Download  Print this page

Samsung ME71A Owner's Instructions & Cooking Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
ME71A
wyobraź
sobie możliwości
Kuchenka mikrofalowa
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
www.samsung.com/register
Instrukcja obsługi i zasady
przygotowywania potraw
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
ME71A_XEO-DE68-03794G-PL.indd 1
2011-12-06
2:14:39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung ME71A

  Summary of Contents for Samsung ME71A

 • Page 1 ME71A wyobraź sobie możliwości Kuchenka mikrofalowa Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. ME71A_XEO-DE68-03794G-PL.indd 1 2011-12-06 2:14:39...
 • Page 2: Table Of Contents

  SPIS TREŚCI PIEKARNIK Piekarnik....................2 Akcesoria ....................3 Panel sterowania ..................3 Jak korzystać z instrukcji obsługi .............4 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ........4 Legenda dla symboli i ikon ...............4 Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne działanie promieniowania mikrofalowego..........4 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ...........5 Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) ..........7 Instalowanie kuchenki mikrofalowej ............8...
 • Page 3: Akcesoria

  AKCESORIA PANEL STEROWANIA W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać na różne sposoby. 1. Łącznik – umieszczany fabrycznie na wale silnika znajdującego się w podstawie kuchenki. Przeznaczenie: Łącznik powoduje obracanie się tacy. 2. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku kuchenki.
 • Page 4: Jak Korzystać Z Instrukcji Obsługi

  JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci. OSTRZEŻENIE kuchenki mikrofalowej dotyczących:...
 • Page 5: Ważne Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2 Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie promieniowania odłączyć...
 • Page 6 Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence na blacie. Nie należy umieszczać jej na półkach. (Dotyczy tylko modelu mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego podwieszanego) gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
 • Page 7: Prawidłowe Usuwanie Produktu (Zużyty Sprzęt Elektryczny I Elektroniczny)

  W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać PRZESTROGA podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20 sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu. Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców, ramion.
 • Page 8: Instalowanie Kuchenki Mikrofalowej

  Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny. Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG. ME71A_XEO-DE68-03794G-PL.indd 8 2011-12-06 2:14:58...
 • Page 9: Gotowanie/Podgrzewanie

  GOTOWANIE/PODGRZEWANIE POZIOMY MOCY Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. Do wyboru są poniższe poziomy mocy. Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem Poziom mocy Wyjście kuchenki bez nadzoru. Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki. WYSOKI 800 W 1.
 • Page 10: Dostosowywanie Czasu Pracy

  DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY KORZYSTANIE Z FUNKCJI SZYBKIEGO PODGRZEWANIA Dostosuj pozostały czas gotowania za pomocą pokrętła Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki. MINUTNIKA. 1. Za pomocą pokrętła REGULACJI MOCY GOTOWANIA wybierz wartość maksymalnej mocy. RĘCZNE ROZMRAŻANIE ŻYWNOŚCI 2.
 • Page 11: Lista Naczyń I Przyborów Kuchennych

  LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH Przybory kuchenne Możliwość użycia Komentarz w kuchence Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą mikrofalowej swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. • Kubki i pojemniki z Mogą być używane do ✓...
 • Page 12: Czyszczenie Kuchenki Mikrofalowej

  CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ Przybory kuchenne Możliwość użycia Komentarz w kuchence Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu mikrofalowej usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia: • Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne • Papier Mogą powodować iskrzenie. ✗ makulaturowy • Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek •...
 • Page 13: Parametry Techniczne

  Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia. Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka ME71A firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne. Model ME71A Źródło zasilania...
 • Page 14 NOTATKI ME71A_XEO-DE68-03794G-PL.indd 14 2011-12-06 2:15:00...
 • Page 15 NOTATKI ME71A_XEO-DE68-03794G-PL.indd 15 2011-12-06 2:15:00...
 • Page 16 MACEDONIA 57.1 MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com 0 801 1SAMSUNG(172678) POLAND 022-607-93-33 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom RUMANIA - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864)
 • Page 17 ME71A képzelje el a lehetőségeket Mikrohullámú sütő Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Kérjük, regisztrálja terméket a www.samsung.com/register honlapon. Használati utasítás és főzési útmutató Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult. ME71A_XEO-DE68-03794G-HU.indd 1 2011-12-06 2:14:04...
 • Page 18 TARTALOM SÜTŐ Sütő ......................2 Tartozékok ....................3 Kezelőpanel .....................3 A használati útmutató használata .............4 Fontos biztonsági tudnivalók ..............4 Jelmagyarázat ..................4 Óvintézkedések a lehetséges túlzott mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen............4 Fontos biztonsági előírások ..............5 A termék hulladékba helyezésének módszere (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)......7 A mikrohullámú...
 • Page 19: Sütő

  TARTOZÉKOK KEZELŐPANEL A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot kap. 1. Az összekötőelemet már gyárilag a sütő alaplemezében található motor tengelyére szerelték. Rendeltetés: Az összekötőelem forgatja a forgótányért. 2. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell helyezni. Rendeltetés: A görgős gyűrű...
 • Page 20: A Használati Útmutató Használata

  A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA JELMAGYARÁZAT Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. VIGYÁZAT történő főzéssel kapcsolatban: Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb • Biztonsági előírások személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
 • Page 21: Fontos Biztonsági Előírások

  Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre. csoportba tartoznak az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések. Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató...
 • Page 22 VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor használhatják a sütőt felügyelet VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű, nélkül, ha megfelelő útmutatást kaptak, amelynek révén a gyermek késleltetett forrás következhet be, ezért óvatosan fogja meg az képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a edényt.
 • Page 23: A Termék Hulladékba Helyezésének Módszere (Elektromos És Elektronikus Berendezések Hulladékai)

  A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak FIGYELEM lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai elkerülése érdekében. eszközöket használjon; NE használjon fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat, villát stb. Az ajtó...
 • Page 24: A Mikrohullámú Sütő Üzembe Helyezése

  úgy oldható meg, ha a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a mikrohullámú sütőjét. rádiókészüléktől és az antennától. Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát, lépjen kapcsolatba a helyi márkaképviselettel vagy a SAMSUNG vevőszolgálattal. ME71A_XEO-DE68-03794G-HU.indd 8 2011-12-06 2:14:13...
 • Page 25: Főzés/Melegítés

  FŐZÉS/MELEGÍTÉS TELJESÍTMÉNYSZINTEK A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének Az alábbi teljesítményszintek közül választhat. folyamatát. Teljesítményszint Kimenet MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná. MAGAS 800 W Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót. MELEGÍTÉS 700 W 1. Állítsa maximumra a teljesítményszintet a FŐZÉSI...
 • Page 26: Az Elkészítési Idő Beállítása

  AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA A GYORS MELEGÍTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA A hátralevő főzési időt az IDŐZÍTŐ gombbal állíthatja Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót. 1. Forgassa el a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT SZABÁLYOZÓ gombot a maximális teljesítményre. AZ ÉTEL KÉZI KIOLVASZTÁSA 2. A Gyors melegítés kiválasztásához fordítsa el az A Kiolvasztási funkció...
 • Page 27: A Mikrohullámú Sütőben Használható Edények

  A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK Főzőeszköz Mikrohullámú Megjegyzések sütőben Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az használható szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket. Gyorsételek Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény csomagolása mikrohullámú...
 • Page 28: A Mikrohullámú Sütő Tisztítása

  A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA Főzőeszköz Mikrohullámú Megjegyzések sütőben Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy használható az olaj és az ételmaradék ne rakódhasson le rájuk: • Belső és külső felületek Papír • Ajtó és ajtótömítések • Tányér, pohár, Rövid főzési és melegítési ✓...
 • Page 29: Műszaki Adatok

