Download Print this page

Osd Menu; Použití Osd Menu - Xerox XAP Series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

OSD Menu

Použití OSD Menu
20
Downloaded from ManualMonitor.com Manuals
3 OSD Menu
Pro dosažení nejlepšího obrazu byla v sérii XAP již při výrobě
nastavena funkce Preset Mode Timing (předvolba režimů),
viz strana 24.
OSD (On Screen Display) Menu umožňuje
uživateli provést různá nastavení a volby pomocí následujících,
níže uvedených kroků.
1
Pro zobrazení OSD stiskněte tlačítko MENU. Hlavní nabídka
OSD poskytuje přehled výběru dostupných ovládacích
prvků.
2
Pro volbu požadované položky stiskněte tlačítko UP nebo
DOWN. Pro potvrzení volby zvolené položky stiskněte
tlačítko MENU.
3
Pro změnu hodnoty zvolené položky stiskněte tlačítko UP
nebo DOWN.
4
Pro opuštění režimu OSD zvolte symbol EXIT.
5
Pro provedení dalších nastavení opakujte kroky 1−4.
Všechny změny jsou ihned provedeny.
BRIGHTNESS
Příručka pro uživatele LCD monitoru Xerox©

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Xerox XAP Series