Download Print this page

Advertisement

GB
Bluetooth Sound bar
PL
Zestaw głośników Soundbar Bluetooth
H
Bluetooth hangprojektor
Звукова панель із Bluetooth
UA
Звуковая Bluetooth панель
RUS
BLUETOOTH
SOUNDBAR
BSS 4815
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás Інструкція з
експлуатації Руководство по
эксплуатации
35
40
46
51
57

Advertisement

   Related Manuals for AEG BSS 4815

   Summary of Contents for AEG BSS 4815

 • Page 1

  Instruction Manual Bluetooth Sound bar Instrukcja obsługi/Gwarancja Zestaw głośników Soundbar Bluetooth Használati utasítás Інструкція з Bluetooth hangprojektor Звукова панель із Bluetooth експлуатації Руководство по Звуковая Bluetooth панель эксплуатации BLUETOOTH SOUNDBAR BSS 4815...

 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Contents Location of Controls ............Page 3 Wall mounting..............Page 4 Instruction Manual..............Page 35 Technical Specifications ............Page 39 Disposal ................Page 39 Język polski Spis treści Lokalizacja kontrolek ............Strona 3 Montaż ścienny ..............Strona 4 Instrukcja użytkowania .............Strona 40 Dane techniczne ...............Strona 44 Warunki gwarancji ............Strona 45 Usuwanie ................Strona 45 Magyarul...

 • Page 3: Location Of Controls

  Übersicht der Bedienelemente Locatie van bedieningselementen Lokalizacja kontrolek Situation des commandes A Kezelőszervek Elhelyezkedése Ubicación de los controles Розташування органів керування Posizione dei comandi Расположение элементов Location of Controls...

 • Page 4: Wall Mounting

  Wandmontage Wandmontage Montaż ścienny Montage mural Falra szerelés Montaje en pared Кріплення до стіни Montaggio a parete Установка на стену Wall mounting ACHTUNG: WICHTIG! CAUTION: IMPORTANT! Entfernen Sie unter keinen Umständen die Schrauben an Under circumstances remove the screws at the back of der Rückseite der Soundbar! Die innere Halterung fällt sonst the soundbar! Otherwise the inner bracket will drop inside in das Gerät!

 • Page 5: Instruction Manual

  English Instruction Manual replaced only by the producer, its customer service or a similarly qualified person with an equal cord. Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy • If the device won’t be used over an extended period of using the appliance. time, disconnect the power cord and remove the batter- ies.

 • Page 6

  English 13 TREBLE+/TREBLE- buttons (adjust trebles) • Set up the subwoofer in a radius of 5 meters to the sound BASS+/BASS buttons (adjust basses) bar. button (On/Operational readiness) • Make sure the grid voltage corresponds to the figures on the rating plate. Wall mounting • Plug the power plug of both devices into a properly installed protective wall socket. A Threaded bolt (2x) • Turn on the sound bar by switching the power switch B Mounting plate (2x) (5) on the backside of the device to the “ON” position. C Countersunk screw (4x) • Now turn on the subwoofer by switching the power switch D Dowel (4x)

 • Page 7: General Operation

  English CAUTION: For immediate muting of the volume. The currently set Batteries must not be disposed of in the garbage. Please volume will flash in the display. Press again to cancel the bring used batteries to competent collection centers or function. back to the dealer. Radio mode Reestablishing factory settings Possible malfunctions during the operation may be remedied 1.

 • Page 8

  Press 1 x = Restart of the song from the beginning. operation manual of your player. The device “AEG Press 2 x = Skip to the previous song. BSS 4815” will show in your player as a selection. Press 3 x = Skip to the song before the previous song. NOTE: Only one playback unit can be connected to the speaker. If the speaker is already connected to Press to skip to the next song and the following songs.

 • Page 9: Technical Specifications

  English Cleaning Technical Specifications Model: .................BSS 4815 CAUTION: Power supply:..............230 V~ 50 Hz Do not submerge the device in water. Power Consumption:............. 110 W • Before cleaning disconnect from mains power supply. Protection class: ................II • Clean the device with a soft damp cloth without deter- Net weight: ..........Sound bar approx. 1.9 kg gents..........Subwoofer approx. 4.2 kg Radio component Troubleshooting Frequency range:.

 • Page 10: Język Polski

  Język polski Instrukcja użytkowania • Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy- konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności, korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość. kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządze- nia i zlecić...

 • Page 11: Montaż ścienny

  Język polski 6 Przyciski >>/<< • Powieś urządzenie na płytach montażowych (B), zaczepia- 7 Przycisk (zwiększanie głośności) jąc je na śrubach (A). Sprawdź stabilność montażu. 8 Przycisk ST/MONO (przełącznik stereo/mono) 9 Przycisk (Odtwarzanie/Pauza) Podłączanie zasilania i nawiązywanie bezprzewodowego 10 Przycisk (zmniejszanie głośności) połączenia z subwooferem 11 Przyciski CH+/CH-/MEMORY Bezprzewodowe połączenie z subwooferem jest nawiązywa- 12 Przycisk (poprzedni utwór muzyczny)

 • Page 12

  Język polski Ustawienia dźwięku (4) OSTRZEŻENIE: (Funkcja ustawień wstępnych equalizera) Dostępne są różne • Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu styki tryby dźwięku. (NORMAL, MUSIC, MOVIE). baterii powinny być zaklejone taśmą klejącą. • W przypadku wycieku płyn z baterii nie może dostać się WSKAZÓWKA: do oczu ani zostać wtarty w skórę. Jeśli kwas dostanie W razie potrzeby można zmienić ustawienie EQ urządzenia się...

 • Page 13

  Jako wybór 3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku. na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik. Za pomocą „AEG BSS 4815”. przycisków (7/10) można dostosować głośność. WSKAZÓWKA: 4. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w Do głośnika można podłączyć...

 • Page 14: Dane Techniczne

  śnikiem Soundbar Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących po jest zbyt duża. nim utworów. Czyszczenie Dane techniczne Model: .................BSS 4815 UWAGA: Źródło zasilania: ............230 V~ 50 Hz Nigdy nie wkładać urządzenia do wody. Zasilanie:................... 110 W • Odłączyć od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.

 • Page 15: Warunki Gwarancji

  Język polski Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisa- wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą mi bezpieczeństwa.

 • Page 16: Magyarul

  Magyarul Használati útmutató • Ne nyissa fel a készülékházat. A nem megfelelően végzett javítások súlyos veszélyt jelenthetnek a készülék használó- Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége- jára. Ha a készülék megsérül (különös tekintettel a hálózati detten használja majd a készüléket. kábelre), akkor ne használja tovább a készüléket, hanem javíttassa meg egy szakképzett szerelővel.

 • Page 17: Falra Szerelés

  Magyarul 6 >>/<< gombok Csatlakoztassa az áramellátást és a vezeték nélküli mély- gomb (hangerő növelése) nyomót. 8 ST/MONO gomb (sztereó/monó kapcsoló) A mélynyomó vezeték nélküli kapcsolata automatikusan kerül (Lejátszás/Megállítás) gomb létrehozásra. gomb (hangerő csökkentése) • A mélynyomót a hangprojektor 5 méteres sugarába 11 CH+/CH-/MEMORY gombok helyezze el. gomb (előző...

 • Page 18

  Magyarul A magas hangok a TREBLE+/TREBLE- gombokkal állíthatók VIGYÁZAT: Az elemeket és a csomagolást tilos a háztartási hulladék- kal megsemmisíteni. A használt elemeket vigye egy erre szolgáló begyűjtőhelyre vagy vissza a forgalmazónak. A hang azonnali elnémítása. Az aktuálisan beállított hangerő villogni fog a kijelzőn.

 • Page 19

  3. Válassza ki a Bluetooth menüt a lejtászón, és regiszt- rálja az eszközt a lejátszóban. Ehhez lásd a lejátszó használati utasítását. Az “AEG BSS 4815” eszköznek Nyomja meg a következő és az azt követő dalokra való ugrás- kell megjelennie a lejátszóban.

 • Page 20: Műszaki Adatok

  Magyarul Tisztítás Műszaki Adatok Típus: ...................BSS 4815 VIGYÁZAT: Áramellátás: ..............230 V~ 50 Hz Ne merítse vízbe a készüléket. Energiafogyasztás: ..............110 W • Tisztítás előtt szüntesse meg a készülék tápellátását. Védelmi osztály:................II • A készüléket cask száraz törlőruhával tisztítsa, ne használ- Nettó tömeg: ......Hangprojektor körülbelül. 1,9 kg jon tisztítószereket.........Mélynyomó körülbelül. 4,2 kg Rádió...

 • Page 21: Українська

  Українська Інструкція з експлуатації • Не ставте на пристрій осередки відкритого вогню, наприклад запалені свічки. Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви • Ніколи не розбирайте корпус пристрою. Невідповід- будете задоволені його можливостями. ний ремонт пристрою може нести значний ризик для користувача. Якщо пристрій або, особливо, кабель Символи, які використовуються в цій інструкції живлення...

 • Page 22

  Українська Пульт дистанційного керування • Вкрутить болти із нарізкою (A) в задній бік звукової па- нелі так, щоб лишився простір між панеллю та стіною 1 Кнопка INPUT (вибір джерела) для з’єднувального кабелю. 2 Кнопка RESET Кнопка (без звуку) УВАГА. ВАЖЛИВО! 4 Кнопки NORMAL / MUSIC / MOVIE (еквалайзер) Для оптимального кріплення до стіни ми рекоменду- 5 Кнопка...

