Download  Print this page

Advertisement

HR1840

Advertisement

   Related Manuals for Philips HR1840

   Summary of Contents for Philips HR1840

 • Page 1 HR1840...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 POLSKI 16 ROMÂNĂ 26 РУССКИЙ 35 ČESKY 46 MAGYAR 55 SLOVENSKY 65 УКРАЇНСЬКІЙ 75 HRVATSKI 85 EESTI 94 LATVISKI 103 LIETUVIŠKAI 112 SLOVENŠČINA 121 БЪЛГАРСКИ 130 SRPSKI 141...
 • Page 6: English

  (110 - 127V or 220 - 240V) before you connect the appliance to the wall socket. If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 ENGLISH General description Cord storage Speed selector with 2 speeds and pulse setting (M) Quick Clean button Motor unit Driving Shaft Juice cup Clamp for (un) fastening the lid Pulp container Sieve Lid of juice extractor Feeding Tube Pusher Stopper Opening for adding ingredients Lid of jar Spout...
 • Page 8 ENGLISH Mount the jar unit onto the motor unit. Fix it by turning it in the direction of the arrow. Be careful not to exert too much pressure on the handle of the jar. Put the ingredients in the jar. Never fill the jar with ingredients that have a temperature of over 80cC.
 • Page 9: Juice Extractor

  ENGLISH For recipes see further on in this booklet. Tips To avoid spillage, never fill the jar above the maximum level indication (1,5 litres), particularly not when you are blending hot liquids. Liquid ingredients (e.g. oil) can be poured into the blender jar while the appliance is running through the opening in the stopper.
 • Page 10 In case of a damaged sieve, contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 11 ENGLISH Tips If the pulp container is full during processing, switch the appliance off and wait until the sieve has completely stopped rotating. Unfasten the clamp and remove the lid. Remove the sieve. Detach the pulp container from the motor unit by turning it to the right and remove it.
 • Page 12 You can use the supplied brush to clean the sieve. Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 13 ENGLISH Recipes for the Juice Extractor and Blender combination With the Juice & Co you can experiment endlessly and try out all kind of recipes.You can make delicious juices, shakes, soups and sauces in no time at all.To give you an idea of the possibilities, we have included a number of recipes which will certainly prove a success.
 • Page 14 ENGLISH in the blender together with the fruit juice, the honey and the buttermilk to create a delicious shake. Tip: replace the buttermilk with quark or yoghurt to create a tasty and healthy dessert. Ice-cold shake for a tropical day (two glasses) - 1/2 pineapple - 2 apples - 1 pink grapefruit...
 • Page 15: Troubleshooting Guide

  If you detect any cracks or damage in the sieve, do not use the appliance anymore and contact the nearest Philips service centre. * If problems persist or if other problems occur, please contact Philips Customer Service Hotline, Philips Offices or Philips Service Centre for assistance.
 • Page 16: Polski

  POLSKI Wstęp Urządzenie zostało wyposa one we wbudowany zamek bezpieczeństwa zapobiegający działaniu w przypadku niezało enia lub nieprawidłowego zało enia akcesoriów. Nigdy nie korzystaj z akcesoriów w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia! Ważne...
 • Page 17 POLSKI Opis ogólny Schowek na przewód sieciowy Przełącznik obrotów z 2 prędkościami oraz pozycją pracy impulsowej (M) Przycisk Quick Clean (szybkiego mycia) Część silnikowa Wałek napędzający Kubek na sok Klamra do zamykania (i otwierania) pokrywy Pojemnik na miazgę Sitko Pokrywa wyciskarki soku Lej wsypowy Popychacz Zatyczka...
 • Page 18 POLSKI Nie wywieraj zbyt du ego nacisku na uchwyt blendera. Nie napełniaj dzbanka składnikami o temperaturze powy ej 80cC. Aby nie dopuścić do rozlania, zawsze przed rozpoczęciem miksowania wetknij zatyczkę do pokrywy. Składniki płynne (np. mleko czekoladowe, mleko z owocami, prędkość...
 • Page 19 POLSKI Jeśli nie jesteś pewien (pewna), jaką wybrać prędkość, mo esz zawsze skorzystać z prędkości najwy szej (prędkość 2). Nie wolno włączać lub wyłączać urządzenia przez obrót dzbankiem. W dalszej części niniejszej instrukcji zamieszczono przepisy. Aby uniknąć rozlania, nie wolno wypełniać dzbanka powy ej kreski wskazującej maksymalny poziom płynu (1,5 litra), szczególnie podczas miksowania gorących płynów.
 • Page 20 W przypadku uszkodzenia sitka skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta (numer telefonu znajdziesz w Karcie Gwarancyjnej) lub najbli szym punktem serwisowym autoryzowanym przez dział AGD firmy Philips. Upewnij się, e klamra znajduje się po prawej stronie części silnikowej.Sprawdź, czy pokrywa zmontowana i zamocowana jest prawidłowo.
 • Page 21 POLSKI W dalszej części niniejszej instrukcji zamieszczono przepisy. Nie pozwól, aby wyciskarka soku pracowała nieprzerwanie przez ponad dwie minuty. Jeśli w ciągu 2 minut nie skończyłaś/łeś wyciskania soku wyłącz urządzenie i, zanim włączysz je ponownie, odczekaj dwie minuty a ostygnie. Mycie Urządzenie, jego części i akcesoria najłatwiej jest umyć...
 • Page 22 Gwarancja i serwis Jeśli potrzebujesz informacji lub jeśli masz jakiś problem skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta (numer telefonu znajdziesz w Karcie Gwarancyjnej) lub te najbli szym punktem serwisowym sprzętu AGD, autoryzowanym przez firmę Philips (patrz: wykaz w Karcie Gwarancyjnej).
 • Page 23 POLSKI Przepisy dotyczące wykorzystania urządzenia kombi:wyciskarki soku i blendera Wykorzystując soki i warzywa mo esz bez końca eksperymentować oraz wypróbowywać wszystkie rodzaje przepisów. Mo esz błyskawicznie przygotowywać wspaniałe soki, koktajle, zupy i sosy. Aby zapoznać cię z mo liwościami, załączyliśmy kilka przepisów, które z pewnością...
 • Page 24 POLSKI - 300 ml maślanki Obierz ze skórki owoc kiwi i pomarańczę.Włó je razem z jabłkiem do wyciskarki. Obierz owoc mango i banan, a następnie wymieszaj w blenderze wraz z sokiem z wyciskarki, miodem i maślanką - efektem będzie otrzymasz smakowity koktajl. Wskazówka: zastąp maślankę...
 • Page 25 Philips. * Jeśli problemy utrzymują się lub pojawiają się inne, zwróć się o pomoc do gorącej linii serwisu firmy Philips, do biura firmy Philips lub do centrum serwisowego firmy Philips.
 • Page 26: RomÂnĂ

