Download Print this page

Makita 2107f Instruction Manual

Portable band saw
Hide thumbs

Advertisement

Portable Band Saw
GB
Портативна стрічкова пила
UA
Przenośna pilarka taśmowa
PL
Ferăstrău cu bandă portabil
RO
Tragbare Bandsäge
DE
Hordozható szalagfűrész
HU
Prenosná pásová pílka
SK
Přenosná pásová pila
CZ
2107F
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 2107f

  Summary of Contents for Makita 2107f

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL Портативна стрічкова пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Przenośna pilarka taśmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ferăstrău cu bandă portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Tragbare Bandsäge BEDIENUNGSANLEITUNG Hordozható szalagfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Prenosná pásová pílka NÁVOD NA OBSLUHU Přenosná pásová pila NÁVOD K OBSLUZE 2107F...
 • Page 2 005894 005897 005896 005898 005900 005901 005902 005916 004747 005903 004750 005905 005906 001145...
 • Page 3: Specifications

  14-1. Screwdriver 5-1. Blade 7-3. Blade 14-2. Brush holder cap 5-2. Bearing 10-1. Cutting wax SPECIFICATIONS Model 2107F Round workpiece 120 mm dia. Max. cutting capacity Rectangular workpiece 120 mm x 120 mm Blade speed 1.0 - 1.7 m/s Length...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  Replace cracked or damaged blade immediately. Makita Corporation responsible Secure the workpiece firmly. When cutting a manufacturer declare that the following Makita bundle of workpieces, be sure that all machine(s): workpieces are secured together firmly before Designation of Machine: Portable Band Saw cutting.
 • Page 5: Operation

  of number 5; lower speed is obtained when it is turned in Fig.6 the direction of number 1. Hold the blade in place and turn the blade-tightening Select the proper speed for the workpiece to be cut. lever counterclockwise until it hits against the protrusion on the frame.
 • Page 6: Maintenance

  Fig.10 Replacing carbon brushes When cutting metals, use Makita cutting wax as a cutting Fig.13 lubricant. To apply the cutting wax to the blade teeth, Remove and check the carbon brushes regularly. start the tool and cut in to the cutting wax as shown in the Replace when they wear down to the limit mark.
 • Page 7: Технічні Характеристики

  14-1. Шуруповерт 5-1. Полотно 7-3. Полотно 14-2. Ковпачок щіткотримача 5-2. Підшипник 10-1. Мастило для полотна ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 2107F Кругла деталь Діам. 120 мм Макс. ріжуча спроможність Прямокутна деталь 120 мм x 120 мм Швидкість полотна 1,0 - 1,7 м/с...
 • Page 8: Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами

  до оголених металевих частин Портативна стрічкова пила інструмента та ураженню оператора № моделі/ тип: 2107F електричним струмом. є серійним виробництвом та Слід використовувати тільки полотна Відповідає таким Європейським Директивам: довжиною 1140 мм, шириною 13 мм, та 98/37/EC до 28 грудня 2009 року, а потім...
 • Page 9: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Після закінчення роботи слід завжди вимикати • підсвічування, пересунувши вмикач в положення "О (ВИМК.)". ОБЕРЕЖНО: КОМПЛЕКТУВАННЯ Перед регулюванням та перевіркою справності • інструменту, переконайтеся в тому, що він вимкнений та відключений від мережі. ОБЕРЕЖНО: Дія вимикача. Перед тим, як зайнятись комплектуванням •...
 • Page 10: Технічне Обслуговування

  скло лампи може Під час різання металів, слід використовувати розбитися, від чого можете постраждати ви та воскове мастило Makita для змащування під час ваші сусіди. різання. Для того, щоб нанести воскове мастило для Залиште флуоресцентну лампу на деякий час •...
 • Page 11 Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою. Видаліть зношені вугільні щітки, вставте нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів. Fig.14 Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Макіта", де використовуються лише стандартні запчастини "Макіта". ОСНАЩЕННЯ...
 • Page 12 14-1. Wkrętarka 5-1. Brzeszczot 7-3. Brzeszczot 14-2. Pokrywka uchwytu szczotki 5-2. Łożysko 10-1. Wosk do cięcia SPECYFIAKCJE Model 2107F Profil okrągły śr. 120 mm Maks. wydajność cięcia Profil prostokątny 120 mm x 120 mm Prędkość brzeszczotu 1,0 - 1,7 m/s Długość...
 • Page 13: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi

  30 stycznia 2009 Nie wolno stosować oleju do cięcia. Używać jedynie wosku do cięcia marki Makita. Podczas pracy nie noś rękawic. Narzędzie należy trzymać oburącz. 000230 Tomoyasu Kato Trzymać ręce z dala od części obrotowych. Dyrektor 10.
 • Page 14: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA MONTAŻ UWAGA: UWAGA: Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na • • działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci. wyłączone i nie podłączone do sieci. Włączanie Montaż...
 • Page 15 W przypadku cięcia metali do smarowania należy Odkręć śruby mocujące oprawę lampki. używać wosku marki Makita. W celu nałożenia wosku na Odciągnij oprawę lampki, dociskając delikatnie górną zęby brzeszczotu wystarczy uruchomić narzędzie i krawędź, zgodnie z rysunkiem z lewej strony.
 • Page 16: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Page 17 5-1. Pânză de ferăstrău 7-3. Pânză de ferăstrău 14-2. Capacul suportului pentru perii 5-2. Lagăr 10-1. Parafină SPECIFICAŢII Model 2107F Piesă de prelucrat rotundă 120 mm diametru Capacitate maximă de tăiere Piesă de prelucrat rectangulară 120 mm x 120 mm Viteza pânzei...
 • Page 18: Avertismente Generale De Siguranţă Pentru Unelte Electrice

  Declaraţie de conformitate CE electrocuteze. Folosiţi numai pânze de 1.140 mm lungime, 13 Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, mm lăţime şi 0,5 mm grosime. declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Verificaţi atent pânza cu privire la fisuri sau Destinaţia utilajului:...
 • Page 19 Pentru a porni maşina, trebuie doar să acţionaţi Rotiţi pârghia de strângere a pânzei în sens orar până întrerupătorul. Eliberaţi întrerupătorul pentru a opri când se loveşte de protuberanţa de pe cadru. maşina. Fig.4 Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi întrerupătorul şi Potriviţi direcţia săgeţii de pe pânză...
 • Page 20 în partea stângă a figurii. Fig.10 Extrageţi tubul fluorescent şi apoi înlocuiţi-l cu unul nou, Când tăiaţi metale, folosiţi parafină Makita pe post de original de la Makita. lubrifiant. Pentru a aplica parafina pe dinţii pânzei, porniţi Înlocuirea periilor de carbon...
 • Page 21: Technische Daten

  7-2. Anschlagplatte 14-1. Schrauber 5-1. Sägeblatt 7-3. Sägeblatt 14-2. Kohlenhalterdeckel 5-2. Lager 10-1. Schneidwachs TECHNISCHE DATEN Modell 2107F Rundes Werkstück 120 mm Durchm. Max. Schnittkapazität Rechteckiges Werkstück 120 mm x 120 mm Sägeblattdrehzahl 1,0 - 1,7 m/s Länge 1140 mm Sägeblattgröße...
 • Page 22: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bezeichnung des Geräts: Verwenden Sie nur Sägeblätter mit der Länge Tragbare Bandsäge 1.140 mm, der Breite 13 mm und der Stärke 0,5 Modelnr./ -typ: 2107F in Serie gefertigt werden und Überprüfen Sie das Sägeblatt vor dessen den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Gebrauch sorgfältig auf Risse oder sonstige...
 • Page 23: Montage

  Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. ANMERKUNG: MISSBRÄUCHLICHER Verwendung Verwenden für Abwischen • Werkzeugs oder Missachtung diesem Unreinheiten von der Lichtlinse einen trockenen Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es Lappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Lichtlinse zu schweren Verletzungen kommen. nicht zerkratzen, dadurch kann ihre Leuchtkraft verringert werden.
 • Page 24: Wartung

  Glas Röhre Sägeblatt aus dem Werkzeug. Umstehende verletzen kann. Abb.10 Lassen Sie die Leuchtstoffröhre unmittelbar nach • Beim Schneiden von Metall muss das Schneidwachs von dem Betrieb eine Weile ruhen und ersetzen Sie sie Makita als Sägeschmiermittel verwendet werden. Zum...
 • Page 25 Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 26: Részletes Leírás

  7-2. Ütközőlemez 14-1. Csavarbehajtó 5-1. Fűrészlap 7-3. Fűrészlap 14-2. Kefetartó sapka 5-2. Csapágy 10-1. Vágóviasz RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 2107F Kerek munkadarab 120 mm-es átm. Max. vágóteljesítmény Szögletes munkadarab 120 mm x 120 mm Fűrészlap sebessége 1,0 - 1,7 m/s Hossz 1140 mm Fűrészlap mérete...
 • Page 27: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  ENH101-13 GEB005-5 Csak európai országokra vonatkozóan A HORDOZHATÓ EK Megfelelőségi nyilatkozat SZALAGFŰRÉSZRE Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős VONATKOZÓ BIZTONSÁGI gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek): FIGYELMEZTETÉSEK Gép megnevezése: Hordozható szalagfűrész Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt markolási felületeinél fogva, amikor olyan...
 • Page 28: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS ÖSSZESZERELÉS VIGYÁZAT: VIGYÁZAT: Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • • és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt. mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta. A kapcsoló...
 • Page 29 Hagyja egy kis ideig a fluoreszcens csövet a • használatot követően és csak ezután cseréje ki azt. Fig.10 Ha nem így tesz, akkor megégetheti magát. Fémek vágásakor használjon Makita vágóviaszt vágási Távolítsa csavarokat amelyek lámpa kenőanyagnak. A vágóviaszt felviteléhez a fűrészlap lámpadobozát rögzítik.
 • Page 30 Fig.14 termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. TARTOZÉKOK VIGYÁZAT: Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az • Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést...
 • Page 31: Technické Údaje

  14-1. Skrutkovač 5-1. Čepeľ 7-3. Čepeľ 14-2. Veko držiaka uhlíka 5-2. Ložisko 10-1. Vosk na rezanie TECHNICKÉ ÚDAJE Model 2107F Oblý obrobok priem. 120 mm Maximálna rezná kapacita Obdĺžnikový obrobok 120 mm x 120 mm Rýchlosť ostria 1,0 - 1,7 m/s Dĺžka...
 • Page 32: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy Pre Elektronáradie

  Používajte len ostria s dĺžkou 1140 mm, šírkou Vyhlásenie o zhode so smernicami 13 mm a hrúbkou 0,5 mm. Pred prácou dôkladne skontrolujte ostrie, či Európskeho spoločenstva neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Okamžite vymeňte prasknuté alebo prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky poškodené...
 • Page 33 Otočný ovládač rýchlosti by sa mala dotýkať ložisiek v dolnej časti vodidiel ostria. Založte ostrie okolo kotúčov a vložte druhú stranu ostria Fig.2 medzi medzi horný držiak a dolný držiak, kým sa zadná Rýchlosť nástroja možno plynulo nastavovať medzi 1,0 časť...
 • Page 34 Pri rezaní kovov použite ako reznú kvapalinu rezací Vytiahnite svetielkujúcu trubicu a potom ju nahraďte vosk Makita. Ak chcete aplikovať rezací vosk na zuby originálnou trubicou Makita. ostria, spustite nástroj, odstráňte viečko z rezacieho Výmena uhlíkov vosku a zarežte do rezacieho vosku, ako ukazuje...
 • Page 35 14-1. Elektronický šroubovák 5-1. List 7-3. List 14-2. Víčko držáku uhlíku 5-2. Ložisko 10-1. Řezný vosk TECHNICKÉ ÚDAJE Model 2107F Válcový díl Průměr 120 mm Max. kapacita řezání Obdélníkový díl 120 mm x 120 mm Rychlost pásu 1,0 - 1,7 m/s Délka...
 • Page 36: Obecná Bezpečnostní Upozornění K Elektrickému Nářadí

  Prohlášení ES o shodě poškození. Popraskaný nebo poškozený kotouč je nutno okamžitě vyměnit. Společnost Makita Corporation jako odpovědný Zpracovávaný díl pečlivě uchyťte. Při řezání výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: svazku dílů před zahájením řezání popis zařízení: Přenosná pásová pila přesvědčte, zda jsou všechny díle pevně...
 • Page 37 Otočný volič rychlosti nedotkne dolní strany horního a spodního držáku. Fig.6 Fig.2 Přidržte pás na místě a otáčejte upínací páčkou pásu Rychlost nástroje lze plynule regulovat mezi 1,0 m/s a proti směru hodinových ručiček, dokud nedosedne na 1,7 m/s otáčením voliče. Vyšší rychlosti se dosahuje, výstupek na rámu.
 • Page 38 Vytáhněte zářivku a poté ji vyměňte na originální zářivku Při řezání kovů použijte jako řezné mazivo vosk od společnosti Makita. společnosti Makita. Vosk se na zuby pilového pásu Výměna uhlíků nanáší tak, že se nástroj spustí a zařeže do vosku, ze Fig.13...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884563B901...

This manual is also suitable for:

2107f