Download  Print this page

Advertisement

Opróżnij pojemnik na skropliny
Ustaw pojemnik na skropliny
● Opróżnić pojemnik na skropliny 23
i ponownie włożyć.
Urządzenie jest oczyszczone i gotowe do
pracy.
calc'nClean
Czas trwania: ok. 36 minut
calc'nClean łączy funkcję odkamieniania i
czyszczenia.
Jeżeli termin obu programów wypada blisko
siebie, ekspres automatycznie proponuje
ten program serwisowy.
Czyszczenie i serwis
Krótkie płukanie
system mleka
calc'nClean
Podczas trwania programu calc'nClean
miga przycisk 8 start. Cyfry w prawym
górnym rogu wskazują postęp operacji.
Ważne: Jeśli w pojemniku na wodę 11
znajduje się filtr wody, należy go koniecznie
usunąć przed uruchomieniem programu
serwisowego.
● Nacisnąć przycisk 3
calc'nClean
start
● Nacisnąć przycisk 8 start, na wyświe-
tlaczu 5 wyświetlają się kolejne kroki
programu.
Opróżnij pojemnik na skropliny
Ustaw pojemnik na skropliny
● Opróżnić pojemnik na skropliny 23 i
ponownie włożyć.
● Obrócić wylot kawy 9 w prawo aż do
zatrzaśnięcia.
start
à
.
Wstaw pojemnik 1 l pod spieniacz,
włóż rurkę do poj.
● Pod spieniaczem mleka 10 ustawić
pojemnik o pojemności co najmniej 1 l.
● Włożyć koniec rurki 10d do pojemnika.
● Nacisnąć przycisk 8 start.
Urządzenie w trakcie czyszczenia
Otwórz szufladę na kawę mieloną
● Otworzyć szufladkę 18.
Włóż tabletkę czyszcz. Siemens
i zamknij szufladkę
● Włożyć tabletkę czyszczącą Siemens i
zamknąć szufladkę 18.
Usuń filtr wody Naciśnij
Informacja: Jeżeli filtr wody jest aktywny,
wyświetla się polecenie wyjęcia filtra i
ponownego naciśnięcia przycisku 8 start.
Wlej 0,5 L wody + środek
odkamieniający Naciśnij
● Do pustego pojemnika na wodę 11 wlać
letnią wodę do oznaczenia „0,5 l" i roz-
puścić w niej 1 tabletkę odkamieniającą
Siemens TZ80002. W przypadku sto-
sowania TZ60002 rozpuścić koniecznie
2 tabletki.
● Nacisnąć przycisk 8 start, program odka-
mieniający włącza się na ok. 20 minut.
Urządzenie w trakcie odkamieniania
Za mało odkamieniacza
Uzupełnij odkamieniacz
Informacja: Jeżeli w pojemniku na wodę
11 jest za mało roztworu odkamieniającego,
wyświetla się odpowiednie polecenie.
Uzupełnić roztwór odkamieniający i ponow-
nie nacisnąć przycisk 8 start.
Przepłucz i napełnij pojemnik
świeżą wodą
start
● Przepłukać pojemnik na wodę 11 i napeł-
nić go świeżą wodą do oznaczenia „max".
pl
start
start
start
start
99

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: