Download  Print this page

Panasonic CN-GP50N Quick Reference Manual page 4

Portable navigation system
Hide thumbs
   

Advertisement

Basic menu operation / Základní obsluha nabídky / Az alapmenü használata / Perusvalikkotoiminnot
A
B
C
D
E
F
G
 Navigation menu
Displays the Destination menu.
Displays the Information menu.
Displays the Setting menu.
Displays the Telephone screen.
Displays the Picture Viewer.
Stop the Navigation.
Displays the current position.
 Navigační nabídka
Zobrazí nabídku cíle cesty.
Zobrazí nabídku informací.
Zobrazí nabídku nastavení.
Zobrazí obrazovku telefonu.
Zobrazí prohlížeč obrázků.
Zastavení navigace.
Zobrazí aktuální polohu.
 Navigációs menü
A Destination (Érkezés) menüt jeleníti meg.
Az Information (Információ) menüt jeleníti meg.
A Setting (Beállítás) menüt jeleníti meg.
A Telephone (Telefon) képernyőt jeleníti meg.
A Picture Viewer (Képnézegető) jelenik meg.
Megállítja a navigációt.
Az aktuális helyzetet jeleníti meg.
 Navigointivalikko
Tuo kohdevalikon näkyviin.
Tuo tietovalikon näkyviin.
Tuo asetusvalikon näkyviin.
Tuo puhelinnäytön näkyviin.
Tuo kuvankatseluohjelman näkyviin.
Keskeyttää navigoinnin.
Tuo nykyisen sijainnin näkyviin.
6
A
B
C
D
E
F
G
H
 Destination menu
Search for destination address from the street name.
Use a POI (Point Of Interest) name for a destination.
Make a route home from the current position.
Goes back to the previous screen.
Serach for a destination from among registed Contacts.
Serach for a destination from destinations stored automatically.
Displays Route planning screen.
Search for a destination from voice commands of Favorites.
 Nabídka cíle cesty
Hledání adresy cíle cesty podle názvu ulice.
Použití názvu bodu zájmu POI (Point Of Interest) pro cíl cesty.
Vytvoření trasy domů z aktuální polohy.
Přechod zpět k předchozí obrazovce.
Vyhledání cíle cesty v zaznamenaných kontaktech.
Automatické vyhledání cíle z uložených destinací.
Zobrazí obrazovku plánování trasy.
Vyhledání cíle cesty v hlasových příkazech nebo oblíbených položkách.
 Destination (Érkezés) menü
Az utcanév alapján megkeresi az érkezési címet.
POI (érdekes hely) nevének használata az érkezési hely megadásához.
Útvonaltervezés az aktuális helyzettől hazáig.
Visszalépés az előző képernyőre.
Érkezési hely keresése a regisztrált kapcsolatok (Contacts) közül.
Érkezési hely keresése az automatikusan tárolt érkezési helyek közül.
A Route planning (Útvonaltervezés) képernyőt jeleníti meg.
A Favorites (Kedvencek) hangutasításai közül keresi meg az érkezési helyet.
 Kohdevalikko
Etsii kohdeosoitteen kadun nimen perusteella.
Käyttää kohteesta POI (Point Of Interest) -nimeä.
Laatii reitin kotiin nykyisestä sijainnista.
Palaa edelliseen näyttöön.
Etsii kohdetta tallennettujen yhteystietojen luettelosta.
Etsii kohdetta automaattisesti tallennetuista kohteista.
Tuo reitinsuunnittelunäytön näkyviin.
Etsii kohdetta suosikkien äänikomennoista.
A
B
C
D
 Information menu
Displays the GPS information reception.
Displays the Traffic information.
Displays the Product information.
Demonstration starts.
 Nabídka informací
Zobrazí příjem informací GPS.
Zobrazí informace o dopravní situaci.
Zobrazí informace o produktu.
Spustí ukázku.
 Information (Információ) menü
A GPS-információ fogadását jeleníti meg.
A Traffic (Közlekedési) információt jeleníti meg.
A termékre (Product) vonatkozó információt jeleníti meg.
Bemutatót (Demonstration) indít el.
 Tietovalikko
Tuo GPS-tietojen vastaanoton näkyviin.
Tuo liikennetiedot näkyviin.
Tuo tuotetiedot näkyviin.
Käynnistää esittelyn.
A
B
C
D
 Setting menu
Change basic navigation settings.
The current version of the map data can be checked.
Change POI icons displayed on the map.
Change POI icons displayed on the POI search screen.
Set the search conditions.
 Nabídka nastavení
Změna základních nastavení navigace.
Možnost kontroly aktuální verze dat mapy.
Změna ikon POI zobrazovaných na mapě.
Změna ikon POI zobrazovaných na obrazovce vyhledávání POI.
Nastavení podmínek vyhledávání.
 Beállítás (Setting) menü
Az alapvető navigációs beállításokat módosítja.
A térképadatok aktuális verziója ellenőrizhető.
A térképen megjelenő érdekes helyek (POI) ikonjait módosítja.
A POI (érdekes hely) keresési képernyőjén megjelenő POI
ikonokat módosítja.
A keresési feltételek beállítása.
 Asetusvalikko
Muuttaa perusnavigointiasetuksia.
Nykyiset karttatiedot voi tarkistaa.
Muuttaa kartalla näkyviä POI-kuvakkeita.
Muuttaa POI-hakunäytössä näkyviä POI-kuvakkeita.
Määrittää hakuehdot.


Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic CN-GP50N