Sony STR-DN840 Reference Manual

Multi channel av receiver
Hide thumbs Also See for STR-DN840:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Multi Channel
AV Receiver
STR-DN840
4-454-472-11(1) (GB-LT-LV-EE-RU-KZ)
Reference Guide
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
Viitejuhend
Справочное руководство RU
Анықтамалық нұсқаулық
GB
LT
LV
EE
KZ

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sony STR-DN840

 • Page 1 4-454-472-11(1) (GB-LT-LV-EE-RU-KZ) Multi Channel Reference Guide AV Receiver Nurodymų vadovas Uzziņu rokasgrāmata Viitejuhend Справочное руководство RU Анықтамалық нұсқаулық STR-DN840...
 • Page 2 For customers in Europe WARNING Disposal of Old To reduce the risk of fire or electric Electrical & Electronic shock, do not expose this apparatus Equipment (Applicable to rain or moisture. in the European Union and other European To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with countries with separate newspapers, tablecloths, curtains, etc.
 • Page 3 The terms HDMI and HDMI High-Definition This product has been manufactured by or on Multimedia Interface, and the HDMI Logo are behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan trademarks or registered trademarks of HDMI Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries Licensing LLC in the United States and other related to product compliance based on countries.
 • Page 4: Flac Decoder

  Apple is not responsible for the operation of PARTY STREAMING and PARTY STREAMING logo are trademarks of Sony this device or its compliance with safety and Corporation. regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification affect wireless performance.
 • Page 5 On heat buildup PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR Although the receiver heats up during PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) operation, this is not a malfunction. If you HOWEVER CAUSED AND ON ANY continuously use this receiver at a large THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN volume, the cabinet temperature of the top, CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR...
 • Page 6: Specifications

  If you have any questions or problems INPUT SHORT (with sound field and equalizer bypassed). concerning your receiver, please consult Weighted network, input level. your nearest Sony dealer. FM tuner section Tuning range 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step) Specifications...
 • Page 7: Hdmi Video

  HDMI Video Input/Output (HDMI Repeater block) Format Frame Side-by-Side Over-Under packing (Half) (Top-and-Bottom) 4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz – – – 3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz – – – 3840 × 2160p @ 25 Hz – – – 3840 ×...
 • Page 8 NETWORK section Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Wireless LAN Compatible standards: IEEE 802.11 b/g Security: WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/ WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2- PSK (TKIP) Radio frequency: 2.4 GHz General Power requirements 230 V AC, 50/60 Hz Power consumption 240 W Power consumption (during standby mode) 0.3 W (When “Control for HDMI”, “Pass Through”, and “Network Standby”...
 • Page 9 SONY SOFTWARE only with the PRODUCT. By using the SONY SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, SONY is unwilling to license the SONY SOFTWARE to you. In such event, you should not use the SONY SOFTWARE.
 • Page 10: Limitation Of Liability

  THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID ALLOCABLE TO THE SONY SOFTWARE. EXPORTS If you use or transfer the SONY SOFTWARE in or to a country other than your country of residence, you shall comply with applicable laws and regulations relating to exports, imports and customs. GOVERNING LAW This EULA shall be construed, governed, interpreted and applied in accordance with the laws of Japan, without regards to any conflict of laws provisions.
 • Page 12 Europos klientams ĮSPĖJIMAS Senos elektros ir Norėdami sumažinti gaisro arba elektroninės įrangos elektros smūgio pavojų, saugokite išmetimas (taikoma šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės. Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, kuriose yra atskiros staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
 • Page 13 ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. dokumentuose. Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši ženklai priklauso jų savininkams. Šiame vadove įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EC ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
 • Page 14 PREKĖMIS ARBA PASLAUGOMIS, „Sony Corporation“ prekių ženklai. NEGAUTU PELNU, PRARASTAIS PARTY STREAMING ir PARTY STREAMING DUOMENIMIS, GALIMYBE NAUDOTI logotipas yra „Sony Corporation“ prekių ženklai. GAMINĮ AR BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ ĮRANGĄ, VERSLO SUTRIKDYMU) NESVARBU, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra sertifikavimo AR SUKELTAS ATSAKOMYBĖS, ženklas, priklausantis „Wi-Fi Alliance“.
 • Page 15: Atsargumo Priemonės

  šiurkščios šluostės, valymo miltelių viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino. nenusidegintumėte, nelieskite korpuso. Jei kiltų kokių nors su imtuvu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
 • Page 16 FM imtuvo skyrius Specifikacijos Derinimo diapazonas 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz žingsnis) Antena (orinė) Stiprintuvo dalis Laidinė FM antena (orinė) Minimali RMS išvesties galia Antenos (orinės) jungtys (6 omai, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %) 75 omai, nesubalansuota 95 W + 95 W Stereofoninio garso režimo išvesties galia AM imtuvo dalis...
 • Page 17 HDMI vaizdo įrašas Įvestis/išvestis (HDMI kartotuvo blokas) Formatas „Frame „SidebySide“ „OverUnder“ packing“ („Half“) („Top and Bottom“) 4096 × 2160p esant 23,98/24 Hz – – – 3840 × 2160p esant 29,97/30 Hz – – – 3840 × 2160p esant 25 Hz –...
 • Page 18 Tinklo dalis Eternetas LAN 10BASE-T/100BASE-TX Belaidis LAN Suderinami standartai: IEEE 802.11 b/g Sauga: WEP 64 bitai, WEP 128 bitai, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radijo dažnis: 2,4 GHz Bendrieji duomenys Maitinimo reikalavimai 230 V kintamoji srovė, 50/60 Hz Energijos sąnaudos 240 W Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu) 0,3 W (kai „Control for HDMI“, „Pass Through“...
 • Page 19 Visa „Sony“ bei trečiųjų šalių programinė įranga (išskyrus programinę įrangą, kuriai taikoma jos atskira licencija), pateikiama su jūsų GAMINIU, ir visi jos naujinimai ir naujinimai čia bus priskiriami „SONY“ PROGRAMINEI ĮRANGAI. „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti tik kartu su GAMINIU.
 • Page 20 Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „SONY“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ naudojate vien savo rizika. „SONY“ PROGRAMINĖ ĮRANGA pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir be jokios rūšies garantijų, o SONY, jos pardavėjai bei SONY licencijos išdavėjai (tik šios DALIES tikslais kartu – SONY) AIŠKIAI NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS.
 • Page 21 Jei bet kuri šios GNLS dalis taptų negaliojanti arba neginama teismine tvarka, kitos dalys liks galioti. Jei turėtumėte klausimų dėl šios GNLS arba čia pateiktos ribotos garantijos, galite susisiekti su SONY, parašydami tam skirtu kontaktiniu adresu, nurodytu garantijos kortelėje, esančioje gaminio pakuotėje.
 • Page 22 Eiropas klientiem BRĪDINĀJUMS Atbrīvošanās no Lai samazinātu aizdegšanās vai vecām elektriskām un elektrošoka risku, nepakļaujiet elektroniskām iekārtām šo aparātu lietus vai mitruma (attiecas uz Eiropas iedarbībai. Savienību un citām Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet Eiropas valstīm ar ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, atsevišķu savākšanas aizkariem vai citiem priekšmetiem.
 • Page 23 Made for iPod un Made for iPhone nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst veidotu savienojumu tieši ar iPod vai iPhone Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām (atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis un citiem saistītajiem noteikumiem.
 • Page 24 LĪDZSTRĀDNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, MICROVAULT ir Sony Corporation NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, SPECIĀLIEM, preču zīme. PAMĀCOŠIEM VAI IZRIETOŠIEM VAIO un VAIO Media ir Sony Corporation ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET reģistrētas preču zīmes. NEAPROBEŽOJOTIES AR AIZSTĀJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU PARTY STREAMING un PARTY NODROŠINĀŠANU, LIETOJAMĪBAS,...
 • Page 25: Piesardzības Pasākumi

  Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā Par uzkaršanu ar jūsu uztvērēju, sazinieties ar tuvāko Lai gan uztvērējs darbības laikā uzkarst, Sony izplatītāju. tā nav nepareiza darbība. Uztvērēju ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, korpusa temperatūra augšpusē, sānos un apakšpusē ievērojami palielinās.
 • Page 26 INPUT SHORT (ar apietu skaņas lauku un izlīdzinātāju). Specifikācijas Svērtais tīkls, ievades līmenis. FM uztvērēja sadaļa Pastiprinātāja sadaļa Skaņojuma diapazons Minimālā RMS izejas jauda 87,5 MHz–108,0 MHz (50 kHz solis) (6 omi, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%) 95 W + 95 W Antena FM vada antena Izejas jauda stereo režīmā...
 • Page 27: Hdmi Video

  HDMI Video Ievade/izvade (HDMI atkārtotāja bloks) Formāts Kadru Sāns pie sāna Virs/zem pakošana (puse) (augšā un apakšā) 4 096×2 160p pie 23,98/24 Hz – – – 3 840×2 160p pie 29,97/30 Hz – – – 3 840×2 160p pie 25 Hz –...
 • Page 28 TĪKLA sadaļa Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Bezvadu lokālais tīkls Saderīgie standarti: IEEE 802.11 b/g Drošība: 64 bitu WEP, 128 bitu WEP, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Radio frekvence: 2,4 GHz Vispārīgi Enerģijas prasības 230 V maiņstrāva, 50/60 Hz Enerģijas patēriņš 240 W Enerģijas patēriņš...
 • Page 29 Darbības izbeigšana. Neaizskarot nekādas citas tiesības, SONY drīkst izbeigt šī līguma EULA darbību, ja jūs neievērojat šī līguma EULA noteikumus. Šādā gadījumā pēc SONY pieprasījuma jums šis PRODUKTS ir jānosūta uz SONY norādītu adresi, un SONY šo PRODUKTU pēc iespējas ātrāk jums nosūtīs atpakaļ pēc SONY PROGRAMMATŪRAS izdzēšanas no šī PRODUKTA.
 • Page 30 Jūs skaidri apliecināt un piekrītat, ka SONY PROGRAMMATŪRAS lietošana ir tikai jūsu paša risks. SONY PROGRAMMATŪRA tiek nodrošināta, KĀ IR un bez jebkāda veida garantijām, un SONY, tās piegādātāji un SONY licencētāji (tikai šīs SADAĻAS nolūkā visi kopā tiek saukti par SONY) NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ JEBKĀDAS GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN PIEDOMĀJAMAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU...
 • Page 31 Jebkuri no šī līguma EULA izrietoši strīdi ir jārisina tikai Tokijas (Japāna) tiesās un saskaņā ar to kompetenci, un jūs un SONY ar šo piekrītat šādai tiesas norises vietai un kompetencei. JŪS UN SONY ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM PROCESU SAISTĪBĀ...
 • Page 32 Euroopa klientidele HOIATUS Vanade elektri- ja Tulekahju või elektrilöögi elektroonikaseadmete vältimiseks hoidke seadet eemal käitlemine (kehtib vihmast või niiskusest. Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu kus on eraldi toimivad sarnasega.
 • Page 33 (HDMI™) tehnoloogiat. EL-i direktiivid. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on Selle toote on tootnud Sony Corporation ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. 108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu...
 • Page 34 MICROVAULT on ettevõtte Sony Corporation ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE kaubamärk. HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE KAOTAMINE, KASUMI VAIO ja VAIO Media on Sony Corporationi SAAMATAJÄÄMINE VÕI ÄRITEGEVUSE registreeritud kaubamärgid. KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS Logod PARTY STREAMING ja PARTY TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAT...
 • Page 35 õrna korpuse peal, külgedel ja all märgatavalt. pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset Põletuste vältimiseks ärge katsuge korpust. svammi, küürimispulbrit või lahustit, nt alkohol või bensiin. Kui teil on vastuvõtja kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
 • Page 36 FM-tuuneri jaotis Spetsifikatsioonid Häälestusvahemik 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz samm) Antenn (õhuantenn) Võimendi jaotis FM-traatantenn (õhuantenn) Minimaalne RMS-i väljundvõimsus Antenni liidesed (6 oomi, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%) 75 oomi, balansseerimata 95 W + 95 W Väljundvõimsus stereorežiimis AM-tuuneri jaotis (6 oomi, 1 kHz, THD 1%)
 • Page 37 HDMI video Sisend/väljund (HDMI-järguri plokk) Vorming Kaadri Kõrvuti Ülal ja all tihendamine (pool) (ülemine ja alumine) 4 096 × 2 160p 23,98/24 Hz juures – – – 3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Hz – – – 3 840 × 2 160p @ 25 Hz –...
 • Page 38 Võrgu jaotis Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Juhtmeta LAN Ühilduvad standardid: IEEE 802.11 b/g Turvalisus: 64 bitine WEP, 128 bitine WEP, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Raadiosagedus: 2,4 GHz Üldised tehnilised andmed Võimsuse nõuded 230 V vahelduvvool, 50/60 Hz Elektritarbimine 240 W Elektritarbimine (ooterežiimis) 0,3 W (kui suvandite Control for HDMI (HDMI juhtimine), Pass Through (Siirdesagedus) ja Network Standby...
 • Page 39 Tarkvara ülekandmine. Võite selle litsentsilepinguga saadud õigused jäädavalt üle kanda vaid siis, kui SONY TARKVARA kantakse üle koos TOOTEGA ja selle osana, kui te ei säilita tarkvara koopiaid, kannate üle kogu SONY TARKVARA (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik eksemplarid, koostisosad, andmekandjad, juhendid, muud trükised, elektroonilised dokumendid, taasteplaadid ja see litsentsileping)
 • Page 40 LITSENTSILEPINGU MIS TAHES SÄTTE ALUSEL PIIRATUD SONY TARKVARA EEST TASUTUD SUMMAGA. EKSPORTIMINE Kui kasutate SONY TARKVARA või viite selle riiki, mis pole teie elukohariik, peate järgima eksportimise, importimise ja tolli seadusi ja nõudeid. KEHTIV SEADUSANDLUS See litsentsileping on koostatud, kehtib, seda tõlgendatakse ja rakendatakse Jaapani seaduste alusel, arvestamata mis tahes seaduslikke vastuolusid.
 • Page 42 Это устройство было протестировано ВНИМАНИЕ и соответствует ограничениям, заданным в Директиве EMC, при использовании Чтобы уменьшить риск возгорания кабеля короче 3 метров. или удара электрическим током, Для пользователей в Европе не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Утилизация старого Чтобы сократить риск возгорания, электрического...
 • Page 43 действуют Директивы ЕС. указывает, что батарею, поставляемую Это устройство было произведено с этим продуктом, не следует утилизировать корпорацией Sony или от ее лица, 1-7-1 Конан как бытовые отходы. Минатоку Токио, 108-0075 Япония. На некоторых батареях этот символ может Запросы, связанные с соответствием...
 • Page 44 7 392 195; 7 272 567 и других выданных и ожидающих выдачи патентов в США Эмблема «Sony Entertainment Network» и других странах. DTS-HD, символ, и «Sony Entertainment Network» являются DTS-HD вместе с символом являются товарными знаками Sony Corporation. зарегистрированными товарными...
 • Page 45 «WALKMAN» является зарегистрированным ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ товарным знаком Sony Corporation. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ АВТОРСКИХ ПРАВ MICROVAULT является товарным И УЧАСТНИКАМИ «КАК ЕСТЬ». знаком Sony Corporation. ПРИ ЭТОМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ VAIO и VAIO Media являются НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ зарегистрированными товарными ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ...
 • Page 46: Меры Предосторожности

  устройства. Очистите корпус, панель и регуляторы мягкой тканью, слегка увлажненной слабым моющим средством. Не используйте абразивные материалы, чистящий порошок или растворители, например спирт и бензин. Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с ресивером, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
 • Page 47 INPUT SHORT (при обходе звукового поля и эквалайзера). Характеристики Взвешенная сеть, уровень входа. FM-тюнер Усилитель Диапазон настройки Минимальная выходная мощность RMS 87,5 МГц – 108,0 МГц (шаг 50 кГц) (6 Ом, 20 Гц – 20 кГц, THD 0,09%) 95 Вт + 95 Вт Антенна...
 • Page 48 HDMI-видео Вход/выход (блок повторителя HDMI) Формат Упаковка Параллельно Один под другим кадра (половина) (сверху и снизу) 4096 × 2160p при 23,98/24 Гц – – – 3840 × 2160p при 29,97/30 Гц – – – 3840 × 2160p при 25 Гц –...
 • Page 49: Общие Характеристики

  СЕТЬ Локальная сеть LAN Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX Беспроводная локальная сеть Совместимые стандарты: IEEE 802.11 b/g Безопасность: WEP 64 бит, WEP 128 бит, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Диапазон радиочастот: 2,4 ГГц Общие характеристики Требования к питанию 230 В переменного тока, частота 50/60 Гц Энергопотребление...
 • Page 50 Внимательно прочитайте следующее соглашением перед использованием ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SONY (определение см. ниже). Использование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SONY подразумевает, что вы согласились с данным соглашением. Если вы не согласны с ним, вы не имеете права на использование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SONY. ВАЖНО – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Данное лицензионное соглашение конечного...
 • Page 51: Ограничение Ответственности

  СЛУЧАЕ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ВАМ. Без ограничения последующих положений указывается, что ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SONY не разработано и не предназначено для использования на любом другом продукте кроме данного ПРОДУКТА. SONY не предоставляет никаких гарантий того, что какой-либо продукт, программное...
 • Page 52 и применяться в соответствии с законами Японии независимо от конфликтов в положениях законов. Любой диспут, связанный с этим соглашением EULA, должен рассматриваться только в судах Токио, Япония, а вы и SONY соглашаетесь с данным местом рассмотрения и юрисдикцией. ВЫ И КОРПОРАЦИЯ SONY ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВА НА СУД ПРИСЯЖНЫХ ПО ЛЮБЫМ...
 • Page 54 Еуропадағы тұтынушылар ЕСКЕРТУ үшін Ескі электрлік Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыға жəне электрондық жаңбыр не ылғал тигізбеңіз. жабдықты қоқысқа тастау (бөлек жинау Өрт шығу қаупін азайту үшін құрылғының жүйелері бар жел кіретін тесігін газетпен, үстел жапқышпен, пердемен, т.б.
 • Page 55 Батарея құрамында 0,0005% сынап немесе Бұл арқылы Sony Corp. бұл жабдықтың 0,004% қорғасын болса, сынаптың (Hg) маңызды талаптар мен басқа қатысты немесе қорғасынның (Pb) химиялық ережелермен үйлесімді екендігін таңбалары қосылады. жариялайды. Бұл батареялардың дұрыс тасталуын Мəліметтер үшін келесі URL функциясына...
 • Page 56 стандарттарына сəйкес жасаушы MICROVAULT – Sony Corporation арқылы сертификатталғанын білдіреді. сауда белгісі. Apple корпорациясы бұл құрылғының VAIO жəне VAIO Media – Sony Corporation жұмыс істеуі немесе оның қауіпсіздік жəне сауда белгілері. нормативтік стандарттарына сəйкестігі үшін жауапты емес. Бұл аксессуарды PARTY STREAMING жəне PARTY iPod немесе...
 • Page 57 БҰЛ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА • Ресиверді ұзақ уақыт пайдаланбайтын АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕГЕРЛЕРІ ЖƏНЕ болсаңыз, ресиверді қабырғадағы ҚАТЫСУШЫЛАР АРҚЫЛЫ "СОЛ розеткадан ажыратып қойыңыз. Айнымалы ток сымын (электр сымы) ҚАЛПЫНДАҒЫ" ЖƏНЕ АНЫҚ НЕМЕСЕ ажырату үшін ашаны ұстаңыз; ешқашан ҰЙҒАРЫНДЫ КЕПІЛДІКТЕР БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА АРНАЛҒАН ТАУАР сымнан...
 • Page 58 Кедергі: 75 Ом пайдаланбаңыз. S/N: 100 дБ (A, 20 кГц LPF) Сандық (оптикалық) Егер ресиверге қатысты сұрақтарыңыз S/N: 100 дБ (A, 20 кГц LPF) немесе қиындықтар болса, жергілікті Sony дилеріне хабарласыңыз. Шығыс (аналог) SUBWOOFER Кернеу: 2 В/1 кОм Equalizer Сипаттамалар Күшейту деңгейлері...
 • Page 59 HDMI бейнесі Кіріс/шығыс (HDMI қайталағыш блогы) Іргесі Төбесінен астына Пішімі Жақтау тиіп тұру (Жоғары жəне қаптау (жартысы) төмен) 4 096 × 2 160p @ 23,98/24 Гц – – – 3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Гц – – – 3 840 ×...
 • Page 60 NETWORK бөлімі Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX Сымсыз LAN Сəйкес стандарттар: IEEE 802.11 b/g Қауіпсіздік: WEP 64 бит, WEP 128 бит, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP) Радио жиілігі: 2,4 ГГц Жалпы Электр желісіне қойылатын талаптар 230 В айнымалы ток, 50/60 Гц Қуат шығыны 240 Вт...
 • Page 61 шығу керек. SONY SOFTWARE пайдалану келісімінің қабылданылғанын білдіреді. Егер онымен келіспесеңіз, SONY SOFTWARE пайдалануға рұқсатыңыз жоқ. МАҢЫЗДЫ – МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ: Бұл лицензия келісімі ("EULA") – сіз бен Sony Corporation ("SONY") арасындағы заңды келісім, Sony құрылғысының ("PRODUCT") өндірушісі жəне SONY SOFTWARE лицензия берушісі. Барлық Sony бағдарламалық жасақтамасы жəне үшінші...
 • Page 62 талқыланады, реттеледі, түсіндіріледі жəне қолданылады. Осы EULA келісімінен шығатын кез келген дау Жапонияның Токио қаласындағы сот орны мен құзыретіне қатысты болады, сол себепті SONY ұйымы осындай сот орны мен құзыретіне келіседі. СІЗ ЖƏНЕ SONY ҰЙЫМЫ ОСЫ EULA КЕЛІСІМІНЕ СƏЙКЕС БОЛАТЫН МƏСЕЛЕЛЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚОРҒАУШЫ...
 • Page 63 БӨЛІНГІШТІК Егер осы EULA келісімінің кез келген бөлімі жарамсыз немесе орындалмайтын болса, басқа бөліктері жарамды болады. Осы EULA келісіміне немесе берілген шектеулі кепілдікке қатысты сұрақтар болса, SONY ұйымымен өнім қаптамасындағы кепілдік картасында көрсетілген тағайындалған контакт мекенжайына жазу арқылы хабарласуға болады.
 • Page 64 4-454-472-11(1) (GB-LT-LV-EE-RU-KZ) ©2013 Sony Corporation...

Table of Contents