Download  Print this page

JVC RX-E5S Instructions For Use Manual

Home cinema control center dvd player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HOME CINEMA CONTROL CENTER
KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO
KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS
HJEMMEBIO RECEIVER

DVD PLAYER

DVD SPELARE
DVD SOITIN
DVD AFSPILLER
RX-E5S/RX-E51B
XV-N312S/XV-N310B
V I D E O
Regionskod för DVD VIDEO
Denna spelare kan endast spela DVD VIDEO-skivor vars regionkoder
innehåller siffran "2".
Spelarens regionkod är tryckt på apparatens baksida.
DVD VIDEON aluekoodi
Tällä laitteella voi toistaa DVD VIDEO- levyjä, joiden aluekoodi sisältää
numeron "2".
Aluekoodi on painettu DVD- soittimen takaosaan.
Regionskode for DVD VIDEO
Denne afspiller kan kun afspille DVD VIDEO-diske med
regionskodenumre, der indeholder tallet "2".
Afspillerens regionskode står trykt på bunden af enheden.
INSTRUKTIONSBOG
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
Exempel på spelbara DVD VIDEO-skivor:
Esimerkkejä toistokelpoisista DVD VIDEO -levyistä:
Eksempler på DVD VIDEO-diske, der kan afspilles:
2
2
ALL
1
2
1
2
3
5
4
5
6
3
4
LVT1141-002A
[EN (SW, FI, DA)]

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Also See for JVC RX-E5S

JVC XV-N312S
JVC XV-N312S 73 pages

  Related Manuals for JVC RX-E5S

  Summary of Contents for JVC RX-E5S

 • Page 1: Dvd Player

  KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B V I D E O Regionskod för DVD VIDEO Denna spelare kan endast spela DVD VIDEO-skivor vars regionkoder Exempel på spelbara DVD VIDEO-skivor: innehåller siffran “2”.
 • Page 2 Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet Att observera— STANDBY/ON knapp! Drag ur nätkontakten för att stänga av strömmen fullständigt. Nätströmmen stängs inte av i något läge av STANDBY/ON knappen. Strömmen kan styras från fjärrkontrollen. Huomautus—...
 • Page 3 Att observera: Ordentlig ventilation—RX-E5S/RX-E51B Att observera: Ordentlig ventilation—XV-N312S/XV-N310B Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador: stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador:...
 • Page 4 ATT OBSERVERA ANGÅENDE ASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3 VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad.
 • Page 5: Table Of Contents

  Återupptagande av skivspelning efter att ha stoppat Ansluta nätsladden .............. 11 (funktion för återupptagande av skivspelning) ..39 Olika typer av skivspelning Primära funktioner—RX-E5S/RX-E51B ..12 —XV-N312S/XV-N310B ......40 1 Slå på strömmen ............. 12 Variabel skivspelningshastighet ........40 2 Välj avspelningskälla ..........12 Att hitta början av en scen eller melodi ......
 • Page 6: Komponentidentifiering

  5 CHANNEL +/– -knapp (62 – 64) 6 • Funktionsknappar för videokomponenter (38 – 41, 43, 50 – 52, 62, 63) När mottagaren (RX-E5S/RX-E51B) används, ställ in 4, 3, ¢, 1, 7, 8, ¡ lägesväljaren (d) på “AUDIO/TV/VCR/STB”. • Funktionsknappar för radio (25, 26) ( TUNING, FM MODE, TUNING 9, MEMORY När mottagaren (XV-N312S/XV-N310B) används, ställ in...
 • Page 7 RX-E5S/RX-E51B Mer information finns på de sidor som anges inom parentes. Främre panelen SET / TUNER PRESET MASTER DVR/DVD VIDEO SOURCE SELECTOR VOLUME / MULTI JOG TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND STANDBY / ON HOME CINEMA CONTROL CENTER PHONES 7 8 9 p...
 • Page 8 XV-N312S/XV-N310B Mer information finns på de sidor som anges inom parentes. Främre panelen 6 7 8 QUICK PLAYBACK DVD/SUPER VCD/VCD/CD PLAYER ¢ STANDBY / ON 7 3-knapp (38) STANDBY/ON-knapp och STANDBY/ON-indikator (37) 8 8-knapp (39) 2 Teckenfönster (se nedan) 9 4-knapp (40) 3 Fjärrsensor (5) p ¢-knapp (40) 4 Skivfack (38)
 • Page 9: Komma Igång

  När fjärrkontrollen används ska den riktas rakt mot frontpanelens fjärrsensor. Förhindra funktionsfel Vid bruk av mottagaren—RX-E5S/RX-E51B • Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra Fjärrsensor service på. Om ett fel uppstår, ta ut nätsladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren.
 • Page 10: Ansluta Fm- Och Am-Antennerna (Mv)

  AM EXT dålig ska en vinylöverdragen ANTENNA enkelledare till byggnadens utsida anslutas (medföljer inte). RX-E5S/RX-E51B Anslutning av AM-antennen (MV) OBSERVERA • Om AM-ramantennens (MV) kabel är Anslut den medföljande AM-ramantennen (MV) till AM LOOP- vinylöverdragen ska vinylen tas bort under uttagen.
 • Page 11: Ansluta Högtalarna

  Ansluta högtalarna Diagram över högtalarplacering RX-E5S/RX-E51B 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 6 ~ 16 FRONT CENTER SURROUND SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT DIGITAL IN SUBWOOFER C RS LS Ansluta främre, mitt- och surround-högtalare FÖRSIKTIGHET: • Använd högtalare som har den SPEAKER IMPEDANCE som Stäng av alla komponenter innan du gör anslutningar.
 • Page 12: Ansluta Videokomponenter

  AV IN/OUT XV-N312S/XV-N310B DVR/DVD AV OUT SCART-kabel (medföljer: 1 kabel) RX-E5S/RX-E51B Ställ in videosignalväljaren på baksidan av XV-N312S/XV-N310B på ett lämpligt sätt för din TV. • Om din TV endast kan hantera sammansatt videosignal: Ställ in väljaren på “COMPONENT/COMPOSITE” eller “RGB/COMPOSITE”.
 • Page 13 T-V LINK finns i bruksanvisningarna för TV:n och videobandspelaren. T-V LINK • Anslut SCART-kabeln till uttag EXT-2 på en TV-apparat som är kompatibel med JVC:s T-V LINK-system för att kunna : Tillgänglig –: Ej tillgänglig använda T-V LINK-funktionen.
 • Page 14 I sådant fall kan Sammanflätat (Interlaced) Scan-läge Scan-läge. användas. Kontrollera om din TV är kompatibel genom att kontakta JVCs lokala kundtjänstcenter. • Alla Progressiva och High-Definition TV-apparater från JVC är helt kompatibla med spelaren (Exempel: AV-61S902). Anslutning 3 7 Ansluta en videobandspelare med SCART-kabeln...
 • Page 15: Ansluta Nätsladden

  VIDEO IN-jacket anslutning. Om du ansluter andra komponenter, ska inställningen för • När du ansluter till RX-E5S/RX-E51B, ska [DIGITAL AUDIO digitalingången (DIGITAL IN) ändras korrekt. Se “Ställa in de OUTPUT] i fönstret med alternativ för [AUDIO] ställas in digitala ingångarna (DIGITAL IN)—DIGITAL IN1/2” på sidan på...
 • Page 16: Primära Funktioner-Rx-E5S/Rx-E51B

  : Välj videobandspelaren. VIDEO (DGTL) Välj komponenten som är ansluten till VIDEO IN-jacket på mottagarens baksida. TV (DIGITAL) Välj TV-tunern. När mottagaren RX-E5S/ Välj en FM-radioutsändning. RX-E51B används med hjälp av Välj en AM (MV)-radioutsändning. fjärrkontrollen, ställ in lägesväljaren på...
 • Page 17: Justera Ljudvolymen

  Justera ljudvolymen Välja digitalt avkodningsläge För att höja volymen, vrid på MASTER VOLUME Om något av symptomen nedan uppträder vid avspelning av Dolby Digital- eller DTS-programvara, med “DGTL AUTO” valt (se medurs (eller tryck på VOLUME + på sidan 12), ska du göra som följer: fjärrkontrollen).
 • Page 18: Ställa In Basförstätkarens Ljudläge

  • Funktionen fungerar för följande källor—DVR/DVD, VCR, och VIDEO. Gör så här för att aktivera (eller inaktivera) TV Direct: När mottagaren RX-E5S/ Tryck på TV DIRECT. RX-E51B används med hjälp av Alla indikeringar försvinner och lampan för den aktuella källan fjärrkontrollen, ställ in...
 • Page 19: Stänga Av Ljudet Tillfälligt

  Grundinställning av autominnet Stänga av ljudet tillfälligt Apparaten spar ljudinställningarna för varje källa: • när du slår av strömmen, ENDAST från fjärrkontrollen: • när du byter till en annan källa, och Tryck på MUTING för att stänga av ljudet som •...
 • Page 20: Grundinställningar-Rx-E5S/Rx-E51B

  Mottagaren återgår sedan till ENDAST från fjärrkontrollen: normalt driftläge. Standardkanal (närmaste högtalare). Detta högtalarläge fungerar nu som referensläge När mottagaren RX-E5S/ (“0m/ft”), och andra högtalares avstånd visas genom RX-E51B används med hjälp av skillnaden I förhållande till detta referensläge. fjärrkontrollen, ställ in Vänster främre högtalare...
 • Page 21: Grundinställningsobjekt

  I följande fall ska högtalarna ställas in manuellt. Grundinställningsobjekt • När mottagaren avkänner ljudet som “SILENT” två gånger i rad. Du kan justera följande. Se sidorna inom parentes för detaljerad Inställningen är klar. (Avståndet och utgångsnivån för information. högtalarna från vilka inget ljud har avkänts, är inställda på •...
 • Page 22: Funktionsprocedur

  Funktionsprocedur Ställa in högtalarna Lägga in djupbashögtalarinformationen —SUBWOOFER Varje gång mottagaren aktiveras, avkänner den basförstärkarens anslutning och ändrar automatiskt dess inställning. När du vill ändra inställningen manuellt väljer du ett av alternativen nedan. ENDAST på den främre panelen: SUBWFR : YES Välj detta om en djupbashögtalare är ansluten. Tänk på...
 • Page 23: Ställa In Basljud

  Ställa in högtalaravstånd Ställa in basljud Avståndet mellan din lyssningsplats och högtalarna är en viktig faktor när det gäller att få bästa möjliga ljudeffekt i Surround-/ Ställa in basförstärkarens uteffekt—SUBWFR OUT DSP-lägena. Med hjälp av dessa värden ställer mottagaren automatiskt in Du kan välja den signaltyp som kan sändas genom fördröjningstiden för ljudet till respektive högtalare, så...
 • Page 24: Ställa In Virtuell Bakre Surroundhögtalare-Virtual Sb

  Ställa in virtuell bakre Använda nattläget Midnight mode surroundhögtalare—VIRTUAL SB —MIDNIGHT M. Du kan uppleva den bakre surroundkanalen när du spelar Dolby Du kan avnjuta kraftigt ljud sent på natten med nattläget Midnight Digital EX- eller DTS-ES-filer utan en bakre surroundhögtalare Mode.
 • Page 25: Ställa In De Digitala Ingångarna (Digital In)-Digital In1/2

  OBSERVERA Ställa in de digitala ingångarna • Denna funktion har ingen effekt i följande fall: (DIGITAL IN)—DIGITAL IN1/2 – Vid uppspelning av en analog källa. – Vid val av ett DSP-läge (se sidan 33), eller en av de fasta digitala avkodningslägena—“DGTL D.D.” eller “DGTL DTS” När du använder de digitala ingångarna ska du registrera vilka (se sidan 13) och komponenter som är anslutna till vilka uttag—DIGITAL IN1/2 (se...
 • Page 26: Ljudinställningar-Rx-E5S/Rx-E51B

  Funktionsprocedur Ljudinställningar —RX-E5S/RX-E51B På den främre panelen: Tänk på detta innan du börjar... Du kan justera ljudparametrar för att passa din smak när du har Dessa steg måste utföras inom en viss tid. Om inställningen går ner innan du är klar får du börja om med steg 1 .
 • Page 27: Justera Högtalarnas Uteffektnivå

  Justera högtalarnas uteffektnivå Justera ljudparametrar för lägena Surround/DSP • SUBWFR LVL (uteffekt för basförstärkare), • FRONT L LVL (uteffekt för vänster främre högtalare), Du kan justera ljudparametrar för Surround/DSP efter smak. • FRONT R LVL (uteffekt för höger främre högtalare), •...
 • Page 28: Justera Basljuden

  Välja ljudfas för basförstärkare—SUBWFR PHASE Justera basljuden Du kan ändra ljudfas för basförstärkare så att det passar dig. • När du har gjort en inställning, läggs den till i minnet för varje Förstärka basljudet—BASS BOOST källa. Du kan höja basnivån—Bass Boost. •...
 • Page 29: Tunerfunktioner-Rx-E5S/Rx-E51B

  Tryck upprepade gånger eller håll in TUNING 9 eller ( TUNING till radiostationen som du vill ha är inställd. När mottagaren RX-E5S/RX-E51B används med hjälp av • Om du trycker på TUNING 9 (eller håller den intryckt) ökas fjärrkontrollen, ställ in lägesväljaren på...
 • Page 30: Välja Fm-Mottagningsläget

  Tryck på sifferknapparna (1 – 10, +10) under På den främre panelen: tiden som kanalnummerpositionen blinkar för att välja ett kanalnummer. • För kanal 5 trycker du på 5. • För kanal 15 trycker du på +10 och sedan på 5. •...
 • Page 31: Använda (Rds) Radio Data System För Att Ta Emot Fm-Stationer

  Följande olika typer av RDS-signaler kan tas emot på apparaten: Använda (RDS) Radio Data System för PS (Program Tjänst): Visar stationsbeteckningar. att ta emot FM-stationer PTY (Program Typ): Visar typer av utsända program. RT (Radio Text): Visa textmeddelanden som Endast knapparna på fjärrkontrollen används för RDS-funktioner. stationerna sänder ut.
 • Page 32: Söka Efter Ett Program Med Pty-Koder

  Söka efter ett program med PTY-koder PTY-koder En av fördelarna med RDS-tjänsten är att du kan hitta en viss typ av program bland de förinställda kanalerna (se sidorna 25 och 26) None genom att ange PTY-koderna. Alarm ! News Söka efter ett program med PTY-koder TEST Affairs Tänk på...
 • Page 33 Beskrivning av PTY-koderna: News: Nyheter. Social: Program om sociologi, historia, geografi, psykologi och samhälle. Affairs: Aktuellt program med fördjupning av nyheter—debatt eller analys. Religion: Religiösa program. Phone In: Program där allmänheten kan delta, Info (Information): Program som har till syfte att lämna information i ordets vidaste bemärkelse.
 • Page 34: Gå Över Till Ett Utsänt Program Du Väljer Själv Tillfälligt

  Så här gör du för att sluta lyssna på det program som Gå över till ett utsänt program du Enhanced Other Networks-funktionen valt väljer själv tillfälligt Tryck upprepade gånger en gång till på TA/NEWS/INFO så att programtypsindikeringen (TA/NEWS/INFO) försvinner från teckenfönstret.
 • Page 35: Skapa Realistiska Ljudfält -Rx-E5S/Rx-E51B

  Dolby Digital är en digital signalkomprimeringsmetod, framtagen av Dolby Laboratories, och möjliggör flerkanalig kanalkodning och avkodning (1ch upp till 5,1ch). —RX-E5S/RX-E51B • När Dolby Digital-signaler upptäcks genom den digitala ingången, tänds DOLBY D-indikatorn i teckenfönstret. Dolby Digital 5.1CH Dolby Digital 5.1CH (DOLBY D) kodningsmetoder spelar in och gör digital komprimering av signalerna från vänster främre kanal,...
 • Page 36 • Om högtalarinställningen för både surroundhögtalarna och mitthögtalaren är inställda på “NO” (se sidan 18), DTS Digital Surround används JVC:s ursprungliga 3D-PHONIC-bearbetning (som DTS Digital Surround (DTS) är et annat diskret 5,1-kanaligt har utvecklats för att skapa surroundeffekt genom endast de digitalt ljudformat som används för CD-, LD- och DVD-...
 • Page 37: Introducera Dsp-Lägen

  • Om högtalarinställningen för surroundhögtalarna är De ljud man kan höra på en konsertsal eller klubb o.s.v., består av inställda på “NO” (se sidan 18), används JVC:s ursprungliga direkt och indirekt ljud—tidiga reflexioner och reflexioner bakifrån. 3D-PHONIC-bearbetning (som har utvecklats för att skapa Direkt ljud når lyssnaren utan några reflexioner.
 • Page 38: Använda Lägena Surround/Dsp

  DOLBY D NEO : 6 S . WFR DTS AAC DSP 3D LS SB RS 96 / 24 AUTO SR När mottagaren RX-E5S/RX-E51B PLII MOVIE PLII MUSIC används med hjälp av fjärrkontrollen, HALL1 HALL2 ställ in lägesväljaren på “AUDIO/TV/ DANCE CLUB LIVE CLUB VCR/STB”.
 • Page 39 På den främre panelen: • För Dual Mono-filer: Du kan välja den kanal du vill lyssna på (se sidan 20). C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE LPCM DOLBY D NEO : 6 S .
 • Page 40: Före Användning-Xv-N312S/Xv-N310B

  Digital la ljudformat Före användning DVD-spelaren kan använda följande digitala ljudformat (se “Ordlista” på sidan 61 för beskrivningar av varje ljudformat): —XV-N312S/XV-N310B Linjär PCM, flerkanalers MPEG, Dolby Digital och DTS (Digital Theater Systems) OBSERVERA Beroende på DVD-spelarens inställning för [DIGITAL AUDIO OUTPUT], kan det hända att digitala signaler inte kan matas ut på...
 • Page 41: Grundläggande Skivspelning -Xv-N312S/Xv-N310B

  • NOW READING (DVD-spelaren avläser skivans information.) • REGION CODE ERROR! (Regionkoden för DVD VIDEO-skivan Grundläggande överensstämmer inte med DVD-spelarens kod. Skivan kan inte spelas.) • CANNOT READ THIS DISC (Skivan kan inte spelas på denna skivspelning apparat.) • OPEN (Skivfacket öppnas.) •...
 • Page 42: Start Av Skivspelning

  Start av skivspelning Tryck på 0 för att öppna skivfacket. Sätt en skiva i skivfacket. Med etikettsidan vänd uppåt När DVD-spelaren används med hjälp av fjärrkontrollen, ställ alltid in lägesväljaren på “DVD”. • Vid insättning av en 8 cm skiva, skall du lägga den i den inre nedskärningen.
 • Page 43: Återupptagande Av Skivspelning Efter Att Ha Stoppat (Funktion För Återupptagande Av Skivspelning)

  Observera att om du trycker på ON SCREEN igen, visas menyraden under statusraden, från vilken du kan välja olika Återupptagande av skivspelning efter funktioner. Se sidan 47 för ytterligare upplysningar om att ha stoppat (funktion för menyraden. återupptagande av skivspelning) För att släcka statusraden Tryck upprepade gånger på...
 • Page 44: Olika Typer Av Skivspelning -Xv-N312S/Xv-N310B

