Download  Print this page

Opladning Af Batteri - Panasonic EY0225 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

OPLADNING AF BATTERI

BEMÆRK:Når du oplader et batteri første gang,
eller efter at det ikke har været i brug i
længere tid, skal det oplades i ca. 24
timer, inden batteriet er oppe på fuld
kapacitet.
1. Sæt opladeren til en strømkilde.
EY0225:
• Der kan opstå gnister, når stikket sættes i en
stikkontakt, men dette er ikke noget sikkerhed-
sproblem.
2. Sæt batterierne ordentligt i opladeren.
Batterier
2
Batterioplader
(* Der henvises til EY0230 som illustration.)
EY0214:
• Ved opladning kan man høre, at ventilatoren
går i gang for at køle batteriet ned. Dette er
helt normalt. Hvis man ikke kan høre lyden af
ventilatoren, er der en defekt. Stop så
omgående opladningen og ret henvendelse til
en autoriseret forhandler.
3. Under opladningen vil ladelampen lyse.
Når batteriet er ladet helt op, vil en indbygget ele-
ktronisk afbryder automatisk blive sat i funktion,
for at forhindre overopladning.
• Der vil ikke foregå nogen opladning, hvis bat-
teriet er varmt, (f.eks. umiddelbart efter kraftig
anvendelse). Den orange standbylampe vil
lyse, indtil batteriet er kølet ned. Opladning
påbegyndes automatisk.
4. Når opladning er afsluttet, vil ladelampen blinke
hurtigt.
EY0230/EY0214:
5. Hvis et fuldt opladet batteri sættes i opladeren
6. Hvis ladelampen ikke tænder straks efter at opla-
Til et AC
BEMÆRK: • Hvis batteriet er koldt (5°C eller min-
strømudtag
1
ADVARSEL: • Anvend ikke strøm fra en generator
29
• Hvis batteriet ikke har være i brug i længere
tid, vil ladelampen til at begynde med blinke
langsomt for at indikere en beskyttende oplad-
ning. Ved beskyttende opladning tager det
længere tid at lade batteriet helt op end ved
standardopladning. (Maks. opladningstid er ca.
90 minutter).
igen, kan ladelampen lyse. Efter et par minutter
vil ladelampen begynde at blinke hurtigt for at
indikere, at opladningen er afsluttet.
deren er tilsluttet en stikkontakt, eller hvis lampen
ikke slukker efter en standardopladning, så ret
henvendelse til en autoriseret forhandler for yder-
ligere information.
dre) skal det oplades i et varmt rum.
Lad batteriet være i rummet i mindst en
time og lad det op, når det har stue-
temperatur. (Hvis dette undlades, kan
det medføre, at batteriet måske ikke
lades helt op.)
• Lad opladeren køle ned ved genoplad-
ning af flere end to batterier efter
hinanden.
• Sæt ikke fingrene ind i kontaktåbnin-
gen
når
ladeaggregatet
hænderne eller flyttes.
på en motor.
• Tildæk ikke ventilationshullerne på
ladeaggregatet og på batteripakken.
• Tag
opladerens
strømkilden, når den ikke er i brug.
holdes
i
stik
ud
af

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Panasonic EY0225

This manual is also suitable for:

Ey0230Ey0214