Download Print this page

Advertisement

GB
Bluetooth Sound System
PL
System dźwiękowy Bluetooth
H
Bluetooth Hangrendszer
Акустична система Bluetooth
UA
Звуковая система Bluetooth
RUS
BLUETOOTH
SOUND SYSTEM
BSS 4823
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás Інструкція з
експлуатації Руководство по
эксплуатации
35
41
48
54
60

Advertisement

   Related Manuals for AEG BSS 4823

   Summary of Contents for AEG BSS 4823

 • Page 1

  Instruction Manual Bluetooth Sound System Instrukcja obsługi/Gwarancja System dźwiękowy Bluetooth Használati utasítás Інструкція з Bluetooth Hangrendszer експлуатації Руководство по Акустична система Bluetooth эксплуатации Звуковая система Bluetooth BLUETOOTH SOUND SYSTEM BSS 4823...

 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Contents Location of Controls ............Page 3 Instruction Manual..............Page 35 Technical Specifications ............Page 39 Disposal ................Page 40 Język polski Spis treści Lokalizacja kontrolek ............Strona 3 Instrukcja użytkowania .............Strona 41 Dane techniczne ...............Strona 46 Warunki gwarancji ............Strona 46 Usuwanie ................Strona 47 Magyarul Tartalom A kezelőszervek elhelyezkedése ........

 • Page 3: Location Of Controls

  Übersicht der Bedienelemente Locatie van bedieningselementen Lokalizacja kontrolek Situation des commandes A Kezelőszervek Elhelyezkedése Ubicación de los controles Розташування органів керування Posizione dei comandi Расположение элементов Location of Controls...

 • Page 4: Instruction Manual

  English Instruction Manual • To avoid any danger, a damaged power cord must be replaced only by the producer, its customer service or a Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy similarly qualified person with an equal cord. using the appliance. • If the device won’t be used over an extended period of time, disconnect the power cord and remove the batter- Symbols in these Instructions for Use ies.

 • Page 5: Battery Operation

  English Side USB CHARGING port (17) 17 USB CHARGING port Use the port on the side of the device to charge your smart- 18 DC-12 V IN input phone. When operated via mains cable, the device supplies 19 AC/DC POWER mains switch 5 V/1 A.

 • Page 6

  English DC ON 2. Insert 2 type AA/R6 1.5 V batteries into each of the two microphones. Make sure that the polarity is correct (see Set the mains switch to position (a) when you want to battery compartment). operate the device via DC-12 V IN connection or via built- in battery.

 • Page 7

  For this, refer to the 2. Connect a USB storage device directly into the port. operation manual of your player. The device “AEG Playback will automatically start after a few seconds. The BSS4823” will show in your player as a selection.

 • Page 8: Technical Specifications

  (8) to increase the Press to skip to the next song and the following songs. modes. input level. Cleaning Technical Specifications CAUTION: Model: .................BSS 4823 Do not submerge the device in water. Power supply: ............AC 230 V, 50 Hz • Before cleaning disconnect from mains power supply..............DC 12 V/5 A • Clean the device with a soft damp cloth without deter- Power Consumption:..............100 W gents.

 • Page 9: Disposal

  English The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved. This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

 • Page 10: Język Polski

  Język polski Instrukcja użytkowania • Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy- konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności, korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość. kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządze- nia i zlecić...

 • Page 11

  Język polski 12 Kontrolka MAIN VOL (głośność) 4. Odłączyć adapter 12 V od urządzenia i wyjąć go z gniazd- 13 Kontrolka TREBLE (soprany) ka zapalniczki po użyciu. 14 Kontrolka BASS (basy) UWAGA: 15 Kontrolka ECHO (echo) • Korzystać wyłącznie z dostarczonego kabla adaptera 16 Kontrolka MIC VOL (głośność mikrofonu) samochodowego.

 • Page 12

  Język polski Ustawienie dźwięku (13/14) WSKAZÓWKA: Za pomocą kontrolek TREBLE oraz BASS wyregulować sopra- • Jeśli nie korzystamy z urządzenia przez dłuższy okres ny i basy. czasu, należy ładować baterię co najmniej raz na 3 mie- siące. Nawet wyłączona bateria wciąż się rozładowuje. WSKAZÓWKA: • Kiedy bateria jest już prawie wyczerpana, wskaźnik • W razie konieczności wyregulować ustawienia EQ świetlny BAT zacznie migać.