 • Page 23

  Українська Гучність ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Потрібну гучність можна налаштувати за допомогою • Уникайте впливу високих температур, наприклад кнопок (7/10). прямого сонячного проміння, вогню тощо, на бата- реї. Існує небезпека вибуху! Інфрачервоний пульт дистанційного керування • Тримайте батареї поза межами досяжності дітей. Це Використовується для бездротового управління при- не іграшки. строєм на відстані до 5 м. Якщо цей діапазон дії зменшу- • Не відкривайте батареї силою.

 • Page 24

  • Кабель типу “тюльпан” (RCA) під’єднуйте до 3. Виберіть меню Bluetooth на програвачі і зареє- роз’єму COAXIAL (2). струйте на програвачі пристрій. Читайте посібник • Вставте штекер стереорозняття 3,5 мм в гніздо користувача пристрою. Пристій “ AEG BSS 4815” PC (3). відображатиметься на програвачі як вибраний • Кабель типу TOSLINK — до роз’єму OPTICAL (4). пункт. 2. В залежності від типу зв’язку натискайте кнопку...

 • Page 25

  Українська Усунення несправностей ПРИМІТКА. • Ми не можемо гарантувати сумісність із Bluetooth Помилка в Причина Рішення для пристроїв (наприклад, для мобільних телефонів), роботі які вийдуть на ринок у майбутньому. Пристрій не Збій в роботі при- На 5 секунд • Щоб забезпечити оптимальне з’єднання, упевніть- працює. строю, внаслідок від’єднайтеся від ся, що батарея програвача повністю заряджена. чого...

 • Page 26

  Українська Технічні характеристики Модель: ...............BSS 4815 Джерело живлення: .......... 230 В~ 50 Гц Живлення: ................ 110 Вт Клас захисту:................II Вага нетто: .......Звукова панель прибл. 1,9 кг .........Сабвуфер прибл. 4,2 кг Радіо: Діапазон частот: ........FM 87 ,5-108 MГц Bluetooth Підтримувана версія Bluetooth: ......V2.0 + EDR Дальність...

 • Page 27

  Русский Руководство по эксплуатации • Не перекрывайте вентиляционные отверстия посто- ронними предметами, например газетой, скатертью, Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам шторой и т.д. понравится. • Не допускайте воздействия на устройство пролитой или распыляемой воды, не ставьте на устройство со- Символы применяемые в данном руководстве поль- суды с водой, например вазы. зователя...

 • Page 28

  Русский Расположение элементов ПРИМЕЧАНИЯ: Проверьте длину кабеля! При монтаже на стену проверьте, что имеется легко Задняя панель доступная электрическая розетка в пределах длины 1 Разъем FM для дипольной антенны (RCA) кабеля электропитания. 2 Разъем COAXIAL (коаксиальный RCA) 3 Разъем PC (3,5-мм стереофоническое гнездо) Дистанция...

 • Page 29

  Русский Общие правила эксплуатации Вставка/замена батарейки в дистанционном управ- лении Включение/выключение устройства ПРИМЕЧАНИЯ: • Включите устройства с выключателями на задней На время транспортировки литиевая аккумуляторная стороне. Установите переключатель POWER в по- батарея в пульте дистанционного управления (ПДУ) ложение “ON” . могла быть защищена фольгой. Это продлевает срок • Кнопка (14) переключает устройство между службы...

 • Page 30

  Русский Режим радиоприемника • С помощью 3,5-мм стереофонического штырево- го разъема к гнездовому разъему PC (3). 1. Полностью разверните проводную антенну. Вставьте • С помощью кабеля TOSLINK к разъему OPTICAL дипольную антенну в разъем FM (1). (4). 2. Поиск радиостанций вручную: 2. В зависимости от используемого подключения на- Кратковременно нажмите кнопку >>/<< (6), до за- жимайте...

 • Page 31

  3. Выберите меню Bluetooth в плеере и зарегистри- ведение музыки. Нажмите еще раз, чтобы продолжить руйте в нем динамик. Для этого см. Руководство воспроизведение. по эксплуатации плеера. Устройство “ AEG BSS 4815”будет показано в плеере в качестве выбран- (12) ного для пары.

 • Page 32

  фер ближе к звуко- сабвуфером и вой панели. звуковой панелью. Технические характеристики Модель: ...............BSS 4815 Электропитание: ..........230 В~ 50 Гц Потребляемая мощность: ..........110 Вт Класс зашиты: ................II Вес без упаковки: ....Звуковая панель прибл. 1,9 кг ......Сабвуфер прибл. 4,2 кг...

 • Page 36

  BSS 4815 Elektro-technische Vertriebsges. mbH www.etv.de...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: