Sony STR-DN840 Reference Manual

Multi channel av receiver
Hide thumbs Also See for STR-DN840:

Advertisement

Quick Links

Multi Channel
AV Receiver
STR-DN840
4-454-472-11(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL)
Reference Guide
Referenčni priročnik
Referentni priručnik
Referentni vodič
Referentni vodič
Упатство на препораки
Udhëzuesi i referencës
GB
SI
CR
BS
SR
MK
AL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sony STR-DN840

 • Page 1 4-454-472-11(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL) Multi Channel Reference Guide AV Receiver Referenčni priročnik Referentni priručnik Referentni vodič Referentni vodič Упатство на препораки Udhëzuesi i referencës STR-DN840...
 • Page 2 For customers in Europe WARNING Disposal of Old To reduce the risk of fire or electric Electrical & Electronic shock, do not expose this apparatus Equipment (Applicable to rain or moisture. in the European Union and other European To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with countries with separate newspapers, tablecloths, curtains, etc.
 • Page 3 The terms HDMI and HDMI High-Definition This product has been manufactured by or on Multimedia Interface, and the HDMI Logo are behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan trademarks or registered trademarks of HDMI Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries Licensing LLC in the United States and other related to product compliance based on countries.
 • Page 4: Flac Decoder

  Apple is not responsible for the operation of PARTY STREAMING and PARTY STREAMING logo are trademarks of Sony this device or its compliance with safety and Corporation. regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification affect wireless performance.
 • Page 5 On heat buildup PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR Although the receiver heats up during PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) operation, this is not a malfunction. If you HOWEVER CAUSED AND ON ANY continuously use this receiver at a large THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN volume, the cabinet temperature of the top, CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR...
 • Page 6: Specifications

  If you have any questions or problems INPUT SHORT (with sound field and equalizer bypassed). concerning your receiver, please consult Weighted network, input level. your nearest Sony dealer. FM tuner section Tuning range 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step) Specifications...
 • Page 7: Hdmi Video

  HDMI Video Input/Output (HDMI Repeater block) Format Frame Side-by-Side Over-Under packing (Half) (Top-and-Bottom) 4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz – – – 3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz – – – 3840 × 2160p @ 25 Hz – – – 3840 ×...
 • Page 8 NETWORK section Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Wireless LAN Compatible standards: IEEE 802.11 b/g Security: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/ WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2- PSK (TKIP) Radio frequency: 2.4 GHz General Power requirements 230 V AC, 50/60 Hz Power consumption 240 W Power consumption (during standby mode) 0.3 W (When “Control for HDMI”, “Pass Through”, and “Network Standby”...
 • Page 9 SONY SOFTWARE only with the PRODUCT. By using the SONY SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, SONY is unwilling to license the SONY SOFTWARE to you. In such event, you should not use the SONY SOFTWARE.
 • Page 10: Limitation Of Liability

  THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID ALLOCABLE TO THE SONY SOFTWARE. EXPORTS If you use or transfer the SONY SOFTWARE in or to a country other than your country of residence, you shall comply with applicable laws and regulations relating to exports, imports and customs. GOVERNING LAW This EULA shall be construed, governed, interpreted and applied in accordance with the laws of Japan, without regards to any conflict of laws provisions.
 • Page 12 Za uporabnike v Evropi OPOZORILO Odstranjevanje Zmanjšajte nevarnost požara ali odpadne električne električnega udara, tako da naprave in elektronske opreme ne izpostavljate slabim vremenskim (velja za države EU in pogojem ali vlagi. druge evropske države Če želite zmanjšati nevarnost požara, s sistemom ločenega ne prekrivajte prezračevalne reže naprave zbiranja odpadkov)
 • Page 13: Avtorske Pravice

  (HDMI™). veljajo direktive EU. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Multimedia Interface ter logotip HDMI Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA...
 • Page 14 Silicon Image, Inc. v ZDA in v drugih državah. oznake storitev ali oznake potrdil združenja Digital Living Network Alliance. Dekoder FLAC Logotip »Sony Entertainment Network« in Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, »Sony Entertainment Network« sta blagovni 2005, 2006, 2007 Josh Coalson znamki podjetja Sony Corporation.
 • Page 15: Previdnostni Ukrepi

  Če imate kakršna koli vprašanja ali težave spodnjega dela ohišja znatno poviša. v zvezi s sprejemnikom, se obrnite na Če želite preprečiti morebitne opekline, najbližjega prodajalca izdelkov Sony. se ne dotikajte ohišja.
 • Page 16: Tehnični Podatki

  Radio FM Tehnični podatki Frekvenčni pas 87,5 –108,0 MHz (v korakih po 50 kHz) Antena Ojačevalnik Žična antena FM Minimalna izhodna moč RMS Antenski priključki (6 ohmov, 20 –20 kHz, THD 0,09 %) 75 ohmov, neuravnovešeni 95 + 95 W Izhodna moč...
 • Page 17: Video Hdmi

  Video HDMI Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI) Format Združitev Slika-ob-sliki Slika-nad-sliko slik (polovično) (zgoraj-in-spodaj) 4.096 × 2.160p pri 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p pri 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p pri 25 Hz – – – 3.840 ×...
 • Page 18 Razdelek NETWORK Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Brezžični LAN Združljivi standardi: IEEE 802.11 b/g Varnost: WEP 64 -bitna, WEP 128 -bitna, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radijska frekvenca: 2,4 GHz Splošno Napajanje 230 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz Poraba energije 240 W Poraba energije (v stanju pripravljenosti) 0,3 W (Kadar so možnosti »Control for HDMI«, »Pass Through«...
 • Page 19 Z uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY se strinjate, da vas zavezujejo določila te pogodbe EULA. Če se ne strinjate z določili te pogodbe EULA, vam podjetje SONY ne odobri licence za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY. V tem primeru vam uporaba PROGRAMSKE OPREME SONY ni dovoljena.
 • Page 20: Omejitev Odgovornosti

  PROGRAMSKA OPREMA SONY je na voljo »TAKŠNA, KOT JE« brez kakršnih koli jamstev, podjetje SONY, njegovi izdajatelji licenc in ponudniki njegovih izdelkov (ki so samo za namene tega RAZDELKA poimenovani s skupnim imenom »SONY«) PA SE IZRECNO ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI...
 • Page 21 To pogodbo EULA ureja, opredeljuje in uveljavlja japonska zakonodaja, razen določb v zvezi s pravnim nasprotjem. Pogodbeni stranki (SONY in vi) se strinjata, da so za morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe EULA, pristojna sodišča v Tokiu, Japonska. POGODBENI STRANKI IMATA V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI SPORA, KI BI NASTAL NA OSNOVI TE POGODBE EULA ALI V POVEZAVI...
 • Page 22 Za korisnike u Europi UPOZORENJE Odlaganje stare Kako biste smanjili rizik od požara električne i elektroničke ili električnog udara, ne izlažite opreme (primjenjivo uređaj kiši ili vlazi. u Europskoj uniji i drugim europskim Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja državama sa sustavima novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
 • Page 23: Autorska Prava

  Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" znače da je elektronička oprema osmišljena za Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
 • Page 24 Digital Living Network državama. Alliance. Logotip "Sony Entertainment Network" FLAC dekoder i "Sony Entertainment Network" zaštitni Autorsko pravo © 2000, 2001, 2002, 2003, su znakovi tvrtke Sony Corporation. 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Wake-on-LAN zaštitni je znak tvrtke...
 • Page 25: Mjere Opreza

  Ako imate pitanja ili problema u vezi Ne dirajte kućište kako se ne biste opekli. s prijemnikom, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
 • Page 26 INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno polje i ekvilizator). Specifikacije Opterećena mreža, razina unosa. Odjeljak za FM tuner Odjeljak pojačala Raspon podešavanja Minimalna RMS izlazna snaga 87,5 MHz – 108,0 MHz (6 oma, 20 Hz – 20 kHz, ukupno harmonijsko (korak od 50 kHz) izobličenje 0,09%) 95 W + 95 W Antena...
 • Page 27: Hdmi Video

  HDMI video Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača) Format Frame Slika uz sliku Iznad-ispod packing (polovica) (Vrh i dno) 4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 25 Hz –...
 • Page 28 Odjeljak NETWORK Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bežični LAN Kompatibilni standardi: IEEE 802.11 b/g Sigurnost: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio frekvencija: 2,4 GHz Općenito Preduvjeti napajanja 230 V izmjenične struje, 50/60 Hz Potrošnja energije 240 W Potrošnja energije (u stanju pripravnosti) 0,3 W (Kada su funkcije "Control for HDMI", "Pass Through"...
 • Page 29 Poništavanje. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj EULA u slučaju da se ne pridržavate njegovih odredbi. U tom slučaju, ako to traži tvrtka SONY, morate poslati PROIZVOD na adresu koju je odredila tvrtka SONY, a tvrtka SONY će vam poslati natrag PROIZVOD čim se s njega ukloni SOFTVER TVRTKE SONY.
 • Page 30 Svi sukobi u vezi ovog EULA rješavaju se isključivo i u nadležnosti su sudova u Tokiju u Japanu, a vi i tvrtka SONY ovime potvrđujete nadležnost tih sudova. VI I TVRTKA SONY ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE S POROTOM U VEZI SVIH PITANJA...
 • Page 31 U slučaju da bilo koji dio ovog EULA nije valjan ili se ne može provesti u djelo, ostali dijelovi i dalje ostaju valjani. U slučaju da imate pitanja u vezi s ovim EULA ili ograničenim jamstvom koje je navedeno u ugovoru, možete se obratiti tvrtki SONY pismenim putem na adresu navedenu u jamstvenoj kartici koja je uključena u paket proizvoda.
 • Page 32 Za korisnike u Evropi UPOZORENJE Odlaganje stare Da biste umanjili rizik od požara električne i elektronske ili strujnog udara, ne izlažite uređaj opreme (vrijedi kiši ili vlazi. u Evropskoj Uniji i drugim evropskim Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja zemljama koje imaju novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
 • Page 33 Sony korporacija izjavljuje da je uređaj navedenim redoslijedom, te da ga je proizvođač u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim certificirao u znak ispunjavanja standarda relevantnim pravilima Direktive 1999/5/EC.
 • Page 34 Autorska prava © 2000, 2001, 2002, 2003, Logotip “Sony Entertainment Network” 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson i “Sony Entertainment Network” su zaštićeni Redistribucija i korištenje u obliku izvornog znakovi korporacije Sony. koda i binarnom obliku, sa ili bez modifikacija, Wake-on-LAN je zaštićeni znak ili registrirani...
 • Page 35: Mjere Predostrožnosti

  O nakupljanju toplote u vezi sa prijemnikom, obratite se najbližem Iako se prijemnik zagrijava tokom rada, Sony prodavcu. to nije znak kvara. Ako duže vrijeme koristite prijemnik uz zvuk velike jačine, temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu značajno raste.
 • Page 36 Odjeljak FM birača Specifikacije Opseg biranja 87,5 MHz – 108,0 MHz (korak od 50 kHz) Odjeljak pojačala Antena Minimalna RMS izlazna snaga FM žična antena (6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%) Priključci antene 95 W + 95 W 75 oma, nebalansirano Izlazna snaga u stereo režimu (6 oma, 1 kHz, THD 1%)
 • Page 37 HDMI video Ulaz/izlaz (blok HDMI repetitora) Format Kombinovanje Uporedno Prijeko-ispod okvira (polovina) (Vrh i dno) 4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 25 Hz – –...
 • Page 38 Odjeljak NETWORK (mreža) Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bežični LAN Kompatibilni standardi: IEEE 802.11 b/g Bezbjednost: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio frekvencija: 2,4 GHz Opće informacije Zahtjevi za napajanje 230 V AC, 50/60 Hz Potrošnja električne energije 240 W Potrošnja električne energije (u stanju pripravnosti)
 • Page 39 SONY SOFTWARE se licencira, a ne prodaje. DAVANJE LICENCE Sva prava nosioca, autorska i druga prava za i na SONY SOFTWARE u vlasništvu su kompanije SONY ili njenih primalaca licence. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo na korištenje SONY SOFTWARE-a isključivo za ličnu upotrebu.
 • Page 40: Ograničenje Odgovornosti

  životnih funkcija ili u oružanim sistemima, u kojima bi pogreška u radu SONY SOFTWARE-a mogla dovesti do smrti, ozljeda osoba ili ozbiljnih fizičkih ozljeda ili šteta na životnoj okolini (u nastavku “Aktivnosti visokog rizika”) SONY i njegovi dobavljači posebno naglašavaju da ne postoji nikakva izričita ili implicirana...
 • Page 41 EULA ugovora, izričitu mjesnu i stvarnu nadležnost imaju sudovi u Tokiju, Japan, i vi i kompanija SONY ovim putem dajete svoju saglasnost za mjesnu i stvarnu nadležnost tih sudova. VI I KOMPANIJA SONY SE ODRIČETE PRAVA NA SUDSKI POSTUPAK PRED POROTOM VEZANO ZA BILO KOJA PITANJA KOJA PROIZILAZE ILI SU VEZANA ZA OVAJ EULA UGOVOR.
 • Page 42 Za korisnike u Evropi UPOZORENJE Odlaganje stare Da biste umanjili rizik od požara električne i elektronske ili strujnog udara, ne izlažite uređaj opreme (primenljivo kiši ili vlazi. u Evropskoj uniji i ostalim evropskim Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja zemljama koje imaju novinama, stolnjacima, zavesama itd.
 • Page 43 Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema zaštićeni znakovi pripadaju njihovim u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim vlasnicima. U ovom priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
 • Page 44: Flac Decoder

  Ponovna distribucija i upotreba u izvornom „Sony Entertainment Network“ logo i binarnom obliku, sa ili bez izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima: i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation. – Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu o autorskim Wake-on-LAN je zaštićeni znak korporacije...
 • Page 45: Mere Opreza

  Ne dodirujte kućište Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme da se ne biste opekli. u vezi sa risiverom, obratite se najbližem Sony prodavcu.
 • Page 46 Odeljak FM tjunera Specifikacije Opseg podešavanja 87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz) Odeljak za pojačalo Antena Minimalna RMS izlazna snaga FM žičana antena (6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%) Antenski priključci 95 W + 95 W 75 oma, nesimetrični Izlazna snaga u stereo režimu (6 oma, 1 kHz, THD 1%)
 • Page 47 HDMI Video Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača) Uporedo Iznad-ispod Format Pakovanje (leva i desna (gornja i donja frejmova strana ekrana) strana ekrana) 4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz – – – 3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz – – – 3840 × 2160p @ 25 Hz –...
 • Page 48 Odeljak NETWORK Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bežični LAN Kompatibilni standardi: IEEE 802.11 b/g Bezbednost: WEP 64 bit-ni, WEP 128 bit-ni, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio-frekvencija: 2,4 GHz Opšte Zahtevi za napajanje 230 V AC, 50/60 Hz Potrošnja energije 240 W Potrošnja energije (u režimu mirovanja) 0,3 W (Kada su funkcije „Control for HDMI“, „Pass Through“...
 • Page 49 IZDAVANJE LICENCE Sva vlasnička, autorska i ostala prava u SONY SOFTVERU ili ona koja se polažu na njega poseduje kompanija SONY ili njeni davaoci licenci. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo da koristite SONY SOFTVER isključivo za ličnu upotrebu.
 • Page 50 Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo na sudovima u Tokiju, a vi i SONY pristajete na nadležnost tih sudova. VI I SONY IMATE PRAVO NA SUĐENJE PRED POROTOM POVODOM SVIH SPOROVA KOJI PROIZILAZE ILI SU U VEZI SA OVIM EULA UGOVOROM.
 • Page 52 Оваа опрема е тестирана со кабел ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена За да се намали ризикот од пожар со ограничувањата поставени во или електричен шок, не изложувајте Директивата EMC. го апаратот на дожд или на влага. За...
 • Page 53 симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или услугата или гаранцијата. олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово. опрема е во согласност со суштинските Со правилно отстранување на овие батерии...
 • Page 54 заштитни знаци се на нивните соодветни сопственици. Во ова упатство, ™ и ® „PlayStation“ е регистриран заштитен знаците не се назначени. знак на Sony Computer Entertainment Inc. Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ „WALKMAN“ е регистриран заштитен значат дека електронските додатоци се...
 • Page 55: Мерки На Претпазливост

  името на фондацијата Xiph.org ниту Работниот напон е назначен на имињата на нејзините соработници плочата со името на задната страна без претходна писмена дозвола. на приемникот. • Единицата не е исклучена од изворот ОВОЈ СОФТВЕР Е ДАДЕН ОД на наизменична струја (приклучокот) ДРЖАЧИТЕ...
 • Page 56 Ако имате какви било прашања или ±10 dB, со чекор од 1 dB проблеми во врска со вашиот приемник, консултирајте се со најблискиот INPUT SHORT (со премостување продавач на Sony. на звучното поле и стабилизаторот). Оптоварена мрежа, ниво на влез. Дел за FM-пребарувач Спецификации...
 • Page 57 HDMI Видео Влез/Излез (HDMI Повторувачки блок) Една Формат Рамка Над-под до друга пакување (Горе и долу) (Половина) 4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 25 Hz –...
 • Page 58 Дел за NETWORK Етернет LAN 10BASE-T/100BASE-TX Безжичен LAN Компатибилни стандарди: IEEE 802.11 b/g Безбедност: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Радиофреквенција: 2,4 GHz Општо Побарувања за напојување 230 V AC, 50/60 Hz Потрошувачка на струја 240 W Потрошувачка...
 • Page 59 Прекинување. Без оштета на кои било други права, SONY може да го прекине овој EULA ако не ги почитувате условите на овој EULA. Во тој случај, кога SONY ќе побара, вие мора да го испратите ПРОИЗВОДОТ на адреса назначена од SONY, а SONY ќе ви го врати ПРОИЗВОДОТ...
 • Page 60 индиректна гаранција за способност за Активности со голем ризик. ОТФРЛАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА НА СОФТВЕР НА SONY Вие јасно потврдувате и се согласувате дека употребата на СОФТВЕР НА SONY е на ваш сопствен ризик. СОФТВЕРОТ НА SONY е даден „ТАКОВ КАКОВ ШТО Е“ и без каква било гаранција...
 • Page 61 ќе биде подложен на единствената област и надлежност на судовите во Токио, Јапонија и со ова вие и SONY се согласувате на областа и надлежноста на таквите судови. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЖУВАТЕ ОД ПРАВОТО ЗА СУДЕЊЕ СО ПОРОТА ВО ОДНОС НА КОИ БИЛО ПРЕДМЕТИ...
 • Page 62 Për klientët në Evropë PARALAJMËRIM Hedhja e pajisjeve Për të reduktuar rrezikun e zjarrit të vjetra elektrike ose goditjeve elektrike, kjo aparaturë dhe elektronike nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut (e aplikueshme në ose lagështirës. Bashkimin Evropian dhe Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos shtetet e tjera evropiane e mbuloni hapësirën e ajrimit të...
 • Page 63 Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku dhe iPod touch janë marka të Apple Inc., Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me të...
 • Page 64 Logoja “Sony Entertainment Network” Të drejtat e autorit © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson dhe “Sony Entertainment Network” janë marka tregtare të Sony Corporation. Rishpërndarja dhe përdorimi në formë burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohet me Wake-on-LAN është...
 • Page 65: Masat Paraprake

  Mbi akumulimin e nxehtësisë marrësin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin Megjithëse marrësi nxehet gjatë punës, ky më të afërt të Sony. nuk është keqfunksionim. Nëse e përdorni këtë marrës vazhdimisht me volum të lartë, temperatura e kabinetit të pjesës së sipërme,...
 • Page 66 Seksioni i sintonizuesit FM Specifikimet Diapazoni i sintonizimit 87,5 MHz – 108,0 MHz (hapa nga 50 kHz) Seksioni i amplifikatorit Antenë (ajrore) Fuqia minimale e daljes RMS Antena FM me tel (ajrore) (6 om, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%) Terminalet e antenës (ajrore) 95 W + 95 W 75 om, të...
 • Page 67 Video HDMI Hyrja/dalja (Blloku i repetitorit HDMI) Formati Frame Side-by-Side Over-Under packing (Half) (Top-and-Bottom) 4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz – – – 3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz – – – 3840 × 2160p @ 25 Hz – – –...
 • Page 68 Seksioni NETWORK LAN- i eternetit 10BASE-T/100BASE-TX LAN-i me valë Standardet e përputhshme: IEEE 802.11 b/g Mbrojtja: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Frekuenca e radios: 2,4 GHz Të përgjithshme Furnizimi me energji 230 V AC, 50/60 Hz Konsumi i energjisë...
 • Page 69 DHËNIA E LICENCËS Të gjithë titujt, të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të SOFTUERIT SONY dhe në të, zotërohen nga SONY ose licencuesit e tij. Kjo EULA ju jep juve të drejtën të përdorni SOFTUERIN SONY vetëm për përdorim personal.
 • Page 70 Pa kufizuar sa më lart, parashikohet specifikisht se SOFTUERI SONY nuk është projektuar apo synuar për përdorim me ndonjë produkt ndryshe nga PRODUKTI. SONY nuk jep asnjë garanci se produkti, softueri, përmbajtja apo të dhënat e krijuara nga ju apo një palë e tretë nuk do të dëmtohen nga SOFTUERI SONY. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË...
 • Page 71 Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë EULA ose garancinë e kufizuar të dhënë këtu, ju mund të kontaktoni me SONY duke i shkruar SONY në adresën e caktuar të kontaktit të përmendur në fletën e garancisë brenda paketimit të produktit.
 • Page 72 4-454-472-11(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL) ©2013 Sony Corporation...

Table of Contents