Download  Print this page

Elektri̇k Güvenli̇ği̇ - Black & Decker FP550 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cihazınızın kullanımı
Hareket eden parçalara dokunmayın.
Güç kaynağına bağlamadan veya bağlantıyı
kesmeden önce cihazın kapalı olduğundan
emin olun.
Bıçaklara dikkat ediniz; bunlar son derece
keskindir.
Kasenin içindekileri boşaltmadan önce bıçakları
çıkartın.
Besleme kanalından besinleri itmek için daima
iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızla, çatalla,
bıçakla veya herhangi bir diğer aletle bunu
yapmaya kalkmayın.
Cihazı asla boşken çalıştırmayın.
Cihazı kullanırken dikkatli olunuz.
Fişi prizden çekerken hiç bir zaman kablodan
çekmeyiniz. Elektrik kablosunun sıcaklık
kaynakları, yağ ve keskin kenarlı maddelerle
temasa geçmesini engelleyiniz. Güç kaynağı
kablosunun, masanın veya çalışma yerinizin
kenarından sarkmasına izin vermeyin.
Cihazı, ısı kaynaklarının yakınına veya ısıtılmış
fırının içine yerleştirmeyiniz.
Cihazı yanıcı veya patlayıcı malzemelerin
yakınında kullanmayınız.
Cihazı açık havada kullanmayınız.
Motor ünitesini daima sudan veya aşırı nemden
koruyunuz.
Cihazı sadece elleriniz kuruyken kullanınız.
Eğer elektrik kablosu kulanım sırasında zarar
görmüşse cihazı hemen prizden çekiniz.
Güç kaynağıyla bağlantısını kesmeden güç
kaynağı kablosuna dokunmayınız.
Kullanımda olmadığında, parça takıp çıkarırken
ve temizlik öncesinde cihazı güç kaynağından
çekiniz.
Cihazı etrafında yeterli boşluk olan, düzgün bir
yüzeye yerleştirin.
Diğer şahısların güvenliği
Çocukların ve bu kullanım talimatlarını bilmeyen
kişilerin cihazı kullanmasına engel olunuz.
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına
girmesine ve elektrik kablosuna dokunmasına
izin vermeyiniz. Eğer bu cihaz çocukların
bulunduğu yerin yakınlarında kullanılacaksa
yakın gözetim gereklidir.
Kullanımdan sonra
Cihazı kullanmadığınızda ve cihazın çeşitli
parçalarının değiştirilmesinden, temizliğinden
veya bakımından önce cihazı kapatınız ve fişini
prizden çekiniz.
Cihaz kullanılmadığı zaman kuru bir yerde
muhafaza edilmelidir. Bu muhafaza alanına
çocuklar girmemelidir.
Cihazın kontrolü ve tamiri
Kullanmadan önce cihazın veya herhangi bir
parçasının arızalı olup olmadığını kontrol ediniz.
Parçaların çatlak olup olmadığını ve çalışmayı
etkileyecek diğer şartların kontrolünü yapınız.
Cihazın herhangi bir parçası arızalıysa veya
hatalıysa kullanmayınız.
Arızalı parçaları yetkili servislerde tamir ettiriniz
veya değiştiriniz.
Kullanmadan önce elektrik kablosunun arızalı
veya eski gibi görünüp görünmediğinin
kontrolünü yapınız.
Elektrik kablosu veya priz arızalı ya da bozuksa
cihazı kullanmayınız.
Elektrik kablosu veya elektrik fişi arızalı ya da
kusurluysa, olası tehlikeleri engellemek için
bunların değişimini yetkili servis yapmalıdır.
Elektrik kablosunu kesmeyiniz ve bunu
kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
Bu kullanma kılavuzunda belirtilmeyen
parçaların dışındaki hiç bir parçanın
değiştirilmesine veya tamirine çalışmayınız.
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Kullanmadan önce şebeke geriliminin model
etiketindekiyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Cihaz EN 60335'e uygun olarak çift
izolelidir; bu nedenle toprak kablosuna
ihtiyaç yoktur.
Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için
kabloyu, fişi veya motor ünitesini suya
veya diğer herhangi bir sıvıya sokmayın.
T Ü R K Ç E
25

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker FP550

This manual is also suitable for:

Fp600