Download  Print this page

Türkçe - Panasonic KX-A114EX/E Operating Instructions Manual

Portable unit/charger.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Türkçe
BU TALÍMATLARI CÍHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE LÜFTEN
Bu kılavuzdaki resimler KX-TCD700 modeline aittir.
Bu talimatlar mobil telefonu uygun bir ∂ekilde çalı∂tırmak ıçın gerekli olan adımlan açıklar.
Daha fazla detay için ilgili ürünün kulanim kilavuzunu okuyunuz.
KX-A114EX modeli, KX-TCD700 model DECT telefonlar için opsiyonel olarak kullanılan
mobil telefondur.
KX-A115EX modeli, KX-TCD705/KX-TCD715 model DECT telefonlar için opsiyonel olarak
kullanılan mobil telefondur.
KX-A118EX modeli, KX-TCD725/KX-TCD735 model DECT telefonlar için opsiyonel olarak
kullanılan mobil telefondur.
Pilin Yerle∂tirilmesi (Sayfa 2(A)).
Pilin ∑arji Edilmesi
Pili ∂arj etmek için telefonu ana ünite üzerine ya da ∂arj aletine yerle∂tirin.
Lütfen pili ilk kullanimdan önce 10 saat süreyle ∂arj edin. Mobil telefon ana ünite üzerine
yerle∂tiridi≤i zaman ∂arj gösterges yanar.
:
Ek özellikler
"Kemer klipsinin kullanımı" (s.3 (D)) ve "Tak-çikart Renkli Kapaklan" (s.3(E)) ile ilgili daha
fazla bilgi almak için ana ünite çalı∂tırma talimatlarını okuyun.
Ekran Lisanının Seçimi
Fabrika ayarı Ingilizcedir. Ekran lisanını de≤i∂tirmek için, ilgili Ana Ünite Kullanım
Kılavuzuna bakınız ("Opsiyonel Çoklu Ünite Kullanıcıları için").
Bir Mobil Telefonun Ana Üniteye Tanıtılması
Ílk kullanimdan önce mobil telefonu ana üniteye tanıtmalisınız.
• El cihazi numarasini 1 dakika içinde kaydedin. Egër 1 dakika içinde kaydolmazsa,
program modunu iptal etmek için P tu∂una bas. Sonra birinci adimdan ba∂la.
El cihazini stand by pozisyona getirmek için Z P basın. "Î" yanıp söner.
1. Mobil telefonu tanıtmak istedi≤iniz ana ünitede:
Onay sesini duyana kadar, 10 saniyeden fazla, Ï tu∂unu basili tutunuz.
2. Mobil telefon
Z
Aksesuarlar:
Pil .......................................2
Pil Kapa≤ı...........................1
OKUYUN VE SAKLAYIN
KX-A114
Y ya da V
46
Mobil Telefon Kapa≤i .........1
Kemer klipsi........................1
AC Adaptör.........................1
KX-A115/KX-A118
Y ya da V

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Panasonic KX-A114EX/E

This manual is also suitable for:

Kx-a115ex/eKx-a118ex/e

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • artur Aug 26, 2018 02:38:
    need look inside, co tu jeszcze można napisać by zajrzeć do indtrukcji zbyt cichego telefonu?