  (110 - 127V sau 220 - 240V) înainte de a conecta aparatul. Dacă se deteriorează cablul de alimentare al aparatului, acesta trebuie înlocuit de Philips, la un centru service autorizat Philips sau de persoane calificate, pentru a evita orice accident.
 • Page 27 ROMÂNĂ Arbore motor Cană suc Clemă pentru (des)prinderea capacului Colector pulpă Sită Capac storcător Tub de alimentare Împingător Opritor Orificiu adăugare ingrediente Capac vas Buză de golire Vas blender Garnitură de cauciuc Cuţit Periuţă de curăţare Pregătirea aparatului pentru utilizare Spălaţi toate accesoriile şi părţile detaşabile (consultaţi capitolul "Curăţare").
 • Page 28 ROMÂNĂ Montaţi unitatea vasului pe blocul motor. Fixaţi-l răsucindu-l în direcţia săgeţii. Nu exercitaţi o presiune prea mare pe mânerul vasului. Puneţi ingredientele în pahar. Nu umpleţi niciodată paharul cu ingrediente ce au o temperatură mai mare de 80cC. Poziţionaţi capacul. Fixaţi opritorul în orificiul din capac şi răsuciţi-l până...
 • Page 29 în aparat. Dacă se deteriorează sita, contactaţi Centrul Consumatori Philips din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă nu există un astfel de centru în ţara dumneavoastră, apelaţi la furnizorul Philips sau contactaţi Departamentul Service pentru Produse...
 • Page 30 ROMÂNĂ Poziţionaţi capacul şi fixaţi clema apăsând-o în jos. Asiguraţi-vă că aţi fixat clema pe partea dreaptă a blocului motor Verificaţi dacă aţi montat corect capacul. Poziţionaţi cana de suc. Selecţionaţi viteza corespunzătoare pentru a porni aparatul. Ingrediente de preparat Viteză...
 • Page 31 ROMÂNĂ cum ar fi bananele, papaya, avocado, smochinele şi mango. Pentru a prepara aceste fructe, folosiţi blenderul. Folosiţi întotdeauna fructe şi legume proaspete.Acestea conţin mai mult suc. Frunzele şi pedunculii, cum este cazul salatei, se pot stoarce la storcător. Sucul de mere se oxidează şi capătă culoarea maro foarte repede. Pentru a încetini acest proces, adăugaţi câteva picături de zeamă...
 • Page 32 Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu există un astfel de departament, contactaţi furnizorul dumneavoastră...
 • Page 33 ROMÂNĂ - 50 g struguri - 50 g caise uscate, tăiate bucăţele - unt - zahăr şi scorţişoară după gust Încorporaţi făina şi ouăle cu pulpa de mere. Adăugaţi lapte atât cât să obţineţi o compoziţie destul de consistentă. Amestecaţi cu lingura strugurii şi caisele în compoziţie.
 • Page 34 şi contactaţi cel mai apropriat centru service Philips. * Dacă nu rezolvaţi problema sau dacă apar alte nereguli, vă rugăm să ne sunaţi la telefonul special al Departamentului Clienţi Philips, la Birourile Philips sau la Centrul Service Philips pentru asistenţă.
 • Page 35 РУССКИЙ Введение Этот прибор оснащен встроенной защитной блокировкой работы прибора на случай, если принадлежности неправильно установлены или не установлены совсем. Нельзя использовать блокировку для включения и выключени прибора. Внимание Прежде чем пользоваться прибором, прочитайте настоящее руководство и ознакомьтесь с иллюстрациями. Сохраните...
 • Page 36 РУССКИЙ Запрещается опускать блок электродвигателя в воду или любую другую жидкость. Не мойте его под краном. Используйте влажную ткань. После эксплуатации сразу же отключите прибор, например, перед тем как снять кувшин блендера. Уровень шума: Lc= 83 дБ [A] Общее описание Отсек...
 • Page 37 РУССКИЙ Наденьте уплотнительное резиновое кольцо на ободок ножевого блока. Присоедините ножевой блок к основанию кувшина блендера, повернув его по направлению стрелки. Установите кувшин блендера на блок электродвигателя. Зафиксируйте его, повернув по направлению стрелки. Не нажимайте слишком сильно на ручку кувшина. Поместите...
 • Page 38 РУССКИЙ Ингредиенты для измельчения Скорость Жидкие ингредиенты (например, шоколадное молоко, молоко с Скорость 1 фруктами, майонез). Более тяжелые ингредиенты, например, сочетание жидких и Скорость 2 твердых ингредиентов (например, томатный соус или паштет). Тяжелые, главным образом, твердые ингредиенты (например, кубики льда, супы, фасоль и т.д.) Вставьте...
 • Page 39 РУССКИЙ Если вы не удовлетворены результатом обработки ингредиентов, установите прибор на короткое время в режим "М" несколько раз. Или перемешайте ингредиенты лопаткой (при выключенном электроприборе!) или выложите часть содержимого кувшина и обработать меньшую порцию. Для измельчения кубиков льда загружайте их через отверстие в...
 • Page 40 РУССКИЙ Установите чашу для сока на место. Выберите необходимую скорость, чтобы включить прибор. Ингредиенты для измельчения Скорость Фрукты (мягкие) Скорость 1 Свежий кокос, свекла (сырая) Скорость 2 Загрузите ингредиенты в загрузочную горловину. Перед началом работы порежьте фрукты на ломтики, чтобы они проходили...
 • Page 41 РУССКИЙ Листья и стебли зелени, например, салат, также могут обрабатываться в этой соковыжималке. Яблочный сок быстро приобретает коричневый цвет. Несколько капель лимонного сока приостановит этот процесс. Мякоть моркови, сырой свеклы, капусты или шпината может послужить основой для супа, соуса, джема, десерта, мороженого...
 • Page 42 Гарантия и обслуживание По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу: www.philips.com или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране...
 • Page 43 РУССКИЙ Яблочные оладьи - 150 г яблочных выжимок - 150 г блинной муки - 2 яйца - около 100 г молока - 50 г изюма - 50 г кураги, нарезанной кусочками - масло - сахар и корица по вкусу Перемешайте муку и яйца с яблочными выжимками. Добавьте молока...
 • Page 44 РУССКИЙ - 1/2 небольшого зеленого или красного перца, нарезанного кусочками - маленький пучок свежего шпината или несколько веточек петрушки - 2 или 3 кубика льда. - 1 длинный стебель сельдерея для украшения Переработайте от 6 до 8 морковин в соковыжималке. Соберите...
 • Page 45 РУССКИЙ Руководство по обнаружению и устранению неисправностей Проблема Устранение Электроприбор не работает. Прибор оснащен встроенной защитной блокировкой работы прибора на случай, если принадлежности неправильно установлены. Проверьте правильность установки деталей (проверьте разные части). Предварительно выключите прибор! Ножевой блок/ блок Выключите прибор и перемешайте меньшее количество ингредиентов. электродвигателя...
 • Page 46: Česky

  ČESKY Úvod Přístroj je vybaven vestavěnou ochranou pro případ, že by bylo jeho příslušenství připojeno nesprávně nebo nebylo připojeno vůbec. Nikdy přístroj nezapojujte nebo nevypojujte připojením nebo odpojením příslušenství. Důležité Všeobecný popis Prostor pro síťový přívod. Volič rychlosti se dvěma rychlostními a jedním mžikovým stupněm. Tlačítko rychlého čištění.
 • Page 47 ČESKY Hnací hřídel. Nádobka na šťávu. Uzávěr pro zajištění/odjištění nádoby. Zásobník dužiny. Sítko. Víko odšťavňovače. Plnicí tubus. Pěchovač. Zátka. Otvor pro přidávání přísad. Víko nádoby. Výlevka. Mixovací nádoba. Pryžový těsnicí kroužek. Nožová jednotka. Kartáček k čištění. Příprava přístroje k použití Umyjte příslušenství...
 • Page 48 ČESKY Na držadlo nádoby netlačte nadměrnou silou. Nikdy nádobu neplňte přísadami, které jsou teplejší než 80cC. Abyste zabránili vystřikování, vždy nezapomeňte do víka vložit zátku. tekuté přísady (např. čokoládové mléko, mléko s ovocem, majonéza) rychlost 1 tužší přísady např. kombinace tekutin s tuhými přísadami rychlost 2 tuhé...
 • Page 49 Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do nádoby pokud je motor v chodu. Před použitím sítko vždy zkontrolujte. Nepoužívejte přístroj pokud by bylo sítko jakkoli poškozené. V případě poškození sítka se spojte se servisem firmy Philips, jehož adresu a telefony najdete na konci záručních podmínek.
 • Page 50 ČESKY Ujistěte se, že je uzávěr na pravé straně motorové jednotky Zkontrolujte, zda je víko řádně nasazeno a zajištěno. Ovoce (měkké) rychlost 1 Čerstvé kokosy, řepy (tuhé) rychlost 2 Na pěchovač příliš netlačte, mohlo by to mít vliv na kvalitu výsledné práce, připadně...
 • Page 51 ČESKY Čištění přístroje Přístroj i jeho příslušenství vyčistěte ihned po použití. Příslušenství nikdy nemyjte v myčce nádobí. Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné abrasívní chemikálie (čisticí prášky). Nepřekročte maximální náplň (1,5 litru).
 • Page 52 Pokud byste potřebovali jakoukoli informaci nebo měli nějaký problém, podívejte se na internetovou stránku , případně kontaktujte Informační středisko firmy Philips, jehož telefonní číslo naleznete na letáčku s celosvětovou zárukou. Recepty pro kombinaci odšťavňovače a mixéru S touto kombinací lze realizovat nekonečné množství experimentů a vyzkoušet nejrůznější...
 • Page 53 ČESKY Rozpalte máslo na pánvi. Ze směsi vytvořte na pánvi bochánky.Ty pak zploštěte a osmažte je po obou stranách až zhnědnou. Podávejte je horké a posypte je například skořicí s cukrem. - 1 mango - 1 banán - šťáva z 1 jablka (omytého), z 1 kivi a z 1 pomeranče - 2 lžičky medu (nebo více, podle chuti) - 300 ml podmáslí...
 • Page 54 Zkontrolujte, není-li sítko poškozené. Praskliny, uvolněný strouhací kotouč a jiné nepravidelnosti mohou způsobovat chybou funkci. Pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo jiné poškození sítka, přestaňte přístroj používat a kontaktujte servisní středisko Philips. * Pokud by problémy přetrvávaly nebo by se vyskytly jiné problémy, kontaktujte Informační středisko firmy Philips.
 • Page 55: Magyar

  MAGYAR Bevezetés A készüléknek beépített biztonsági zára van, ami megakadályozza a muködést, ha a tartozékok nincsenek helyesen felszerelve vagy egyáltalán nincsenek felszerelve. Soha ne használja a tartozékokat arra, hogy a készüléket be- vagy kikapcsolja! Fontos...
 • Page 56 MAGYAR Általános leírás Csatlakozó kábel tároló Fordulatszám választó 2 fordulatszámmal és impulzus beállítással Gyors tisztítás gomb Motoregység Meghajtó tengely Gyümölcslé gyujto csésze Fedél (oldó) rögzíto kapocs Péptartály Szita A gyümölcs-centrifuga fedele Adagoló cso Nyomó rúd Adagoló Hozzávaló adagoló nyílás Kancsó fedél Kiönto Turmix kancsó...
 • Page 57 MAGYAR Vigyázzon, ne nyomja meg túlságosan a kancsó fogantyúját. Soha ne töltsön a turmix kancsóba 80cC-nál magasabb h mérséklet hozzávalókat. A kifröccsenés elkerülésére a feldolgozás indítása elott mindig dugja be az adagolót a fedélbe. folyékony hozzávalók (pl. csokoládés tej, gyümölcsös tej, majonéz) 1.
 • Page 58 MAGYAR Soha ne kapcsolja be vagy ki a készüléket úgy, hogy elfordítja a kancsót. Recepteket lásd a használati útmutató végén. A kifröccsenés elkerülése céljából soha ne töltse meg a kancsót a maximális szint jelzése fölé (1,5 liter), különösen akkor ne, ha forró folyadékot turmixol.
 • Page 59 Ha a szita sérült, lépjen érintkezésbe a helyi Philips Vevoszolgálattal (a telefonszámot megtalálja a világ minden részére kiterjedo garancialevélen). Ha lakóhelyén nincs Vevoszolgálat, forduljon a helyi Philips szaküzlethez vagy lépjen érintkezésbe a Philips háztartási...
 • Page 60 MAGYAR Recepteket lásd a használati útmutató végén. A gyümölcs-centrifugát ne muködtesse folyamatosan 2 percnél hosszabb ideig. Ha nem fejezte be a centrifugálást, kapcsolja ki a készüléket és 2 percig hagyja hulni, mielott folytatja a munkát. Tisztítás A készüléknek, részeinek és tartozékainak tisztítása a legkönnyebb közvetlenül használat után.
 • Page 61 Ha információra van szüksége, esetleg probléma merül fel, keresse fel a Philips Web-lapját, vagy lépjen érintkezésre a lakóhelyén lév Philips Vev szolgálattal (a telefonszámot megtalálja az egész világra kiterjed garancialevélen). Ha nincs Vev szolgálat a lakóhelyén, forduljon a Philips készülékeket árusító szaküzlethez, vagy lépjen érintkezésbe a Philips Háztartási Készülékek és Szépségápolási...
 • Page 62 MAGYAR Receptek a gyümölcs-centrifugához és turmixhoz A Juice &Co-val (gyümölcs-centrifuga és turmix együtt) a végtelenségig kísérletezhet és kipróbálhat mindenféle receptet. Igen rövid ido alatt ízletes gyümölcsleveket, koktélokat, leveseket és mártásokat készíthet. Hogy ötletet adjunk a lehetoségekrol, bemutatunk néhány receptet, amelyek biztosan sikert fognak aratni. - 250 g zöldség pép (különösen alkalmas káposzta, celler vagy gumós celler, paradicsom, sárgarépa, hagyma, bors, póréhagyma, paraj és köménymag)
 • Page 63 MAGYAR - 300 ml író Hámozza meg a kiwit és a narancsot. Dogozza fel a gyümölcs- centrifugában az almával együtt. Hámozza meg a mangót és a banánt és a turmixban keverje össze a gyümölcslével, mézzel és íróval, hogy ízletes koktélt kapjon. Javaslat: helyettesítse az írót kvarkkal vagy joghurttal, hogy ízletes és egészséges desszertet kapjon.
 • Page 64 Ha bármilyen repedést vagy hibát észlel, ne használja tovább a készüléket és keresse fel a legközelebbi Philips szervizt. * Ha a hibák megmaradnak vagy ha más probléma fordul elo, forduljon a Philips ügyfélszolgálathoz vagy a Philips szervizhez.
 • Page 65: Slovensky

  SLOVENSKY Úvod Zariadenie je vybavené bezpečnostným zámkom, ktorý znemožní činnosť zariadenia, ak nie je riadne, alebo vôbec pripojené jeho príslušenstvo. Nevypínajte a nezapínajte zariadenie tak, že odmontujete, alebo namontujete jeho príslušenstvo. Dôležité upozornenie...
 • Page 66 SLOVENSKY Opis zariadenia Priestor na navinutie kábla Voľba rýchlosti a pulzov (M) Tlačidlo pre rýchle čistenie Pohonná jednotka Hriadeľ pohonu Pohár na šťavu Svorka na uchytenie veka Zásobník na oddelenú dužinu Sitko Veko odšťavovača Dávkovacia trubica Piest Zátka Otvor na pridávanie prísad Veko nádoby mixéra Výpust Nádoba mixéra...
 • Page 67 SLOVENSKY Dajte pozor, aby ste pri otáčaní nepôsobili na rúčku nádoby priveľkou silou. Nádobu nesmiete nikdy naplniť prísadami, ktorých teplota presahuje 80°C. Otvor vo veku vždy uzatvorte zátkou, predídete tak rozliatiu surovín v priebehu ich spracovania. kvapalné prísady (napr. čokoládové mlieko, ovocný koktail, majonéza) rýchlosť...
 • Page 68 SLOVENSKY Zariadenie nikdy nevypínajte tak, že uvoľníte nádobu. V tomto návode sú uvedené aj niektoré recepty. Aby ste predišli rozliatiu surovín, plňte nádobu mixéra maximálne po značku (1.5 litra), dbajte na to predovšetkým pri mixovaní horúcich kvapalín. Bez prestávky nechajte mixér pracovať maximálne 3 minúty. Ak mixovanie nestihnete za 3 minúty ukončiť, na minútu zariadenie vypnite a až...
 • Page 69 Ak je sitko poškodené, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka firmy Philips (telefónne čísla nájdete na celosvetov platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine nenachádza Centrum starostlivosti o zákazníka firmy Philips, obráťte sa na Vášho miestneho predajcu výrobkov Philips, alebo kontaktujte oddelenie služieb divízie Philips...
 • Page 70 SLOVENSKY Čistenie Čistenie zariadenia a jeho príslušenstva je jednoduchšie, ak s ním začnete hneď po jeho použití. Žiadne zo súčiastok neumývajte v umývačke riadu. Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, alkohol, atď. Na čistenie nepoužívajte viac vody, ako je maximum vyznačené na nádobe (1.5 litra).
 • Page 71 Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili www stránku spoločnosti Philips - , alebo sa obrátili na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips, alebo...
 • Page 72 SLOVENSKY Do dužiny vmiešajte kečup, posekané bylinky, sambal a syr. Dužinu vložte do nádoby mixéra a pridajte strúhanku, vajcia a trochu soli a čierneho korenia. Zo zmesi pripravte 4 až 5 placiek. Na panvici zohrejte maslo a na miernom plameni smažte placky asi 5 minút z každej strany kým nezhnednú.
 • Page 73 SLOVENSKY - 1 stredne veľká paradajka, ošúpaná a pokrájaná na kúsky - 1/2 malej zelenej alebo červenej papriky, pokrájanej na kúsky - malá hrsť čerstvého špenátu alebo niekoľko výhonkov petržlena - 2 až 3 kocky ľadu - 1 dlhý tenký výhonok zelerovej vňati na ozdobu Na prípravu mrkvovej šťavy v odšťavovači použite 6 až...
 • Page 74 Ak objavíte chyby, trhliny alebo poškodenie sita, zariadenie už nesmiete použiť, ale kontaktujte najbližšie servisné centrum spoločnosti Philips. * Ak problémy pretrvávajú, alebo sa vyskytnú nové problémy, prosím, kontaktujte servisnú linku Philips, kanceláriu Philips, alebo servisné centrum Philips a požiadajte o pomoc.
 • Page 75 напруга, вказана на пристрої, напрузі у мережі Вашого будинку (110-127 В чи 220-240В). Якщо шнур пошкоджено, для запобігання небезпеці його треба замінити у фірмі "Philips", у сервісному центрі, уповноваженому фірмою "Philips", або його має замінити кваліфікований спеціаліст. Не використовуйте пристрій, якщо шнур, штекер або інші...
 • Page 76 УКРАЇНСЬКІЙ Загальний опис Місце для шнура Перемикач швидкості на дві неперервні швидкості та режим поштовхів (M) Кнопка швидкого чищення ("Quick Clean") Вузол двигуна Привідний вал Чашка для соку Затискувач для кришки Контейнер для м'якоті Сито Кришка соковижималки Приймальна трубка Штовхач Пробка...
 • Page 77 УКРАЇНСЬКІЙ Приєднайте вузол ножів до чаши міксера, повертаючи його за напрямком стрілки. Встановіть чашу на вузол двигуна. Закріпіть його, повернувши за стрілкою. Не прикладайте забагато сили до ручки чаши. Наповніть посудину продуктами. Ніколи не заповнюйте посудину продуктами при температу більше за 80cC. Натисніть...
 • Page 78 УКРАЇНСЬКІЙ Виберіть потрібну швидкість, і пристрій увімкнеться. Якщо Ви не впевнені в тому, яку швидкість обрати, завжди застосовуйте найвищу (швидкість 2). Щоб дати пристрою попрацювати лише декілька секунд, переставте перемикач у положення М (моментальний режим) та зразу відпустіть. Повторіть цю процедуру стільки разів, скільки...
 • Page 79 металевій гратці, чи коли тертка від'єдналася. У випадку пошкодження сита, зв'яжіться з Центром обслуговування клієнтів "Philips" у Вашій країні (Ви знайдете телефонні номери на міжнародному гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого ділера або...
 • Page 80 УКРАЇНСЬКІЙ Якщо сік вже не виходить, вимкніть пристрій та почекайте, поки сито зупиниться, перед відпусканням затискувача. Зніміть чашку для соку. Рецепти дивіться далі у брошурі. Не давайте соковижималці працювати безперервно більше 2 хвилин. Якщо Ви не закінчили обробку, вимкніть пристрій, дайте йому...
 • Page 81 додається. Гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникли проблеми, зверніться до веб-сторінки компанії "Philips" - www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії "Philips" у Вашій країні (телефон Ви можете знайти на гарантійному талоні).Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться...
 • Page 82 УКРАЇНСЬКІЙ Рецепти для соковижималки та міксера За допомогою "Juice & Co" Ви можете експериментувати скільки завгодно та пробувати всі види рецептів. Ви можете робити смачні соки, коктейлі, супи та соуси, не витрачаючи часу. Щоб дати Вам уявлення про можливості, ми додаємо декілька рецептів, які безперечно...
 • Page 83 УКРАЇНСЬКІЙ Почистіть ківі та апельсин. Обробляйте у соковижималці разом із яблуком. Почистіть манго та банан, змішайте у міксері разом із фруктовим соком, медом та пахтою до утворення смачного шейку. Порада: можна замінити пахту сиром чи йогуртом для створення смачного та здорового десерту. Холодний...
 • Page 84 дефект може спричинити збої в роботі.Якщо ви знайшли на ситі тріщини чи пошкодження, не використовуйте більше пристрій або зв'яжіться з найближчим сервісним Philips. * Якщо проблеми не зникають, будь ласка, зверніться по гарячій лінії обслуговування клієнтів "Philips" або до Сервісного центру "Philips" чи офісу фірми "Philips".
 • Page 85: Hrvatski

