Download  Print this page

Panasonic CN-GP50N Quick Reference Manual page 6

Portable navigation system
Hide thumbs
   

Advertisement

Hands-Free / Handsfree / Kihangosító / Handsfree
Select [Phone] from the Navigation menu.
 Bluetooth Phone menu is displayed.
Enter a telephone number and make a call.
Make a call from a contact transferred from a mobile phone.
Make a call from outgoing/incoming call history.
Redial.
Pair with mobile phones.
Select the mobile phone to which to connect.
Status or device name
 Receiving a call
When a call is received, the Incoming call screen is displayed.
Answer an incoming call.
End an incoming call without answering.
The name and the telephone number of calling party
For information on the mobile phones that can be
connected, see our website.
URL: http://www.panasonic-europe.com/car
V navigační nabídce vyberte [Telefon].
 Zobrazí se nabídka telefonu Bluetooth.
: Zadejte telefonní číslo a uskutečněte hovor.
: Volejte výběrem z kontaktů přenesených z mobilního telefonu.
: Volejte z historie odchozích/příchozích hovorů.
: Opakované vytáčení.
: Párování s mobilními telefony.
: Vyberte mobilní telefon, k němuž se chcete připojit.
: Stav nebo název zařízení
Válassza a Navigation (Navigáció) menüben a [Telefon] lehetőséget.
 Megjelenik a Bluetooth Phone (Bluetooth-os telefon) menü.
: Írja be a telefonszámot, majd kezdeményezzen hívást.
: Hívás kezdeményezése a mobiltelefon telefonkönyvében szereplő számra.
: Hívás kezdeményezése a kimenő és a beérkező hívások listáján szereplő számra.
: Újratárcsázás.
: Összekapcsolódás a mobiltelefonnal.
: A csatlakoztatni kívánt mobiltelefon kiválasztása.
: Státus vagy eszköznév
Valitse navigointivalikosta [Puhelin].
 Bluetooth-puhelinvalikko tulee näkyviin.
: Voit antaa puhelinnumeron ja soittaa puhelun.
: Voit soittaa matkapuhelimesta siirretylle yhteyshenkilölle.
: Voit soittaa puhelun soitettujen/vastaanotettujen puhelujen luettelosta.
: Uudelleenvalinta.
: Kytkentä matkapuhelimeen.
: Valitse matkapuhelin, johon yhdistetään.
: Tilan tai laitteen nimi
10
A
B
C
D
E
a
F
G
b
H
 Příjem hovoru
Při přijímaném hovoru se zobrazí obrazovka příchozího hovoru.
: Zvednutí příchozího hovoru.
: Odmítnutí příchozího hovoru bez zvedání.
: Jméno a telefonní číslo volající strany
Informace o připojitelných mobilních telefonech naleznete na našem
webovém serveru. URL: http://www.panasonic-europe.com/car
 Hívás fogadása
Beérkező híváskor az Incoming call (Beérkező hívás) képernyő jelenik meg.
: A beérkező hívás fogadása.
: Beérkező hívás visszautasítása.
: A hívó fél neve és telefonszáma
A csatlakoztatható mobiltelefonokra vonatkozó információval
kapcsolatban keresse fel weboldalunkat.
URL: http://www.panasonic-europe.com/car
 Puhelun vastaanottaminen
Kun puhelu vastaanotetaan, saapuvan puhelun näyttö tulee näkyviin.
: Vastaa saapuvaan puheluun.
: Lopettaa saapuvan puhelun vastaamatta.
: Soittajan nimi ja puhelinnumero
Lisätietoja matkapuhelimista, joita järjestelmään voi yhdistää, on
Web-sivustossamme. URL: http://www.panasonic-europe.com/car
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic CN-GP50N