Download  Print this page

Akun Lataaminen - Panasonic EY0225 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

AKUN LATAAMINEN

HUOM!:Kun lataat akkupakettia ensimmäistä kertaa
tai pitkällisen säilytyksen jälkeen, lataa sitä
noin 24 tunnin ajan, jotta akkujen koko kap-
asiteetti saadaan käyttöön.
1. Kytke latauslaite verkkovirtaan.
EY0225:
• Kipinöitä voi ilmetä työnnettäessä pistoke vaih-
tovirtapistorasiaan,
ongelmia turvallisuuden suhteen.
2. Aseta akku napakasti laturiin.
Akkupaketti
2
Akkulaturi
(* EY0230 viittaa kuvaan.)
EY0214:
• Akkua viilentävän laturin tuuletushihnan ääni
on latauksen aikana kuultavissa. Tämä on
aivan normaalia. Mikäli ääntä ei kuulu, lait-
teessa on toimintavika. Keskeytä lataus välit-
tömästi
ja
ota
jälleenmyyjään.
3. Latausvalo palaa jatkuvasti latauksen alettua.
Akun latauduttua täysin katkeaa lataus automaat-
tisesti.
• Mikäli akku on kuumentunut esim, raskaan
kuormituksen vuoksi, syttyy keltainen valo ja
palaa, kunnes akku on jäähtynyt latauslämpö-
tilaan. Lataus alkaa tämän jälkeen automaat-
tisesti.
4. Kun lataus on valmis, alkaa punainen valo
vilkkua nopeasti.
EY0230/EY0214
• Mikäli akku on ollut pitemmän ajan käyttämät-
tömänä, latauslampu alkaa hitaasti vilkkua
ilmaisten suojalatauksen olevan käynnissä.
Suojalataus kestää tavallista latausta kauem-
min. (Enimmäisaika n. 90 minuuttia.)
5. Mikäli täysin ladattu akku laitetaan takaisin
laturiin, latausvalo saattaa syttyä uudestaan.
Lamppu alkaa muutaman minuutin kuluttua
vilkkua nopeammin ilmaisten latauksen päät-
tyneen.
6. Jos latauslamppu ei syty välittömästi sen jälkeen,
kun laturi on kytketty pistorasiaan tai jos lamppu
ei sammu normaalin latausajan kuluttua, pyydä
neuvoa valtuutetulta jälleenmyyjältä.
mutta
se
ei
aiheuta
Vaihtovirtapisto
rasiaan
1
yhteyttä
valtuutettuun
HUOM!:• Kun kylmää akkua (lämpötilaltaan 5 °C tai
alle) ladataan lämpimässä huoneessa, on
akkua säilytettävä huoneessa vähintään
tunnin ajan ja se ladataan vasta akun
lämmettyä huoneenlämpöiseksi. (Ohjeen
noudattamatta jätätminen voi alentaa
latauksen tasoa.)
• Anna laturin jäähtyä ladatessasi kahta tai
useampaa akkua peräkkäin.
• Älä missään tapauksessa työnnä sormi-
asi latauspesään.
HUOMAUTUS: • Älä käytä moottorin generaattoria
virtalähteenä.
• Älä peitä laturin tai akkuyksikön
tuuletusaukkoja.
• Irrota laturi sähköverkosta, kun
sitä ei käytetä.
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Panasonic EY0225

This manual is also suitable for:

Ey0230Ey0214