Hitachi db 3dl2 Handling Instructions Manual

Hitachi db 3dl2 Handling Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven borrskruvdragare
Batteri boremaskine
Batteridrevet
skrutrekker/boremaskin
Akkutoiminen ruuvainpora
Cordless Driver Drill
DB 3DL2
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi db 3dl2

 • Page 1 Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DB 3DL2 Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 2 & &...
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Suomi English 3,6 volts 3,6 V genopladeligt 3,6 V oppladbart 3,6 V ladattava 3.6 V Rechargeable uppladdningsbart batteri batteri paristo battery batteri 2 Polhål Tilslutningshul Terminal hull Liitäntäaukko Terminal hole 3 Frigöringsknapp för Akun Battery release Batterifrigørelsesknap Batteriutløserknapp batteri vapautuspainike button...
 • Page 5 Symboler Symboler Symboler VARNING ADVARSEL ADVARSEL Nedan visas de symboler som Det følgende viser symboler, Følgende symboler brukes används för maskinen. Se till som anvendes for maskinen. for maskinen. Sørg for å att du förstår vad de betyder Vær sikker på, at du forstår forstå...
 • Page 6 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start.
 • Page 7 Svenska g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör 8. Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor. hårdmetallskär etc. enlighet Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för dessa instruktioner, samtidigt som du tar verktygets praktiska användning, skall du föra eller arbetsförhållanden och det arbete som ska skicka batteriet till återförsäljaren.
 • Page 8: Tekniska Data

  Svenska OBSERVERA VARNING 1. Om vätska som läcker från batteriet kommer i ögonen Om ett elektriskt ledande föremål vidrör polerna på gnid inte ögonen och skölj dem väl med friskt rent litiumjonbatteriet kan en kortslutning uppstå vilket kan leda vatten från en kran och kontakta omedelbart medicinsk till brand.
 • Page 9: Före Användning

  Svenska Tabell 1 Uppladdningstid (ca antal min.) vid 20°C 1. Montering av skruvdragarspets Följ alltid de nedanstående anvisningarna för att Batterikapacitet (Ah) Batterispänning montera skruvdragarspetsen i skruvdragaren (Bild. 4). 1,5 Ah (1) Skjut reglerhylsan framåt mot själva skruvdragaren. (2) Skjut in skruvdragarspetsen i sexkantålet i hylsan. 3,6 V EBM315 30 min.
 • Page 10 Svenska FÖRSIKTIGT 9. Använda ljus ○ Det kan hända att motorn fastnar och borren stannar Ljuset tänds när ljusomkopplaren trycks in. När när du borrar. När du använder borrskruvdragaren, bör ljusomkopplaren trycks in igen slås ljuset av. (Bild. 11) du vara försiktig så att motorn inte låses fast. FÖRSIKTIGT ○...
 • Page 11 (tar med i Reparationer, modifi eringar och inspektioner av beräkningen alla delar av användandet så som när Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi verktyget är avstängt och när det körs på tomgång auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 12 Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR er træt eller under indfl ydelse af narkotika, ELEKTRISK VÆRKTØJ alkohol eller medikamenter. øjebliks uopmærksomhed, mens ADVARSEL elektriske værktøj anvendes, kan medføre alvorlig Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. personskade.
 • Page 13 Dansk Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal 5. Kortslut aldrig det genopladelige batteri. Kortslutning det repareres før brug. af batteriet vil forårsage en stor elektrisk strøm og Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt overophedning, hvilket igen vil føre til, at batteriet elektriske værktøj.
 • Page 14 Dansk 6. Undlad at anvende batteriet til andre formål end dem 2. Hvis du får væske på huden eller tøjet, skal du der er angivet. øjeblikkeligt vaske det af med rigeligt rent vand som fx 7. Hvis batteriet ikke oplades helt, selv efter den angivne vand fra hanen.
 • Page 15 Dansk UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI Hvordan man får batterierne til at holde længere (1) Genoplad batterierne, før de bliver helt fl ade. 1. Udtagning af batteriet Hvis det er tydeligt, at værktøjet ikke arbejder for fuld Hold godt fast håndtaget, tryk kraft, skal det stoppes og batterierne skal oplades.
 • Page 16 Dansk ○ Når der kræves stor kraft for at udføre operationen, ○ Hvis motoren er last, sluk omgående for apparatet. Er skal du sætte knappen over på “LOW”. Der kan ske motoren last I nogen tid, kan motoren eller batteriet det, at motoren hurtigt brænder ud eller der opstår brænde sammen.
 • Page 17: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Den opgivne samlede vibrationsværdi er blevet målt 6. Liste over reservedele i overensstemmelse med en standard testmetode og FORSIGTIG kan anvendes til sammenligning et værktøj med andre Reparationer, modifi kationer og eftersyn af Hitachi el- værktøjer. værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- også bruges indledende center.
 • Page 18 Dansk ○ For identifi cere sikkerhedsforanstaltninger beskyttelse af brugeren som er foretaget på en vurdering af eksponeringen ved brug under virkelige forhold (hvor der er taget højde for alle dele af betjeningscyklusen, som f.eks. når værktøjet er slukket, og når det kører i tomgang, udover tiden hvor der trykkes på...
 • Page 19 Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige FOR ELEKTROVERKTØY personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Page 20 Norsk g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i 7. Sjekk om der er skjulte elektriske ledninger i vegg, gulv samsvar med disse instruksjonene, og ta alltid eller tak før du borer. arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene med 8. Bring et batteri som det ikke lenger er mulig å lade i betraktning.
 • Page 21 Norsk FORSIKTIG ADVARSEL 1. Hvis bruker får væske fra batteriet i øynene, ikke gni Hvis et elektrisk ledende objekt kommer i kontakt øynene, men vask med rent vann og kontakt lege med tilkoblingspunktene til lithium ion batteriet, kan øyeblikkelig. dette resultere i kortslutning og brannfare. Følg disse Hvis dette ikke...
 • Page 22 Norsk Tabell 1 Oppladingstid (ca. min.) ved 20°C FORSIKTIG Hvis førermansjetten ikke går tilbake på plass, er det et Batterikapasitet (Ah) Batterispenning tegn på bitten ikke er riktig montert. 1,5 Ah 2. Fjern boret Vennligst gjør det motsatte av det du gjorde da du 3,6 V EBM315 30 min.
 • Page 23 Norsk ○ Hvis motoren er låst må du slå av verktøyet FORSIKTIG umiddelbart. Hvis motoren er låst i noen tid, kan Ikke se direkte inn i lyset, da dette kan føre til skader motoren og batteriet bli brent. på øyet. ○...
 • Page 24 6. Liste over servicedeler utløsertiden). FORSIKTIG Reparasjoner, modifi kasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert...
 • Page 25 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA aina suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja henkilövahinkojen vaaraa. kaikki ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa.
 • Page 26 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun 9. Kuluneen pariston käyttö vahingoittaa laturia. teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen 10. Älä kiinnitä laturin tuuletusrakoihin mitään. Jos laturin samalla huomioon työskentelyolosuhteet ja tuuletusrakoihin kiinnitetään metalliesineitä tai jotakin tehtävä työ. tulenarkaa, on seurauksena sähköiskun vaara tai Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin laturivaurio.
 • Page 27 Suomi HUOMAUTUS VAROITUS 1. Jos paristosta vuotavaa nestettä joutuu silmiin, älä Jos sähköä johtava ulkopuolinen esine pääsee litium- hankaa silmiä, vaan pese ne hyvin tuoreella puhtaalla ioni-akun napoihin, voi syntyä oikosulku, joka aiheuttaa vedellä kuten vesijohtovedellä ja ota yhteyttä lääkäriin tulipalovaaran.
 • Page 28: Ennen Käyttöä

  Suomi ○ Mitä tulee latausaikaan HUOMAUTUS Taulukosta näkyy paristotyypin mukainen Jos ohjain ei palaa alkuperäiseen asentoon, terä ei ole latausaika. oikein paikallaan. 2. Terän poisto Taulukko 1 Latausaika (likim. minuuteissa) 20°C Tee päinvastoin kuin terää asennettaessa. lämmössä 3. Automaattinen akselinlukitusmekanismi Kun pääkytkin on pois päältä, terä...
 • Page 29 Suomi ○ Kun liukunäppäin asetetaan “HIGH” (nopea) -asentoon 9. Valon käyttö ja kytkimen valitsin on asetettu numerolle “17” tai “22”, Valo syttyy, kun valokatkaisijaa painetaan. Kun kytkin ei ehkä kytkeydy ja moottori lukkiutuu. Aseta valokatkaisijaa painetaan uudelleen, valo sammuu. liukunäppäin tällöin “LOW” (hidas) -asentoon. (Kuva 11) ○...
 • Page 30 (kuten kennojen tai muiden sisäosien purku ja vaihto). HUOM Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä...
 • Page 31: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) c) Prevent unintentional starting. Ensure the GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking WARNING up or carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your fi...
 • Page 32: Precautions For Cordless Driver Drill

  English 5) Battery tool use and care CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY a) Recharge only with the charger specifi ed by the manufacturer. This battery is exclusively for the driver drill. Never use A charger that is suitable for one type of battery with any other heavy-duty power tools (i.e.
 • Page 33: Specifications

  English 3. If you fi nd rust, foul odor, overheating, discolor, WARNING deformation, and/or other irregularities when using the If an electrically conductive foreign object enters the battery for the fi rst time, do not use and return it to your terminals of the lithium ion battery, a short-circuit may supplier or vendor.
 • Page 34: Prior To Operation

  English 5. Change rotation speed Regarding electric discharge in case of new Operate the shift knob to change the rotational speed. batteries, etc. Move the shift knob in the direction of the arrow (see Figs. 5 and 6). As the internal chemical substances of new batteries When the shift knob is set to “LOW”, the drill rotates at and batteries that have not been used for an extended a low speed.
 • Page 35: Maintenance And Inspection

  English CAUTION 10. Using in the straight or pistol confi guration Always set the lock switch to the “▼ LOCK” position Use the tool in the straight confi guration when using in when carrying or storing the tool eliminate unintentional confi...
 • Page 36 ○ To identify safety measures to protect the operator Repair, modifi cation and inspection of Hitachi Power that are based on an estimation of exposure in the Tools must be carried out by a Hitachi Authorized actual conditions of use (taking account of all parts of Service Center.
 • Page 39 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 40 EF-direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2006/42/EC. og 2006/42/EF. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. authorized to compile the technical fi le. er autoriseret til at kompilere den tekniske fi l.

Table of Contents