  HRVATSKI Uvod Aparat je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji zaustavlja rad ako su nastavci neispravno stavljeni ili ih nema. Nikad ne koristite nastavke za uključenje i isključenje aparat! Važno Opći opis Spremnik za mrežni kabel Preklopka za odabir dvije brzine i pulsni rad (M) Quick Clean tipka Motorna jedinica Pogonska osovina...
 • Page 86 HRVATSKI Pokrov sokovnika Cijev za stavljanje sastojaka Potiskivač Stoper Otvor za dodavanje sastojaka Pokrov posude Žlijeb Posuda mješača Gumeni brtveni prsten Rezna jedinica Četka za čišćenje Priprema aparata za uporabu Operite sav pribor i odvojive dijelove (pogledajte poglavlje "Čišćenje"). Uporaba - Miješanju tekućina, primjerice mliječnih proizvoda, umaka, voćnih sokova, juha, miješanih pića, frapea.
 • Page 87 HRVATSKI Nikada ne punite posudu sastojcima čija temperatura prelazi 80cC. Kako bi izbjegli prolijevanje, prije uporabe umetnite stoper u pokrov. tekući sastojci (primjerice, čokoladno mlijeko, mlijeko s voćem, brzina 1 majoneza) tvr i sastojci, primjerice, kombinacija tekućih i krutih sastojaka brzina 2 (primjerice, sok od rajčice ili namaz) tvrdi, uglavnom kruti sastojci (primjerice, kocke leda, juhe, itd.)
 • Page 88 Nikad ne stavljajte ruke ili strane predmete u posudu dok mješač radi. Uvijek provjerite sito prije uporabe. Nemojte koristiti sito ako je oštećeno. Ako je sito oštećeno, obratite se Philips predstavništvu (broj telefona nalazi se na priloženom jamstvenom listu). Ako takvo predstavništvo ne postoji, obratite se lokalnom prodavatelju ili servisu.
 • Page 89 HRVATSKI Voće (meko) brzina 1 Svježi kokos, cikla (tvrda) brzina 2 Nemojte primjenjivati silu pri rukovanju potiskivačem, jer to može utjecati na kvalitetu konačnog rezultata i čak može blokirati cijev. Recepte potražite na kraju ovog priručnika. Sokovnik ne smije neprekidno raditi dulje od dvije minute. Ako ste završili s pripremom soka, isključite aparat i pustite ga da se ohladi dvije minute prije nastavka.
 • Page 90 Nemojte koristiti abrazivna sredstva, žičane spužve, alkohol, itd. Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu (1,5 l). Jamstvo i servis Zatrebate li informaciju ili imate problem, molimo, posjetite Philips web stranicu ili se obratite Philips predstavništvu u Vašoj zemlji (brojevi telefona se nalaze u priloženom jamstvenom listu). Ako takvog predstavništva nema u Vašoj zemlji, obratite se prodavatelju ili...
 • Page 91 HRVATSKI Recepti za sastojke obrađene sokovnikom i mješačem U ovoj kombinaciji možete neograničeno eksperimentirati i iskušavati sve vrste recepata. Možete pripremiti ukusne sokove, frapee, juhe i umake za vrlo kratko vrijeme. Kako bismo Vam dali ideju o mogućnostima, ovdje smo naveli nekoliko dokazano uspješnih recepata. - 250 g kaše od povrća (posebno je pogodan kupus, celer, rajčica, mrkva, luk, paprika, poriluk, špinat i komorač) - 100 g krušnih mrvica...
 • Page 92 HRVATSKI - 1/2 ananasa - 2 jabuke - 1 ružičasti grejp - kocke leda (približno dvije pune čaše) Ogulite ananas i grejp, operite jabuke i sve naežite na komadiće. Obradite ih u sokovniku i načinite sok. Sastavite mješač i stavite kocke leda u mješač. Sameljite led na podešenju najviše brzine i dodajte voćni sok.
 • Page 93 Provjerite da li je sito oštećeno. Oštećenja, napuknuća ili bilo kakva druga neispravnost može prouzročiti prestanak rada. Primjetite li oštećenja, zaustavite rad i obratite se u najbliži ovlašteni servis. * Ako ne uspijete ukloniti problem, obratite se Philips predstavništvu ili ovlaštenom servisu.
 • Page 94: Eesti

  EESTI Kasutamisjuhend Seade on varustatud turvalukustiga ning kui lisaosad ei ole ühendatud korralikult või ei ole ühendatud üldse, ei hakka seade tööle. Ärge lülitage lisaosade abil seadet sisse ja välja! Pange tähele! Osade kirjeldus Juhtmehoidja Kiirusevalija 2 kiiruse ja pulseerimisfunktsiooni seadega (M) Kiirpuhastusnupp Mootor Veovõll...
 • Page 95 EESTI Mahlanõu Klamber kaane kinnitamiseks ja vabastamiseks Jäätmenõu Riivsõel Mahlapressi kaas Etteandetoru Lükkur Kork Koostisosade lisamisava Kannu kaas Tila Mikserkann Kummist tihendrõngas Tiiviknuga Puhastushari Seadme ettevalmistamine kasutamiseks Peske kõik tarvikud ja eemaldatavad lisaosad (vt lõiku 'Puhastamine'). Seadme kasutamine - Vedelate toitude segamiseks, näit piimatooted, kastmed, puuviljamahlad, supid, segatud joogid, kokteilid.
 • Page 96 EESTI Olge ettevaatlik ning ärge vajutage liialt tugevasti kannu käepidemele. Ärge kunagi pange kannu koostisosi, mille temperatuur ületab 80cC. Pritsimise vältimiseks sisestage kork enne töötlemise alustamist. vedelad koostisosad (näiteks: šokolaadipiim, piim puuviljadega, 1. kiirus majonees) vedelate ja kõvade koostisosade kombinatsioon (näiteks, tomatimahl 2.
 • Page 97 EESTI Pritsmete vältimiseks ärge kunagi ületage kannule märgitud maksimumkoguse joont (1,5 liitrit), eriti kui töödeldakse tuliseid koostisosi. Ärge laske seadmel korraga töötada üle 3 minuti. Kui koostisosade töötlemine ei ole veel lõpetatud, lülitage seade minutiks välja ja seejärel jätkake toimingut. Ärge kunagi pange kätt või mingeid objekte töötavasse mikserisse.
 • Page 98 EESTI Kontrollige, kas klambrid on mootorist õigel pool. Kontrollige, et kaas oleks korralikult kohale paigutatud. Puuviljad (pehmed) 1. kiirus Värske kookos, peet (toores) 2. kiirus Ärge vajutage liiga tugevasti lükkuriga, see võib mõjutada töötlemise lõpptulemuse kavliteeti ja põhjustada riivsõela seiskumist. Vt.
 • Page 99 EESTI Puhastamine Seadet, lisaosi ja tarvikuid on lihtsam puhastada kohe peale kasutamist. Ärge peske seadme osi nõudepesumasinas. Mootoriosa puhastage niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid, söövitavaid puhastusvahendeid, alkoholi jm. Ärge ületage kannule märgitud maksimumkoguse joont (1,5 l).
 • Page 100 EESTI Garantii ja teenindus Kui Te vajate informatsiooni või on teil probleemid tekkinud, külastage Philips Web lehekülge või võtke ühendus oma maa Philipsi hoolduskeskusega (lisainfo ja telefoninumbrid leiate garantiitalongilt). Kui Teie riigis ei ole Philipsi hoolduskeskust, pöörduge Philipsi toodete müüja poole või võtke ühendus Philipsi koduhooldusseadmete ja isikliku hoolduse BV teenindusosakonnaga.
 • Page 101 EESTI - võid - maitse järgi suhkrut ja kaneeli Segage jahu ja munad õunaviljalihaga. Ühtlase taina saamiseks lisage piisavalt piima. Segage tainasse lusikatäis rosinaid ja aprikoose. Sulatage praepannil või.Tõstke koogid lusikaga pannile, üksteisest väikeste vahemaade kaugusele.Täitke pannkoogid täidisega ja praadige keskmises kuumuses mõlemalt poolt kuldpruuuniks.
 • Page 102 EESTI - 500 g seemneteta viinamarju - 2 kurki (umbes 750 g) - 1 shalott, tükeldatud - 1 küüslauguküüs, peenestatud - 1/2 tl soola - 1/4 tl valget pipart - 500 g lahjat jogurtit - 6-8 tilka Tabasco kastet Peske viinamarjad ja eemaldage varred.Töödelge marjad mahlapressis mahlaks ja koguge mahl nõusse.
 • Page 103: Latviski

  LATVISKI Ievads Ierīcē ir iebūvēts drošības slēdzis, kas ne auj tai darboties, ja piederumi ir nepareizi pievienoti vai vispār nav pievienoti. Nekad neizmantojiet piederumus, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci! Svarīgi!
 • Page 104 LATVISKI Vispārīgs apraksts Elektrovada uzglabāšana Ātruma pārslēgs ar diviem ātrumiem un pulsa režīmu (M) Ātrās tīrīšanas tausti š Motora nodalījums Piedzi as vārpsta Sulas krūze Skava vāka piestiprināšanai un atbrīvošanai Biezumu tvertne Siets Sulu spiedes vāks Produktu tekne Stampa Tapi a Atvere produktu pievienošanai Trauka vāks Snīpis...
 • Page 105 LATVISKI Nespiediet pārāk stipri uz trauka rokturi. Nekad nepiepildiet trauku ar produktiem, kuru temperatūra pārsniedz 80c C. Lai produkti neizš akstītos, vienmēr ievietojiet tapi u vākā, pirms sākat produktu apstrādi. Š idrumi (piemēram, šokolādes piens, piens ar aug iem, majonēze) 1.
 • Page 106 LATVISKI Nekādā zi ā neieslēdziet un neizslēdziet ierīci, griežot trauku. Receptes ir atrodamas šīs pamācības turpmākajās noda ās. Lai produkti neizš akstītos, nepārsniedziet trauka maksimālā līme a iezīmi (1,5 litri), it īpaši, ja maisāt karstus š idrumus. Ne aujiet mikserim darboties ilgāk par 3 minūtēm vienā maisīšanas reizē.
 • Page 107 īgu rīves disku. Ja siets ir bojāts, sazinieties ar Philips pakalpojumu centru savā valstī (tā telefona numurs atrodams pasaules garantijas bukletā). Ja jūsu valstī nav Philips pakalpojumu centra, vērsieties pie vietējā Philips produkcijas izplatītāja vai sazinieties ar Philips Mājturības un personīgās higiēnas...
 • Page 108 LATVISKI Tīrīšana Ierīces, tās deta u un piederumu tīrīšana visvieglāk veicama uzreiz pēc lietošanas. Nekādā zi ā nemazgājiet ierīces piederumus vai deta as trauku mazgājamajā mašīnā. Tīriet motora nodalījumu ar mitru drānu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzek us, skrāpjus, spirtu u. tml. Nepārsniedziet maksimālo tilpumu (1,5 litrus).
 • Page 109 Philips pakalpojumu centru savā valstī (tā tālru a numurs atrodams pasaules garantijas bukletā). Ja jūsu valstī nav Philips pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips produkcijas izplatītājiem vai Philips Mājturības un personīgās higiēnas ierīču noda as pakalpojumu dienestam.
 • Page 110 LATVISKI - 150 g ābolu biezumu - 150 g cepamo pulveri saturošu miltu - 2 olas - aptuveni 100 ml piena - 50 g rozī u - 50 g gabali os sagrieztu žāvētu aprikožu - sviests - cukurs un kanēlis pēc garšas Samaisiet cepamo pulveri saturošos miltus un olas ar ābolu biezumiem.
 • Page 111 Ja pamanāt jebkādus sieta bojājumus, ierīci vairs nelietojiet un sazinieties ar tuvāko Philips apkopes centru. * Ja k ūmi nevar novērst vai rodas citas problēmas, sazinieties ar Philips pakalpojumu uzzi u centru, Philips pārstāvniecībām vai Philips apkopes centru.
 • Page 112: LietuviŠkai

  LIETUVIŠKAI Įžanga Prietaisas turi apsauginę spyną, neleidžiančią įjungti prietaiso, jeigu jis yra blogai surinktas arba nesurinktas visai. Niekuomet nenaudokite priedų įjungimui ir išjungimui. Svarbu žinoti Pagrindinis aprašymas Maitinimo laido saugykla 2 pad čių greičio reguliatorius su pulsiniu pasirinkimu (M) Greito išvalymo mygtukas Variklio korpusas Varomoji ašis...
 • Page 113 LIETUVIŠKAI Puodelis sultims Gnybtas dangtelio tvirtinimui Tirščių rezervuaras Sietelis Sulčiaspaud s dangtelis Padavimo vamzdis Stūmiklis Kaištis Anga produktams Ąsočio dangtis Snapelis Plaktuvo ąsotis Guminis sandarinimo žiedas Pjaustymo įrenginys Valymo šepet lis Prietaiso paruošimas naudojimui Nuplaukite visus priedus ir nuimamas dalis (žr. skyrelį "Valymas"). Aparato naudojimas - Skysčių, pvz.
 • Page 114 LIETUVIŠKAI Per stipriai nespauskite ąsočio rankenos. Į indą niekada ned kite produktų, jei jų temperatūra yra aukštesn , nei 80cC. Nor dami išvengti išsiliejimo, prieš pradadant gaminti, visada uždenkite dangtelį. skysti produktai (pvz. šokoladinis pienas, pienas su vaisiais, majonezas) greitis 1 sunkesni produktai, pvz.
 • Page 115 Prieš naudojimą visada patikrinkite sietelį. Jeigu rasite įplyšim pažeidimų ar atsipalaidavusią trintuvę - nenaudokite jo. Jeigu sietelis sugadintas, susisiekite su Philips aptarnavimo centru (telefono numerį rasite garantijos lapelyje). Jeigu jūsų šalyje n ra Philips aptarnavimo centrų, kreipkit s į Philips įrangos pardav ją.
 • Page 116 LIETUVIŠKAI Įsitikinkite, kad spaustukas yra dešin je variklio korpuso pus je Patikrinkite, ar dangtelis yra taisingai užd tas ir pritvirtintas. Vaisiai (minkšti) greitis 1 Šviežias kokoso riešutas, burok liai (kieti) greitis 2 Spauskite ne per stipriai, nes tai gali pakenkti sulčių kokybei ir net sustabdyti sietelį.
 • Page 117 LIETUVIŠKAI Valymas Prietaisą, jo dalis ir priedus lengviausia išvalyti iš karto po naudojimo. Niekada neplaukite prietaiso ar jo dalių indaplov je. Variklio korpusą nuvalykite dr gna skepet le. Nenaudokite šlifuojančių, šveičiančių valiklių, alkoholio ir t.t. Neviršykite ąsočio maksimalios leistinos talpos (1,5 litro).
 • Page 118 LIETUVIŠKAI Garantija ir servisas Jei jums reikia informacijos ar turite problemų, aplankykite Philips tinklapį www.philips.com arba susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje (jos telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstuke). Jei tokio centro jūsų šalyje n ra, kreipkit s į...
 • Page 119 LIETUVIŠKAI - 2 kiaušiniai - apie 100ml pieno - 50g razinų - 50g džiovintų abrikosų, supjaustytų galbal liais - sviesto - cukraus ir cinamono pagal skonį Išplakite miltus ir kiaušinius kartu su obuolių minkštimu. Įpilkite tiek pieno, kad tešla taptų pakankamai tiršta. Įmaišykite razinas ir abrikosus. Sviestą...
 • Page 120 įtrūkimų ar kitokių pažeidimų, nebesinaudokite aparatu ir susisiekite su artimiausiu Philips aptarnavimo centru. * Jei problema neišsprend te arba atsirado kitų, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru specialiąja telefono linija, Philips valdyba arba kreipkit s į Philips klientų aptarnavimo centrą...
 • Page 121: SlovenŠČina

  SLOVENŠČINA Predstavitev Aparat je opremljen z vgrajenim varnostnim zaklopom, ki mu preprečuje delovanje, če so nastavki nepravilno nameščeni ali sploh niso nameščeni. Nikoli ne uporabljajte nastavkov za vklop ali izklop aparata! Pomembno Splošni opis Shranjevalnik za kabel Selektor hitrosti z dvema hitrostima in pulzno nastavitvijo (M) Tipka za hitro čiščenje Motorna enota...
 • Page 122 SLOVENŠČINA Pogonska os Skodelica za sok Objemka za pritrditev (sprostitev) pokrova vrča Rezervoar za sadno pulpo Sito Pokrov sokovnika Lijak za dovajanje živil Potiskalo Zamašek Odprtina za dodajanje sestavin Pokrov vrča Ustnik Vrč mešalnika Gumijasto tesnilo Rezilna enota Čistilna krtačka Priprava aparata za uporabo Operite vse nastavke in snemljive dele (glejte poglavje "Čiščenje").
 • Page 123 SLOVENŠČINA Pazite, da ne boste premočno pritisnili na ročaj vrča. Vrča nikoli ne napolnite s sestavinami, ki imajo temperaturo nad 80cC. Da preprečite prelivanje, vedno vstavite zamašek v vrč, preden začnete z obdelovanjem. tekoče sestavine (npr. čokoladno mleko, mleko s sadjem, hitrost 1 majoneza) težje sestavine kot kombinacija tekočih in trdnih sestavin (npr.
 • Page 124 SLOVENŠČINA Da se izognete prelivanju, nikoli ne napolnite vrča preko oznake maksimalnega nivoja (1.5 litra), zlasti ne takrat, ko mešate vroče tekočine. Mešalnika ne pustite delovati več kot tri minute neprekinjeno. Če po treh minutah niste končali z mešanjem, izklopite aparat za eno minuto preden nadaljujete z mešanjem.
 • Page 125 SLOVENŠČINA Pazite, da bo objemka na desni strani motorne enote. Preverite, ali je pokrov pravilno nameščen in pritrjen. Sadje (mehko) hitrost 1 Sveži kokosov oreh, pesa (trda) hitrost 2 Ne pritiskajte premočno na potiskalo, ker bo to vplivalo na končni rezultat in lahko celo povzroči zaustavitev sita.
 • Page 126 SLOVENŠČINA Čiščenje Aparat, njegove dele in nastavke je veliko lažje očistiti takoj po uporabi. Ne perite nobenega dela in nastavka v pomivalnem stroju. Motorno enoto očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih in jedkih čistilnih sredstev, alkohola, in podobnega. Ne nalijte preko maksimalnega nivoja vrča (1.5 litra).
 • Page 127 Če se aparat nepravilno uporablja ali se uporablja v (pol-)profesionalne namene, ter na način, ki ni v skladu s temi navodili za uporabo, postane garancija neveljavna in Philips ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnokoli povzročeno škodo.
 • Page 128 SLOVENŠČINA - 150 gr jabolčne kaše - 150 gr moke za vzhajanje - 2 jajci - pribl. 100 ml mleka - 50 gr rozin - 50 gr suhih marelic, narezanih na koščke - maslo - sladkor in cimet po okusu Premešajte moko in jajca skozi jabolčno kašo.
 • Page 129 SLOVENŠČINA v mešalnik in mešajte 15-30 sekund na maksimalni hitrosti. Dodajte ledene kocke in mešajte še nekaj sekund. Izlijte sok v visok kozarec in ga okrasite z dolgim steblom zelene. - 500 gr belega grozdja, brez pečk - 2 kumari (pribl. 750 gr) - 1 šalotka, narezana na koščke - 1 strok česna, olupljen - 1/4 čajne žličke soli...
 • Page 130 напрежението в местната електрическа мрежа (110 - 127V или 220 - 240V). Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от Philips, упълномощен сервизен център на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасно положение. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или...
 • Page 131 БЪЛГАРСКИ Общо описание Място за прибиране на кабела Селектор на скоростта с 2 скорости и импулсно положение Бутон за бързо почистване Блок на мотора Задвижващ вал Купа за сок Скоба за сваляне/поставяне на капака Контейнер за пулп Сито Капак на сокоизстисквачката Тръба...
 • Page 132 БЪЛГАРСКИ Закрепете блока на ножовете към каната на миксера, като го завъртите по посока на стрелката. Монтирайте блока на каната върху блока на мотора. Закрепете го, като го завъртите по посока на стрелката. Внимавайте да не прилагате твърде голям натиск върху дръжкат на...
 • Page 133 БЪЛГАРСКИ Ако искате да оставяте уреда да работи само по няколко секунди, нагласете ключа на положение М (моментно) и го отпуснете веднага. Повтаряйте това колкото често е необходимо. За да изключите уреда, превключете на положение 0. Никога не включвайте и не изключвайте уреда чрез завъртане н каната.
 • Page 134 ситото. В случай на повредено сито, се обърнете към Центъра за работа с клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в традицията в брошурата с гаранция за цял свят). Ако във вашата страна няма Център за работа с клиенти, се обърнете...
 • Page 135 БЪЛГАРСКИ Поставете съставките в тръбата за подаване. Преди обработка нарежете големите съставки на парчета, които минават през тръбата за подаване. Натиснете внимателно съставките надолу с тласкача. Не оказвайте твърде голям натиск върху тласкача - това може повлияе на качеството на крайния резултат и дори да предизвик спиране...
 • Page 136 БЪЛГАРСКИ Пулпът от моркови, цвекло, зеле или спанак може да се използва като основа за супи, сосове, джем, десерти, сладолед и пр. Сварете пулпа и добавете подправки. Пюрирайте пулпа в миксера. Може да използвате доматен пулп, за да направите доматена паста. Почистване...
 • Page 137 международната гаранционна карта). Ако във Вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].
 • Page 138 БЪЛГАРСКИ - 50 г сушени кайсии, нарязани на парчета - масло - захар и канела на вкус Разбъркайте тестото с мая и яйцата в ябълковия пулп. Добавете достатъчно мляко, за да стане доста твърда смес. Разбъркайте с лъжица стафидите и кайсиите в сместа. Затоплете...
 • Page 139 БЪЛГАРСКИ Сглобете аксесоара на миксера. Поставете сока от морковите, зеленчуците и спанака или магданоза в миксера и миксирайте 15-30 секунди при максимална скорост. Добавете кубчетата лед и миксирайте още няколко секунди. Налейте шейка във висока чаша и гарнирайте с дълъг стрък целина. Гаспачо...
 • Page 140 използвайте повече уреда и се обърнете към най-близкия сервизен център на Philips. * Ако проблемът продължава или се появят други проблеми, обърнете се към Горещата линия за помощ на клиентите на Philips, представителствата или сервизните центрове на Philips за помощ.
 • Page 141: Srpski