  Snabb skivspelning framåt eller bakåt Olika typer av medan du tittar/lyssnar skivspelning Under skivspelning skall du trycka på ¡ —XV-N312S/XV-N310B eller 1 på fjärrkontrollen. För DVD VIDEO: Du kan välja mellan 1,5 gånger (2 gånger i båkat-riktningen), 5 gånger, 20 gånger eller 60 gånger snabbare än normalhastigheten.
 • Page 45: Att Hitta Början Av En Scen Eller Melodi

  Tryck på TOP MENU eller MENU medan en Att hitta början av en scen eller DVD VIDEO-skiva finns insatt. Menyn visas i TV-rutan. melodi Tryck på 5/∞/2/3 för att välja en önskad detalj och tryck därefter på ENTER eller 3 (FM MODE).
 • Page 46: Ändring Av Spelordningen

  Använd sifferknapparna (0 till 9) för att mata in önskad tid. Den specificerade tiden visas på snabbmenyn. Exempel (för DVD VIDEO) För spelning från 2(H):34(M):00(S) Tryck på 2, 3 och 4. TIME 2:34 __ När DVD-spelaren används Exempel (för SVCD/video-CD/audio-CD) med hjälp av fjärrkontrollen, För spelning från 23(M):40(S) ställ alltid in lägesväljaren på...
 • Page 47 Använd sifferknapparna för att specificera Skivspelning i slumpmässig ordning melodier i den önskade ordningen. (slumpmässig skivspelning) För att välja 5: Tryck på 5. För att välja 23: Tryck på +10, +10 och på 3. För att välja 40: Tryck på +10, +10, +10 och på 10. Total programmerad speltid Tryck två...
 • Page 48: Repeterad Skivspelning

  Repetering av en önskad del (A-B repetering) Kontrollera först: • Att DVD-spelaren är i skivspelningsfunktionen, utom för spelning av skivtypen SVCD/video-CD med PBC. Tryck två gånger på ON SCREEN i När DVD-spelaren används med hjälp av fjärrkontrollen, skivspelningsfunktionen. ställ alltid in lägesväljaren på Menyraden visas i TV-rutan.
 • Page 49: Byte Av Språk, Ljud Och Scenvinkel

  Använd 5/∞ eller AUDIO för att välja önskat Byte av språk, ljud och scenvinkel ljudspråk eller ljud. Ljudspråket eller ljudet ändras varje gång du trycker på 5/∞ eller AUDIO. Val av textningsspråk (SUBTITLE) För DVD VIDEO (exempel) 1/3 ENGLISH 2/3 FRENCH 3/3 SPANISH För SVCD Vissa skivor av typen DVD VIDEO och SVCD innehåller mer än...
 • Page 50: Speciella Bild-Och Ljudeffekter

  Använd 2/3 för att välja önskad förinställd funktion. VPF-funktionen ändras på följande sätt varje gång du trycker på knappen. Välj den videotyp som passar bäst för just inställt program eller för förhållandena i rummet. NORMAL CINEMA USER 1 USER 2 När DVD-spelaren används Vald förinställd funktion med hjälp av fjärrkontrollen,...
 • Page 51: Menyradens Funktioner

  Stängning av fönstret för val av VFP-funktion Menyradens funktioner Tryck på VFP. OBSERVERA Framtagning av menyraden • Fönstret för val av VFP-funktion och inställningar av parametrar försvinner, om inga ändringar görs under ca. 10 sekunder. • VFP-funktionen kan inte användas medan bilden är inzoomad. Tryck på...
 • Page 52 Menyradens funktioner för DVD VIDEO- Menyradens funktioner för skivtypen SVCD/ skivor video-CD/audio-CD Val av tidsfunktion Val av tidsfunktion För att välja den tidsfunktion som skall visas på displayen på För att välja den tidsfunktion som skall visas på displayen på DVD-spelarens framsida och på...
 • Page 53: Spelning Av Audio/Videofiler -Xv-N312S/Xv-N310B

  Observera vid tillverkning av filer/grupper Spelning av audio/ • Om ett filnamn innehåller ett 2-bytestecken, kanske DVD- spelaren inte kan visa namnet korrekt. • DVD-spelaren accepterar upp till 12 tecken som fil/gruppnamn. videofiler • DVD-spelaren kan endast avläsa filer med en av följande filförlängningar, som kan finnas i vilken kombination som helst av versala och gemena tecken: —XV-N312S/XV-N310B...
 • Page 54: Grundläggande Manövrering

  Att göra en paus Tryck på 8. Om du trycker på 3 (FM MODE) startar vanlig skivspelning. Inzoomning av en bild Tryck på ZOOM. • Förstoringsgraden ändras varje gång du trycker på ZOOM — 1,5 gånger, 2 gånger och 4 gånger för JPEG-filer samt 2 gånger och 4 gånger för MPEG-4-filer (4 gångers förstoring för När DVD-spelaren används JPEG-filer är endast möjlig när bildens upplösning är 640 ×...
 • Page 55: Ändring Av Spelordning

  Ändring av spelordning Repeterad skivspelning I stoppfunktionen skall du trycka på 2 för att Spelning i slumpmässig ordning välja just gällande spelningsfunktion (till exempel [NORMAL]). (slumpmässig skivspelning) Tryck upprepade gånger på ENTER för att I stoppfunktionen skall du trycka på 2 för att välja önskad repeteringsfunktion.
 • Page 56: Byte Av Bilden För Öppningsskärmen

  Shutter wipe 1: Nästa bild glider in lodrätt från Tryck på SET UP. båda sidorna mot mitten. Att återgå till JVC:s öppningsskärm Shutter wipe 2: Nästa bild glider in lodrätt från mitten mot båda sidorna. Välj [STANDARD] i steg 4.
 • Page 57: Ändring Av Grundinställningarna -Xv-N312S/Xv-N310B