 • Page 13

  Jako wybór 2. Za pomocą przycisku INPUT (10) wybrać tryb AUX. na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie 3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku. „AEG BSS4823”. Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik. WSKAZÓWKA: 4. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w podręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.

 • Page 14

  Język polski Opis elementów sterowania w trybie WSKAZÓWKA: • Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniają tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii WSKAZÓWKA: należy wyłączyć, ponieważ może on być przyczyną Zależnie od urządzenia odtwarzającego nie wszystkie funk- problemów podczas transferu danych za pomocą cje mogą być obsługiwane. technologii Bluetooth.

 • Page 15: Dane Techniczne

  Dane techniczne Gwarancja nie obejmuje • mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń Model: .................BSS 4823 sprzętu i wywołanych nimi wad, Źródło zasilania: ............. AC 230 V, 50 Hz • uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych ............DC 12 V/5 A takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia...

 • Page 16: Usuwanie

  Język polski Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikają- cych z niezgodności towaru z umową. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dystrybutor: CTC Clatronic Sp. z o.o ul.

 • Page 17: Magyarul

  Magyarul Használati útmutató • Ne nyissa fel a készülékházat. A nem megfelelően végzett javítások súlyos veszélyt jelenthetnek a készülék használó- Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége- jára. Ha a készülék megsérül (különös tekintettel a hálózati detten használja majd a készüléket. kábelre), akkor ne használja tovább a készüléket, hanem javíttassa meg egy szakképzett szerelővel.

 • Page 18

  Magyarul 13 TREBLE (magas hang) szabályozó VIGYÁZAT: 14 BASS (mélyhang) szabályozó • Csak a mellékelt autós adapterkábelt használja. 15 ECHO (Echo) szabályozó • A mellékelt autós adapterkábelt csak ehhez a készülék- 16 MIC VOL (Mikrofon hangerő) szabályozó hez használja. Ne használja más készülékekhez. • Ne használja a készüléket vezetés közben. Ügyeljen rá, Oldalnézet hogy a készülék megfelelően rögzítve legyen vagy el 17 USB CHARGING port legyen rakva, hogy baleset esetén ne essen a gépjármű...

 • Page 19

  Magyarul MEGJEGYZÉS: MEGJEGYZÉS: • Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem • Szükség esetén módosítsa a lejátszó készülék EQ lehet az elektromos hálózatról feltölteni. Ebben az beállításait a jobb hang eléréséhez. esetben a DC-12 V IN bemenet (18) használatával töltse • A TREBLE és BASS kezelőszervekkel módosított beállí- fel az akkumulátort. Az akkumulátor még a készülék tások nincsenek hatással a mikrofonokra. kikapcsolt állapotában (a főkapcsoló...

 • Page 20

  3. Válassza ki a Bluetooth menüt a lejtászón, és regiszt- rálja az eszközt a lejátszóban. Ehhez lásd a lejátszó Négy lehetősége van a saját zenefájljai lejátszására: kábelen, használati utasítását. Az “AEG BSS4823” eszköznek vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton, USB porton vagy kell megjelennie a lejátszóban.

 • Page 21

  Magyarul Hibaelhárítás A kezeléshez lásd a „Az kezelőszervek leírása” részt. MEGJEGYZÉS: Hiba Megoldás • A működési hibákat elkerülendő mindig közvetlenül A készülék A készülék összeom- Húzza ki a fali aljzatból csatlakoztassa az USB tárolóeszközt az USB porthoz. nem használ- lik és „lefagy”. körülbelül 5 má- • Az USB port nem alkalmas a külső...

 • Page 22: Műszaki Adatok

  Magyarul Műszaki Adatok Típus: ...................BSS 4823 Áramellátás: ............AC 230 V, 50 Hz ..............DC 12 V/5 A Hulladékkezelés Energiafogyasztás: ..............100 W Akkumulátor: ............12 V 12000 mAh A „Kerekes Szeméttároló” Szimbólum Jelentése Töltési idő: ..............kb. 11 óra Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse Működési idő: ............akár 36 óra meg az elektromos készülékeket.

 • Page 23: Українська

  Українська Інструкція з експлуатації • Ніколи не розбирайте корпус пристрою. Невідповід- ний ремонт пристрою може нести значний ризик для Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви користувача. Якщо пристрій або, особливо, кабель будете задоволені його можливостями. живлення пошкоджені, припиніть використовувати пристрій і віддайте його для ремонту кваліфікованому Символи, які...

 • Page 24

  Українська 8 Кнопка (наступний музичний файл) 1. Під’єднайте автомобільний адаптер, що додається, до 9 Кнопка (попередній музичний файл) входу DC-12 V IN (18), на бічній панелі пристрою. 10 Кнопка INPUT 2. Вставте інший кінець кабелю адаптера у гніздо при- 11 Роз’єм AUDIO IN (2x RCA) курювача...

 • Page 25

  Українська Вибір режиму роботи Залежно від ємності акумулятора, заряджання може тривати до 11 годин. Щоб вибрати потрібний режим роботи, натискайте кноп- ку INPUT (10). УВАГА. SD CARD AUDIO IN Bluetooth Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він за- ряджається. ПРИМІТКА. Режими роботи USB і SD CARD можна вибрати лише ПРИМІТКА.

 • Page 26

  3. Виберіть меню Bluetooth на програвачі і зареє- (не додається). Підключайте зовнішні пристрої наступним чином: струйте на програвачі пристрій. Читайте посібник користувача пристрою. Пристій “ AEG BSS4823” За допомогою кабелю Cinch (2 x RCA), що відображатиметься на програвачі як вибраний під’єднується до роз’ємів AUDIO IN (11).

 • Page 27

  Українська 2. Вставте карту пам’яті контактами догори у відповідне ПРИМІТКА. гніздо. Через кілька секунд розпочнеться відтворен- • Залежно від виробника пристрою для під’єднання ня. Під час відтворення індикатор AUX блимає. пристрою може знадобитися знову виконати реє- Детальнішу інформацію про роботу цього пристрою страцію (спарення). шукайте в розділі “Опис елементів керування“. • Ми не можемо гарантувати сумісність із Bluetooth для...

 • Page 28

  Українська Технічні характеристики Помилка в Причина Рішення роботі Модель: ...............BSS 4823 Аудіосигнал Гучномовець не Перевірте стан Джерело живлення: ....230 В змінного струму, 50 Гц не переда- спарено з джере- з’єднання. Якщо по- ....12 В постійного струму/5 A ється через лом аудіосигналу.

 • Page 29

  Русский Руководство по эксплуатации • Не допускайте воздействия на устройство пролитой или распыляемой воды, не ставьте на устройство со- Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам суды с водой, например вазы. понравится. • Источники открытого огня, например горящие свечи, не должны располагаться на устройстве. Символы применяемые в данном руководстве поль- • Не открывайте корпус устройства. Неправильный...

 • Page 30

  Русский Расположение элементов 2. Подключите имеющийся в комплекте сетевой шнур к разъему AC INPUT (20) на боковой стороне устрой- Передняя сторона ства. 3. Вставьте вилку сетевого шнура в установленную в 1 Индикаторная лампа BAT (батарейка) соответствии со всеми предписаниями розетку. 2 Индикаторная лампа PWR (электропитание) 4. Установите Переключатель питания в положение “ AC 3 Индикаторная лампа AUX (USB, SD CARD, AUDIO IN) ON”...

 • Page 31

  Русский Работа от батареек Устройство выключено. Чтобы полностью отключить Данное устройство может работать от встроенной бата- устройство от сети, отсоедините вилку сетевого рейки. шнура от розетки. AC ON Общие сведения Установите переключатель питания в положение • Полностью зарядите батарейку перед ее использова- (с), когда Вы хотите использовать устройство через нием для работы устройства. разъем...

 • Page 32

  Русский 2. Вставьте 2 батарейки типа AA/R6 1.5 V в каждый из с помощью кабеля типа тюльпан (2x RCA) к гнездам двух микрофонов. Проверьте, чтобы полярность была AUDIO IN (11). правильной (смотрите схему в батарейном отсеке). 2. Используйте кнопку INPUT (10) для выбора режима AUX. 3. Закройте батарейный отсек. 3.

 • Page 33

  хранения с интерфейсом USB, но, к сожалению, это не стрируйте в нем динамик. Для этого см. Руковод- позволяет нам гарантировать полную совместимость со ство по эксплуатации плеера. Устройство “ AEG всеми устройствами хранения USB. По этой причине в BSS4823” будет показано в плеере в качестве...

 • Page 34

  работы. сигнала. чтобы повысить ния. уровень входного • Очистите устройство мягкой влажной тканью без сигнала. применения моющих средств. Технические характеристики Диагностика Модель: ...............BSS 4823 Неисправ- Причина Устранение Электропитание: ....переменный ток 230 В, 50 Гц ность ......постоянный ток 12 В/5 A Устройство Произошел крах и Отключите от...

 • Page 35

  BSS 4823 Elektro-technische Vertriebsges. mbH www.etv.de...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: