Download  Print this page

Opladen Van De Batterij - Panasonic EY0225 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

OPMERKING: Wanneer u de batterij voor de eerste
maal oplaadt of nadat ze lange tijd
niet is gebruikt, dient u ze gedurende
24 uur op te laden om ze in volledig
opgeladen toestand te brengen.
1. Steek de lader in het stopcontact.
EY0225:
• Wanneer de stekker in de wandcontactdoos
wordt gestoken, kunnen vonken ontstaan. Dit
stelt evenwel geen veiligheidsprobleem.de
2. Steek de batterij stevig in de lader.
Batterija
2
Batterijlader
(* De EY0230 dient ter illustratie.)
EY0214:
• Tijdens het laden draait de ventilator om de
accu koel te houden en het geluid van de ven-
tilator is duidelijk te horen. Dit is normaal.
Wanneer u geen geluid hoort, duidt dit op een
defect. Stop direct met laden en raadpleeg een
erkende dealer.
3. Tijdens
het
opladen
catielampje op.
Wanneer het opladen is voltooid, schakelt een
ingebouwde elektronische schakelaar automa-
tisch in om overladen te voorkomen.
• Opladen is niet mogelijk wanneer de batterij
warm is (bijvoorbeeld onmiddellijk na langdurig
gebruik).
Het
oranje
branden tot de batterij is afgekoeld. Daarna zal
ze automatisch worden opgeladen.
4. Nadat de batterij is opgeladen, zal het oplaad-
indicatielampje snel beginnen knipperen.
Op stopcontactker
1
licht
het
oplaadindi-
standby-lampje
zal
EY0230/EY0214:
• Wanneer de accu gedurende langere tijd niet
is gebruikt, dan begint de laadindicator lang-
zaam te knipperen om aan te geven dat de
accu op beschermde wijze wordt geladen. Het
beschermd laden van de accu duurt langer
dan normaal. (De maximale laadtijd bedraagt
ca. 90 minuten.)
5. Wanneer een volledig opgeladen accu opnieuw
in de lader wordt gestoken, kan de laadindicator
gaan branden. Na enkele minuten kan de laad-
indicator gaan knipperen om aan te geven dat
het laden is voltooid.
6. Als het oplaadindicatielampje niet onmiddellijk
oplicht nadat de lader is ingestoken, of als na de
normale oplaadtijd het lampje niet dooft, roep dan
de hulp in van een erkende dealer.
OPMERKING: • Wanneer een koude accu (5°C of
minder) wordt opgeladen in een
warme ruimte, dient u de accu
gedurende minstens één uur in de
kamer te laten totdat hij de kamer-
temperatuur heeft bereikt. (Doet u
dit niet, dan wordt de accu
mogelijk niet volledig opgeladen.)
• Laat de lader afkoelen wanneer u
meer dan twee accu's na elkaar
oplaadt.
• Steek uw vingers niet in de contac-
topening wanneer u de lader vast-
pakt.
WAARSCHUWING: • Gebruik geen stroom van
• Voorkom dat de ventilatie-
• Trek de lader uit wanneer u
21
een motorgenerator.
gaten van de lader en de
accu worden bedekt.
hem niet gebruikt.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Panasonic EY0225

This manual is also suitable for:

Ey0230Ey0214