  SRPSKI Uvod Uredjaj je opremljen sigurnosnom bravom koja sprečava rad u slučaju neispravnog montiranja, ili nedostatka delova. Nikada ne koristite dodatke za uključivanje i isključivanje uredjaja! Važno Opšti izgled Prostor za odlaganje kabla Regulator brzine sa 2 brzine i pulsnim podešavanjem (M) Quick Clean taster edinica motora...
 • Page 142 SRPSKI Pogonska osovina Čaša za sok Spona za zatvaranje/otvaranje poklopca Komora za pulpu Sito Poklopac sokovnika Cev za punjenje Potiskivač Graničnik Otvor za dodavanje sastojaka Poklopac bokala Grlić Posuda Zaptivni prsten od gume Nož Četka za čišćenje Pre upotrebe Operite sve dodatke i odvojive delove (pogledajte odeljak "Čišćenje"). Upotreba - Pravljenju tečnih namirnica kao što su mlečni proizvodi, voćni sokovi, supe, kokteli, šejkovi.
 • Page 143 SRPSKI Budite oprezni da ne biste prejako pritinuli ručicu bokal. Nikada ne punite bokal sastojcima čija temperatura prelazi 80cC. Kako biste izbegli prosipanje, uvek ubacite graničnik u poklopac pre nego počnete sa preradjivanjem. tečni sastojci (npr. čokoladno mleko, mleko s voćem, majonez) brzina 1 teži sastojci poput kombinacije tečnih i čvrstih sastojaka (kao što su brzina...
 • Page 144 što su naprsline, pukotine, otvori na metalnoj mrežici, ili labavi disk. U sličaju da je sito oštećeno, kontaktirajte predstavništvo Philips-a u vašoj zemlji (broj telefona pronaći ćete u medjunarodnom garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se vašem ovlašćenom prodavcu ili kontaktirajte Servisno odeljenje Philips aparata...
 • Page 145 SRPSKI Proverite da li se spona nalazi na ispravnoj strani jedinice motora Proverite da li je poklopac ispravno montiran i pričvršćen. Voće (meko) brzina 1 Svež kokosov orah, cvekla (tvrda) brzina 2 Nemojte previše pritiskati potiskivač jer to može uticati na kvalitet cedjenja, a u nekim slučajevima i potpuno zaustaviti sito.
 • Page 146 SRPSKI Čišćenje Čišćenje uredjaja, delova i dodataka, najlakše je neposredno nakon upotrebe. Nikada ne čistite dodatke ili delove uredjaja u mašini za pranje posudja. Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom. Ne koristite abrazive, sredstva za ribanje, alkohol, itd. Ne prekoračujte maksimalnu zapreminu posude (1,5 litra).
 • Page 147 Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate neki problem, molimo vas da posetite Philips Internet prezentaciju na adresi ili da kontaktirate Philips-ovo predstavništvo u vašoj zemlji (broj telefona pronaći ćete u medjunarodnom garantnom listu). U koliko u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se vašem ovlašćenom prodavcu ili kontaktirajte Servisno odeljenje Philips aparata za domaćinstvo i ličnu higijenu BV.
 • Page 148 SRPSKI - 50g suvih kajsija, isečenih na komade - puter - šećer i cimet po ukusu Umešajte samonarastajuće brašno i jaja u pulpu od jabuke. Dodajte mleko dok ne dobijete relativno čvrstu smesu. Kašikom umešajte suvo groždje i kajsije. Zagrejte malo putera u tiganju. Stavite knedle od smese u tiganj, na maloj udaljenosti.
 • Page 149 Ako otkrijete bilo kakve pukotine ili oštećenja na situ, prestanite da upotrebljavate ure aj i kontaktirajte najbliži Philips-ov servis * Ako se problemi nastave ili se pojave drugi, molimo Vas da kontaktirate telefonski servis Philips-ovog predstavništva, kancelariju Philips-a ili Philips-ov servis radi pomoći.
 • Page 150 4222 002 27923...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: