Download Print this page

Xerox XAP Series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Advertisement

loading

  Related Manuals for Xerox XAP Series

  Summary of Contents for Xerox XAP Series

 • Page 1 Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 2 – např. ikony, obrazovkové displeje, vnější vizuální forma, atd. Společnost XEROX® a všechny názvy produktů společnosti Xerox zmiňované v této publikaci jsou registrovanými obchodními známkami společnosti XEROX CORPORATION. Ostatní obchodní známky společnosti jsou registrované.
 • Page 3: Table Of Contents

  Předvolby zobrazovacích režimů ..............24 Popis zapojení pinů konektoru DVI .............25 Popis zapojení pinů konektoru D−SUB ............26 Plug and Play ....................27 Vizuální kontrola ..................27 Odstraňování problémů ................28 Technické údaje ...................29 Autorizovaná servisní místa ................30 Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 4 Patrick Yen Email:pyen p roview.net TENTO DISPLEJ JE ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MŮŽE OBSAHOVAT NEBEZPEČNÉ „ MATERIÁLY A SOUČÁSTKY, A KTERÉ JE NUTNÉ NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI ZLIKVI− DOVAT SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM“. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 5: Prohlášení O Shodě - Označení Ce

  Všechna vhodná přípojná místa se vyznačují připojením ke sdílenému elektric− kému obvodu s nízkým napětím. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 6: Prohlášení Federální Komise Pro Komunikaci (Fcc)

  – opraváře radiopřijímačů a televizorů, který vám poskytne radu o pomoc. UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy na zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem zodpovědným za jeho správný chod, mohou být příčinou ukončení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 7: Důležité Bezpečnostní Instrukce

  • Nikdy nepřetěžujte elektrické zásuvky (zabudované ve zdi) ani prodlužovací šňůru. • S napájecím kabelem manipulujte opatrně. • Na napájecí kabel nepokládejte žádné těžké předměty. • Za napájecí kabel netahejte. Na napájecí kabel nesahejte vlhkou rukou. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 8 • Nikdy nepokládejte zařízení na: postel, pohovku, koberec nebo jakýkoliv podobný povrch; příliš blízko závěsů/záclon/ stěn, do knihoven, vestavěných skříněk nebo na další podobná místa, která by mohla způsobit nedostatečnou ventilaci. (pokračování na následující straně) Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 9 Prosím odkládejte výše uvedený odpad na místě určeném pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení. Pokud nevíte, kde je nejbližší sběrný dvůr, kontaktujte místní úřad. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 10: Úvod

  • Profesionální DVI vstup Digitální video vstup (DVI) umožňuje zobrazení ostrého digitálního obrazu, a pro série XAP flexibilitu při přijímání Move xStand Xtouch buttons obojího, digitálního i analogového, signálu. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 11: Obsah Balení

  Záruční CD-ROM průvodce list (ovladače/příručka) D-SUB Napájecí kabel* * Technické parametry napájecího kabelu: H05 VV−F 3G 0,75 mm UPOZORNĚNÍ: Uschovejte originální obal a všechny obaly pro případný příští transport monitoru. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 12: Čelní Pohled A Ovládací Prvky

  Stiskněte pro automatické rozpoznání optimálního nastavení při použití analogového signálu D−SUB. LED kontrolka určuje stav LCD displeje (modré světlo znamená zapnutý displej a žluté světlo označuje úsporný režim). POWER Zapínání a vypínání LCD monitoru. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 13: Instalace

  Připojte datový kabel k portu D−SUB zezadu do počítače. Připojte audio kabel do sériového portu na zadní straně počítače. Připojte k sériovému portu Připojte DVI−I k adaptéru D−SUB a připojte k D−SUB portu Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 14 úspěšně instalován. Pokud se obraz neukáže, zkontrolujte všechna připojení. Zapojte do elektrické sítě POZNÁMKA: Abyste předešli elektrickému šoku nebo poškození, odpojte před instalací monitor od elektrického zdroje. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 15: Postup 2: Digitální Připojení (Dvi)

  části hlavní jednotky, potom zapněte počítač. Pokud se na monitoru ukáže obraz, byl monitor úspěšně instalován. Pokud se obraz neukáže, zkontrolujte všechna připojení. Sériové připojení Připojte k portu DVI Připojte do elektrické zásuvky Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 16 Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku ze zásuvky. POZNÁMKA: Pokud monitor pracuje normálně, svítí LED kontrolka modře. Pokud je monitor v úsporném režimu, svítí kontrolka žlutě. Když je monitor vypnutý, LED kontrolka ztmavne. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 17: Použití Lcd Monitoru

  Abyste mohli při práci sledovat displej v přirozené a uvolněné pozici, můžete si nastavit úhel monitoru nebo výšku jeho stojanu. Úhel monitoru může být změněn v průměru o 40 stupňů. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 18 Stand Lock Button Krok 2. Když je zámek podstavce uvolněn, pomalu posuňte podstavec nahoru nebo dolů do požadované pozice. Výsuvná část podstavce Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 19 POZNÁMKA: Pokud se podstavec zablokuje, prosíme opakujte pro uvolnění krok 1. Jednou rukou změňte úhel sklopení monitoru. Úhel sklopení LCD monitoru může být změněn v průměru o 60 stupňů. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 20: Umístění Lcd Monitoru Na Zeď (Volitelné)

  Vyjměte šrouby na zadní straně stojanu. Pomocí čtyř šroubů, které jsou součástí nástěnné soupravy, připevněte držák VESA na zadní stranu LCD monitoru. POZNÁMKA: Pokyny pro nástěnnou instalaci viz manuál pro instalaci poskytovaný prodejcem nástěnné soupravy. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 21: Osd Menu

  MENU. Pro změnu hodnoty zvolené položky stiskněte tlačítko UP nebo DOWN. Pro opuštění režimu OSD zvolte symbol EXIT. Pro provedení dalších nastavení opakujte kroky 1−4. Všechny změny jsou ihned provedeny. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 22: Možnosti Osd Menu

  Nastavení poměru mezi nejjasnějším a nejtmavším místem na displeji. H. POSITION Nastavuje horizontální pozici obrazu (zleva, zprava). V. POSITION Nastavuje vertikální pozici obrazu (zezhora, zespoda). H.SIZE Adjusts the width of the picture. PHASE Nastavuje šířku obrazu. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 23 Umožňuje volbu mezi ANALOGOVÝM a DIGITÁLNÍM vstupem v závislosti na momentálním typu vstupu dat. RESET Obnovuje všechny možnosti továrního nastavení. JAZYK Kontroluje jazyk, který je používán ve všech zobrazených nabídkách. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 24 OSD Menu Změní pozici OSD. H. POSITION Přemísťuje OSD v okně doleva a doprava.. V. POSITION Přemísťuje OSD v okně nahoru a dolů. EXIT Opustí menu OSD. EXIT Opustí menu OSD. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 25: Technické Informace

  60.00 37.86 72.80 37.50 75.00 800 x 600 35.16 56.25 37.88 60.30 48.08 72.20 46.87 75.00 1024 x 768 48.36 60.00 56.48 70.10 60.02 75.00 1280 x 1024 63.98 79.98 Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 26: Popis Zapojení Pinů Konektoru Dvi

  DDC Data Analog Vertical Sync Clock shield TMDS Data 1- Clock + TMDS Data 1+ Clock - TMDS Data 1/3 shield Analogová červená Analogová zelená Analogová modrá +5V Power Analog Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 27: Popis Zapojení Pinů Konektoru D−Sub

  Popis zapojení pinů konektoru D−SUB POPIS Červená Zelená Modrá Uzemnění Autodiagnostika Uzemnění pro červenou Uzemnění pro zelenou Uzemnění pro modrou 5 VDC Uzemnění Uzemnění SDA (FOR DDC) H. Sync V. Sync SCL (FOR DDC) Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 28: Plug And Play

  V souladu se směrnicí ISO 13406−2 (Třída II) může být defektních maximálně 6 pixelů a 7 subpixelů, takže celkově 25 špatných bodů. Toto odpovídá přibližně 0,002 % celkového povrchu displeje. Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 29: Odstraňování Problémů

  • Pokud používáte operační systém Windows 9X/2000/ XP, vyčkejte několik sekund; jakmile Windows nalezne problém, ukáže se dialogové okno umožňující manualně nastavit režim video v souladu s předvoleným režimem časového diagramu (odkaz na straně 24). Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 30: Technické Údaje

  Vstupní konektor DVI/D-SUB/AUDIO DVI/D-SUB/AUDIO Napájení AC100-240V, 50-60Hz AC100-240V, 50-60Hz Spotřeba elektrické energie Rozměr 380x392x205 mm 426x410x205 mm Technické údaje jsou pravidelně aktualizovány. Aktuální technické údaje najdete také na www.xerox−displays.com nebo www.xerox−displays.info Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...
 • Page 31: Autorizovaná Servisní Místa

  KONTAKTY NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM: XOAL BVBA RAKETSRAAT100 B−1130 BRUSSEL BELGIUM E−EMAIL: rma@proview−repair.com http://www.proview−repair.com Hotline: 00800 00 88 77 66 Fax: +32−2−725−2513 Provozní doba: 10 − 12 a 14 − 17 Pondělí až pátek Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox© Downloaded from ManualMonitor.com Manuals...