Download Table of Contents Print this page

Black & Decker KD975 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KD975:

Advertisement

Quick Links

KD975
KD985
www.blackanddecker.eu
KD990

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker KD975

 • Page 1 KD975 KD985 www.blackanddecker.eu KD990...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 5: Intended Use

  ENGLISH Intended use e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Your Black & Decker rotary hammer drill has been Use of a cord suitable for outdoor use reduces designed for drilling in wood, metal, plastics, and masonry as well as for screwdriving and light the risk of electric shock.
 • Page 6 ENGLISH b. Do not use the power tool if the switch accessory contacting a „live“ wire may make does not turn it on and off. Any power tool exposed metal parts of the power tool „live“ that cannot be controlled with the switch is and shock the operator.
 • Page 7 ENGLISH switched off and when it is running idle in addition ♦ Push the accessory down and turn it slightly to the trigger time. until it fi ts into the slots. ♦ Pull on the accessory to check if it is properly Labels on tool locked.
 • Page 8: Maintenance

  ENGLISH Drilling ♦ Use speeds 1-6 for short periods only. ♦ For drilling in steel, wood and plastics, and for ♦ As a general rule, use low speeds for large screwdriving set the operating mode selector diameter drill bits and high speeds for smaller (5) to the position.
 • Page 9: Protecting The Environment

  United Kingdom the Internet at: www.2helpU.com 30/06/2014 Technical data Guarantee KD975 KD985 KD990 Black & Decker is confi dent of the quality of its TYPE 3 TYPE 3 TYPE 3 products and offers an outstanding guarantee. This Input voltage guarantee statement is in addition to and in no way...
 • Page 10 ENGLISH make sure of the minimum inconvenience to the customer unless: ♦ The product has been used for trade, professional or hire purposes. ♦ The product has been subjected to misuse or neglect. ♦ The product has sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
 • Page 11: Bestimmungsgemäße Verwendung

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung c. Halten Sie Geräte von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Gerät Ihr Black & Decker Bohrhammer wurde zum Bohren erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk sowie zum d.
 • Page 12 DEUTSCH d. Entfernen Sie Einstell- oder des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät beschädigte Geräte vor dem Gebrauch einschalten. Ein Schlüssel, der sich in reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache einem sich drehenden Teil befi ndet, kann zu in schlecht gewarteten Geräten.
 • Page 13: Montage

  DEUTSCH mit der Hand oder gegen den Körper gehalten muß eine Vibrationseinstufung die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen und die Art und Weise wird, bleibt es instabil und Sie können die berücksichtigen, wie das Werkzeug verwendet Kontrolle verlieren. wird. Auch müssen alle Aspekte des Arbeitszyk- ♦...
 • Page 14 DEUTSCH des Bohrers und dem vorderen Ende des ♦ Verletzungen, die durch das Austauschen Tiefenanschlags. von Teilen, Messern oder Zubehör ♦ Ziehen Sie den Seitenhandgriff an, indem Sie verursacht werden. ihn im Uhrzeigersinn drehen. ♦ Verletzungen, die durch längeren Gebrauch eines Geräts verursacht werden.
 • Page 15: Wartung

  DEUTSCH Zubehör Position. Wird während des Betriebsart- Wechsels ein Widerstand gespürt, drehen Sie Die Leistung Ihres Geräts hängt vom verwendeten den Meißel etwas, damit die Spindelarretierung Zubehör ab. Black & Decker und Piranha Zubehör einrastet. ist nach hohen Qualitätsnormen gefertigt und dafür ausgelegt, die Leistung Ihres Geräts zu steigern.
 • Page 16: Eg-Konformitätserklärung

  210 Bath Road, Slough, fi nden unter: www.2helpU.com Berkshire, SL1 3YD Vereinigtes Königreich Technische Daten 30/06/2014 KD975 KD985 KD990 Garantie TYPE 3 TYPE 3 TYPE 3 Black & Decker vertraut auf die Qualität Spannung der eigenen Geräte und bietet dem Käufer...
 • Page 17 DEUTSCH ♦ wenn das Gerät durch irgendwelche Fremdeinwirkung beschädigt wurde; ♦ wenn ein unbefugter Reparaturversuch durch anderes Personal als das einer Vertragswerkstatt oder des Black & Decker- Kundendienstes unternommen wurde. Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ein Kaufnachweis vorzulegen.
 • Page 18: Utilisation Prévue

  FRANÇAIS Utilisation prévue risque élevé d‘électrocution si votre corps est relié à la terre. Votre perceuse à percussion rotative Black & Decker c. N‘exposez pas l‘outil électroportatif à la a été conçue pour percer le bois, le métal, le plastique et la maçonnerie pour fonctionner pluie ni à...
 • Page 19 FRANÇAIS d. Enlevez tout outil ou clé de réglage avant endommagées susceptibles de nuire au de mettre l‘outil en marche. Une clé ou un bon fonctionnement de l‘outil. S‘il est outil se trouvant sur une partie en rotation peut endommagé, faites réparer l‘outil avant de causer des blessures.
 • Page 20: Caractéristiques

  FRANÇAIS sur une plateforme stable. Si vous tenez la Attention! Afi n de réduire les risques de blessures, l‘utilisateur doit lire le manuel pièce à la main ou contre votre corps, elle est d‘instructions. instable et vous pouvez en perdre le contrôle. ♦...
 • Page 21 FRANÇAIS ♦ Enfoncez l‘accessoire et faites-le tourner Attention! Avant de percer les murs, les planchers ou les plafonds, vérifi ez l‘emplacement des fi ls légèrement jusqu‘à ce qu‘il soit bien en place électriques et des tuyaux. dans les encoches. ♦ Tirez sur l‘accessoire pour vérifi...
 • Page 22: Entretien

  FRANÇAIS Réglage de la profondeur de coupe (fi g. F) ♦ Ou coupez et retirez la batterie de l’appareil/ ♦ Relâchez la poignée latérale (7) en la faisant outil s’il comporte un pack-batterie séparé. tourner dans le sens anti-horaire. ♦ Voire épuisez complètement la batterie si elle ♦...
 • Page 23: Déclaration De Conformité Ce

  FRANÇAIS Garantie Caractéristiques techniques KD975 KD985 KD990 Black & Decker est confiant dans la qualité de ses produits et vous offre une garantie très TYPE 3 TYPE 3 TYPE 3 étendue. Ce certifi cat de garantie est un document Tension supplémentaire et ne peut en aucun cas se...
 • Page 24: Použití Výrobku

  ČEŠTINA Použití výrobku d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určeno k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo pro vrtání do dřeva, kovů, plastů a zdiva a také pro šroubování a lehké sekání. Tento výrobek je určen za něj netahejte při odpojování...
 • Page 25 ČEŠTINA f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo 5. Opravy nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice a. Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí držte z dosahu pohyblivých částí. Volný pouze osobě s příslušnou kvalifi kací při oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být použití...
 • Page 26 ČEŠTINA Montáž ♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály. Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky. Vibrace Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu údajích a v prohlášení...
 • Page 27 ČEŠTINA Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní Volba směru otáčení předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, Pro vrtání, utahování šroubů a pro sekání používejte nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Tato otáč ení směrem dopředu (po směru chodu rizika jsou následující: hodinových ručiček).
 • Page 28: Ochrana Životního Prostředí

  ♦ Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od Technické údaje sítě. ♦ Nebo vypněte nářadí a vyjměte z něj baterii, KD975 KD985 KD990 lze-li tuto baterii z nářadí vyjmout. TYP 3 TYP 3 TYP 3 ♦ Nebo nelze-li baterii z nářadí vyjmout, nechejte Napájecí...
 • Page 29: Es Prohlášení O Shodě

  Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této příručky. KD975/KD985/KD990 Seznam autorizovaných servisů Black & Decker Společnost Black & Decker prohlašuje, že a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete produkty popsané...
 • Page 30: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek, radiátorok, tűzhelyek és Szívből gratulálunk új Black & Decker Pneumatikus hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Fúrókalapácsához. Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok és kőzet fúrására valamint csavarozásra Extrém munkakörülmények között (pl.: magas és könnyebb vésési feladatok elvégzésére terveztük.
 • Page 31 MAGYAR Valamint viseljen csúszásmentes lábbelit és az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért védősisakot. Ügyeljen a hallásvédelemre is. azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha c. Előzze meg a véltelenszerű bekapcsolást. sérült vagy nem működőképes. Győződjön meg róla, hogy az üzemi c.
 • Page 32 MAGYAR A szakszerűtlen javítás súlyos baleset a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást biztosít. előidézője lehet. ♦ A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak Kiegészítő biztonságtechnikai előírások a szerszámmal. kéziszerszámokhoz Vibráció Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai A megállapított vibráció emisszió érték a standard előírások fúrókhoz és fúrókalapácsokhoz.
 • Page 33: A Készülék Használata

  MAGYAR Összeszerelés Maradványkockázat További maradványkockázatok is fennállhatnak, Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, amelyek esetlegesen kimaradtak a mellékelt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó b i z t o n s á g i f i g y e l m e z t e t é s e k kö z ü l . E z e k le van választva az áramforrásról, és a készülék ki a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő, van kapcsolva.
 • Page 34 MAGYAR Fúrókalapálás Ha tartósüzem használat közben kívánja ♦ Tengelyrögzítéssel történő kalapálás, és a készüléket kikapcsolni, nyomja meg könnyebb vésési munkálatokhoz állítsa az még egyszer a fordulatszám-szabályozós üzemmód választót (5) pozícióba. kapcsolót, majd engedje el. ♦ Állítsa a forgásirányváltó kapcsolót jobb- Tartozékok forgásirányba.
 • Page 35: Ce Megfelelőségi Nyilatkozat

  összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com. a Black & Decker vállalat nevében adja. Műszaki adatok Kevin Hewitt KD975 KD985 KD990 Alelnök, Global Engineering Black & Decker Europe, TÍPUS 3 TÍPUS 3 TÍPUS 3 210 Bath Road, Slough, Feszültség...
 • Page 36: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI Przeznaczenie b. Unikaj bezpośredniej styczności z powierzchniami uziemionymi lub Opisywana wiertarka udarowa Black & Decker prze- zerowanymi (np. rurociągami, kaloryferami, znaczona jest do wiercenia w drewnie, metalach, tworzywach sztucznych i murach oraz do wkręcania kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi). wkrętów i lekkich prac związanych z dłutowaniem. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lub...
 • Page 37 POLSKI lub włożeniem akumulatora oraz lub tej instrukcji do posługiwania się przenoszeniem narzędzia, upewnij się, elektronarzędziem. Elektronarzędzia że wyłącznik jest w pozycji "wyłączone". obsługiwane przez osoby nieprzygotowane Trzymanie palca na wyłączniku w czasie stanowią zagrożenie. przenoszenia lub podłączania do zasilania jest e.
 • Page 38 POLSKI ♦ Nie wolno używać płaskiego dłuta, gdy 2002/44/EC, należy uwzględnić rzeczy wiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Także okresy młot włączony jest w trybie pracy wiertarki. przestoju i pracy bez obciążenia. Końcówka może zaklinować się w materiale i obrócić młot. Symbole na urządzeniu ♦...
 • Page 39 POLSKI ogranicznika głębokości wiercenia. ♦ Uszkodzenie słuchu. ♦ Zamocować dodatkową rękojeść obracając ♦ Uszczerbek na zdrowiu związany uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara. z wdychaniem pyłów powstających w czasie pracy narzędziem (np. w czasie Montaż końcówek (Rys. B) obróbki drewna, szczególnie dębu, buku ♦...
 • Page 40: Ochrona Środowiska

  POLSKI ♦ Aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć tak, aby zapewnić długoletnią pracę przy minimalnej konieczności konserwacji. Aby długo cieszyć się suwak przełącznika lewych / prawych obrotów właściwą pracą urządzenia, należy odpowiednio (3) w lewo. z nim postępować i regularnie je czyścić. ♦...
 • Page 41: Deklaracja Zgodności Ue

  Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych, który odbierze je od Państwa w na- Firma Black & Decker oświadcza, że opisywane szym imieniu. szlifi erki KD975/KD985/KD990 spełniają Lokalizację najbliższego Autoryzowanego Przedsta- wymagania norm: 2006/42/EC, EN 60745-1, wiciela Serwisowego dostępny jest w miejscowym EN 60745-2-6.
 • Page 42: Black & Decker

  POLSKI Black & Decker b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłu- żony o czas niezbędny do importu niezbędnych WARUNKI GWARANCJI: części zamiennych. Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, warunki gwarancyjne.
 • Page 43: Použitie Výrobku

  SLOVENČINA Použitie výrobku d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel Vaše vŕtacie kladivo Black & Decker je určené na na prenášanie náradia, jeho posúvanie vŕtanie do dreva, kovov, plastov a muriva a tiež na skrutkovanie a ľahké sekanie. Tento výrobok je alebo za neho neťahajte pri odpájaní...
 • Page 44 SLOVENČINA častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy 5. Opravy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené. a. Zverte opravu Vášho elektrického náradia g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom iba osobe s príslušnou kvalifi káciou na pripojenie zariadení na zachytávanie s použitím výhradne originálnych prachu, zaistite jeho správne pripojenie náhradných dielov.
 • Page 45 SLOVENČINA Montáž ♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali. Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky. Vibrácie Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu údajoch a v prehlásení...
 • Page 46 SLOVENČINA vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia náradia, ♦ Pri zmene z režimu vŕtania s príklepom na dlhodobého použitia náradia atď. režim sekania nastavte sekáč do požadovanej Aj keď sú dodržované príslušné bezpečnostné polohy. Pokiaľ cítite pri zmene režimu odpor, predpisy a sú používané bezpečnostné zariadenia, pootočte ľahko sekáčom tak, aby došlo nemôžu byť...
 • Page 47: Ochrana Životného Prostredia

  údržby internetovej adrese: www.2helpU.com a pravidelného čistenia. Technické údaje Varovanie! Pred začiatkom akejkoľvek údržby tohto prístroja berte na vedomie nasledovné upozornenia. KD975 KD985 KD990 ♦ Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete. TYP 3 TYP 3 TYP 3 ♦...
 • Page 48 NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA Black & Decker. Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo servisnému stredisku predložiť doklad KD975/KD985/KD990 o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že produkty autorizovanej servisnej pobočky Black & Decker popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej...
 • Page 49: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Область применения 2. Электробезопасность а. Вилка кабеля электроинструмента Ваш Black & Decker перфоратор с системой SDS должна соответствовать штепсельной Плюс предназначен для сверления отверстий в древесине, металле, пластмассе, кирпичной розетке. Ни в коем случае не к ла дке, так же д ля завинчивания винтов, видоизменяйте...
 • Page 50 РУССКИЙ ЯЗЫК 3. Личная безопасность длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента. а. При работе с электроинструментами ж. Если электроинструмент снабжен будьте внимательны, следите за тем, устройством сбора и удаления пыли, что Вы делаете, и руководствуйтесь убедитесь, что данное устройство здравым...
 • Page 51 РУССКИЙ ЯЗЫК Большинство несчастных ♦ Используйте тиски или другие случаев являются следствием приспособления для фиксации недостаточного технического ухода за обрабатываемой детали, при этом электроинструментом. кладите ее на неподвижную поверхность. е. Следите за остротой заточки Если держать обрабатываемую деталь и чистотой режущих принадлежностей. руками...
 • Page 52 РУССКИЙ ЯЗЫК При оценке степени вибрационного воздействия Установка вспомогательной рукоятки для определения необходимых защитных мер и ограничителя глубины сверления (Рис. A) (2002/44/EC) для людей, использующих в про- ♦ Вращайте ручку в направлении против цессе работы электроинструменты, необходи- часовой стрелки, чтобы вспомогательная мо...
 • Page 53 РУССКИЙ ЯЗЫК KD985/KD990 - Установка сменного с ударом, только удар. Поверните рычаг поворотного переключателя режимов работы (5), обрабатывающего инструмента в зажимной чтобы его указательная стрелка расположилась сверлильный патрон (Рис. D) напротив соответствующего символа на корпусе ♦ Откройте сверлильный патрон, вращая перфоратора, изображающего...
 • Page 54: Техническое Обслуживание

  РУССКИЙ ЯЗЫК Принадлежности ♦ Для левого вращения, передвиньте вправо рычаг переключателя направления Производительность Вашего электроинстру- вращения. мента в значительной степени зависит от Внимание! Ни в коем случае не изменяйте используемых принадлежностей. Принадлеж- направ ление вращения при работающем ности Black & Decker и Piranha изготовлены электродвигателе.
 • Page 55: Декларация Соответствия Ес

  Вы можете найти в интернете по а дресу: Кевин Хьюитт www.2helpU.com. (Kevin Hewitt) Вице-президент отдела Технические характеристики мирового проектирования KD975 KD985 KD990 Black & Decker Europe, ТИП 3 ТИП 3 ТИП 3 210 Bath Road, Slough, Напряжение питания В 230 Berkshire, SL1 3YD Потребляемая...
 • Page 56 РУССКИЙ ЯЗЫК Black&Decker Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гаран- Гарантийные условия тийного срока и вызванные дефектами производства и \ или материалов. Уважаемый покупатель! Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: Поздравляем Вас с покупкой высококачественного 7.1.
 • Page 57 УКРАЇНСЬКА Область застосування b. Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, Ваш електрично - пневматичний перфоратор плити та холодильники. Якщо Ваше тіло виробництва компанії Black & Decker розроблен для свердління дерева, металу, пластику та заземлене, ризик ураження електричним каменю, а...
 • Page 58 УКРАЇНСЬКА c. Уникнення випадкового запуску. c. Відключіть вилку від джерела Переконайтесь, що вимикач знаходиться живлення перед тим, як робити будь- в позиції Викл. перед підключенням до які налаштування, зміну додаткового джерела живлення та/або акумулятора, обладнання та перед зберіганням переміщенням або перенесенням інструменту.
 • Page 59 УКРАЇНСЬКА Додаткові правила безпеки для Попередження! Значення вібрації під час використання інструменту може відрізнятися електричного інструменту від задекларованого в залежності від способів Попередження! Додаткові інструкції використання інструменту. Рівень вібрації може з техніки безпеки для бурильних та від- перевищувати вказані значення. бійних...
 • Page 60 УКРАЇНСЬКА бокову ручку (7) вперед по інструменту, як ♦ Травми через занадто тривале показано. використання інструменту. При ♦ Поверніть бокову ручку в необхідну позицію. використанні будь-якого інструменту ♦ Встановіть обмежувач глибини (8) протягом тривалого періоду часу не в монтажний отвір, як показано на рисунку. забувайте...
 • Page 61: Витратні Матеріали

  УКРАЇНСЬКА Витратні матеріали Вибір напрямку обертання Для свердління, завертання шурупів та до- Продуктивність роботи інструменту залежить вбання використовуйте обертання вперед від витратних матеріалів, які Ви використову- (за годинниковою стрілкою). Для ослаблення єте. Аксесуари Black & Decker та Piranha ви- шурупів та знімання затиснених свердел ви- готовлені...
 • Page 62 Black & Decker. інформацією міститься в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com Кевін Хьюіт (Kevin Hewitt) Технічні дані Віце-призедент KD975 KD985 KD990 з глоабльних розробок TYPE 3 TYPE 3 TYPE 3 Black & Decker Europe, Вхідна напруга В 210 Bath Road, Slough, Вхідна...
 • Page 63 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 64: Genel Güvenlik Kuralları

