Download  Print this page

Lade Batteriet - Panasonic EY0225 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

LADE BATTERIET

MERK: Når du lader batteripakken for første gang
eller etter lengre tids lagring, må det lades i
24 timer for å oppnå full kapasitet.
1. Kople laderen til strømkilden.
EY0225:
• Det kan komme gnister når kontakten settes i
AC strømtilførselen, men dette er ikke noe
problem når det gjelder sikkerhet.
2. Sett batteripakken skikkelig fast i laderen.
Batteripakke
2
Batterilader
(*Illustrasjonen viser EY0230.)
EY0214:
• Under lading arbeider kjøleviften i laderen for å
kjøle ned batteripakken. Denne lyden er hør-
bar og det er helt normalt. Hvis ikke lyden
høres er det en funksjonssvikt. Stopp ladingen
med en gang og ta kontakt med en autorisert
forhandler.
3. Ladelampen vil lyse under ladingen.
Når ladingen er ferdig, vil en intern automatisk
elektronisk bryter slå inn for å forhindre overlad-
ing.
• Ladingen vil ikke starte dersom batteripakken
er varm (for eksempel rett etter tyngre bruk).
Den oransje ventelampen vil være tent til bat-
teriet blir kaldt. Ladingen vil deretter starte
automatisk.
4. Lampen vil begynne å blinke raskt så snart ladin-
gen er ferdig.
EY0230/EY0214:
• Hvis batteripakken ikke har vært brukt på lang
tid, vil ladelampen begynne å blinke langsom
for å angi vernelading. Vernelading bruker len-
gre tid på å lade batteripakken helt opp enn
standard ladetid. (Maks. ladetid er ca. 90
minutter.)
5. Settes en fulladet batteripakke i laderen, vil ikke
ladelampen bli tent. Etter flere minutter kan
ladelampen begynne å blinke raskt for å vise at
ladingen er ferdig.
6. Dersom ikke ladelampen tennes med det samme
laderen tilkoples, eller dersom den ikke slukkes
etter vanlig ladetid må du ta kontakt med en
autorisert forhandler, som kan gi deg råd.
MERK: • Når et kaldt batteri (ca. 5°C eller mindre)
ADVARSEL: • Ikke bruk strøm fra en motorgenera-
Til strømuttak
1
37
skal lades opp i et varmt rom, la batteriet
ligge i rommet minst en time og lad det
når det er varmet opp til romtemperatur.
(Dersom dette ikke gjøres kan resultatet
bli mindre enn full lading.)
• Kjøl ned laderen når det lades mer enn to
batteripakker etter hverandre.
• Ikke stikk fingrene inn i kontakthullet når
du holder laderen eller under andre oms-
tendigheter.
tor.
• Ikke dekk til ventilasjonshullene på
laderen og batteripakken.
• Kople laderen fra strømkilden når
den ikke er i bruk.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Panasonic EY0225

This manual is also suitable for:

Ey0230Ey0214