Download Table of Contents Print this page

Makita HM1202 Instruction Manual page 10

Hide thumbs Also See for HM1202:

Advertisement

Table of Contents
8.
Houd het gereedschap stevig vast met beide
handen.
9.
Houd uw handen uit de buurt van draaiende
onderdelen.
10. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog
in bedrijf is. Bedien het gereedschap alleen wan-
neer u het met beide handen vasthoudt.
11. Richt het gereedschap tijdens het gebruik niet
op personen die zich in de nabije omgeving
bevinden. De boor zou kunnen losraken en ern-
stige verwondingen veroorzaken.
12. Raak de boor of onderdelen in de nabije omge-
ving van de boor niet aan onmiddellijk na het
gebruik. Deze kunnen erg heet zijn en brandwon-
den veroorzaken.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Installeren of verwijderen van de beitel
Belangrijk:
Kontroleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopkontakt is getrokken, alvorens de
beitel te installeren of te verwijderen.
Reinig de beitelschacht en smeer het bijgeleverde boor-
vet erop alvorens de beitel te installeren. (Fig. 1)
Trek de kap van de gereedschapshouder helemaal naar
beneden. (Fig. 2)
Steek de beitel in de gereedschapshouder. Draai de bei-
tel en duw deze naar binnen tot hij vergrendelt. (Fig. 3-1)
Laat de kap van de gereedschapshouder los. De kap zal
automatisch naar haar oorspronkelijke positie terugkeren
om de beitel vast te zetten. (Fig. 3-2)
Nadat de beitel is geïnstalleerd, dient u te kontroleren of
deze goed is vastgezet door te proberen hem eruit te
trekken.
Om de beitel te verwijderen, de kap van de gereed-
schapshouder helemaal naar beneden trekken en de bei-
tel eruit trekken. (Fig. 4)
Beitelhoek (Fig. 5)
De beitel kan in 12 verschillende hoeken worden vastge-
zet. Om de beitelhoek te veranderen, schuift u de verstel-
ring naar voren en dan draait u de verstelring om de
beitelhoek te veranderen. Bij de gewenste hoek schuift u
de verstelring naar zijn oorspronkelijke positie terug. De
beitel zal op zijn plaats vergrendelen.
OPMERKING:
Wanneer de beitel niet op het gereedschap is gemon-
teerd, kan de verstelring niet worden verdraaid.
Zijhandgreep (hulphandgreep)
De zijhandgreep is 360° vertikaal verstelbaar en kan in
elke gewenste positie worden vastgezet. U kunt deze ook
in acht verschillende posities horizontaal voorwaarts of
achterwaarts vastzetten. Draai gewoon de klemmoer los
en zet de zijhandgreep in de gewenste positie. Draai
daarna de klemmoer weer stevig vast. (Fig. 6)
De zijhandgreep kan ook in de achtergroef worden
gemonteerd zoals afgebeeld in Fig. 7. Draai de klem-
moer los en verwijd de voet van de zijhandgreep. Schuif
de zijhandgreep naar achteren in de achtergroef en zet
deze vast met de klemmoer. (Fig. 7)
Werking van de schakelaar (Fig. 8)
LET OP:
Alvorens de stekker van het gereedschap in het stop-
kontakt te steken, altijd kontroleren of het gereedschap is
uitgeschakeld.
Om het gereedschap in te schakelen, de schakelhendel
op de linkerzijde van het gereedschap indrukken. Om het
gereedschap uit te schakelen, de schakelhendel op de
rechterzijde van het gereedschap indrukken.
Snelheidsregeling (Fig. 9)
Alleen voor HM1202C
Het aantal slagen per minuut kan worden ingesteld tus-
sen 950 en 1 900 slagen/minuut door de regelknop te
verdraaien. Dit is zelfs mogelijk terwijl het gereedschap is
ingeschakeld. De regelknop is voorzien van de cijfers 1
(laagste snelheid) tot en met 6 (topsnelheid). Raadpleeg
de onderstaande tabel voor de verhouding tussen de cij-
ferindikaties op de regelknop en het aantal slagen per
minuut.
Cijfer op regelknop
6
5
4
3
2
1
Afbikken / Beitelen / Slopen (Fig. 10)
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap vervolgens in en oefen slechts
zoveel druk uit dat het gereedschap op dezelfde plaats
blijft. Door grote kracht op het gereedschap uit te oefe-
nen, verloopt het werk niet sneller.
Controlelampje (Fig. 11)
Alleen voor HM1202C
Het groene spanning-INGESCHAKELD controlelampje
gaat aan wanneer het gereedschap wordt INGESCHA-
KELD. Indien het controlelampje brandt maar het gereed-
schap niet start, zijn de koolborstels mogelijk versleten of
is er een defekt in de elektrische keten of de motor.
Indien het controlelampje niet aangaat en het gereed-
schap niet start, is de AAN/UIT schakelaar of het nets-
noer mogelijk defekt.
Het rode slijtage-controlelampje gaat aan wanneer de
koolborstels bijna versleten zijn, om aan te geven dat het
gereedschap een onderhoudsbeurt nodig heeft. Na
ongeveer 8 gebruiksuren zal de motor automatisch
afslaan.
Slagen per minuut
1 900
1 800
1 600
1 300
1 050
950
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hm1202c

Table of Contents