  TÜRKÇE Kullanım amacı kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar Black & Decker SDS-Plus pnömatik matkabınız elektrik çarpması riskini arttırır. ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takıp sökme ve basit kırma, keski uygulamaları e.
 • Page 65 TÜRKÇE kullanıldığından emin olun. Bu ataşmanların ♦ Kulaklık takın. Yüksek sese maruz kalmak kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir. işitme kaybına yol açabilir. ♦ Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma 4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı kollarını kullanın. Kontrol kaybı kişisel a.
 • Page 66 TÜRKÇE Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki ♦ Yan kolu istediğiniz konuma çevirin. titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine ♦ Derinlik çubuğunu (8) resimde gösterildiği gibi bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık montaj deliğine takın. sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin ♦...
 • Page 67 TÜRKÇE aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli Uyarı! Dönme yönünü kesinlikle motor çalışır durumdayken değiştirmeyin. olarak çalışmanıza ara verin. ♦ Duyma bozukluğu. Delme derinliğinin ayarlanması (Şekil F) ♦ Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun ♦ Tutamağı saatin ters yönünde çevirerek yan solunması sonucu ortaya çıkan sağlık kolu (7) gevşetin.
 • Page 68: Çevrenin Korunması

  TÜRKÇE ♦ Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma Teknik veriler deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle KD975 KD985 KD990 düzenli olarak temizleyin. TYPE 3 TYPE 3 TYPE 3 ♦ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli Giriş voltajı bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı...
 • Page 69 TÜRKÇE Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları...
 • Page 70 TÜRKÇE Şehir Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Bobinaj Kızılay Cad. 9 Sok. No: 9/D 0322 351 80 46 Afyon Emek Motor Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15 0272 212 11 14 Ağr Tamgüç Bobinaj Kağızman Cad. No: 42 0472 215 70 41 Amasya Akotek Ticaret...
 • Page 71 MAGYAR BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni. ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK Nem számít bele a jótállási id be a kijavítási id nek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black &...
 • Page 72 MAGYAR Keresked által a vásárlással egyidej leg kitöltend Keresked által kitöltend kicserélés esetén Keresked neve és címe: A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta........................A kicserélés id pontja: A fogyasztási cikk megnevezése: ..................................P.H. aláírás Típusa: ...................... A hibátlan terméket átvettem.
 • Page 73 MAGYAR Stanley Black & Decker Hungary Kft Tel. Fax. Iroda 1016 Bp. Mészáros u 58/b. 214-05-61 214-69-35 Központi Márkaszerviz Elérhet ség Tel/fax service@rotelkft.hu ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17. 403-22-60, 404-00-14, www.rotelkft.hu 403-65-33 Garancián túli javító ill. garanciális átvev helyek Város Szervizállomás Cím...
 • Page 74 ZÁRU NÍ LIST KARTA GWARANCYJNA JÓTÁLLÁSI JEGY ZÁRU NÝ LIST m síc miesi ce hónap mesiacov Razítko prodejny Výrobní kód Datum prodeje Podpis Pecsét helye Gyári szám A vásárlás napja Aláírás Stempel Numer seryjny Data sprzeda y Podpis Pe iatka predajne íslo série Dátum predaja Podpis...
 • Page 75 Adresy servisu Band Servis Black & Decker Központi Band Servis K Pasekám 4440 Garanciális-és Márkaszerviz Klášterského 2 CZ-76001 Zlín 1163 Budapest CZ-140 00 Praha 4 Tel.: 00420 577 008 550,1 (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 00420 244 403 247 Fax: 00420 577 008 559 Tel.: 403-2260 Fax: 00420 241 770 167 http://www.bandservis.cz...
 • Page 76 90619068 –REV0 www.blackanddecker.eu 11/2014...

This manual is also suitable for:

Kd985Kd990

Table of Contents