Download  Print this page

Advertisement

KM 70/20 C
59658660 03/14

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Kärcher KM 70 C

 • Page 1 KM 70/20 C 59658660 03/14...
 • Page 3 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------...
 • Page 4 1.517-122.0 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------...
 • Page 5 1300 x 790 x 1035 mm 1300 x 765 x 1035 mm 890 x 790 x 385 mm 890 x 765 x 385 mm 3680...
 • Page 7 führen Sie diese einer Wiederverwertung Please wear safety gloves while removing Deutsch glass, metal or other materials from the wa- Altgeräte enthalten wertvolle recy- ste container. Abbildungen siehe Ausklapp- clingfähige Materialien, die einer Ver- seite! Maintenance and care wertung zugeführt werden sollten. Lesen Sie vor der ersten Benut- To avoid risks, all repairs and replacement Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über...
 • Page 8 L’utilisateur doit utiliser l’appareil de façon Gli apparecchi dimessi contengono Italiano conforme. Il doit prendre en considération materiali riciclabili preziosi e vanno les données locales et lors du maniement perciò consegnati ai relativi centri di Figure riportate sulla pagina de l’appareil, il doit prendre garde aux tier- raccolta.
 • Page 9 una persona para responsable para su se- Bediening Português guridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los Waarschuwing Ver figuras na página des- niños. dobrável! Gevaar van kneuzingen en schuurwonden El usuario debe utilizar el aparato conforme Leia o manual de manual origi- door riemen, zijborstels, reservoirs, duw- a las instrucciones.
 • Page 10 no lixo doméstico, envie-as para uma uni- Hvis du fjerner glas, metal eller andre ma- bruksstedet, og være oppmerksom på and- dade de reciclagem. terialer ud af snavsbeholderen, bør du ven- re personer, og spesielt barn. Os aparelhos velhos contêm materi- ligst bære faste handsker.
 • Page 11 toimita kuluneet laitteet vastaaviin kerä- Säkerhetsanvisningar Suomi ilylaitoksiin. Denna apparat är ej avsedd att användas Huomautuksia materiaaleista (REACH) Katso avattavalla kansisivulla av personer (även barn) med begränsad fy- Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit- olevia kuvia! sisk, sensorisk eller mental färdighet eller teesta: Lue tämä...
 • Page 12 Κατά την αφαίρεση γυαλιών, μετάλλων ή da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik ge- en yakındaki yetkili servise götürünüz. άλλων υλικών από τον κάδο rekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. απορριμμάτων, χρησιμοποιείτε ανθεκτικά duyusal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yetenek- γάντια.
 • Page 13 Техническое обслуживание и Biztonsági tanácsok Garancia уход Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy oly- Minden országban az illetékes forgalmazó an korlátozott fizikai, érzékelő vagy szelle- vállalat által kiadott szavatossági feltételek Во избежание опасности, ремонт и mi képességgel rendelkező személyek érvényesek.
 • Page 14 Stroj ni namenjen pometanju zdravju one nadzorowane przez osobę Příslušenství a náhradní díly škodljivih materialov. odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo Používejte pouze originální náhradní díly a albo otrzymały od niej wskazówki, w jaki Upravljanje příslušenství schválené výrobcem, aby sposób używać tego urządzenia. Dzieci po- nedošlo k ohrožení...
 • Page 15 proizvodnih napak, nadomestimo v garant- Pred použitím skontrolujte, či sa prístroj a Accesorii şi piese de schimb nem času brezplačno. V primeru, da se na- jeho pracovné vybavenie nachádzajú Folosiţi doar piese de schimb originale şi prava pokvari, se z originalnim računom in v riadnom stave a či je zabezpečená...
 • Page 16 smetnje greška u materijalu ili se radi o greški Stari uređaji sadrže vredne materijale Namjensko korištenje proizvođača. U slučaju jamstva s priborom sa sposobnošću recikliranja i treba ih Ovaj stroj za metenje je namijenjen meten- i računom se obratite svome prodavaču ili dostaviti za ponovnu preradu.
 • Page 17 Когато отстранявате стъкло, метал mõne nende turvlisuse eest vastutava isiku Noteikumiem atbilstoša lietošana и други материали от резервоара за järelvalve all või juhul, kui see isik on neid Šī slaucītājmašīna ir domāta netīru отпадъци, моля използвайте здрави masina kasutamise osas juhendanud. La- iekštelpu un ārtelpu platību slaucīšanai.
 • Page 18 знаходиться у небездоганному стані, його Garantija Aplinkos apsauga не можна використовувати. Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības Pakuotės medžiagos gali būti per- Цей пристрій не призначено для збирання izsniegtās garantijas saistības ir spēkā dirbamos. Neišmeskite pakuočių kar- рідини. katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs tu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite Забороняється...
 • Page 19 !‫الصور، انظر الصفحة المطوية‬ ‫ة‬ ‫حماية البيئ‬ ‫يرجى قراءة دليل التشغيل األصلي هذا قبل أول استخدام‬ ‫مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة االستخدام. يرجى عدم‬ ‫لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقًا لتعليمات هذا الدليل‬ ‫التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك‬ .‫أي...
 • Page 21 http://www.kaercher.com/dealersearch Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Tel.: +49 7195 14-0 Fax: +49 7195 14-2212...

This manual is also suitable for:

Km 20 c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: