Download  Print this page

Personalisering - Siemens TE 803 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

nl

Personalisering

In het menu
Gebruikersinstellingen
nen maximaal 6 gebruikersprofielen worden
gemaakt. In de gebruikersprofielen zijn de
gewenste koffie- en warmwatertemperatu-
ren opgeslagen.
Belangrijk: de instellingen bij Personalise-
á
ring (toets 2
) zijn anders dan de instel-
lingen bij Menu-instellingen (toets 7
omgekeerd.
Gebruiker maken of wijzigen
● Druk ten minste 3 seconden op
á
toets 2
.
Het volgende menu wordt weergegeven:
Gebruikersinstellingen
Naam 1
Naam 2
Naam 3
● Gebruik de keuzetoets om de gewenste
gebruiker te selecteren en druk op
toets 8 start.
Op het display verschijnt de volgende
keuze:
Gebruikersins.:
Naam wijzigen
Naam wissen
Koffietemp.
● Om de gebruikersnaam te wijzigen, kiest
u met de keuzetoets
en drukt u op toets 8 start.
start
Op het display verschijnt het invoerveld:
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
â
_
_ _ _ _ _
Annuleren
62
kun-
j
) en
start
Naam 1
start
Naam wijzigen
Opslaan
● Gebruik draaiknop 6 om een letter of
cijfer te selecteren.
● Bevestig deze met toets 8 start.
De gebruikersnaam kan uit maximaal
6 tekens bestaan.
Selecteer het symbool
8 start om de invoer te wissen.
Opmerking: door op de keuzetoets
drukken, wordt de keuze opgeslagen. Door
<
op de keuzetoets
keuze afgebroken.
Opmerking: de invoer kan op elk gewenst
moment worden overschreven.
Om de gebruiker te wissen selecteert u met
de keuzetoets
Naam wissen
drukt u op toets 8 start.
Temperaturen opslaan
● Selecteer met de keuzetoets
of
Heetw. temp.
● Selecteer de gewenste instelling met
draaiknop 6.
á
● Druk op toets 2
De instellingen worden opgeslagen.
Gebruikersprofiel oproepen
á
● Druk toets 2
kort in.
Het menu met de gebruikersprofielen wordt
weergegeven:
Gebruiker selecteren
Robert Naam 1 Naam 2
● Gebruik draaiknop 6 om het gebruikers-
profiel te selecteren. Druk vervolgens op
toets 8 start.
â
en druk op toets
>
te
te drukken, wordt de
en
start
Koffietemp.
.

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: