Download  Print this page

Svenska - Panasonic KX-A114EX/E Operating Instructions Manual

Portable unit/charger.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Svenska

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN
FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEN
Förklaringar i denna manual refererar till KX-TCD705.
Var vänlig läs tillhörande bruksanvisning för huvudenhet(er) för ytterligare information.
Denna bruksanvisning beskriver endast hur man aktiverar extra handtelefoner.
KX-A114EX är en extra handtelefon till KX-TCD700.
KX-A115EX är en extra handtelefon till KX-TCD705/KX-TCD715.
KX-A118EX är en extra handtelefon till KX-TCD725/KX-TCD735.
Sätta i batteriet i handtelefonen (Sida 2 (A)).
Laddning av batteri
För att ladda batteriet, placera handtelefonen på basenheten eller i laddaren.
Ladda batteriet i minst 10 timmar innan telefonen används första gången.
Extra Funktioner
För ytterligare information angående "användning av bältesklämma" (s.3(D)) och "Utbytbara
Lock" (s.3(E)) se bruksanvisning för huvudenhet.
Välja displayspråk
Fabriksinställning är Engelska. För att ändra displayspråk vänligen läs tillhörande
bruksanvisning för huvudenheten. ("Använda flera handtelefoner och basenheter").
Registrera en handtelefon i basenheten
Varje extra handtelefon måste registreras i basenheten innan den kan användas.
• Registrera handtelefonen inom 1 minut. Om inte registrering gjorts inom 1 minut, tryck
på P för att koppla ur programmeringsläget. Börja om från punkt 1 (nedan) igen.
Slå på strömmen: tryck och håll ned P tills en ljudsignal hörs. "Î" blinkar.
1. Basenheten:
Z och håll ned Ï på basenheten i minst 10 sekunder, tills en kvittenston
hörs.
2. Hand-telefonen:
Z
3. Z
U eller S för att visa
Tillbehör:
Batteri .....................Två
Batterilucka...............En
KX-A114
Y eller V
"setting hs"
18
Batterilucka...............En
Bältesklämma...........En
Växelströmsadapter .En
KX-A115/KX-A118
Y eller V
"prog.tel.lur"

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Panasonic KX-A114EX/E

This manual is also suitable for:

Kx-a115ex/eKx-a118ex/e

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • artur Aug 26, 2018 02:38:
    need look inside, co tu jeszcze można napisać by zajrzeć do indtrukcji zbyt cichego telefonu?