Download  Print this page
Most useful pages: More

Advertisement

Multi Channel
AV Receiver
STR-DN1040
4-454-447-11(1) (GB-HU-CZ-SK-RO-BG)
Reference Guide
Referencia útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka
Ghid de referinţă
Справочно ръководство
GB
HU
CZ
SK
RO
BG

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony STR-DN1040

   Summary of Contents for Sony STR-DN1040

 • Page 1 4-454-447-11(1) (GB-HU-CZ-SK-RO-BG) Multi Channel Reference Guide AV Receiver Referencia útmutató Referenční příručka Referenčná príručka Ghid de referinţă Справочно ръководство STR-DN1040...
 • Page 2 For customers in Europe WARNING Disposal of Old To reduce the risk of fire or electric Electrical & Electronic shock, do not expose this apparatus Equipment (Applicable to rain or moisture. in the European Union and other European To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with countries with separate newspapers, tablecloths, curtains, etc.
 • Page 3 AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, This product has been manufactured by or on and iPod touch are trademarks of Apple Inc., behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan registered in the U.S. and other countries. Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries...
 • Page 4 Apple is not responsible for the operation of PARTY STREAMING and PARTY STREAMING logo are trademarks of Sony this device or its compliance with safety and Corporation. regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification affect wireless performance.
 • Page 5 On heat buildup INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES Although the receiver heats up during (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, operation, this is not a malfunction. If you PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS continuously use this receiver at a large OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR volume, the cabinet temperature of the top, PROFITS;...
 • Page 6: Specifications

  If you have any questions or problems INPUT SHORT (with sound field and equalizer bypassed). concerning your receiver, please consult Weighted network, input level. your nearest Sony dealer. FM tuner section Tuning range 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step) Specifications...
 • Page 7 HDMI Video Input/Output (HDMI Repeater block) Format Frame Side-by-Side Over-Under packing (Half) (Top-and-Bottom) 4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz – – – 3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz – – – 3840 × 2160p @ 25 Hz – – – 3840 ×...
 • Page 8 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC 44.1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC * Compatibility with all encoding/writing software, recording devices and recording media cannot be guaranteed. Transfer speed High-speed Supported USB device Mass Storage Class Maximum current 500 mA NETWORK section...
 • Page 9 SONY SOFTWARE only with the PRODUCT. By using the SONY SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, SONY is unwilling to license the SONY SOFTWARE to you. In such event, you should not use the SONY SOFTWARE.
 • Page 10 THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID ALLOCABLE TO THE SONY SOFTWARE. EXPORTS If you use or transfer the SONY SOFTWARE in or to a country other than your country of residence, you shall comply with applicable laws and regulations relating to exports, imports and customs. GOVERNING LAW This EULA shall be construed, governed, interpreted and applied in accordance with the laws of Japan, without regards to any conflict of laws provisions.
 • Page 12 Az európai vásárlók számára FIGYELMEZTETÉS Feleslegessé vált A tűzveszély és az áramütés elektromos és elkerülése érdekében ne tegye elektronikus készülékek ki a készüléket csapadék, ártalmatlanítása nedvesség hatásának. (az Európai Unióra A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja és más, szelektív el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, hulladékgyűjtési terítővel, függönnyel stb.
 • Page 13 A készülék a High-Definition Multimedia készülékekre érvényesek. Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza. Ezt a terméket a Sony Corporation A HDMI és a High-Definition Multimedia (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Interface kifejezés, valamint a HDMI 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyárttatta.
 • Page 14 A „MICROVAULT” a Sony Corporation és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel védjegye. az Apple teljesítménykövetelményeinek. A VAIO és VAIO Media a Sony Corporation Az Apple nem felelős ezen eszköz bejegyzett védjegye. működéséért vagy a biztonsági és törvényi A PARTY STREAMING és a PARTY előírásoknak való...
 • Page 15 JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG- TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK Óvintézkedések AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA Biztonság MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT kerül a készülék belsejébe, húzza ki AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT a tápkábel csatlakozóját, és forduljon CÉLRA TÖRTÉNŐ...
 • Page 16 : 105 dB (A, 500 mV Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen Digitális (koaxiális) kérdése vagy problémája merül fel, Impedancia: 75 Ω forduljon a legközelebbi Sony S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) márkaképviselethez. Digitális (optikai) S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Kimenet (analóg)
 • Page 17 FM vevőegység Vételi frekvenciatartomány 87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépésköz) Antenna FM huzalantenna Antennacsatlakozók 75 Ω, kiegyensúlyozatlan AM vevőegység Vételi frekvenciatartomány 531–1,602 kHz (9 kHz-es lépésköz) Antenna Keretantenna Videó Bemenetek/kimenetek Videó: 1 Vp-p, 75 Ω COMPONENT VIDEO: Y: 1 Vp-p, 75 Ω : 0,7 Vp-p, 75 Ω...
 • Page 18 HDMI Video Bemenet/kimenet (HDMI ismétlőblokk) Formátum Képkocka- Oldalanként Felül-alul egyesítés (fél) (felső-alsó) 4,096 × 2,160p 23,98/24 Hz esetén – – – 3,840 × 2,160p 29,97/30 Hz esetén – – – 3,840 × 2,160p 25 Hz esetén – – – 3,840 × 2,160p 23,98/24 Hz esetén –...
 • Page 19 FLAC: 8–192 kHz, 16 bites FLAC 44,1–192 kHz, 24 bites FLAC * Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és írható adathordozóval. Átviteli sebesség Nagysebességű Támogatott USB-eszköz MSC (Mass Storage Class) Maximális áramerősség 500 mA Hálózat Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Vezeték nélküli LAN Kompatibilis szabványok:...
 • Page 20 – jogosult a végfelhasználói licencszerződés felmondására. Ebben az esetben a SONY felszólítására el kell küldenie a TERMÉKET a SONY által megadott címre, a SONY pedig törli a SONY SZOFTVERT a TERMÉKRŐL, majd visszaküldi a TERMÉKET az Ön részére.
 • Page 21 FELÉ FENNÁLLÓ, JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ FELELŐSSÉGE A SONY SZOFTVERÉRT FIZETETT TÉNYLEGES ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. EXPORT Ha a SONY SZOFTVERT a lakhelyétől eltérő országban használja vagy oda telepíti át, be kell tartania az exporttal, importtal és vámmal kapcsolatos hatályos törvényeket és szabályokat.
 • Page 22 A végfelhasználói licencszerződéssel kapcsolatban felmerülő viták rendezése kizárólag a japán (tokiói) bíróságok hatás- és illetékességi körébe tartozik. Ön és a SONY kölcsönösen elismerik ezeknek a bíróságoknak a hatás- és illetékességi körét. ÖN ÉS A SONY LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN...
 • Page 24 Pro zákazníky v Evropě VAROVÁNÍ Likvidace starých Abyste snížili riziko vzniku požáru elektrických a zásahu elektrickým proudem, a elektronických nevystavujte tento přístroj dešti zařízení (platí nebo vlhkosti. v Evropské unii V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte a dalších evropských větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, zemích se systémy závěsy atd.
 • Page 25 Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými Tento přístroj vyrobila společnost ochrannými známkami společnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku HDMI Licensing LLC ve Spojených státech Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben amerických a dalších zemích. jejím jménem. S dotazy související se shodou produktů...
 • Page 26 Wi-Fi Alliance. Network Alliance. MHL, Mobile High-Definition Link Logo „Sony Entertainment Network“ a logo MHL jsou ochrannými známkami a „Sony Entertainment Network“ jsou nebo registrovanými ochrannými známkami ochrannými známkami společnosti společnosti MHL Licensing, LLC. Sony Corporation. InstaPrevue™ je ochranná známka nebo Wake-on-LAN je ochrannou známkou...
 • Page 27 – Název nadace Xiph.org ani jména jejích přispěvatelů nesmí být bez předchozího Bezpečnostní upozornění výslovného písemného svolení použity v souvislosti se schválením nebo propagací Bezpečnost produktů odvozených z tohoto softwaru. Pokud se do krytu receiveru dostane TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ jakýkoliv pevný předmět nebo tekutina, DRŽITELÉ...
 • Page 28 10 Hz – 100 kHz, +0,5/-2 dB Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy (při bypassu zvukového pole s vaším receiverem, obraťte se na svého a ekvalizéru) nejbližšího prodejce společnosti Sony. Vstup Analogové Citlivost: 500 mV/50 kiloohmů Odstup signál/šum : 105 dB (A, 500 mV Digitální...
 • Page 29 Ekvalizér Míra zesílení ±10 dB, krok po 1 dB INPUT SHORT (při vyřazení zvukového pole a ekvalizéru) Zatížená síť, úroveň vstupu Tuner pro pásmo FM Rozsah ladění 87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz) Anténa Drátová anténa pro příjem v pásmu FM Anténní...
 • Page 30 HDMI Video Vstup/Výstup (HDMI opakovač) Formát Frame Side-by-Side Over-Under packing (poloviční) (Top-and-Bottom) 4 096 × 2 160p, 23,98/24 Hz – – – 3 840 × 2 160p, 29,97/30 Hz – – – 3 840 × 2 160p při 25 Hz –...
 • Page 31 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16bitové FLAC 44,1 kHz – 192 kHz, 24bitové FLAC * Kompatibilita s veškerým kódovacím/ zapisovacím softwarem, nahrávacími zařízeními a nahrávacími médii nemůže být zaručena. Rychlost přenosu Vysokorychlostní Podporovaná zařízení USB Mass Storage Class Maximální proud 500 mA Síť...
 • Page 32 SOFTWARE SONY je licencován, nikoli prodáván. UDĚLENÍ LICENCE Všechny názvy, autorská práva a ostatní práva vztahující se na SOFTWARE SONY jsou majetkem společnosti SONY nebo jejích poskytovatelů licence. Tato licenční smlouva vás opravňuje k používání SOFTWARU SONY výhradně pro osobní účely.
 • Page 33 NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA SOFTWARE SONY. EXPORT Pokud SOFTWARE SONY používáte v jiné zemi, než je země, kde máte trvalé bydliště, nebo jej do této země přenášíte, musíte se řídit platnými nařízeními týkajícími se exportu, importu a celních poplatků.
 • Page 34 VY I SPOLEČNOST SONY SE ZŘÍKÁTE PRÁVA NA PROCES S POROTOU V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍ. ODDĚLITELNOST Pokud je jakákoli část této licenční smlouvy shledána neplatnou nebo právně neúčinnou, všechny ostatní části zůstávají v platnosti.
 • Page 36 Informácie pre zákazníkov VAROVANIE v Európe Likvidácia starých Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli požiaru elektrických alebo úrazu elektrickým prúdom. a elektronických zariadení (predpisy Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste platné v Európskej únii predišli požiaru.
 • Page 37 EÚ. Tento prijímač je vybavený technológiou Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou High-Definition Multimedia Interface alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, (HDMI™). 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Výrazy HDMI, HDMI High-Definition 108-0075 Japonsko. Splnomocneným Multimedia Interface a logo HDMI zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu...
 • Page 38 Slovné označenia MHL, Mobile spoločnosti Digital Living Network Alliance. High-Definition Link a logo MHL Logo Sony Entertainment Network sú ochrannými alebo registrovanými a Sony Entertainment Network sú ochrannými známkami spoločnosti ochrannými známkami spoločnosti MHL Licensing, LLC. Sony Corporation. InstaPrevue™ je ochrannou známkou Wake-on-LAN je ochrannou známkou...
 • Page 39 TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ • Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od zdroja napájania (elektrickej VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV siete), kým je pripojené k nástennej A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ elektrickej zásuvke. A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ • Ak nebudete prijímač dlhší čas používať, ALEBO IMPLICITNÉ...
 • Page 40 Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy ZONE 2 týkajúce sa prijímača, obráťte sa Napätie: 500 mV/1 kiloohm na najbližšieho predajcu produktov SUBWOOFER spoločnosti Sony. Napätie: 2 V/1 kiloohm Ekvalizér Úrovne nárastu ±10 dB, interval 1 dB Technické údaje INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom a ekvalizérom).
 • Page 41 Video HDMI Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI) Formát Spojený Vedľa seba Pod sebou obraz (polovica) (hore a dole) 4 096 × 2 160p pri 23,98/24 Hz – – – 3 840 × 2 160p pri 29,97/30 Hz – – –...
 • Page 42 WMA9 Standard: Všeobecné 40 kbps – 320 kbps, konštantná Požiadavky na napájanie bitová rýchlosť, premenlivá bitová 230 V striedavý prúd, 50/60 Hz rýchlosť Spotreba energie WAV: 240 W 8 kHz – 192 kHz, 16 bitov PCM Príkon (v pohotovostnom režime) 8 kHz –...
 • Page 43 Ak s ňou nesúhlasíte, nemáte nárok na používanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY. DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva koncového používateľa („ZMLUVA“) je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Corporation („SONY“), ktorá je výrobcom hardvérového zariadenia značky Sony („PRODUKT“) a poskytovateľom licencie na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY.
 • Page 44 PRETO SA VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. Bez obmedzenia predchádzajúcich ustanovení sa výslovne vyhlasuje, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je navrhnutý ani určený na použitie v inom produkte než v danom PRODUKTE. Spoločnosť SONY neposkytuje žiadnu záruku, že akýkoľvek produkt, softvér, obsah alebo údaje vytvorené vami alebo treťou stranou nebudú...
 • Page 45 Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci a príslušnosti súdov v Tokiu v Japonsku a vy a spoločnosť SONY týmto súhlasíte s právomocou a príslušnosťou takýchto súdov. VY A SPOLOČNOSŤ SONY SA ZRIEKATE PRÁVA NA KONANIE PRED POROTOU S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE...
 • Page 46 Pentru clienţii din Europa AVERTISMENT Casarea echipamentelor Pentru a reduce riscul de incendiu electrice şi electronice sau de electrocutare, nu expuneţi uzate (valabil în ţările acest aparat la ploaie sau umezeală. Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului care au sisteme de cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
 • Page 47 în statele ce aplică directivele UE. de înaltă definiţie). Acest produs a fost fabricat de sau în numele Termenii HDMI, High-Definition Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările mărci comerciale sau mărci comerciale referitoare la modul în care acest produs...
 • Page 48 Digital Living Network Alliance. MHL, Mobile High-Definition Link şi sigla MHL sunt mărci comerciale sau Sigla „Sony Entertainment Network” şi mărci comerciale înregistrate ale „Sony Entertainment Network” sunt mărci MHL Licensing, LLC. comerciale ale Sony Corporation.
 • Page 49 ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT • Unitatea nu este deconectată de la sursa DE DEŢINĂTORII ŞI CONTRIBUITORII CA (reţea) chiar şi atunci când este DREPTURILOR DE AUTOR „CA ATARE” oprită, atât timp cât este conectată ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE la priza de perete. •...
 • Page 50 Tensiune: 500 mV/1 kilohm SUBWOOFER Dacă aveţi întrebări sau probleme Tensiune: 2 V/1 kilohm cu privire la receptor, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Egalizator Niveluri de modificare ±10 dB, pas de 1 dB INPUT SHORT (cu eliminare câmp de sunet Specificaţii...
 • Page 51 Video HDMI Intrare/ieşire (bloc amplificator HDMI) Unul lângă Format Pachete Peste-Sub altul cadre (Sus şi jos) (jumătate) 4.096 × 2.160p la 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p la 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p la 25 Hz –...
 • Page 52 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC 44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC * Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scriere, dispozitivele de înregistrare şi suporturile de înregistrare. Viteză de transfer Viteză mare Dispozitive USB acceptate Clasă...
 • Page 53 Încetarea contractului. Fără a prejudicia niciun alt drept pe care îl deţine, SONY poate termina acest EULA în cazul în care nu respectaţi termenii acestui EULA. Într-un astfel de caz, la cererea SONY, trebuie să trimiteţi PRODUSUL la o adresă indicată de SONY, iar SONY vă va trimite înapoi PRODUSUL cât mai curând posibil, după...
 • Page 54 EXCLUDEREA DE MAI SUS NU ESTE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. Fără a limita nimic din cele de mai sus, se specifică în mod clar faptul că SOFTWARE-ul SONY nu este proiectat şi nici destinat utilizării cu un alt produs în afara PRODUSULUI. SONY nu oferă...
 • Page 55 Orice dispută care reiese din acest EULA se va supune forului şi jurisdicţiei exclusive ale tribunalelor din Tokyo, Japonia, iar dumneavoastră şi SONY consimţiţi prin prezentul că sunteţi de acord cu forul şi jurisdicţia acestor tribunale. DUMNEAVOASTRĂ ŞI SONY RENUNŢAŢI LA DREPTUL LA PROCES CU JURIU CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEMĂ...
 • Page 56 За потребители в Европа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изхвърляне на старо За да намалите риска от пожар електрическо или токов удар, не излагайте това и електронно устройство на дъжд или влага. оборудване (приложимо за държавите За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор от...
 • Page 57 директивите на ЕС. Multimedia Interface, както и логотипът Този продукт е произведен от или от името HDMI, са търговски марки или на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku регистрирани търговски марки Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията на HDMI Licensing LLC в Съединените...
 • Page 58 на Sony Corporation. Apple не носи отговорност за работата „PlayStation“ е регистрирана търговска на това устройство или съвместимостта марка на Sony Computer Entertainment Inc. му със стандартите за безопасност „WALKMAN“ и логотипът на и нормативните разпоредби. Имайте „WALKMAN“ са регистрирани...
 • Page 59 FLAC декодер ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, Авторски права (C) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА Josh Coalson ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, По-нататъшното разпространение ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ и използването под формата на изходен ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), и...
 • Page 60 като спирт или бензин. корпуса. Ако имате въпроси или проблеми, При поставяне свързани с приемника, консултирайте • Поставете приемника на място се с най-близкия търговец на Sony. с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота му. Спецификации...
 • Page 61 Вход Аналогов Чувствителност: 500 mV/ 50 килоома : 105 dB (A, 500 mV Цифров (коаксиален) Импеданс: 75 ома S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Цифров (оптичен) S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Изход (аналогов) ZONE 2 Напрежение: 500 mV/1 килоом SUBWOOFER Напрежение: 2 V/1 килоом...
 • Page 62 HDMI видеосигнал Вход/изход (блок на HDMI усилвателя) Формат Формат над-под Формат Опаковане един-до-друг (горна и долна на кадри (половина) част) 4 096 × 2 160p @ 23,98/24 Hz – – – 3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Hz – –...
 • Page 63 WAV: Обща информация 8 kHz — 192 kHz, 16-битови Изисквания за захранването PCM сигнали 230 VAC, 50/60 Hz 8 kHz — 192 kHz, 24-битови PCM Консумирана мощност сигнали 240 W FLAC: Консумирана мощност 8 kHz – 192 kHz, 16-битови (в режим на готовност) FLAC сигнали...
 • Page 64 възможно най-скоро след изтриване на СОФТУЕРА НА SONY от ПРОДУКТА. Поверителност. Вие приемате да запазите поверителността на информацията, съдържаща се в СОФТУЕРА НА SONY, която не е публично известна, и да не я разкривате на други лица без предварително писмено одобрение от SONY.
 • Page 65 Без да се ограничава нищо от предходното, специално се поставя условието, че СОФТУЕРЪТ НА SONY не е проектиран нито предназначен за използване с какъвто и да е продукт, различен от ПРОДУКТА. SONY не дава гаранция, че който и да е продукт, софтуер, съдържание или...
 • Page 66 Всеки спор, произтичащ от настоящото ЛСКП, ще бъде разглеждан изключително от компетентния съд и под юрисдикцията на съдилищата в Токио, Япония, като с настоящото Вие и SONY давате съгласието си за това. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ...
 • Page 68 4-454-447-11(1) (GB-HU-CZ-SK-RO-BG) ©2013 Sony Corporation...

This manual is also suitable for:

Str-dn840

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: