Download  Print this page

BE QUIET! PURE BASE 600 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

USER MANUAL

Advertisement

loading

  Also See for BE QUIET! PURE BASE 600

  Summary of Contents for BE QUIET! PURE BASE 600

 • Page 1 USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  INDEX Glinde, Februar 2017 ENGLISH » INTRODUCTION ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 SPECIFICATIONS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 CONTENTS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5 EXPLODED VIEW & PARTS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 FAN COMPATIBILITY ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 RADIATOR SUPPORT �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 REMOVE EXTERNAL PARTS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 MOTHERBOARD INSTALLATION �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 POWER SUPPLY (PSU) INSTALLATION ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 PCI/PCI-E ADD-ON CARD INSTALLATION ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 5�25”...
 • Page 3 POLSKI » WPROWADZENIE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 SPECYFIKACJE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 ZAWARTOŚĆ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 RYSUNEK TECHNICZNY �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 KOMPATYBILNOŚĆ WENTYLATORA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 WSPARCIE RADIATORA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 USUWANIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNYCH �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 INSTALACJA PŁYTY GŁÓWNEJ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 INSTALACJA ZASILACZA (PSU) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 INSTALACJA KART PCI/PCI-E �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 INSTALACJA URZĄDZENIA 5.25” (ODD)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 USUWANIE KLATKI ODD �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 INSTALACJA URZĄDZENIA 3.5”...
 • Page 4: Introduction

  INTRODUCTION We are delighted you have chosen to buy our Pure Base 600 PC case. Please read the information here and carefully follow all the instructions prior to installation. Should you have further questions, please contact our customer service. See contact information in the manufacturer’s details section.
 • Page 5: Contents

  Cooler Height (mm) Graphics Card Length (mm) 280 / 425 (without HDD cage) PSU Length (mm) PCI Slots 5.25” Bay 3.5” Bay 2.5” Bay 2 + 6 Cooling Fan (mm) / (rpm) Front: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Rear: 1x Pure Wings 2 120 / 1,200 Optional Cooling Fan (mm) Front: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (without 5.25”...
 • Page 6: Exploded View & Parts

  EXPLODED VIEW & PARTS Side Panel ODD cage Front Panel Chassis Body 5.25” Bezels Top Cover Bezel HDD Cages Front I/O panel / Fan Speed Controller Intake Filters PSU Air Filter Pure Wings 2 | 140mm Pure Wings 2 | 120mm 4.1 Front I/O and Media Ports HDD LED Reset Button...
 • Page 7 4.2 I/O Ports POWER SW POWERLED + POWERLED - HD AUDIO HD AUDIO H.D.D LED RESET SW Panel Connector Fan Speed Controller USB, Audio 4.3 Fan Speed Controller Please plug the S-ATA connector of the fan speed controller to your power supply to take control of up to three 3-pin fans.
 • Page 8: Einleitung

  EINLEITUNG Wir freuen uns, dass Sie sich für das be quiet! Gehäuse Pure Base 600 entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die nachstehenden Informationen aufmerksam durch und beachten Sie die einzelnen Installationshinweise. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice. Die Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt „Herstellerangaben“.
 • Page 9: Lieferumfang

  Lüftersteuerung 3x 3-Pin; Steuerung: 3-stufig (5V, 9V,12V) Max. Höhe CPU-Kühler (mm) Max. Länge Grafikkarte (mm) 280 / 425 (ohne HDD-Käfig) Max. Länge Netzteil (mm) PCI-Steckplätze 5.25” Schächte 3.5” Schächte 2.5” Schächte 2 + 6 Gehäuselüfter (mm) / (rpm) Vorne: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Hinten: 1x Pure Wings 2 120 / 1.200 Optionale Zusatzlüfter (mm) Vorne: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (ohne 5.25”...
 • Page 10: Explosionszeichnung & Teile

  EXPLOSIONSZEICHNUNG & TEILE Seitenteil ODD-Käfig Frontpanel Gehäuse 5�25” Blende Blende auf dem Top-Cover HDD-Käfige Front I/O-Panel / Lüftersteuerung Luftfilter PSU-Luftfilter Pure Wings 2 | 140mm Lüfter Pure Wings 2 | 120mm Lüfter 4.1 FRONT I/O UND MEDIA-ANSCHLÜSSE HDD-LED Reset-Knopf Schieberegler der Lüftersteuerung An-/Aus-Schalter / LED USB 3�0 Mikrofon...
 • Page 11 4.2 I/O ANSCHLÜSSE POWER SW POWERLED + POWERLED - HD AUDIO HD AUDIO H.D.D LED RESET SW Panel-Anschluss Lüftersteuerung Anschluss USB, Audio 4.3 Lüftersteuerung Schließen Sie den S-ATA Anschluss der Lüftersteuerung an Ihr Netzteil, um die Geschwindigkeit von bis zu drei 3-Pin Lüftern zu regeln.
 • Page 12: Introduction

  INTRODUCTION Nous vous remercions d’avoir choisi d’acquérir notre boîtier PC Pure Base 600. Nous vous invitons à lire attentivement le manuel et à suivre les instructions avec la plus grande attention. Pour toute question, veuillez contacter notre service client, dont les coordonnées sont spécifiées dans la section “Informations constructeur“.
 • Page 13: Accessoires

  Hauteur du ventirad (mm) Longueur maximale de la carte 280/ 425 (Avec / sans cages disques durs) graphique (mm) Longueur de l’alimentation (mm) Emplacements PCI Baies 5.25” Baies 3.5” Baies 2.5” 2 + 6 Ventilateurs (mm)/(tpm) Avant: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Arrière: 1x Pure Wings 2 120 / 1,200 Emplacements supplémentaires Avant: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (Sans baie 5.25”),...
 • Page 14: Vues Eclatées& Pièces

  VUES ECLATÉES & PIÈCES Panneau latéral Rack lecteur optique Panneau frontal Châssis Baies 5.25” Panneau supérieur Emplacements HDD Connectique en façade /Régulateur de vitesse du ventilateur Filtres à poussière Filtre àair du bloc d’alimentation Ventilateurs Pure Wings 2 | 140mm Ventilateurs Pure Wings 2 | 120mm 4.1 Connectique en façade LED disque dur...
 • Page 15 4.2 Connectique interne POWER SW POWERLED + POWERLED - HD AUDIO HD AUDIO H.D.D LED RESET SW Connectique panneau Régulateur de vitesse du ventilateur USB, Audio 4.3 Régulateur de vitesse du ventilateur Branchez le connecteur SATA du régulateur de vitesse du ventilateur à...
 • Page 16: Wprowadzenie

  WPROWADZENIE Bardzo nam miło, że wybrali Państwo naszą obudowę PC Pure Base 600. Prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji przy instalacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji poświęconej informacjom na temat producenta.
 • Page 17: Zawartość

  Wysokość coolera (mm) Długośc karty graficznej (mm) 280 / 425 (w/o HDD cage) Długość PSU (mm) Sloty PCI Zatoka 5.25” Zatoka 3.5” Zatoka 2.5” 2 + 6 Wentylator chłodzący (mm) / (rpm) Przód: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Tył: 1x Pure Wings 2 120 / 1,200 Opcjonalny wentylator chłodzący (mm) Przód: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (bez zatoki 5.25”)
 • Page 18: Rysunek Techniczny

  RYSUNEK TECHNICZNY Panel boczny Klatka ODD Panel przedni Baza Zaślepki slotów 5.25” Pokrywa górna Klatki HDD Panel przedni I/O / Kontroler prędkości wentylatora Filtry wlotowe Filtr powietrza PSU Air Wentylator Pure Wings 2 | 140mm Wentylator Pure Wings 2 | 120mm 4.1 Przedni I/O i porty Dioda HDD LED Przycisk reset...
 • Page 19 4.2 Porty I/O POWER SW POWERLED + POWERLED - HD AUDIO HD AUDIO H.D.D LED RESET SW Złącze panelu Kontroler prędkości wentylatora USB, Audio 4.3 Kontroler prędkości wentylatora Podłącz kontroler wentylatora do zasilacza za pomocą wtyczki S-ATA aby zarządzać aż trzema 3-pinowymi wentylatorami.
 • Page 20: Introducción

  INTRODUCCIÓN Gracias por haber elegido la caja para ordenador Pure Base 600. Lea esta información y siga cuidadosamente todas las instrucciones antes de la instalación. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en la sección de información del fabricante.
 • Page 21: Contenidos

  E/S frontal 2 puertos USB 3.0, conectores de audio HD Controlador de velocidad del 3 de 3 pines; Controlador: 3 niveles (5 V, 9 V, 12 V) ventilador Altura del refrigerador (mm) Longitud de la tarjeta gráfica (mm) 280/425 (con/sin caja para unidad de disco duro) Longitud de la fuente de alimentación (mm) Ranuras PCI...
 • Page 22: Vista Detallada Y Piezas

  VISTA DETALLADA Y PIEZAS Panel lateral Caja de unidad de disco óptico Panel frontal Cuerpo del chasis Marcos de 5,25” Marco de la cubierta superior Cajas para discos duros Panel frontal de E/S / Controlador de velocidad del ventilador Filtros de aspiración Filtro de aire de la fuente de alimentación Pure Wings 2 | 140 mm Ventilador Pure Wings 2 | 120 mm...
 • Page 23 4.2 Puertos de E/S POWER SW POWERLED + POWERLED - HD AUDIO HD AUDIO H.D.D LED RESET SW Conector del panel Velocidad del ventilador USB, Controlador de audio 4.3 Controlador de velocidad del ventilador Inserte el conector S-ATA del controlador de velocidad a la fuente de alimentación para poder controlar hasta tres ventiladores de 3 pines.
 • Page 24: Введение

  ВВЕДЕНИЕ Мы рады вашему решению купить наш корпус Pure Base 600� Пожалуйста, прочтите следующуюинформациюитщательноследуйтевсеминструкциямприустановке�Еслиувас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом обслуживания клиентов�СмотритеконтактнуюинформациювразделеСведенияопроизводителе� Гарантия ∙ 3-летняягарантияпроизводителядляконечныхпользователей(учитываютсяпокупкитолько черезофициальныхдилеровbequiet!) ∙ Ваш оригинал чека покупки будет необходим в случае обращения в сервис� Пожалуйста, сохранитеего� ∙...
 • Page 25: НаборАксессуаров

  Макс�длинаБП(мм) ЗаглушекPCIкарт 5�25”отсеков 3�5”отсеков 2�5”отсеков 2+6 Вентиляторы(мм)/(об/мин) Передний:1xPureWings2140/900 Тыловой:1xPureWings2120/1,200 Опционально(мм) Впереди:1x140,2x120,3x120(без5�25”корзины) Сзади:3x120,2x140 Опциональныйверхний 120,240,360(безиспользования5�25”отсеков) радиатор(мм) Опциональныйфронтальный 120,140,240,280*,360*,*без5�25”отсеков радиатор(мм) НАБОР АКСЕССУАРОВ Внешний вид Наименование Количество Использование Болты6#32 МонтажкорзиныHDD БолтыМ3 МонтажSSD Болты6x32 Монтажмат�платы Винтыснакатанной МонтажODDприводов головкойM3 Стяжкадлякабелей Монтажкабелей...
 • Page 26: КорпусВРазобранномВиде

  КОРПУС В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ Боковаяпанель КорзинаODD Фронтальнаяпанель Шасси 5�25”заглушки Крышкаверхнейпанели КорзинаHDD Фронтальныеинтерфейсы/ Контроллервентиляторов Фильтры ВоздушныйфильтрБП PureWings2|140mm ВентиляторPureWings2|120mm 4.1 Фронтальные и медиа интерфейсы ИндикацияHDD Кнопкаперезагрузки Контроллервентиляторов Клавишавключениясиндикацией USB3�0 Разъеммикрофона Разъемнаушников...
 • Page 27 4.2 Разъемы подключения POWER SW POWERLED + POWERLED - HD AUDIO HD AUDIO H.D.D LED RESET SW Разъемпанели контроллервентиляторов USB,Audio 4.3 Контроллер вентиляторов Подключите разъем S-ATA контроллера вентиляторов к вашему БП чтобы управлять скоростью до 3-х вентиляторов� 5. СОВМЕСТИМЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ..............
 • Page 28: Fan Compatibility

  FAN COMPATIBILITY | LÜFTERKOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITÉ VENTILATEURS | KOMPATYBILNOŚĆ WENTYLATORA | COMPATIBI- LIDAD DEL VENTILADORES | СОВМЕСТИМЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Position Fan Size Top (mm) Up to 3x 120*, up to 2x 140 Front (mm) Up to 3x 120*, up to 2x 140 Rear (mm) 1x 120 *without 5.25”...
 • Page 29: Radiator Support

  5.2. OPTIONAL FAN MOUNTING TOP | OPTIONALE LÜFTERMONTAGE OBEN | OPTION DE MONTAGE DU VENTILATEUR DESSUS | OPCJONALNE MOCOWANIE WENTYLATORA U GÓRY | MONTAJE OPCIONAL DEL VENTILADOR EN LA PARTE SUPERIOR | МОНТАЖ ОПЦИОНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ 3x 120mm 2x 140mm RADIATOR SUPPORT | RADIATOREINBAU | SUPPORT RADIA-...
 • Page 30: Remove External Parts

  REMOVE EXTERNAL PARTS | ENTFERNEN DER AUSSENTEILE | DÉMONTAGE DES PIÈCES EXTÈRIEURES | DEMONTAŻ CZĘŚCI ZEWNĘTRZNYCH DESMONTE COMPONENTES EXTERNOS ДЕМОНТАЖ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ 7.1. SIDE PANEL REMOVAL | ENTFERNEN DES SEITENTEILS | DÉMONTAGE DU PANNEAU LATÉRAL | USUWANIE PANELU BOCZNEGO | RETIRAR EL PANEL LATERAL | СНЯТИЕ...
 • Page 31 Top cover bezel can be opened in two different positions 11.40 mm 6.30 mm Die Top-Cover-Blende kann zweistufig eingestellt werden Le panneau supérieur peut être ouvert et positionné de deux façons différentes Pokrywa górna może być otwierana w dwóch różnych pozycjach El marco de la cubierta superior se puede abrir en dos posiciones diferentes Крышкаверхнейпанелиможетбытьоткрытав...
 • Page 32: Motherboard Installation

  MOTHERBOARD INSTALLATION | INSTALLATION DES MAINBOARDS | INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE | INSTALACJA PŁYTY GŁÓWNEJ | INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE | УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ Fasten the screws to secure the motherboard Ziehen Sie die Schrauben an um das Mainboard zu sichern Serrez les vis pour fixer la carte mère Zamocuj płytę...
 • Page 33: Pci/Pci-E Add-On Card Installation

  PCI /PCI-E ADD-ON CARD INSTALLATION | INSTALLATION EINER PCI/PCI-E ADD-ON KARTE | INSTALLATION DES CARTES PCI/PCI-E | INSTALACJA KARTY PCI /PCI-E ADD-ON | INSTALACIÓN DE TARJETAS ADICIONALES PCI/PCI-E | УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ PCI /PCI-E Remove the PCI slot bracket before installing the PCI/PCI-E add-on card; HDD cage may need to be repositioned for longer cards Entfernen PCI-Slot-Abdeckung...
 • Page 34: Odd Cage Removal

  Insert the ODD into the 5.25” cage, secure the 5.25” device with thumb screws Schieben Sie das ODD in den 5.25” Käfig und sichern Sie es mit Rändelschrauben Insérez le périphériquelecteur optique dans le rack 5.25 ", fixez le avec des vis à main Włoż...
 • Page 35: 3�5" Device (Hdd) Installation

  3.5” DEVICE (HDD) INSTALLATION | INSTALLATION DES 3.5” LAUFWERKS (HDD) | INSTALLATION DES PÉRIPHÉRIQUES 3.5’’ /HDD | INSTALACJA URZĄDZENIA 3.5” (HDD) | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 3,5” (Unidad de disco duro) | УСТАНОВКА ПРИВОДА 3.5” (HDD) Release the HDD cage from the chassis by losing the three screws Lösen Sie die drei Schrauben um den HDD-Käfig vom Gehäuse zu entfernen...
 • Page 36: 2�5" Device (Ssd) Installation

  2.5” DEVICE (SSD) INSTALLATION | INSTALLATION EINES 2.5” LAUFWERKS (SSD) | INSTALLATION DES PÉRIPHÉRIQUES 2.5’’ /SSD | INSTALACJA URZĄDZENIA 2.5” (SSD) | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE 2,5” (Unidad de estado sólido, SSD) | УСТАНОВКА ПРИВОДА 2.5” (SSD) Release the SSD bracket on the rear of motherboard tray Lösen Sie die SSD-Halterung an der Rückseite des Mainboard-Trays...
 • Page 37: Air Filter Removal

  AIR FILTER REMOVAL | ENTFERNEN DES LUFTFILTERS | DÉMON- TAGE DU FILTRE | USUWANIE FILTRA POWIETRZA | RETIRAR EL FILTRO DE AIRE | СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА Release the front panel, and release the air filter from inside Entfernen Sie das Front-Panel und lösen Sie die in der Innenseite befindlichen Luftfilter Sortez le panneau avant, puis sortez le filtre à...
 • Page 38: Limited Warranty

  Limited Warranty Per the terms and conditions of this limited warranty as given below, be quiet! warrants its new products to be free of defects resulting from faulty materials and faulty manufacturing for the length of the warranty period. I. APPLICABILITY This non-transferable warranty is applicable to newly purchased, previously unopened be quiet! products and is enforceable by only the original consumer purchaser.
 • Page 39 Notes...
 • Page 40 bequiet.com...