ikke længere kan repareres. ■ Hold altid levende ild (f.eks. stearinlys) på afstand af produktet. ■ Beskyt produktet mod fugt og væde. ■ Læg ikke produktet ned i vand eller andre væsker! │ ■ 20    SSBS 3.0 A1...
 • Page 24: Informationer Om Det Trådløse Interface

  ■ Opbevar gamle og nye batterier, så de er utilgængelige for børn. ■ Smid ikke batterierne ind i ild, og udsæt dem ikke for høje temperaturer. │    21 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 25 Hvis batterirummet ikke kan lukkes, må produktet ikke anven- des længere og skal holdes på afstand af børn. ■ Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, skal du tage batteriet ud. │ ■ 22    SSBS 3.0 A1...
 • Page 26: Beskrivelse Af Delene

  Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader. ► Hvis de leverede dele ikke er komplette eller har tegn på skader som følge af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline. │    23 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 27: Bortskaffelse Af Emballagen

  Drej hertil batterirummets låg i pilens retning CLOSE, indtil pilen på batterirummets låg vender mod det lukkede låsesymbol  BEMÆRK ► Hvis funktions-LED blinker orange i sekundtakt, er batteriet tomt og skal udskiftes. │ ■ 24    SSBS 3.0 A1...
 • Page 28: Betjening Og Funktion

  -enheder. Der findes en detaljeret beskri- velse hertil i betjeningsvejledningen til din smartphone. ♦ Vælg SSBS 3.0 A1 ud fra listen over fundne enheder på din smartphone for at parre de to enheder med hinanden. Når forbindelsen er i orden, slukkes funktions-LED  .
 • Page 29: Fastgøring Af Smartphone På Selfiestangen

  , og indstil smartphonens lodrette hæld- ningsvinkel. Fastgør smartphonen i den ønskede position ved at stramme låseskruen igen. ♦ Fastgør fjernudløseren  ved hjælp af fjernudløser-holde- ren  på det første element af teleskopstangen  , hvis det er nødvendigt. │ ■ 26    SSBS 3.0 A1...
 • Page 30: Optagelse Af Selfie-Fotos

  6 minutter, slukkes fjernudløseren  automatisk. Anvendelse af ministativ ♦ Skru ministativet  i ¼ tomme-gevindet  på undersiden af håndtaget  . ♦ Klap altid ministativets ben helt ud, så det står så sikkert som muligt. │    27 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 31: Fejlsøgning

  (+) kan bruges som ekstra udløseknap. Funktions-LED  blinker orange i sekundtakt. ► Batteriet i fjernudløseren  er tomt og skal udskiftes (se kapitlet Indsætning/udskiftning af batteriet). │ ■ 28    SSBS 3.0 A1...
 • Page 32: Rengøring

  Batterierne kan indeholde giftige tungmetaller og skal behandles som specialaffald. De kemiske symboler for tungmetallerne er følgende: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever kun afladede batterier. │    29 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 33: Tillæg

  1 kg Vægt ca. 120 g Info om EU-overensstemmelseserklæringen Dette produkt stemmer overens med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i RE-direktivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan downloades på www.kompernass.com/support/313587_DOC.pdf. │ ■ 30    SSBS 3.0 A1...
 • Page 34: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesfor- mål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betje- ningsvejledningen, skal ubetinget undgås. │    31 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 35: Service

  Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 313587 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 32    SSBS 3.0 A1...
 • Page 36 Importateur ........49 FR │ BE │    33 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 37: Introduction

  Group), toute utilisation du nom de marque par la société Kompernaß Handels GmbH a lieu dans le cadre d'une licence. La marque SilverCrest et le nom commercial appartiennent au propriétaire respectif. Tous les autres noms et produits peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
 • Page 38: Avertissements Et Symboles Utilisés

  être suivies pour éviter tout dégât matériel. REMARQUE ► Une remarque désigne des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil. Ce symbole sur le produit indique que le contenu du mode d'emploi doit être observé. FR │ BE │    35 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 39: Sécurité

  N'approchez, à aucun moment, le produit de flammes nues (par ex. bougies). ■ Protégez le produit contre l'humidité et l'eau. ■ N'immergez jamais le produit dans de l'eau ou dans d'autres liquides ! │ FR │ BE ■ 36    SSBS 3.0 A1...
 • Page 40: Remarques Concernant L'interface Radio

  ■ Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. ■ Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à des températures élevées. FR │ BE │    37 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 41 Si le compartiment à pile ne ferme plus de manière sûre, n'utilisez plus le produit et conservez-le hors de portée des enfants. ■ Retirez la pile du produit si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. │ FR │ BE ■ 38    SSBS 3.0 A1...
 • Page 42: Description Des Pièces

  Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent. ► En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente. FR │ BE │    39 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 43: Recyclage De L'emballage

  à pile  pointe sur l'icône de cadenas fermé  REMARQUE ► Lorsque la LED de service  clignote en orange une fois par seconde, la pile est alors épuisée et doit être remplacée. │ FR │ BE ■ 40    SSBS 3.0 A1...
 • Page 44: Utilisation Et Fonctionnement

  ♦ Sélectionnez, dans la liste des appareils trouvés par votre smartphone, l'entrée SSBS 3.0 A1 pour appairer les deux appareils. Une fois la connexion établie, la LED de service  s'éteint.
 • Page 45: Fixer Le Smartphone Sur La Perche À Selfie

  à nouveau la vis de blocage  . ♦ Si nécessaire, fixez le déclencheur à distance  à l'aide du support pour déclencheur à distance  au premier élément de la tige télescopique  . │ FR │ BE ■ 42    SSBS 3.0 A1...
 • Page 46: Faire Des Selfies

  ♦ Vissez le mini-trépied  dans le filetage ¼ pouce  sur le dessous de la poignée  . ♦ Déployez toujours entièrement les pieds du mini-trépied  pour obtenir la meilleure stabilité possible. FR │ BE │    43 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 47: Recherche De Défauts

  La LED de service  clignote en orange une fois par seconde. ► La pile du déclencheur à distance  est épuisée et doit être remplacée Mettre en place/remplacer la pile). │ FR │ BE ■ 44    SSBS 3.0 A1...
 • Page 48: Nettoyage

  Les symboles chimiques des métaux lourds sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Veuillez remettre les piles unique- ment à l'état déchargé. FR │ BE │    45 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 49: Annexe

  PERCHE À SELFIE Plage de serrage env. 56 – 80 mm Charge max. env. 500 g Longueur env. 30 cm – 100 cm Poids env. 150 g MINI-TRÉPIED Charge max. 1 kg Poids env. 120 g │ FR │ BE ■ 46    SSBS 3.0 A1...
 • Page 50: Remarques Concernant La Déclaration De Conformité Ue

  Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation. FR │ BE │    47 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 51 étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée. │ FR │ BE ■ 48    SSBS 3.0 A1...
 • Page 52: Service Après-Vente

  Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com FR │ BE │    49 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 53 │ FR │ BE ■ 50    SSBS 3.0 A1...
 • Page 54 Importeur ........67 NL │ BE │    51 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 55: Inleiding

  (Special Interest Group), elk gebruik van de handelsmerken door Kompernaß Handels GmbH vindt plaats in het kader van een licentie. Het handelsmerk en de handelsnaam SilverCrest zijn eigendom van de betreffende eigenaar. Alle overige namen en producten kunnen handelsmerken of ge- deponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.
 • Page 56: Gebruikte Waarschuwingen En Pictogrammen

  OPMERKING ► Een opmerking bevat extra informatie voor eenvoudiger gebruik van het product. Dit pictogram op het product geeft aan dat u de gebruiksaanwijzing in acht dient te nemen. NL │ BE │    53 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 57: Veiligheid

  ■ Houd het product altijd uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen). ■ Bescherm het product tegen vocht. ■ Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen! │ NL │ BE ■ 54    SSBS 3.0 A1...
 • Page 58: Aanwijzingen Bij De Draadloze Interface

  ■ Berg oude en nieuwe batterijen buiten het bereik van kinde- ren op. ■ Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. NL │ BE │    55 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 59 Gebruik het product niet meer en houd het uit de buurt van kinderen als het batterijvak niet meer veilig kan worden gesloten. ■ Haal de batterij uit het product als u het langere tijd niet gebruikt. │ NL │ BE ■ 56    SSBS 3.0 A1...
 • Page 60: Beschrijving Van Onderdelen

  ► Neem contact op met de service-hotline als de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport. NL │ BE │    57 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 61: De Verpakking Afvoeren

  CLOSE tot de pijl op het deksel van het bat- terijvak  naar het pictogram met het gesloten slot  wijst. OPMERKING ► Wanneer de bedrijfs-LED  eenmaal per seconde oranje knippert, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen. │ NL │ BE ■ 58    SSBS 3.0 A1...
 • Page 62: Bediening En Gebruik

  ♦ Selecteer in de lijst met gevonden apparaten op uw smart- phone het item SSBS 3.0 A1 om beide apparaten met elkaar te verbinden. Als er verbinding is gemaakt, dooft de bedrijfs-LED  . ♦...
 • Page 63: De Smartphone Op De Selfiestick Bevestigen

  Zet de smartphone vast in de ge- wenste positie door de borgschroef  weer vast te draaien. ♦ Bevestig desgewenst de afstandsbediening  met behulp van de afstandsbedieningshouder  op het eerste element van de telescoopstang  . │ NL │ BE ■ 60    SSBS 3.0 A1...
 • Page 64: Selfies Maken

  Ministatief gebruiken ♦ Schroef het ministatief  in de ¼ inch-schroefdraad  de onderkant van de handgreep  . ♦ Klap beide poten van het ministatief  altijd volledig uit voor optimale stabiliteit. NL │ BE │    61 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 65: Problemen Oplossen

  (+) als extra fotoknop te gebruiken. De bedrijfs-LED  knippert eenmaal per seconde oranje. ► De batterij in de afstandsbediening  is leeg en moet worden vervangen (zie het hoofdstuk Batterij plaatsen/ vervangen). │ NL │ BE ■ 62    SSBS 3.0 A1...
 • Page 66: Reinigen

  De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever batterijen alleen in als ze ontladen zijn. NL │ BE │    63 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 67: Bijlage

  24 g SELFIESTICK Klembereik ca. 56 – 80 mm Max. belasting ca. 500 g Lengte ca. 30 cm – 100 cm Gewicht ca. 150 g MINISTATIEF Max. belasting 1 kg Gewicht ca. 120 g │ NL │ BE ■ 64    SSBS 3.0 A1...
 • Page 68: Opmerkingen Over De Eu-Conformiteits Verklaring

  Garantieomvang Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de leve- ring nauwkeurig gecontroleerd. NL │ BE │    65 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 69 Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo's en software downloaden. │ NL │ BE ■ 66    SSBS 3.0 A1...
 • Page 70: Service

  IAN 313587 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com NL │ BE │    67 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 71 │ NL │ BE ■ 68    SSBS 3.0 A1...
 • Page 72 Importeur ........85 DE │ AT │ CH │    69 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 73: Einführung

  Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Kompernaß Handels GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigen- tum des jeweiligen Inhabers. Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer...
 • Page 74: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Produkt erleichtern. Dieses Symbol auf dem Produkt gibt an, dass der Inhalt der Bedienungsanleitung beachtet werden soll. DE │ AT │ CH │    71 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 75: Sicherheit

  Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Produkt fern. ■ Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe. ■ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! │ DE │ AT │ CH ■ 72    SSBS 3.0 A1...
 • Page 76: Hinweise Zur Funkschnittstelle

  Bewahren Sie alte und neue Batterien außerhalb der Reich- weite von Kindern auf. ■ Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus. DE │ AT │ CH │    73 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 77 Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern. ■ Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 74    SSBS 3.0 A1...
 • Page 78: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline. DE │ AT │ CH │    75 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 79: Entsorgung Der Verpackung

  CLOSE, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel  auf das geschlossene Schlosssymbol  zeigt. HINWEIS ► Wenn die Betriebs-LED  im Sekundentakt orange blinkt, ist die Batterie erschöpft und muss ersetzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 76    SSBS 3.0 A1...
 • Page 80: Bedienung Und Betrieb

  Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungs- anleitung Ihres Smartphones. ♦ Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres Smartphones den Eintrag SSBS 3.0 A1, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Bei erfolgreicher Verbin- dung erlischt die Betriebs-LED  . ♦...
 • Page 81: Smartphone Auf Dem Selfiestick Befestigen

  Smartphone in der gewünschten Position, indem Sie die Feststellschraube  wieder festziehen. ♦ Befestigen Sie bei Bedarf den Fernauslöser  mit Hilfe der Fernauslöser-Halterung  am ersten Element der Teleskop- stange  . │ DE │ AT │ CH ■ 78    SSBS 3.0 A1...
 • Page 82: Selfies Fotografieren

  Schrauben Sie das Mini-Stativ  in das ¼ Zoll-Gewinde  auf der Unterseite des Handgriffs  . ♦ Klappen Sie die Beine des Mini-Stativs  immer vollständig aus, um die bestmögliche Stabilität zu erhalten. DE │ AT │ CH │    79 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 83: Fehlersuche

  Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen. Die Betriebs-LED  blinkt im Sekundentakt orange. ► Die Batterie im Fernauslöser  ist erschöpft und muss ersetzt werden (siehe Kapitel Batterie einlegen/wechseln). │ DE │ AT │ CH ■ 80    SSBS 3.0 A1...
 • Page 84: Reinigung

  Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehand- lung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. DE │ AT │ CH │    81 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 85: Anhang

  Dieses Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vor- schriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige EU-Konformitätserklärung können Sie unter www.kompernass.com/support/313587_DOC.pdf herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 82    SSBS 3.0 A1...
 • Page 86: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angese- hen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. DE │ AT │ CH │    83 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 87 Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie por- tofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 84    SSBS 3.0 A1...
 • Page 88: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Servicean- schrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    85 ■ SSBS 3.0 A1...
 • Page 89 │ DE │ AT │ CH ■ 86    SSBS 3.0 A1...
 • Page 90 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 11 / 2018 · Ident.-No.: SSBS3.0A1-102018-2 IAN 313587...

This manual is also suitable for:

313587

Table of Contents