Black & Decker AST6 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Black & Decker AST6

 • Page 2 Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) English (Original instructions)
 • Page 5: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat erszámba, az növeli az elektromos áramütés veszélyét. Black & Decker sarokcsiszolóját a megfelelő vágó d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektro- vagy csiszolótárcsák alkalmazásával csiszolásra, mos kéziszerszámot soha ne vigye és ne illetve fém és falazat vágására használhatja. A sa- húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne rokcsiszoló...
 • Page 6 MAGYAR Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza m ények é s a z elvég z end ő f el a d a t f i - ruházatot vagy ékszer t. Haját, ruháját gyelembe vételével. Az elektromos szerszám é s k e s z t y ű j é t t a r t s a t á vo l a m o z g ó rendeltetésétől eltérő...
 • Page 7 MAGYAR fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek és felületébe, és az elektromos kéziszerszámot ezek miatt elveszíthetjük a szerszám fölött az kihúzhatja az Ön kezéből. irányítást. ♦ Soha ne járassa az elektromos szerszámot ♦ Soha ne használjon sérült tartozékot. Min- menet közben. A forgó tartozék véletlenül elka- den tartozékot ellenőrizzen a használat előtt, phatja az Ön ruházatát, és a tartozék belevághat például a korongokat ellenőrizze kitörésekre...
 • Page 8 MAGYAR biztosan tartsa a szerszámot a kezében. támasztja a korongot, így csökkenti a korong A kezelő reagálhat a nyomatékváltozásokra törésének lehetőségét. A vágókorong karimája és a visszarúgásokra, ha azokra megfelelően különbözhet a csiszolókorong karimájától. felkészült (megtette a szükséges óvintézke- ♦ Ne használja nagyobb szerszámok leko- déseket).
 • Page 9: Csomag Tartalma

  MAGYAR Speciális biztonsági utasítások a csiszoláshoz használatának függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek. ♦ Ne hasz náljon túl nagy méretű c sis- zolókorongot. A csiszolópapír kiválasz- A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgo- tásánál kövesse a gyártó ajánlásait. A csis- zók számára megkövetelt szükséges biztonsági zolólapon túlnyúló...
 • Page 10 MAGYAR Felszerelés Eltávolítás ♦ Helyezze a szerszámot egy asztalra a kiha- ♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (3) és lazítsa jtótengelyel (5) fölfelé. meg a külső karimát (13) a körmöskulccsal (14) ♦ Helyezze a rugós alátétet (6) a kihajtótengelyre (E ábra). és helyezze el a felfekvő...
 • Page 11 Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla, ha az különálló akkumulátorral működik. Műszaki adatok ♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, AST6 CD105 ha az a géppel egybe van építve, majd ezután 4. TÍPUS 4. TÍPUS kapcsolja ki.
 • Page 12: Ce Megfelelőségi Nyilatkozat

  , toleranciafaktor (K) 1,5 m/s CE megfelelőségi nyilatkozat GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV AST6, CD105, CD110, CD115 Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN60745- 1, EN60745-2-3. Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
 • Page 13 MAGYAR BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI 3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti. FELTÉTELEK a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék amely alatt a fogyasztó...
 • Page 14 MAGYAR Black & Decker KÖZPONTI FORGALMAZÓ: GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ Praktiker Kft. ROTEL KFT 1095 Budapest, 1163 Budapest Mester u. 87. (Sashalom) Thököly út 17. Tel/Fax: 403-2260 404-0014 www.rotelkft.hu GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK: Város Szervizállomás Cím Telefon Cegléd Megatool Kft. 2700, Széchenyi út 4. 53/311-284 Debrecen Spirál-szerviz Kft.
 • Page 15: Intended Use

  ENGLISH Intended use e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Your Black & Decker angle grinder has been Use of a cord suitable for outdoor use reduces designed for grinding and cutting metal and masonry the risk of electric shock.
 • Page 16 ENGLISH c. Disconnect the plug from the power source your power tool, it does not assure safe opera- and/or the battery pack from the power tool tion. before making any adjustments, changing The rated speed of the accessory must be at ...
 • Page 17: Kickback And Related Warnings

  ENGLISH Position the cord clear of the spinning ac- handle, if provided, for maximum control  cessory. If you lose control, the cord may be over kickback or torque reaction during cut or snagged and your hand or arm may be start-up.
 • Page 18: Additional Safety Warnings Specific For Abrasive Cutting-Off Operations

  ENGLISH Additional safety warnings specific for ment strings. Loose and spinning attachment strings can entangle your fi ngers or snag on the abrasive cutting-off operations workpiece. Do not “jam” the cut-off wheel or apply ex-  cessive pressure. Do not attempt to make Safety warnings specifi...
 • Page 19: Electrical Safety

  ENGLISH Labels on tool Place the fl ange (8) over the spindle with the  protruding pips towards the guard. Make sure that the holes in the fl ange align with the screw Warning! To reduce the risk of injury, the holes.
 • Page 20: Maintenance

  ENGLISH Fitting and removing sanding discs (fi g. grinding or cutting disc touches the workpiece. Always position the tool in such a way that the E & F)  guard provides optimum protection from the For sanding, a backing pad is required. The backing grinding or cutting disc.
 • Page 21: Protecting The Environment

  To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them AST6, CD105, CD110, CD115 on our behalf. Black & Decker declares that these products You can check the location of your nearest au- described under “technical data”...
 • Page 22 ENGLISH Guarantee Black & Decker is confi dent of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.
 • Page 27: Záruční List

  ZÁRUČNÍ LIST KARTA GWARANCYJNA JÓTÁLLÁSI JEGY ZÁRUČNÝ LIST měsíců miesiące hónap mesiacov Razítko prodejny Výrobní kód Datum prodeje Podpis Pecsét helye Gyári szám A vásárlás napja Aláírás Stempel Numer seryjny Data sprzedaży Podpis Pečiatka predajne Číslo série Dátum predaja Podpis...
 • Page 28 Adresy servisu Band Servis Black & Decker Központi Band Servis K Pasekám 4440 Garanciális-és Márkaszerviz Klášterského 2 CZ-76001 Zlín 1163 Budapest CZ-140 00 Praha 4 Tel.: 00420 577 008 550,1 (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 00420 244 403 247 Fax: 00420 577 008 559 Tel.: 403-2260 Fax: 00420 241 770 167 http://www.bandservis.cz...

This manual is also suitable for:

Cd110Cd105Cd115