Download Print this page

Makita 3620 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Router
GB
Фрезер
UA
Frezarka górnowrzecionowa
PL
Maşină de frezat verticală
RO
Oberfräse
DE
Felsőmaró
HU
Horná fréza
SK
Horní frézka
CZ
3620
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 3620

  Summary of Contents for Makita 3620

 • Page 1 Router INSTRUCTION MANUAL Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka górnowrzecionowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Horní frézka NÁVOD K OBSLUZE 3620...
 • Page 2 003252 003253 003254 003255 003256 005083 003257 001984 001985 003259 003260 003261 003262 003263...
 • Page 3 003695 005073 003258 005084 005116 005117 005118 005119 005120 005121 005122 005123 005127 005124 005125...
 • Page 4 005126 005128 005129 005130 005131 005132 005133 005134 005135 005136...
 • Page 5: Specifications

  92 dB (A) 8JD, ENGLAND sound power level: 103 dB (A) Responsible manufacturer: Uncertainty: 3 dB(A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Wear ear protection. GEB018-1 The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s...
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock CAUTION: the operator. Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 7: Operation

  OPERATION with progressively deeper bit settings when cutting deep grooves. Set the tool base on the workpiece to be cut without the bit making any contact. Then turn the tool on and wait CAUTION: until the bit attains full speed. Lower the tool body and When using a bit having total length of 60 mm or more, move the tool forward over the workpiece surface, or edge length of 35 mm or more, the depth of cut...
 • Page 8: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. 14.5 If you need any assistance for more details regarding 15SE 3/8" these accessories, ask your local Makita Service Center. 14.5 14.5 Straight & groove forming bits • 15LE 3/8" Edge forming bits •...
 • Page 9 Drill point flush trimming bit Chamfering bit Fig.23 Fig.29 1/2" 1/2" 006461 3/8" Fig.30 1/4" 006456 Drill point double flush trimming bit 30 E 1/4" Fig.24 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/2" Beading bit 3/8" Fig.31 1/4" 006457 Slotting cutter 1/2"...
 • Page 10 Ball bearing chamfering bit Fig.35 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006467 Ball bearing beading bit Fig.36 1/4" 1/4" 006468 Ball bearing cove beading bit Fig.37 1/4" 1/4" 006469 Ball bearing roman ogee bit Fig.38 1/4" 1/4" 006470 Double ball bearing round corner bit Fig.39 1/2"...
 • Page 11: Технічні Характеристики

  EN60745. Призначення Інструмент призначено для відрізання бокових поздовжніх звисів та фасонної обробки деревини, Для моделі 3620 пластмаси та подібних матеріалів. ENH101-5 ENF002-1 ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС Джерело живлення Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, Інструмент можна підключати лише до джерела що цей виріб відповідає вимогам наведених нижче...
 • Page 12: Інструкція З Використання

  GEB018-1 через недбайливість розчинником, бензином або мастилом і т.і. Вони можуть Особливі правила техніки призвести до тріщин основи інструменту. безпеки 16. Під час користування різаками слід звертати увагу на діаметр хвостовика, який НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та повинен відповідати швидкості...
 • Page 13 Fig.3 Регулювання важеля блокування Fig.5 ОБЕРЕЖНО: Заблоковане положення важеля блокування може Оскільки надмірне різання може призвести до • регулюватись. Для того, щоб його відрегулювати, перевантаження мотора або утруднити послабте важіль регулювання на 3/4 оберту та контроль інструмента, глибина різання не натисніть...
 • Page 14: Технічне Обслуговування

  Під час зняття фасок, поверхня деталі повинна бути Fig.14 встановлена зліва від голівки у напрямку подачі. Закріпіть шаблон на деталі. Встановіть інструмент на шаблон та пересувайте інструмент з шаблонною Fig.8 напрямною уздовж шаблона. ПРИМІТКА: Fig.15 Якщо інструмент пересувати вперед занадто •...
 • Page 15 Конус цанги 3/8" мм, 1/4" Голівка типа свердла для обробки бокових звісів • Конус цанги 6 мм, 8 мм Fig.23 • Ключ 8 • мм Ключ 13 • Ключ 22 • 1/2" Комплект вакуумної голівки • Голівки фрезера 3/8" Пряма голівка Fig.19 1/4"...
 • Page 16 Голівка для фальцювання Голівка для фальцювання із кульковим Fig.29 підшипником Fig.35 мм мм 1/2" 006461 45 E 1/4" Fig.30 60 E 1/4" 006467 мм Голівка для зенковки із кульковим підшипником 30 E 1/4" Fig.36 мм 45 E 1/4" 60 E 1/4"...
 • Page 17 Poziom hałasu I drgań 8JD, ENGLAND (ANGLIA) Typowe równoważne poziomy dźwięku A są równe Producent odpowiedzialny: poziomowi ciśnienia akustycznego: 92 dB (A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia) poziom mocy akustycznej: 103 dB (A) GEB018-1 Niepewność: 3 dB(A) Nosić ochronniki słuchu Szczególne zasady...
 • Page 18: Opis Działania

  bezpieczeństwa obsługi frezarki. Używanie 17. Niektóre materiały zawierają substancje elektronarzędzia sposób niebezpieczny chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać niewłaściwy grozi poważnymi obrażeniami ciała. wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać Podczas wykonywania pracy narzędziem przepisów bezpieczeństwa podanych przez tnącym, trzymać elektronarzędzie dostawcę...
 • Page 19 MONTAŻ pomocy wiertła o średnicy 20 mm, wykonaj kilka przejść. Klocek oporowy UWAGA: Rys.4 Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na • Klocek oporowy wyposażony jest w trzy regulujące elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono śruby sześciokątne - każdy obrót powoduje podniesienie wyłączone i nie podłączone do sieci.
 • Page 20: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  żądanej odległości dokręć śruby motylkowe, aby konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane zablokować prowadnicę na miejscu. przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Rys.11 Podczas cięcia przesuwaj narzędzie tak, AKCESORIA (WYPOSAŻENIE prowadnica stykała się z bokiem obrabianego materiału.
 • Page 21 Końcówki do frezarki Końcówki wyrównane z końcówką przycinającą Rys.23 Końcówki proste Rys.19 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 006456 1/2" Wiertło wyrównane podw. z końcówką przycinającą Rys.24 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 006452 3/8" Końcówki do żłobienia w kształt "U" Rys.20 1/4" 006457 Ostrze do wycinania wlotów Rys.25...
 • Page 22 Końcówka do ukosowania Łożysko kulkowe do końcówki ukosującej Rys.29 Rys.35 1/2" 45 E 1/4" 006461 60 E 1/4" Rys.30 006467 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej Rys.36 30 E 1/4" 45 E 1/4" 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/4" 006468 Końcówka profilująca Rys.31 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej wklęsłości...
 • Page 23 împământare. 8JD, ANGLIA ENG005-2 Producător: Numai pentru ţările europene Makita Corporation Anjo Aichi Japan Emisie de zgomot şi vibraţii GEB018-1 Nivelele de zgomot normale ponderate A sunt nivel de presiune acustică: 92 dB (A) REGULI SPECIALE DE nivel de putere acustică: 103 dB (A)
 • Page 24 Contactul cu un cablu aflat sub tesniune va face vătămări personale grave ca piesele de metal să fie parcurse de curent, iar DESCRIERE FUNCŢIONALĂ operatorul se va electrocuta. Folosiţi bride sau altă metodă practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă ATENŢIE: stabilă.
 • Page 25 aceste şuruburi cu cap hexagonal sunt egale cu sau excesiv poate fi periculoasă. diferenţele între adâncimile de tăiere. Nu strângeţi piuliţa de strângere fără a introduce o • Pentru a regla şuruburile cu cap hexagonal, slăbiţi întâi freză. Aceasta poate conduce ruperea conului piuliţele hexagonale cu cheia şi apoi rotiţi şuruburile cu elastic de strângere.
 • Page 26 întreţinere. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, 1/4" reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la 006453 Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. Freză pentru nuturi "V" Fig.21 ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 27 Freză pentru nuturi în coadă de rândunică Freză de rotunjit muchii Fig.22 Fig.28 14,5 15SE 3/8" 1/4" 14,5 14,5 15LE 3/8" 1/2" 3/8" 1/4" 006455 006460 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu Teşitor Fig.23 Fig.29 1/2" 1/2" 006461 3/8"...
 • Page 28 Freză de rotunjit muchii cu rulment Fig.34 1/4" 1/4" 006466 Teşitor cu rulment Fig.35 45 E 1/4" 60 E 1/4" 006467 Freză de fălţuit cu rulment Fig.36 1/4" 1/4" 006468 Freză de fălţuit convexă cu rulment Fig.37 1/4" 1/4" 006469 Freză...
 • Page 29: Technische Daten

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Verwenden Sie Hilfsmittel für den Gehörschutz. 8JD, ENGLAND typische gewogene Wert Verantwortlicher Hersteller: Effektivbeschleunigung ist nicht größer als 2,5 m/s Makita Corporation Anjo Aichi Japan Diese Werte wurden in Übereinstimmung mit EN60745 gemessen.
 • Page 30 GEB018-1 warten Sie auf den völligen Stillstand des Einsatzes, bevor Sie das Werkzeug aus dem Besondere Werkstück herausziehen. Sicherheitsgrundsätze 14. Vermeiden Sie eine Berührung des Einsatzes unmittelbar nach der Bearbeitung, weil er Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus dann noch sehr...
 • Page 31: Montage

  Die vorbestimmte Schnitttiefe kann nun durch Lösen des Halten Werkzeugkörper während Entsperrungshebels Absenken Gebrauchs in dieser Position gesperrt. Da der Einsatz Werkzeugkörpers, Anschlagstange immer aus dem Werkzeuggleitschuh hervorsteht, seien Einstell-Sechskantschraube berührt, erreicht werden. Sie vorsichtig bei der Verwendung des Werkzeugs. Einstellen des Entsperrungshebels Abb.3 Abb.5...
 • Page 32: Wartung

  In diesem Fall bringen Sie ein ACHTUNG: gerades Stück Pappe am Werkstück an und verwenden dieses als Führung für den Gleitschuh der Oberfräse. Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Schieben Sie das Werkzeug in Pfeilrichtung vor. beschrieben...
 • Page 33 Abb.22 festgelegten Zwecke verwendet werden. Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 14,5 15SE 3/8" örtliche Servicestelle der Firma Makita. Gerade & Nuten formende Einsätze • 14,5 14,5 15LE 3/8" Kanten formende Einsätze •...
 • Page 34 Viertelkreisfräser Kugellager-Viertelkreisfräser Abb.28 Abb.34 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 006466 1/4" 006460 Kugellager-Anfaseinsatz Abb.35 Anfaseinsatz Abb.29 45 E 1/4" 1/2" 60 E 1/4" 006461 006467 Abb.30 Kugellager-Bördeleinsatz Abb.36 30 E 1/4" 1/4" 45 E 1/4" 1/4" 60 E 1/4" 006468 006462 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Bördeleinsatz Abb.37...
 • Page 35: Részletes Leírás

  Bizonytalanság: 3 dB(A) 8JD, ENGLAND Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközt. Felelős gyártó: A jellegzetes frekvenciával súlyozott gyorsulási értékek Makita Corporation Anjo Aichi Japan GEB018-1 négyzeteinek (rms) összegéből vont négyzetgyök értéke nem nagyobb mint 2.5 m/s Különleges biztonsági szabályok Ezek az értékek a EN60745 szabvánnyal összhangban...
 • Page 36: Működési Leírás

  sérüléseket szenvedhet. alkalmazásnak megfelelő Tartsa elektromos szerszámot annak pormaszkot/gázálarcot használja. szigetelt markolófelületeinél olyan ŐRIZZE MEG EZEKET AZ műveletet végez amikor a vágószerszám rejtett vezetékekkel vagy a szerszám saját UTASÍTÁSOKAT vezetékével érintkezhet. Az "élő" vezetékekkel való érintkezés a szerszám nem szigetelt, FIGYELMEZTETÉS: hozzáférhető...
 • Page 37 ÖSSZESZERELÉS Ütközőtömb Fig.4 ütközőtömbön három beállítócsavar található, VIGYÁZAT: amelyek feljebb vagy lejjebb állíthatók 0,8 mm-rel teljes Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • menetenként. Könnyen beállíthat három különböző és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról vágási mélységet ezen beállítócsavarok segítségével, mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta. az ütközőrúd utánállítása nélkül.
 • Page 38 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van Fig.13 szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, A sablonvezető egy olyan betét, amelyen a marófej keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. átmegy, lehetővé téve sablonmintázatok kivágását a Egyenes és horonykiképző vágószerszámok • szerszámmal. Élkiképző vágószerszámok •...
 • Page 39 Felsőmaró vágószerszámok Fúróhegyes szintszélező vágószerszám Fig.23 Egyenes vágószerszám Fig.19 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 006456 1/2" Fúróhegyes kettős szintszélező vágószerszám Fig.24 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 006452 3/8" "U" vájatmaró vágószerszám Fig.20 1/4" 006457 Bevéső vágó Fig.25 1/2" 1/4" 006453 1/2" "V"...
 • Page 40 Éllemunkáló vágószerszám Golyóscsapágyas éllemunkáló vágószerszám Fig.29 Fig.35 1/2" 45 E 1/4" 006461 60 E 1/4" Fig.30 006467 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám Fig.36 30 E 1/4" 45 E 1/4" 1/4" 60 E 1/4" 006462 1/4" 006468 Peremező marófej Fig.31 Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám Fig.37 1/2"...
 • Page 41: Technické Údaje

  92 dB (A) 8JD, ANGLICKO hladina akustického výkonu: 103 dB (A) Zodpovedný výrobca: Neurčitosť: 3 dB(A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Používajte pomôcky na ochranu sluchu. GEB018-1 Typická vážená hodnota efektívneho zrýchlenia nieje väčšia než 2,5 m/s Zvláštne bezpečnostné...
 • Page 42: Popis Funkcie

  TIETO POKYNY USCHOVAJTE. utrpieť vážne telesné poranenie. Pri práci, kedy vŕtací nástroj môže prísť do styku so skrytými elektrickými vodičmi alebo s VAROVANIE: vlastným elektrickým káblom, držte ho za NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie izolované úchopné miesta. Pri kontakte so bezpečnostných zásad uvedených v tomto návode „živým"...
 • Page 43 Nastavte najnižšiu šesťbokú závoru, aby ste dosiahli Montáž alebo demontáž vrtáka najhlbšiu hĺbku rezu, nasledujte pritom metódu Fig.7 "Nastavenie hĺbky rezu". Nastavte dve zostávajúce POZOR: šesťboké závory, aby ste dosiahli plytšie hĺbky rezu. Bezpečne nainštalujte ostrie. Vždy používajte len • Rozdiely výšok týchto šesťbokých závor sa rovnajú...
 • Page 44 Počas rezania pohybujte s priamym vodidlom vyrovnane so stranou obrobku. POZOR: Ak je vzdialenosť (A) medzi stranou obrobku a rezacou Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • polohou príliš široká pre priame vodidlo, alebo ak je doporučujeme používať toto príslušenstvo strana obrobku nie rovná, priame vodidlo sa nemôže...
 • Page 45 Ostrie žliabkované v tvare "V" Ostrie na škárovanie dosky Fig.21 Fig.26 Fig.27 1/4" 006454 1/2" Rybinové ostrie 1/2" 006459 Fig.22 Ostrie na zaobľovanie rohu Fig.28 14,5 15SE 3/8" 14,5 14,5 15LE 3/8" 1/4" 3/8" 006455 1/2" Orezávacie ostrie s prúdovým hrotom vrtáka 1/4"...
 • Page 46 Prúdové orezávacie ostrie na obrubovanie guličkového ložiska Dvojité ostrie na zaobľovanie rohu guľôčkového Fig.33 ložiska Fig.39 1/4" 006465 1/2" 006471 Ostrie na zaobľovanie rohu guľôčkového ložiska Fig.34 1/4" 1/4" 006466 Zošikmujúce ostrie na guličkové ložisko Fig.35 45 E 1/4" 60 E 1/4"...
 • Page 47 Hladina akustického tlaku: 92 dB(A) 8JD, ANGLIE Hladina akustického výkonu: 103 dB(A) Odpovědný výrobce: Nejistota: 3 dB(A) Makita Corporation Anjo Aichi Japan Používejte pomůcky na ochranu sluchu. GEB018-1 Typická vážená hodnota efektivního zrychlení není větší než 2,5 m/s Zvláštní bezpečnostní zásady Tyto hodnoty byly změřeny v souladu s EN60745.
 • Page 48: Popis Funkce

  TYTO POKYNY USCHOVEJTE. způsobem, můžete utrpět vážné zranění. Při práci, kdy vrtací nástroj může přijít do styku se skrytými elektrickými vodiči nebo s VAROVÁNÍ: vlastní elektrickou šňůrou, držte NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování izolovaná úchopná místa. Při kontaktu se bezpečnostních zásad uvedených v tomto návodu „živým"...
 • Page 49 různých hloubek řezu bez nutnosti opakovaného Instalace a demontáž pracovního nástroje seřizování sloupku zarážky. Fig.7 Nastavte nejnižší šroub s šestihrannou hlavou tak, aby POZOR: bylo dosaženo největší hloubky řezu, a to pomocí Nainstalujte pevně pracovní nástroj. Vždy • postupu popsaného v odstavci „Nastavení hloubky řezu". používejte pouze klíče dodané...
 • Page 50 PŘÍSLUŠENSTVÍ nástrojem a přímým vodítkem. Jakmile je dosaženo požadované vzdálenosti, zajistěte přímé vodítko na místě dotažením křídlových šroubů. POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, Fig.11 • doporučujeme používat toto příslušenství Při řezání posunujte nástroj s přímým vodítkem nástavce.
 • Page 51 Nástroj pro drážkování „V" Nástroj na spojování desek Fig.21 Fig.26 Fig.27 1/4" 006454 1/2" Rybinový nástroj 1/2" 006459 Fig.22 Nástroj na zaoblování rohů Fig.28 14,5 15SE 3/8" 14,5 14,5 15LE 3/8" 1/4" 3/8" 006455 1/2" Lemovací nástroj s vrtacím hrotem 1/4"...
 • Page 52 Lemovací nástroj s kuličkovým ložiskem Dvojitý nástroj na zaoblování rohů s kuličkovým Fig.33 ložiskem Fig.39 1/4" 006465 1/2" 006471 Nástroj na zaoblování rohů s kuličkovým ložiskem Fig.34 1/4" 1/4" 006466 Úkosovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.35 45 E 1/4" 60 E 1/4"...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 883585-934...