Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker KS600

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Čeština Magyar Polski Slovenčina Русский язык 43 Українська Türkçe...
 • Page 4: English

  ENGLISH Intended use 3. Personal safety a. Stay alert, watch what you are doing Your Black & Decker jigsaw has been designed for and use common sense when operating sawing wood, plastics and sheet metal. This tool is a power tool. Do not use a power tool while intended for consumer use only.
 • Page 5 ENGLISH d. Store idle power tools out of the reach pressure. Always use the appropriate type of of children and do not allow persons saw blade for the workpiece material and type unfamiliar with the power tool or these of cut. instructions to operate the power tool.
 • Page 6 ENGLISH Assembly Cut line blower (fi g. F) • To aid visibility when cutting, your jigsaw is Warning! Before attempting any of the following equipped with a cut line blower (13) which will operations, make sure that the tool is switched keep the work area clear of dust as you saw.
 • Page 7 ENGLISH Hints for optimum use Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled Sawing laminates and used again. Re-use of recycled When cutting laminates splintering may occur materials helps prevent environmental which can damage the presentation surface. The pollution and reduces the demand for raw most common saw blades cut on the upward materials.
 • Page 8 ENGLISH EC declaration of conformity To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised KS600E, KS601E, KS602E, KS603E repair agent. You can check the location of your Black & Decker declares that these products nearest authorised repair agent by contacting conform to: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN60745, your local Black &...
 • Page 9: Deutsch

  DEUTSCH...
 • Page 10 DEUTSCH...
 • Page 11 DEUTSCH...
 • Page 12 DEUTSCH...
 • Page 13 DEUTSCH...
 • Page 14: Français

  FRANÇAIS...
 • Page 15 FRANÇAIS...
 • Page 16 FRANÇAIS...
 • Page 17 FRANÇAIS...
 • Page 18 FRANÇAIS...
 • Page 19: Čeština

  ČEŠTINA Použití výrobku a pohyblivými částmi nářadí. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro elektrickým proudem. řezání dřeva, plastů a plechů. Tento výrobek je e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním určen pouze pro použití...
 • Page 20 ČEŠTINA nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li • Obrobek si k pevné podložce upněte používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který pomocí svorek či jiným vhodným je určeno. způsobem. Přichycení obrobku rukou nebo b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout k tělu je nestabilní...
 • Page 21 ČEŠTINA Popis Úložný prostor pro pilové listy (pouze pro modely KS602E & KS603E) (obr. E) Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi Pilové listy (7) lze uschovat v úložném prostoru (6) následujícími prvky: v zadní části nářadí. 1. Hlavní spínač s regulací otáček •...
 • Page 22 ČEŠTINA • Nářadí v režimu nepřetržitého chodu vypnete proniknutí jakékoliv kapaliny do útrob nářadí opětovným stisknutím hlavního spínače (1) a jakoukoliv část nářadí nikdy do kapaliny a jeho následným uvolněním. neponořujte. Ochrana životního prostředí Řezání Během řezání držte pilu pevně oběma rukama. Tříděný...
 • Page 23 ČEŠTINA Prohlášení o shodě v rámci EU KS600E, KS601E, KS602E, KS603E Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/ EEC, EN60745, EN55014, EN61000 (akustický tlak) 89 dB(A), (akustický výkon) 100 dB(A), vibrace přenášené na obsluhu <6,1 m/s (nepřesnost akustického tlaku) 3 dB(A), (nepřesnost akustického výkonu) 3 dB(A), Kevin Hewitt...
 • Page 24 ČEŠTINA • Do přístroje nebylo zasahováno nepovo- Politika služby zákazníkům lanou osobou. Osoby povolané tvoří Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je personál pověřených servisních středisek náš nejvyšší cíl. Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav. Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší...
 • Page 25: Magyar

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az S z í v b ő l g r a t u l á l u n k ú j B l a c k & D e c k e r elektromos biztonság növelhető...
 • Page 26 MAGYAR e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat testtartást, és egyensúlyát soha ne előtt mindig ellenőrizze a készüléket és veszítse el munkavégzés közben. Így a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan a mozgó...
 • Page 27 MAGYAR vagy a munkavégzés alatt a készülék feletti Leírás irányítás elvesztését. A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet: • Soha ne tegye egyik kezét sem 1. Fordulatszám szabályzós Be/ki üzemi kapcsoló a munkaterület és a fűrészlap közelébe. 2. Tartósüzem rögzítőgomb Soha ne nyúljon a munkadarab alá. Soha ne 3.
 • Page 28 MAGYAR Fűrészlap tárolás (csak KS602E és KS603E • A gép leállításához tartósüzemben, nyomja típusoknál) (E ábra) meg még egyszer az üzemi kapcsolót (1) és A fűrészlapokat (7) a készülék oldalán található engedje el. tárolóban (6) helyezheti el. Fűrészelés • Nyissa ki a tároló (6) fedelét úgy, hogy Mindig két kézzel tartsa a készüléket.
 • Page 29 MAGYAR áramtalanítsa, valamint várja meg, hogy a fűrészlap Műszaki adatok teljesen megálljon. KS600E KS601E KS602E KS603E • Rendszeresen tisztítsa meg a készülék Feszültség Vac 230 levegőréseit egy puha kefével vagy száraz Felvett ronggyal. teljesítmény W 450 • A készülék tisztításához használjon egy enyhén Üresjárati nedves szappanos kendőt.
 • Page 30 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta megvásárlásához.
 • Page 31: Polski

  POLSKI Przeznaczenie d. Nie wolno niszczyć przewodu zasilającego. Nie podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj Opisywana wyrzynarka Black & Decker z gniazda wtyczki, poprzez ciągnięcie przeznaczona jest do cięcia drewna, tworzyw za przewód zasilający elektronarzędzie. sztucznych i blach. Narzędzie przeznaczone jest Chroń...
 • Page 32 POLSKI f. Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj narzędzia tnące, z ostrymi krawędziami luźnych ubrań i biżuterii. Nie dopuszczaj do tnącymi, rzadziej się zacinają i są łatwiejsze zbliżania się włosów, ubrania i rękawic do w prowadzeniu. ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria g.
 • Page 33 POLSKI czy sufi tów, sprawdź rozmieszczenie Regulacja rolki prowadzącej brzeszczot (Rys. A przewodów i rur. i B) • Brzeszczot porusza się nawet po zwolnieniu • Poluzować obie śruby (8). włącznika. Zanim odłożysz narzędzie, zawsze • Przesunąć rolkę prowadzącą brzeszczot (5) zaczekaj, aż...
 • Page 34 POLSKI w czasie pracy oczyszcza miejsce cięcia z pyłu Wskazówki praktyczne i wiórów. Cięcie tworzyw sztucznych Eksploatacja Podczas cięcia laminatów, może zachodzić strzępienie szpecące powierzchnię zewnętrzną. Ustawianie stopy wyrzynarki do cięcia Większość brzeszczotów tnie podczas ruchu do skośnego (Rys. G) góry, dlatego jeśli stopa wyrzynarki ma się...
 • Page 35 POLSKI Black & Decker przyjmą od Państwa stare Deklaracja zgodności UE urządzenie i zapewnią jego bezpieczną dla KS600E, KS601E, KS602E, KS603E środowiska utylizację. Black & Decker oświadcza, że wymienione produkty spełniają normy: 98/37/EC, 89/336/EEC, Selektywna zbiórka zużytych produktów EN60745, EN55014, EN61000 i opakowań...
 • Page 36 POLSKI Black & Decker 8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o niegorszych Warunki gwarancji: parametrach. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi 9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do decyzją...
 • Page 37: Slovenčina

  SLOVENČINA...
 • Page 38 SLOVENČINA...
 • Page 39 SLOVENČINA...
 • Page 40 SLOVENČINA...
 • Page 41 SLOVENČINA...
 • Page 42 SLOVENČINA Politika služieb zákazníkom Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, náš najvyšší cieľ. brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte poškodené...
 • Page 43: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 44 РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 45 РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 46 РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 47 РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 48 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 6.1.3. Использования изделия в профессио нальных целях и объёмах, в коммерческих целях. гарантийные условия 6.1.4. Применения изделия не по назна чению. 6.1.5. Стихийного бедствия. Уважаемый покупатель! 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких Поздравляем...
 • Page 49: Українська

  УКРАЇНСЬКА Область застосування d. Не використовуйте шнур не за призначенням. Ніколи не використовуйте Ваша ножівка виробництва компанії шнур для переносу, витягнення або Black & Decker розроблена для розпилювання відключення електричного інструменту. деревини, пластику та листового металу. Цей Тримайте шнур подалі від високих інструмент...
 • Page 50 УКРАЇНСЬКА електричний інструмент під кращим інших умов, що можуть впливати на контролем в несподіваних ситуаціях. роботу електричного інструменту. f. Вдягайтеся відповідним чином. Не Якщо є ушкодження, відремонтуйте вдягайте вільний одяг чи прикраси. механізований інструмент перед Тримайте ваше волосся, одяг та використанням.
 • Page 51 УКРАЇНСЬКА одного, або лез, що утворюють затиск. Не 3. Вихідний отвір пиловловлювання намагайтесь зупинити лезо пили, утримуючи 4. Опорна плита його за місце кріплення. 5. Опорний ролик полотна ножівки • Підтримуйте леза гострими. Незагострені Рис. E або пошкоджені леза можуть призвести до 6.
 • Page 52 УКРАЇНСЬКА Зберігання пильного полотна (лише KS602E Ввімкнення та вимкнення і KS603E) (рис. E) • Для ввімкнення інструменту натисніть Пильне полотно (7) можна зберігати у відсіку перемикач ввімкнено/вимкнено (1). для зберігання (6), що розташований на боковій • Щоб вимкнути інструмент, відпустіть стороні...
 • Page 53 УКРАЇНСЬКА • Покрийте передбачену лінію розрізання виробництва після закінчення їхнього терміну шаром мастила. служби. Щоб скористатися цією послугою, поверніть виріб компанії в один з офіційних Технічне обслуговування сервісних центрів, які збирають відпрацьовані Ваш інструмент виробництва компанії продукти за рахунок компанії. Black &...
 • Page 54 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупець! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 55: Türkçe

  TÜRKÇE Kullanım amacı bir uzatma kablosu kullanın.Açık havada kullanıma uygun bir kablonun kullanılması Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik, elektrik çarpması riskini azaltır. seramik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir 3. Kişisel güvenlik Genel güvenlik kuralları...
 • Page 56 TÜRKÇE c. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar • Ellerinizi kesim alanından uzak tutun. değiştirmeden veya elektrikli aleti saklamak Çalıştığınız parçanın altına hiçbir nedenle üzere kaldırmadan önce elektrik şebekesiyle girmeyin. Pistonlu bıçak ve bıçak kelepçesinin olan bağlantısını kesin. Bu tür önleyici yakınına parmaklarınızı...
 • Page 57 TÜRKÇE 1. Değişken hızlı Açma/kapama düğmesi Testere bıçağının saklanması (yalnızca KS602E 2. Kesintisiz çalıştırma düğmesi ve KS603E) (Şekil E) 3. Toz atma çıkışı Testere bıçakları (7) aletin yan kısmındaki saklama 4. Testere tabanı bölmesinde (6) saklanabilir. 5. Testere bıçağı destek silindiri •...
 • Page 58 TÜRKÇE • Sürekli çalışması için kesintisiz çalışma Uyarı! Herhangi bir bakım işleminden önce, aletin düğmesine (2) basın ve açma/kapama (1) kapalı ve fi şinin çekili olduğundan ve testere düğmesini bırakın. bıçağının durduğundan emin olun. • Kesintisiz çalışma konumundayken aleti • Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma kapatmak için açma/kapama düğmesine (1) deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle...
 • Page 59 TÜRKÇE Teknik veriler • Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker KS600E KS601E KS602E KS603E servis ekibinden başkası tarafından tamir Voltaj edilmeye çalışılmışsa. Giriş gücü W 450 Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya Yüksüz hızı 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza Maks.
 • Page 60 TÜRKÇE İl Servis Adı Adres Telefon Adana Pay Elektrik Kızılay Cad. M.Görgün Pasajı No.30 0322 351 12 95 Adapazarı Ferik Elektrik Cumhuriyet Meydanı Cad. Cevher Sok. No.5 0264 272 62 28 Afyon Emekiş Bobinaj Dumlupınar Mah. Menderes Cad. No.2 0272 212 11 32 Amasya Teknik Bobinaj Beyazıt Paşa Mah.
 • Page 64 490209-02 www.blackanddecker.eu...

This manual is also suitable for:

Ks600eKs601eKs602eKs603e

Table of Contents