  A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy az ME71A típusú mikrohullámú sütő megfelel a lent felsorolt műszaki paramétereknek. Modell ME71A Tápellátás...
 • Page 30 JEGYZET ME71A_XEO-DE68-03794G-HU.indd 14 2011-12-06 2:14:14...
 • Page 31 JEGYZET ME71A_XEO-DE68-03794G-HU.indd 15 2011-12-06 2:14:14...
 • Page 32 023 207 777 MACEDONIA MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com 0 801 1SAMSUNG(172678) POLAND 022-607-93-33 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom RUMANIA - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff SERBIA...
 • Page 33 ME71A Predstavte si možnosti Mikrovlnná rúra Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite Pokyny pre používateľa a  www.samsung.com/register sprievodca varením Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera. ME71A_XEO-DE68-03794G-SLK.indd 1 2011-12-06 2:17:52...
 • Page 34 OBSAH RÚRA Rúra ......................2 Príslušenstvo ...................3 Ovládací panel ..................3 Používanie tejto používateľskej príručky ............4 Dôležité bezpečnostné informácie ............4 Legenda pre symboly a ikony ..............4 Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu nadmernej intenzite mikrovlnného žiarenia..............4 Dôležité bezpečnostné pokyny ..............5 Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický...
 • Page 35: Príslušenstvo

  PRÍSLUŠENSTVO OVLÁDACÍ PANEL V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym spôsobom. 1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad hriadeľom motora v základnej časti rúry. Účel: Spojovacie zariadenie otáča tanier. 2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do stredu rúry. Účel: Valčekový...
 • Page 36: Používanie Tejto Používateľskej Príručky

  POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť. VAROVANIE rúrou: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu • Bezpečnostné opatrenia spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo škody na majetku.
 • Page 37: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa do zahŕňa všetky zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte rádiofrekvenčná...
 • Page 38 Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v pulte alebo pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať prevádzke s vodou a až následne začať používať. do skriniek. (Len model umiestňovaný na pracovnú dosku) VAROVANIE: Mikrovlnné...
 • Page 39: Správna Likvidácia Tohoto Výrobku (Elektrotechnický A Elektronický Odpad)

  Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť Nedotýkajte sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná rúry, kým sa rúra neschladí. osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení...
 • Page 40: Inštalácia Mikrovlnnej Rúry

  • Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte rúru ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén. Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG. ME71A_XEO-DE68-03794G-SLK.indd 8 2011-12-06 2:17:58...
 • Page 41: Varenie/Prihrievanie

  VARENIE/PRIHRIEVANIE ÚROVNE VÝKONU Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo prihrievať jedlo. Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovni výkonov. Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia. Úroveň výkonu Výstup Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka. VYSOKÁ 800 W 1. Nastavte úroveň...
 • Page 42: Nastavenie Času Varenia

  NASTAVENIE ČASU VARENIA POUŽÍVANIE FUNKCIE OKAMŽITÉHO OHRIATIA Nastavte zostávajúci čas varenia tak, že otočíte volič Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka. ČASOVAČ. 1. Otočte volič OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA na Max. výkon. MANUÁLNE ROZMRAZENIE JEDLA 2. Funkciu Instant Reheat (Okamžité ohrievanie) vyberte otočením tlačidla ČASOVAČ. Funkcia rozmrazovania vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu, ryby. (nápoje alebo polievka/omáčka, čerstvá...
 • Page 43: Sprievodca Náčiním Na Varenie

  SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE Náčinie na varenie Vhodné pre Komentáre mikrovlnné Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné žiarenia preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady. Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na Balenie rýchleho varenie označené...
 • Page 44: Čistenie Mikrovlnnej Rúry

  ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY Náčinie na varenie Vhodné pre Komentáre mikrovlnné Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa žiarenia zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla: • Vnútorné a vonkajšie povrchy Plast • Dvierka a tesnenia dvierok • Nádoby Obzvlášť v prípade teplovzdorných ✓ • Tanier a valčekové krúžky termoplastov.
 • Page 45: Technické Údaje

  Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúry ME71A značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami. Model ME71A Zdroj napájania...
 • Page 46 POZNÁMKY ME71A_XEO-DE68-03794G-SLK.indd 14 2011-12-06 2:17:58...
 • Page 47 POZNÁMKY ME71A_XEO-DE68-03794G-SLK.indd 15 2011-12-06 2:17:58...
 • Page 48 023 207 777 MACEDONIA MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com 0 801 1SAMSUNG(172678) POLAND 022-607-93-33 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom RUMANIA - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff SERBIA...
 • Page 49 ME71A možnosti bez hranic Mikrovlnná trouba Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese Příručka spotřebitele a www.samsung.com/register pokyny pro přípravu pokrmů Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru. ME71A_XEO-DE68-03794G-CZ.indd 1 2011-12-06 1:48:55...
 • Page 50 OBSAH TROUBA Trouba .....................2 Příslušenství .....................3 Ovládací panel ..................3 Jak používat tuto příručku ................4 Důležité bezpečnostní informace ............4 Popisky symbolů a ikon ................4 Bezpečnostní opatření zabraňující nadměrnému vystavení mikrovlnné energii..................4 Důležité bezpečnostní pokyny ..............5 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) .....7 Instalace mikrovlnné...
 • Page 51: Trouba

  PŘÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým způsobem. 1. Spojka, která je již vložena na hřídel motoru na dně trouby. Účel: Spojka otáčí otočným talířem. 2. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby. Účel: Otočný...
 • Page 52: Jak Používat Tuto Příručku

  JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU POPISKY SYMBOLŮ A IKON Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné vážná zranění nebo smrt. VAROVÁNÍ troubě: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit • Bezpečnostní opatření lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
 • Page 53: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty. V případě, zahrnuje všechna zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření pro úpravu zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší...
 • Page 54 Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu pokrmů VAROVÁNÍ: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba dbát zvýšené způsobit zpožděný prudký var, proto je při manipulaci opatrnosti, protože alkoholové výpary mohou přijít do s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY kontaktu s horkými částmi trouby.
 • Page 55: Správná Likvidace Výrobku (Elektrický A Elektronický Odpad)

  Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané UPOZORNĚNÍ tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté je nechejte alespoň 20 sekund odstát. Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE jakékoli Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené kovové...
 • Page 56: Instalace Mikrovlnné Trouby

  Jde o normální jev. Chcete-li tento problém vyřešit, instalujte troubu mimo dosah televizorů, rádiových přijímačů a antén. Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místního prodejce nebo na poprodejní servis společnosti SAMSUNG. ME71A_XEO-DE68-03794G-CZ.indd 8 2011-12-06 1:49:18...
 • Page 57: Vaření/Ohřev

  VAŘENÍ/OHŘEV VÝKONOVÉ STUPNĚ Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů. K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů. Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte její nastavení. Výkonový stupeň Výkon Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka. VYSOKÝ 800 W 1. Nastavte výkonový...
 • Page 58: Nastavení Doby Vaření

  NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ POUŽITÍ FUNKCE OKAMŽITÝ OHŘEV Zbývající dobu přípravy pokrmu můžete nastavit Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka. otočením OVLADAČE DOBY PŘÍPRAVY POKRMU. 1. Otočte knoflíkem OVLÁDÁNÍ VÝKONOVÉHO STUPNĚ na maximální výkon. RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN 2. Vyberte pomocí OVLADAČE DOBY PŘÍPRAVY POKRMU možnost Okamžitý ohřev. Funkce Rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež nebo ryby. (nápoje nebo polévky a omáčky, čerstvá...
 • Page 59: Pokyny Pro Výběr Nádobí

  POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ Nádobí Bezpečné pro Poznámky mikrovlnné trouby Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani Balení potravin pohlcovat. rychlého občerstvení Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a • Polystyrénové Lze je použít pro ohřívání...
 • Page 60: Čištění Mikrovlnné Trouby

  ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Nádobí Bezpečné pro Poznámky mikrovlnné trouby Následující součásti trouby by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení částeček potravin a tuků: Papír • Vnitřní a vnější povrchy • Talíře, kelímky a Pro krátkou dobu vaření a ✓ • Dvířka a těsnění dvířek kuchyňské...
 • Page 61: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE POZNÁMKA Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění. V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouby Samsung ME71A odpovídají níže uvedeným technologickým parametrům.
 • Page 62 POZNÁMKA ME71A_XEO-DE68-03794G-CZ.indd 14 2011-12-06 1:49:20...
 • Page 63 POZNÁMKA ME71A_XEO-DE68-03794G-CZ.indd 15 2011-12-06 1:49:20...
 • Page 64 023 207 777 MACEDONIA MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com 0 801 1SAMSUNG(172678) POLAND 022-607-93-33 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom RUMANIA - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff SERBIA...
 • Page 65: Microwave Oven

  ME71A imagine the possibilities Microwave Oven Thank you for purchasing this Samsung product. Please register your product at www.samsung.com/register Owner’s Instructions & Cooking Guide This manual is made with 100% recycled paper. ME71A_XEO-DE68-03794G-EN.indd 1 2011-12-06 1:50:01...
 • Page 66: Oven

  CONTENTS OVEN Oven .......................2 Accessories .....................3 Control panel ...................3 Using this instruction booklet ..............4 Important safety information ..............4 Legend for symbols and icons ..............4 Precaution to avoid possible exposure to excessive microwave energy. ..4 Important safety instructions ..............5 Correct disposal of this product (waste electrical &...
 • Page 67: Accessories

  ACCESSORIES CONTROL PANEL Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways. 1. Coupler, already placed over the motor shaft in the base of the oven. Purpose : The coupler rotates the turntable.
 • Page 68: Using This Instruction Booklet

  USING THIS INSTRUCTION BOOKLET LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Hazards or unsafe practices that may result in severe Instructions contain valuable information on cooking with your microwave personal injury or death. WARNING oven: Hazards or unsafe practices that may result in minor •...
 • Page 69: Important Safety Instructions

  This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 Do not apply excessive pressure or impact to the appliance. which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
 • Page 70 WARNING: The appliance and its accessible parts become WARNING: Microwave heating of beverages can result in hot during use. Care should be taken to avoid touching delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when heating elements. Children less than 8 years of age shall be handling the container;...
 • Page 71: Correct Disposal Of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

  CAUTION Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or Only use utensils that are suitable for use in microwave steam. ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware Do not operate the microwave oven when it is empty.
 • Page 72: Installing Your Microwave Oven

  This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials. If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service. ME71A_XEO-DE68-03794G-EN.indd 8 2011-12-06...
 • Page 73: Cooking/Reheating

  COOKING/REHEATING POWER LEVELS The following procedure explains how to cook or reheat food. You can choose among the power levels below. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. Power level Output First, place the food in the centre of the turntable and close the door. HIGH 800 W 1. Set the power level to maximum by turning...
 • Page 74: Adjusting The Cooking Time

  ADJUSTING THE COOKING TIME USING THE INSTANT REHEAT FEATURE Adjust the remaining cooking time by rotating the First, place the food in the center of the turntable and close the door. TIMER knob. 1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to Max Power. MANUAL DEFROSTING FOOD 2. Turn the TIMER knob to select Instant Reheat. (drinks or soup/sauce, fresh vegetables).
 • Page 75: Cookware Guide

  COOKWARE GUIDE Cookware Microwave- Comments safe To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. • Fine glassware Can be used to warm foods or ✓...
 • Page 76: Cleaning Your Microwave Oven

  TECHNICAL SPECIFICATIONS The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design prevent grease and food particles from building up: specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.
 • Page 77 MEMO ME71A_XEO-DE68-03794G-EN.indd 13 2011-12-06 1:50:26...
 • Page 78 MEMO ME71A_XEO-DE68-03794G-EN.indd 14 2011-12-06 1:50:26...
 • Page 79 MEMO ME71A_XEO-DE68-03794G-EN.indd 15 2011-12-06 1:50:26...
 • Page 80 MACEDONIA MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com 0 801-1SAMSUNG(172-678) POLAND +48 22 607-93-33 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) RUMANIA only from landline, (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line SERBIA 0700 Samsung (0700 726 7864) SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(0800-726 786)