Makita HR4001C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rotary Hammer
GB
Перфоратор
UA
Wiertarka udarowa
PL
Ciocan rotopercutor
RO
Bohrhammer
DE
Fúrókalapács
HU
Vŕtacie kladivo
SK
Vrtací a sekací kladivo
CZ
HR4001C
HR4010C
HR4011C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4001C

 • Page 1 Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Перфоратор ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Vŕtacie kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Vrtací a sekací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HR4001C HR4010C HR4011C...
 • Page 2 006334 006307 006308 HR4001C /HR4010C HR4001C HR4011C HR4010C 006309 006310 006311 HR4011C HR4001C HR4010C 006313 006312 006314 003139 006315 006316 006318 006333 003150...
 • Page 3 HR4001C HR4001C HR4011C HR4010C HR4010C 006319 006320 006321 HR4011C 006322 006323 006324 006325 006326 002449 006327 006328 006329 006330 006331 006332...
 • Page 4: To En60745

  • Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE044-1 For Model HR4001C Intended use ENG102-2 The tool is intended for hammer drilling in brick, concrete For European countries only and stone as well as for chiselling work.
 • Page 5: Table Of Contents

  Uncertainty (K) : 1.5 m/s Makita Corporation responsible ENG306-1 Work mode : chiseling function with side grip manufacturer declare that the following Makita Vibration emission (a ) : 8.0 m/s machine(s): h,CHeq Uncertainty (K) : 1.5 m/s Designation of Machine:...
 • Page 6: Warning

  To start the tool, simply pull the switch trigger. Release and/or face shield. Ordinary eye or sun the switch trigger to stop. glasses are NOT safety glasses. It is also FOR MODELS HR4010C/ HR4001C highly recommended that you wear a dust Trigger switch mask and thickly padded gloves.
 • Page 7 Use a bull point, cold tool. chisel, scaling chisel, etc. Side handle For long time hammering (FOR MODELS HR4001C AND HR4010C ONLY) Fig.10 CAUTION: Fig.7 Use the side handle only when chipping, scaling or •...
 • Page 8 Lubrication Fig.19 Depth gauge CAUTION: Fig.20 This servicing should be performed by Makita • The depth gauge is convenient for drilling holes of Authorized or Factory Service Centers only. uniform depth. Loosen the clamp screw and adjust the This tool requires no hourly or daily lubrication because depth gauge to the desired depth.
 • Page 9 Fig.28 Wipe out the old grease inside and replace with a fresh grease (60 g). Use only Makita genuine hammer grease (optional accessory). Filling with more than the specified amount of grease (approx. 60 g) can cause faulty hammering action or tool failure.
 • Page 10 • Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 ENE044-1 Для моделі HR4001C Призначення ENG102-2 Інструмент призначено для ударного свердління Для Європейських країн тільки...
 • Page 11: We Makita Corporation

  Позначення обладнання: Вібрація (a ) : 9,0 м/с Перфоратор h,HD Похибка (К): 1,5 м/с № моделі/ тип: HR4001C,HR4010C,HR4011C є серійним виробництвом та Відповідає таким Європейським Директивам: Для моделі HR4011C 98/37/EC до 28 грудня 2009 року, а потім ENG102-2 2006/42/EC з 29 грудня 2009 року...
 • Page 12: 3-11-8, Sumiyoshi-Cho

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, затягування гвинтів. Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ Під час холодної погоди або якщо інструмент не використовувався довгий час, GEA010-1 його слід розігріти, давши попрацювати Застереження стосовно техніки якийсь час на холостому ході. Це розм'якшить мастило. Якщо не провести безпеки при роботі з розігрів, забивання...
 • Page 13 Цей перемикач працює, коли інструмент • ДЛЯ МОДЕЛІ HR4001C ТА HR4010C увімкнений в режимах, що позначені символами та Fig.6 Для того, щоб запустити інструмент, слід просто Для операцій з довбання, шкребіння або демонтажу, натиснути на курок вмикача. Для зупинення роботи...
 • Page 14 затягніть затискну гайку. ОБЕРЕЖНО: Неможна повертати важіль перемикання, коли • Fig.11 інструмент працює під навантаженням. Бокова ручка Інструмент може пошкодитись. Fig.12 Для запобігання швидкому зносові механізму • ОБЕРЕЖНО: зміни режиму, слід перевіряти, щоб важіль Для безпеки роботи слід завжди • перемикання...
 • Page 15 він б'ється об корпус Цей вид обслуговування повинен виконуватись • механізму або мотора. тільки уповноваженими сервісними центрами Makita або заводськими сервісними центрами. ЗАСТОСУВАННЯ Інструмент не потребує щоденного або щоденного Робота перфоратора змащування, тому що він обладнаний заповненою Fig.21 мастилом системою...
 • Page 16 ОСНАЩЕННЯ ОБЕРЕЖНО: Це оснащення або приладдя рекомендовано • для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному...
 • Page 17 • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. • Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju. • Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003 ENE044-1 Dla modelu HR4001C Przeznaczenie ENG102-2 Narzędzie to jest przeznaczone do wiercenia udarowego Tylko dla krajów europejskich w cegle, betonie i kamieniu, a także do dłutowania.
 • Page 18: Eng303

  Emisja drgań (a ): 8,0 m/s Opis maszyny: h,CHeq Niepewność (K) : 1,5 m/s Wiertarka udarowa ENG303-2 Model nr/ Typ: HR4001C,HR4010C,HR4011C Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie jest produkowane seryjnie oraz Emisja drgań (a ) : 9,0 m/s h,HD jest...
 • Page 19 GEA010-1 sprawnie. Ogólne zasady bezpieczeństwa Zapewnić stałe podłoże. Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej obsługi elektronarzędzi miejsca pracy na wysokości. OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia Narzędzie należy trzymać oburącz. i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do 10. Nie zbliżać rąk do części ruchomych. porażeń...
 • Page 20 Przełącznik ten działa, gdy narzędzie zostało • węgliku wolframu. przestawione w tryby oznaczone symbolami Tylko udar DLA MODELU HR4001C AND HR4010C Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia Rys.6 wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.
 • Page 21 przy tym uszkodzeniu. Uchwyt boczny uniknąć szybkiego zużywania się Rys.12 • mechanizmu zmiany trybu pracy, dźwignia zmiany UWAGA: trybu pracy musi być zawsze ustawiona dokładnie Z uchwytu bocznego należy zawsze korzystać, aby • w jednym z dwóch lub trzech prawidłowych zapewnić...
 • Page 22 UWAGA: wiercenia w pozycji, w której uderza on o korpus Przegląd i naprawy powinny dokonywać tylko • narzędzia/korpus silnika. fabryczne lub autoryzowane przez firmę Makita centra serwisowe. DZIAŁANIE Narzędzie nie wymaga smarowania co godzinę lub Operacja wiercenia z użyciem udaru codziennie, ponieważ...
 • Page 23 Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.
 • Page 24 • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003 ENE044-1 Destinaţia de utilizare Pentru modelul HR4001C Maşina este destinată găuririi cu percuţie în cărămidă, ENG102-2 beton şi piatră precum şi lucrărilor de dăltuire. Numai pentru ţările europene...
 • Page 25: Eng306

  Incertitudine (K): 1,5 m/s ENH101-12 ENG306-1 Declaraţie de conformitate CE Mod de funcţionare: funcюie de dгltuire cu mвner Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, lateral declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Nivel de vibraţii (a ): 8,0 m/s h,CHeq Destinaţia utilajului:...
 • Page 26 000230 Tomoyasu Kato îndelungată, lăsaţi maşina să se încălzească Director un timp prin acţionarea ei în gol. Aceasta va Makita Corporation facilita lubrifierea. Operaţia de percuţie este 3-11-8, Sumiyoshi-cho, dificilă, fără încălzire prealabilă...
 • Page 27 Folosiţi un burghiu cu plăcuţe din aliaj dur de tungsten. trăgaciul întrerupătorului funcţionează corect şi Percuţie simplă dacă revine la poziţia "OFF" (oprit) atunci când PENTRU MODELELE HR4001C ŞI HR4010C este eliberat. Acest comutator funcţionează atunci când reglaţi • Fig.6 maşina în modurile corespunzătoare simbolurilor...
 • Page 28 ATENŢIE: Fig.11 Nu rotiţi pârghia de schimbare a vitezei când • Mâner lateral maşina funcţionează sub sarcină. Maşina va fi Fig.12 avariată. ATENŢIE: Pentru a evita uzarea rapidă a mecanismului de • Folosiţi întotdeauna mânerul lateral pentru a schimbare a modului de acţionare, aveţi grijă •...
 • Page 29 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, debranşat-o de la reţea înainte de a efectua reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la operaţiuni de verificare sau întreţinere. Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant, • de schimb Makita.
 • Page 30 Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. Burghie cu plăcuţe de carburi metalice SDS-Max • Daltă şpiţ SDS-Max • Daltă îngustă SDS-MAX • Daltă lată SDS-MAX •...
 • Page 31 • Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis • Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE044-1 Für Modell HR4001C Verwendungszweck ENG102-2 Das Werkzeug wurde für Schlagbohren in Ziegel, Beton Nur für europäische Länder und Stein sowie für Meißelarbeiten entwickelt.
 • Page 32: Eng303

  Schwingungsbelastung (a ): 9,0 m/s h,HD Bezeichnung des Geräts: Abweichung (K): 1,5 m/s Bohrhammer Modelnr./ -typ: HR4001C,HR4010C,HR4011C in Serie gefertigt werden und Für Modell HR4011C den folgenden EG-Richtlininen entspricht: ENG102-2 98/37/EC bis 28. Dezember 2009 und 2006/42/EC Nur für europäische Länder ab dem 29.
 • Page 33 GEA010-1 gelockert. Ohne ordentliches Aufwärmen ist Allgemeine Sicherheitshinweise der Schlagbetrieb schwierig. Achten Sie darauf, dass Sie immer einen für Elektrowerkzeuge festen Stand haben. WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
 • Page 34 Sie einen Einsatz mit einer Hartmetallspitze. ausgeschaltete Position zurückkehrt. Nur Schlag Dieser Schalter kann genutzt werden, wenn das • FÜR MODELL HR4001C UND HR4010C Werkzeug auf die durch die entsprechenden Symbole gekennzeichneten Modi Abb.6 gestellt ist. Drücken Sie zum Splittern, Abblättern oder für Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den...
 • Page 35 Außerdem kann er horizontal an acht verschiedenen ACHTUNG: Positionen vor- und zurückgestellt werden. Sie müssen Der Umschalthebel darf nicht gedreht werden, • lediglich die Befestigungsmutter lockern, um den solange das Werkzeug unter Last betrieben wird. Seitengriff an die gewünschte Position drehen zu Andernfalls wird das Werkzeug beschädigt.
 • Page 36 Fett (60 g). Verwenden Sie nur das Stellen Sie den Umschalthebel auf das Symbol Hammerfett von Makita (separat erhältliches Zubehör). Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. Wenn Sie mehr Fett auffüllen als angegeben (etwa 60 g), Schalten Sie das Werkzeug ein und üben Sie leichten...
 • Page 37 Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 38 • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. • Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint ENE044-1 A modellhez HR4001C Rendeltetésszerű használat ENG102-2 A szerszám tégla, beton és kő ütvefúrására használható, Csak európai országokra vonatkozóan...
 • Page 39: Eng306

  ENH101-12 Bizonytalanság (K): 1,5 m/s EK Megfelelőségi nyilatkozat ENG306-1 Működési mód: Vésés funkció oldalsó markolattal Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Vibráció kibocsátás (a ) : 8,0 m/s gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita h,CHeq Bizonytalanság (K): 1,5 m/s gép(ek):...
 • Page 40 A csavarok könnyen kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a meglazulhatnak, meghibásodást, vagy leállításhoz. balesetet okozva. A használat előtt gondosan HR4010C/ HR4001C TÍPUSOK ellenőrizze a csavarok szorosságát. Kioldókapcsoló Hideg időben, vagy ha hosszabb ideig nem VIGYÁZAT: használta, hagyja, hogy szerszám...
 • Page 41 Csúszókapcsoló bontóvésőt, kaparóvésőt, stb. Hosszabb ideig tartó véséskor (CSAK A HR4001C VIGYÁZAT: ÉS HR4010C TÍPUSOK) A szerszám csatlakoztatása előtt az áramforráshoz • Fig.7 mindig ellenőrizze, hogy a szerszám ki van Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez nyomja le a kapcsolva. reteszelőgombot és forgassa el úgy a váltókart, hogy a Ez a kapcsoló...
 • Page 42 ÖSSZESZERELÉS A szerszám szöge (véséshez, kaparáshoz vagy bontáshoz) Fig.16 VIGYÁZAT: Fig.17 Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • A szerszám 12 különböző szögben rögzíthető. A és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról szerszám szögének módosításához nyomja le a mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta. reteszelőgombot és fordítsa el a váltókart úgy, hogy az Oldalsó...
 • Page 43 Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita Kenés pótalkatrászek használatával. VIGYÁZAT: TARTOZÉKOK Ezt a karbantartást csak a Makita hivatalos vagy • gyári szervizközpontjaiban végezhetik el. VIGYÁZAT: A szerszám nem igényel óránkénti vagy naponkénti Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az •...
 • Page 44 • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 ENE044-1 Pro Model HR4001C Určené použitie ENG102-2 Tento nástroj je určený na kladivové vŕtanie do tehly, Len pre Európske krajiny...
 • Page 45: Eng303

  Vyhlásenie o zhode so smernicami Neurčitosť (K) : 1,5 m/s Európskeho spoločenstva ENG306-1 Pracovný režim: funkcia sekania s boènou Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca rukoväou prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Vyžarovanie vibrácií (a ) : 8,0 m/s Makita: h,CHeq Neurčitosť...
 • Page 46 Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač. optické alebo slnečné okuliare sú Zastavíte ho uvoľnením spínača. ochranné okuliare. Tiež sa dôrazne odporúča Pre MODELY HR4010C/ HR4001C používať protiprachovú masku hrubo Tlačidlo vypínača vatované rukavice. Pred prácou overte, či je vrták zaistený na POZOR: mieste.
 • Page 47 . Použite vrták s hrotom z potrebné vymeniť uhlíkové kefky. Približne po 8 tvrdokovu (volfrám-karbid). hodinách ďalšieho používania sa motor automaticky Príklep zastaví. Pre MODELY HR4001C a HR4010C MONTÁŽ Fig.6 Pre sekanie, osekávanie alebo zbíjanie zatlačte POZOR: aretačné tlačidlo a otočte prepínačom režimu tak, aby Než...
 • Page 48 • autorizované alebo výrobné servisné stredisko Fig.20 elektrického ručného náradia Makita. Hĺbkový doraz slúži na pohodlné vŕtanie otvorov Toto náradie nevyžaduje obnovovanie náplne maziva v rovnakej hĺbky. Uvoľnite rúčku prídavnej rukoväte a hodinových alebo denných intervaloch, pretože je prispôsobte polohu zarážky na požadovanú...
 • Page 49 Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Page 50 • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Technické údaje se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 ENE044-1 Pro Model HR4001C Určení nástroje ENG102-2 Nástroj je určen k příklepovému vrtání do cihel, betonu a Pouze pro evropské...
 • Page 51: Enh101

  Vibrační emise (a ) : 7,0 m/s Společnost Makita Corporation jako odpovědný h,CHeq Nejistota (K): 1,5 m/s výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: ENG306-1 popis zařízení: Pracovní režim: Funkce sekání s boèní rukojetí Vrtací a sekací kladivo Vibrační emise (a...
 • Page 52 Chcete-li nástroj uvést do chodu, stačí stisknout jeho (bezpečnostní přilbu), ochranné brýle a/nebo spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť. obličejový štít. Běžné dioptrické brýle nebo MODELY HR4010C / HR4001C sluneční brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice Spoušť se také doporučuje používat protiprachovou masku a silné...
 • Page 53 . Použijte nástroj s ostřím z karbidu wolframu. MONTÁŽ Pouze příklep MODEL HR4001C A HR4010C POZOR: Fig.6 Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, • Při sekání, otloukání nebo bourání stiskněte zajišťovací...
 • Page 54 Tuto činnost by měla provádět pouze autorizovaná • Hloubkový doraz je šikovná pomůcka při vrtání otvorů nebo tovární servisní střediska společnosti Makita. stejné hloubky. Povolte upínací šroub a nastavte Tento nástroj nevyžaduje pravidelné mazání, protože je hloubkový doraz na požadovanou hloubku. Po seřízení...
 • Page 55 Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884611C970...

This manual is also suitable for:

Hr4010cHr4011c