Download  Print this page

Před Prvním Použitím - Siemens TE 803 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Před prvním použitím
Všeobecné informace
Odpovídající zásobníky plňte pouze čistou
a studenou nesycenou vodou a výhradně
praženými zrny (především směsí kávových
zrn určenou pro kávovary a automaty na
espresso). Nepoužívejte leštěná či kara-
melizovaná kávová zrna nebo kávová zrna
upravená dalšími cukernatými přísadami,
ucpávají spařovací jednotku.
U tohoto spotřebiče můžete nastavit tvrdost
vody. Tovární nastavení tvrdosti vody je 4 .
Tvrdost použité vody lze zjistit pomocí přilo-
ženého testovacího proužku. Pokud by byla
tvrdost vody jiná než 4, je nutno přístroj po
uvedení do provozu příslušným způsobem
naprogramovat (viz kapitola „Nastavení v
nabídce –
Tvrdost vody
Uvedení spotřebiče do provozu
● Umístěte spotřebič na rovnou voděodol-
nou podložku, která unese jeho váhu.
Důležité upozornění: Spotřebič používejte
pouze v prostorách bez mrazu. Pokud byl
spotřebič přepravován nebo skladován při
teplotách nižších než 0 °C, pak před uvede-
ním do provozu vyčkejte nejméně 3 hodiny.
● Vytáhněte síťový kabel z úložného pro-
storu 24 a zapojte jej do zásuvky. Délku
kabelu můžete upravit stažením zpět
nebo dalším povytažením. Nejjednodušší
způsob, jak toho dosáhnout, je např .
umístit spotřebič zadní stranou až na
okraj stolu a táhnout kabel dolů nebo jej
tlačit nahoru.
● Zvedněte víko zásobníku na vodu 12.
● Vyjměte zásobník na vodu 11, vyplách-
něte jej a naplňte čerstvou studenou
vodou. Dávejte pozor na označení „max".
● Nasaďte zásobník na vodu 11 rovně a
zatlačte jej až dolů.
● Přiklopte víko zásobníku na vodu 12.
● Naplňte zásobník zrnkové kávy 15
kávovými zrny.
").
● Stiskněte síťový spínač 1 O / I , rozsvítí se
tlačítko 8 start a na displeji 5 se zobrazí
různé jazyky.
Můžete vybírat z následujících jazyků:
TE8.. DE
Deutsch
Français
TE8.. RW
English
Nederlands
Italiano
Español
Українська
Türkçe
Norsk
Português
Ελληνικa
● Pomocí výběrových tlačítek 4
vyberte požadovaný jazyk, v němž chcete
zobrazit další texty na displeji.
Sprache
Deutsch
English
Français
Zvolený jazyk se zobrazí v rámečku.
● Stiskněte tlačítko 8 start, zvolený jazyk
se uloží.
● Logo značky svítí na displeji 5. Spotřebič
se nyní zahřívá a proplachuje, z výpusti
kávy 9 vyteče malé množství vody.
● Spotřebič je připraven k použití, jakmile
na displeji 5 svítí symboly pro volbu
nápoje a tlačítko 8 start.
Espresso
 à À Á Å Æ
cs
English
Italiano
Русский
Français
Svenska
Polski
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
<
>
a
nyní
start
ËË Í
109

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: