Download Table of Contents Print this page

Makita HM1202 Instruction Manual page 11

Hide thumbs Also See for HM1202:

Advertisement

Table of Contents
ONDERHOUD
LET OP:
Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens onder-
houd aan de machine uit te voeren.
Vervangen van de koolborstels (Fig. 12 en 13)
Wanneer de koolborstels aan vervanging toe zijn, zullen
zij het gereedschap automatisch uitschakelen. Draai in
zo'n geval de borgschroeven van het achterdeksel los.
Wrik daarna het achterdeksel met een schroevendraaier
omhoog en verwrijder het. Vervang dan beide koolbor-
stels tegelijkertijd. Gebruik uitsluitend identieke koolbor-
stels.
Smeren
Dit gereedschap hoeft niet om het uur of dagelijks te wor-
den gesmeerd, aangezien het voorzien is van een met
vet gevuld smeersysteem. Ververs het smeervet telkens
wanneer de koolborstels worden vervangen.
Laat het gereedschap enkele minuten lang warm lopen.
Schakel het gereedschap vervolgens uit en trek zijn stek-
ker uit het stopcontact.
Draai de zes schroeven los en verwijder de handgreep.
(Fig. 14)
Verwijder de dop van het carterdeksel met een dopsleu-
tel. (Fig. 15)
Plaats het gereedschap op een tafel met het beiteleinde
naar boven, zodat het oude smeervet in het carter wordt
verzameld. Verwijder het oude smeervet en vervang het
door vers smeervet (30 g). Gebruik uitsluitend origineel
hamersmeervet van Makita (los verkrijgbaar). Indien u
meer dan de voorgeschreven hoeveelheid smeervet
(ongeveer 30 g) bijvult, kunnen storingen optreden in het
hameren of kan het gereedschap defect raken. Vul der-
halve uitsluitend bij met de voorgeschreven hoeveelheid
smeervet. Breng de carterdop opnieuw aan en draai
deze met de dopsleutel vast. (Fig. 16)
LET OP:
• Pas op dat u de aansluitklemmen of de leidingdraden
niet beschadigt. Wees vooral voorzichtig tijdens het
verwijderen van het oud smeervet en het aanbrengen
van de handgreep.
• Draai de carterdeksel niet te vast aan. Deze is gemaakt
van hars en is derhalve breekbaar.
Opdat de machine veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle
reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitge-
voerd bij een erkend Makita service centrum.
20
ACCESSOIRES
LET OP:
Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor per-
soonlijke verwonding opleveren. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor het gespecificeerde doel.
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service-
centrum.
• SDS-MAX bull point
• SDS-MAX koudbeitel
• SDS-MAX bikbeitel
• SDS-MAX tegelbeitel
• SDS-MAX kleispade
• Boorvet (100 g)
• Hamersmeervet (30 g)
• Plastic draagtas
• Veiligheidsbril

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hm1202c

Table of Contents