  AUDIO Ändring av AUDIO DIGITAL AUDIO OUTPUT STREAM/PCM ANALOG DOWN MIX STEREO D RANGE CONTROL NORMAL grundinställningarna OUTPUT LEVEL STANDARD —XV-N312S/XV-N310B SELECT USE 5∞23 TO SELECT, USE ENTER TO CONFIRM TO EXIT, PRESS SETUP. OTHERS OTHERS RESUME ON SCREEN GUIDE AUTO STANDBY PARENTAL LOCK SELECT...
 • Page 58 [4:3 LB] (Letter Box-omvandling): Kan väljas när du ansluter LANGUAGE-menyn DVD-spelaren till en vanlig TV-mottagare (4:3). Vid spelning av en DVD VIDEO-skiva som har spelats in med bredskärmsformatet, visas bilden med svarta partier längst MENU LANGUAGE uppe och nere. Du kan välja det grundspråk för menyn som skall visas på displayen, om det finns på...
 • Page 59 Valmöjligheter Valmöjligheter STANDARD, USER, SAVE AS BACKGROUND STANDARD, LOW [STANDARD]: Välj denna när du använder JVC:s originalbild • Välj [LOW] om ljudet från högtalarna är förvrängt. som öppningsskärm (grundinställning). [USER]: Välj denna när du använder din favoritbild som öppningsskärm. Denna detalj börjar fungera efter att du har OTHERS-menyn registrerat en ny bild enligt nästa detalj.
 • Page 60: Begränsad Skivspelning För Barn

  Tryck på ENTER. flyttas till [SET LEVEL]. Tryck på ENTER för att visa snabbmenyn. På snabbmenyn kan du välja mellan [NONE] och nivåerna [8] till [1]. [NONE] begränsar ingen skivspelning. Nivå [1] är den mest strikta nivån. Skivor som har bedömts vara över den valda nivån har begränsad spelning.
 • Page 61 Ändring av inställningarna Tillfällig avstängning av barnspärren Du kan senare ändra inställningarna för barnspärren. Om du har ställt in en för strikt nivå för barnspärren, kanske vissa skivor inte alls kan spelas. Tag fram OTHERS-menyn i stoppfunktionen. När du sätter in en sådan skiva och försöker att spela den, visas följande display för barnspärren i TV-rutan och frågar om du Använd 5/∞...
 • Page 62: Ytterligare Information -Xv-N312S/Xv-N310B

  Ytterligare information —XV-N312S/XV-N310B Landskodlista för barnspärr (för sidan 56) Västsahara Libanon Saudiarabien Andorra Eritrea Santa Lucia Solomon-öarna Förenade Arabemiraten Spanien Lichtenstein Seychellerna Afghanistan Etiopien Sri Lanka Sudan Antigua och Barbuda Finland Liberia Sverige Anguilla Fiji Lesotho Singapore Albanien Falklandsöarna Litauen Saint Helena Armenien Mikronesien...
 • Page 63: Tabell Över Språk Och Deras Förkortningar

  Tabell över språk och deras förkortningar (för sidorna 45 och 54) Afar Persiska Kambodjanska (Aafan) Oromo Sundanesiska Abchaziska Finska Kannada Oriya Svenska Afrikaans Fijianska Koreanska (KOR) Punjabi Swahili Amhariska Färöiska Kashmiri Polska Tamilska Arabiska Frisiska Kurdiska Pashto Telugu Assamesiska Irländska Kirgisiska Portugisiska Tajikiska...
 • Page 64: Tabell För Digital Utgångssignal

  Tabell för digital utgångssignal (för sidan 55) Utgång Skivtyp PCM ONLY DOLBY DIGITAL/PCM STREAM/PCM DVD med 48/44,1 kHz, 16/20/24 bit 48/44,1 kHz, 16 bit, stereo linjär PCM linjär PCM DVD med DTS 48 kHz, 16 bit, stereo linjär PCM DTS bitstream DVD med Dolby Digital 48 kHz, 16 bit, stereo linjär PCM Dolby Digital bitstream...
 • Page 65: Ordlista

  Ordlista Komponentvideo ASF är en förkortning för “Advanced Streaming Format” och är Videosignaler som har tre kanaler med separat information för att ett format för datakomprimering för streaming som har utvecklats bygga upp bilden. Det finns några olika typer av komponentvideo, av Microsoft Corporation.
 • Page 66: Styra Andra Jvc-Produkter

  JVC. • Se även bruksanvisningarna för de andra produkterna. CHANNEL +/–: Ändrar kanalsiffrorna. – Vissa JVC videobandspelare kan acceptera två typer av 1 – 9, 0, +10: Väljer kanalsiffrorna. kontrollsignaler—fjärrkoderna “A” och “B”. Denna fjärrkontroll kan driva en videobandspelare vars fjärrkontrollskod är...
 • Page 67: Styra Utrustning Från Andra Tillverkare

  Tillverkarnas koder för TV Styra utrustning Tillverkarnas Koder från andra Akai 02, 05 Blaupunkt tillverkare Daewoo 09, 30, 31 Fenner 04, 30, 31 Fisher Grundig Hitachi 07, 08 Irradio 02, 05 Genom att ändra sändningssignaler kan du använda Magnavox fjärrkontrollen för att driva produkter från andra tillverkare. Mitsubishi 10, 32 •...
 • Page 68 Prova att styra videobandspelaren genom att Prova att styra STB-enheten genom att trycka trycka på VCR på STB Om videobandspelaren slås på eller av har du skrivit in rätt Om STB-enheten slås på eller av har du skrivit in rätt kod. kod.
 • Page 69: Felsökning

  \ Fjärrkontrollen är inte inställd för det du försöker göra. Ställ kan uppstå. Om du inte kan lösa ett problem ska du kontakta in lägesväljaren på rätt läge och tryck på motsvarande JVC:s servicecentral. knapp för val av källa eller SOUND före användning. Fjärrkontrollen fungerar inte.
 • Page 70: Använda Dvd-Spelaren-Xv-N312S/Xv-N310B

  Ljud Använda DVD-spelaren Ljudnivån vid spelning av en DVD VIDEO-skiva är lägre än —XV-N312S/XV-N310B ljudet från TV-sändningar. \ Välj [TV MODE] för valmöjligheten [D.RANGE CONTROL] Ström (se sidan 55). DVD-spelaren sätts inte på. Den analoga ljudutgången är förvrängd. \ Nätkabelns kontakt har inte satts in ordentligt. Anslut på rätt \ Välj [LOW] för valmöjligheten [OUTPUT LEVEL] (se sidan sätt.
 • Page 71: Specifikationer

  Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning och specifikationer utan föregående meddelande. Sammansatt video: DVR/DVD, VCR, TV: 1 V(p-p)/75 Ω S-video: TV: 1 V(p-p)/75 Ω RX-E5S/RX-E51B Y (luminans): 0,3 V(p-p)/75 Ω C (krominans, burst): Förstärkare 0,7 V(p-p)/75 Ω RGB: TV:...
 • Page 72: Xv-N312S/Xv-N310B

  Ljudegenskaper XV-N312S/XV-N310B Frekvensgång CD (samplingsfrekvens 44,1 kHz): 2 Hz till 20 kHz Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning och DVD (samplingsfrekvens 48 kHz): 2 Hz till 22 kHz specifikationer utan föregående meddelande. (4 Hz till 20 kHz för DTS och Dolby Digital bitstream-signaler) DVD (samplingsfrekvens 96 kHz): 2 Hz till 44 kHz Allmänt...
 • Page 73 Auto Surroundin asetus—AUTO SURRND ....21 Taulukko kielistä ja niiden lyhenteet ......59 Automaattisen toimintotilan asetus—AUTO MODE ..21 Taulukko digitaalisesta lähtösignaalista ....... 60 Äänen säädöt—RX-E5S/RX-E51B ....22 Sanasto ............... 61 Perussäädöt ..............22 Muiden JVC-tuotteiden käyttö ......62 Käyttö ................22 Kaiutinten lähtötason säätö...
 • Page 74: Osien Tunnistaminen

  5 CHANNEL +/– -näppäin (62 – 64) 6 • Videokomponenttien käyttönäppäimet (38 – 41, 43, 50 – 52, 62, 63) Kun käytät vastaanotinta (RX-E5S/RX-E51B), aseta 4, 3, ¢, 1, 7, 8, ¡ tilavalitsin (d) kohtaan “AUDIO/TV/VCR/STB”. • Virittimen käyttönäppäimet (25, 26) ( TUNING, FM MODE, TUNING 9, MEMORY Kun käytät DVD-soittimen (XV-N312S/XV-N310B), aseta...
 • Page 75 RX-E5S/RX-E51B Ks. tarkemmat tiedot suluissa olevilta sivuilta. Etupaneeli SET / TUNER PRESET MASTER DVR/DVD VIDEO SOURCE SELECTOR VOLUME / MULTI JOG TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND STANDBY / ON HOME CINEMA CONTROL CENTER PHONES 7 8 9 p 7 TV DIRECT-näppäin (14) STANDBY/ON-näppäin ja valmiustilan valo (12)
 • Page 76 XV-N312S/XV-N310B Ks. tarkemmat tiedot suluissa olevilta sivuilta. Etupaneeli 6 7 8 QUICK PLAYBACK DVD/SUPER VCD/VCD/CD PLAYER ¢ STANDBY / ON 7 3-näppäin (38) STANDBY/ON-näppäin ja STANDBY/ON-merkkivalo (37) 8 8-näppäin (39) 2 Näyttöikkuna (katso alla) 9 4-näppäin (40) 3 Kauko-ohjausanturi (5) p ¢-näppäin (40) 4 Levykelkka (38) 5 0-näppäin (38)
 • Page 77: Aloitus

  • Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä voi huoltaa. Irrota kauko-ohjausanturia kohti. toimintahäiriön ilmetessä virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Käytettäessä vastaanotinta—RX-E5S/RX-E51B • Älä työnnä laitteeseen metalliesineitä kuten hiusneuloja, Kauko-ohjausanturi kolikoita, rautalankaa tms. • Älä tuki tuuletusaukkoja. Tuuletusaukkojen tukkiminen saattaa vahingoittaa laitetta.
 • Page 78: Fm- Ja Am (Mw)-Antennien Kytkentä

  Jos AM (MW)-kuuluvuus on huono, COAXIAL AM EXT kytke yksi vinyylipäällysteinen ANTENNA ulkovaijeri (ei toimiteta mukana). RX-E5S/RX-E51B AM (MW)-antennin kytkentä HUOMAUTUKSIA • Jos AM (MW)-kehäantennin vaijeri on Kytke mukana toimitettu AM (MW)-kehäantenni AM LOOP- päällystetty vinyylillä, poista vinyyli vääntämällä liittimiin.
 • Page 79: Kaiutinten Kytkentä

  Kaiutinten kytkentä Kaiuttimien sijoituskaavio RX-E5S/RX-E51B 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 6 ~ 16 FRONT CENTER SURROUND SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT DIGITAL IN SUBWOOFER C RS LS Etu-, keski- ja surround-kaiuttimien kytkentä MUISTUTUS! • Käytä kaiuttimia, joissa on kaiutinliitinten osoittama SPEAKER Virta on katkaistava kaikista komponenteista ennen liitäntöjen...
 • Page 80: Videokomponenttien Kytkentä

  XV-N312S/XV-N310B DVR/DVD AV OUT SCART-kaapeli (sisältyy toimitu- kseen: 1 kaapeli) RX-E5S/RX-E51B Säädä XV-N312S/XV-N310B:n takaosassa sijaitseva videosignaalivalitsin TV:tä vastaavaksi. • Jos TV:si vastaanottaa vain komposiittivideosignaalin: Aseta *1 Kun TV on varustettu usealla SCART-liittimellä, tarkista TV:n valitsin kohtaan “COMPONENT/COMPOSITE” tai mukana toimitetusta ohjekirjasta käytettävissä olevat signaalit “RGB/COMPOSITE”.
 • Page 81 S-video (Y/C) tiedot löytyvät TV:n ja kuvanauhurin mukana toimitetuista − − ohjekirjoista. • Kytke SCART-kaapeli JVC:n T-V LINK-yhteensopivassa T-V LINK TV:ssä olevaan EXT-2-liittimeen T-V LINK-toimintoa varten. • Jotkut TV:t, videonauhurit ja DVD-soittimet tukevat T-V LINK : On käytössä –: Ei käytössä...
 • Page 82 DVD VIDEO-levyä progressiivisessa pyyhkäisytilassa. Käytät tällöin lomitettua pyyhkäisytilaa. Voit tarkistaa TV:si yhteensopivuuden ottamalla yhteyttä paikalliseen JVC-asiakaspalveluun. • Kaikki JVC:n televisiot ja teräväpiirtotelevisiot ovat soittimen kanssa täysin yhteensopivia (Esimerkki: AV-61S902). Liitäntä 3 7 Kuvanauhurin liittäminen SCART-kaapelilla Televisio...
 • Page 83: Verkkojohdon Kytkentä

  VIDEO IN-liittimeen kytketty komponentti tule ääntä. Suorita tällöin analoginen liitäntä. Jos kytket muita komponentteja, säädä digitaalisen • Kun liität mallin RX-E5S/RX-E51B, säädä [AUDIO]- tuloliittimen (DIGITAL IN) asetukset oikein. Katso kohtaa valintanäytössä [DIGITAL AUDIO OUTPUT] kohtaan “Digitaalisten tuloliittimien (DIGITAL IN) asetus—DIGITAL IN1/ [DOLBY DIGITAL/PCM] (ks.
 • Page 84: Peruskäyttö-Rx-E5S/Rx-E51B

  Soittolähteen valinta Peruskäyttö Etupaneelista: —RX-E5S/RX-E51B Pyöritä SOURCE SELECTOR-valitsinta kunnes haluamasi ohjelmalähde tulee näyttöön. Valittua ohjelmalähdettä vastaava merkkivalo palaa punaisena. • Ohjelmalähde vaihtuu SOURCE SELECTOR-valitsinta pyörittäessäsi seuraavasti: C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING...
 • Page 85: Äänenvoimakkuuden Säätö

  Digitaalisen dekoodaustilan Äänenvoimakkuuden säätö valitseminen Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, käännä MASTER VOLUME-säädintä myötäpäivään (tai Jos seuraavat vian merkit ilmenevät soitettaessa Dolby Digital- tai paina kaukosäätimen VOLUME + -näppäintä). DTS-ohjelmistoa “DGTL AUTO” -tilassa (ks. sivulta 12), noudata alla mainittuja toimenpiteitä: Jos haluat vähentää äänenvoimakkuutta, käännä •...
 • Page 86: Subwoofer-Äänen Asetus

  TV Directin aktivointi TV Directin ansiosta voit käyttää tätä vastaanotinta AV - valitsimena kun vastaanotin on kytketty pois päältä. Kun TV Direct aktivoidaan, kuvat ja äänet kulkevat videokomponentista, kuten DVD-soittimesta, TV:hen tämän laitteen kautta. Tässä tapauksessa voidaan videokomponentteja ja TV:tä käyttää ikään kuin ne olisi kytketty suoraan. •...
 • Page 87: Äänen Kytkeminen Pois Päältä Väliaikaisesti

  Perussäätöjen automaattinen muisti Äänen kytkeminen pois päältä Tämä laite tallentaa muistiin kunkin ohjelmalähteen väliaikaisesti ääniasetukset: • kun virta kytketään, VAIN kaukosäätimestä: • kun ohjelmalähdettä vaihdetaan, ja • kun analoginen/digitaalinen tulotila vaihdetaan (ks. sivua 12). Voit kytkeä äänen pois kaikista liitetyistä Kun ohjelmalähdettä...
 • Page 88: Perusasetukset-Rx-E5S/Rx-E51B

  Paina ja pidä SMART SURROUND SETUP- Perusasetukset näppäintä painettuna kunnes “SETTING UP” alkaa vilkkua näytössä. —RX-E5S/RX-E51B C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE LPCM DOLBY D NEO : 6 S . WFR...
 • Page 89: Perussäädöt

  Aseta kaiuttimet manuaalisesti seuraavissa tapauksissa: Perussäädöt • Vastaanotin määrittelee ääneksi “SILENT” kahdesti peräkkäin. Voit säätää seuraavia kohteita. Suluissa olevilla sivuilla on Asetus on tehty. (Etäisyys ja lähtötaso kaiuttimista, joista ääntä tarkempia tietoja. ei ole määritetty, asetetaan arvoon “+9.0m +2 (+30ft +2)”). •...
 • Page 90: Käyttö

  Käyttö Kaiutinten asettaminen Subwoofer-tietojen asetus—SUBWOOFER Vastaanotin määrittelee joka kerta päälle kytkeytyessään subwoofer-liitännän ja muuttaa subwooferin asetukset automaattisesti. Kun haluat vaihtaa asetusta manuaalisesti, valitse jompikumpi seuraavista. VAIN etupaneelista: SUBWFR : YES Valitse tämä, kun järjestelmään on liitetty Muistathan ennen aloitusta... subwoofer. Seuraavien vaiheiden suorituksessa on aikaraja.
 • Page 91: Bassoäänten Asetus

  Kaiuttimien etäisyyden asetus Bassoäänten asetus Etäisyys kuuntelupisteestäsi kaiuttimiin on yksi tärkeimmistä tekijöistä parhaan mahdollisen ääniefektin saavuttamiseksi Subwooferin lähdön asetus—SUBWFR OUT Surround/DSP-tiloissa. Vertaamalla kaiuttimien etäisyysasetuksia tämä laite säätää Voit valita subwooferin kautta lähetettävän signaalin tyypin. Toisin automaattisesti kunkin kaiuttimen kautta tulevan äänen viivettä, sanoen voit valita, lähetetäänkö...
 • Page 92: Virtual Surround-Takakaiuttimen Asetus-Virtual Sb

  Virtual surround-takakaiuttimen Midnight-tilan käyttö—MIDNIGHT M. asetus—VIRTUAL SB Voit nauttia voimakkaasta äänestä yölläkin käyttämällä keskiyötilaa (Midnight Mode). Voit nauttia surround-takakanavan äänentoistosta ilman surround -takakaiutinta toistaessasi Dolby Digital EX- tai DTS-ES NIGHT :OFF Valitse tämä, kun haluat kuunnella surround- ohjelmia—Virtual Surround Back. Tämä toiminto luo upean ääntä...
 • Page 93: Digitaalisten Tuloliittimien (Digital In) Asetus-Digital In1/2

  HUOMAUTUKSIA Digitaalisten tuloliittimien (DIGITAL • Tämä ominaisuus ei toimi seuraavissa tapauksissa: IN) asetus—DIGITAL IN1/2 – Toistettaessa analogista ohjelmalähdettä, – Kun valittuna on mikä tahansa DSP-tiloista (ks. sivua 33), tai jokin kiinteistä digitaalisista dekoodaustiloista—“DGTL D.D.” Käytettäessä digitaalisia tuloliittimiä tulisi merkitä, mitkä tai “DGTL DTS”...
 • Page 94: Äänen Säädöt-Rx-E5S/Rx-E51B

  Käyttö Äänen säädöt —RX-E5S/RX-E51B Etupaneelista: Muistathan ennen aloitusta... Voit säätää ääniparametrit mielesi mukaan tehtyäsi Seuraavien vaiheiden suorituksessa on aikaraja. Jos asetus perusasetukset. perutaan, ennen kuin olet saanut sen valmiiksi, aloita uudelleen vaiheesta 1 . Esim.: Säädettäessä subwooferin lähtötasoa. Perussäädöt Paina ADJUST-näppäintä.
 • Page 95: Kaiutinten Lähtötason Säätö

  Kaiutinten lähtötason säätö Ääniparametrien säätö Surround/DSP -tiloja varten • SUBWFR LVL (subwooferin lähtötaso), • FRONT L LVL (vasemman etukaiuttimen lähtötaso), Voit säätää Surround/DSP-ääniparametrit mielesi mukaan. • FRONT R LVL (oikean etukaiuttimen lähtötaso), • Lisätietoja Surround/DSP-tiloista löydät sivuilta 31 – 35. •...
 • Page 96: Bassoäänten Säätäminen

  Subwooferin äänen vaiheen valinta—SUBWFR Bassoäänten säätäminen PHASE Voit muuttaa subwooferin äänen vaiheen valintasi mukaiseksi. Basson vahvistus—BASS BOOST • Tekemäsi säädöt tallennetaan kutakin ohjelmalähdettä varten. Basson tasoa voidaan vahvistaa—Basson vahvistus. • Tätä asetusta ei voi tehdä kaukosäätimellä. • Tekemäsi säädöt tallennetaan kutakin ohjelmalähdettä varten. PHASE NORM.
 • Page 97: Virittimen Käyttö-Rx-E5S/Rx-E51B

  Asemien viritys käsin Virittimen käyttö VAIN kaukosäätimestä: —RX-E5S/RX-E51B Valitse kaista painamalla FM/AM-näppäintä. Valitun taajuusalueen viimeksi kuunneltu kanava alkaa kuulua. • Joka kerta kun näppäintä painetaan, kaista vaihtuu vuorotellen FM:n ja AM:n (MW) välillä. C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS...
 • Page 98: Fm-Vastaanottotilan Valinta

  Valitse numeronäppäimillä (1 – 10, +10) Etupaneelista: kanavan numeron paikan vilkkuessa. • Paina 5 kanavan numeroa 5 varten. • Paina +10 ja sitten 5 kanavan numeroa 15 varten. • Paina +10, +10 ja sitten 10 kanavan numeroa 30 varten. C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP...
 • Page 99: (Rds):N Ohjelmanseuranta Käyttö Fm-Asemien Vastaanotossa

  Tällä laitteella voidaan ottaa vastaan seuraavantyyppiset RDS- (RDS):n ohjelmanseuranta käyttö FM- signaalit: asemien vastaanotossa PS (ohjelmapalvelu): Näyttää yleisesti tunnetut asemie nimet. RDS-toimintoihin käytetään ainoastaan kaukosäätimen PTY (ohjelmatyyppi): Näyttää lähetetyt ohjelmatyypit. näppäimiä. RT (radioteksti): Näyttää aseman lähettämät tekstiviestit. Enhanced Other Networks (muiden ohjelmaryhmien tarkkailu): Kun käytät vastaanotinta kaukosäätimellä, muista Ks.
 • Page 100: Ohjelman Haku Pty-Koodeilla

  Ohjelman haku PTY-koodeilla PTY-koodit Eräs RDS-palvelun eduista on se, että voit paikantaa tietynlaisen ohjelman esiasetetuista kanavista (ks. sivuja 25 ja 26) antamalla None PTY-koodit. Alarm ! News Näin haetaan ohjelma käyttämällä PTY-koodeja TEST Affairs Muistathan ennen aloitusta... Document Info (Tieto) •...
 • Page 101 PTY-koodien kuvaus: News: Uutisia Social: Sosiologiaa, historiaa, maantiedettä, psykologiaa ja yhteiskuntaa käsittelevät Affairs: Ajankohtaisohjelma, jossa käsitellään ohjelmat. laajalti ja selitetään tarkemmin uutisia— keskustelua tai analyysia. Religion: Uskonnolliset ohjelmat. Info (Tieto): Ohjelmat, joiden tarkoitus on antaa neuvoja Phone In: Ohjelmat, joissa yleisön jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä...
 • Page 102: Haluamallesi Ohjelmalähetykselle Vaihtaminen Väliaikaisesti

  Kun et halua kuunnella enää Enhanced Other Networks Haluamallesi ohjelmalähetykselle (muiden ohjelmaryhmien tarkkailu)-toiminnolla valittua ohjelmaa vaihtaminen väliaikaisesti Paina TA/NEWS/INFO-näppäintä useita kertoja, kunnes ohjelmatyypin merkkivalo (TA/NEWS/INFO) sammuu näytöltä. Eräs toinen näppärä RDS-palvelu on nimeltä “Enhanced Other Laite poistuu Enhanced Other Networks (muiden ohjelmaryhmien Networks (muiden ohjelmaryhmien tarkkailu)”.
 • Page 103: Todentuntuisten Äänikenttien Luominen -Rx-E5S/Rx-E51B

  Dolby Laboratories. Se mahdollistaa luominen monikanavaäänen koodauksen ja dekoodauksen (kanavamäärä 1:n ja 5.1:n välillä). • Kun digitaalituloliitännän kautta tuleva Dolby Digital-signaali —RX-E5S/RX-E51B tunnistetaan, DOLBY D-merkkivalo syttyy näyttöön. Dolby Digital 5.1CH Dolby Digital 5.1CH (DOLBY D)-koodausmenetelmällä käsitellään Elokuvateatterin äänikentän luominen...
 • Page 104 • Jos molemmat surround-kaiuttimet ja keskikaiutin on DTS Digital Surround kaiutinasetuksissa (ks. sivua 18) säädetty kohtaan “NO”, käytetään JVC:n alkuperäistä 3D-PHONIC-prosessointia (joka DTS Digital Surround (DTS) on myös erillinen 5,1-kanavainen on kehitetty tuottamaan surround-efekti ainoastaan digitaaliaudiomuoto, jota käytetään CD-, LD- ja DVD-ohjelmissa.
 • Page 105: Dsp-Tilojen Esittely

  Kun “MONO FILM” on käytössä, äänet toistetaan kaikista kytketyistä (ja aktivoiduista) kaiuttimista. • Jos surround-kaiuttimet on kaiutinasetuksissa (ks. sivua 18) säädetty kohtaan “NO”, käytetään JVC:n alkuperäistä 3D- PHONIC-prosessointia (joka on kehitetty tuottamaan surround- efekti ainoastaan etukaiuttimien kautta). 3D-merkkivalo syttyy näyttöön.
 • Page 106: Surround/Dsp-Tilojen Käyttö

  • Monikanavainen DTS-ohjelmisto (paitsi 2-kanavainen ja Surround/DSP-tilojen käyttö Dual Mono-ohjelmisto): Käytettävissä olevat Surround/DSP-tilat vaihtelevat C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE LPCM DOLBY D NEO : 6 vastaanotettavasta signaalista riippuen. S .
 • Page 107 Etupaneelista: • Dual Mono-ohjelmisto: Voit valita kuuntelemasi kanavan (ks. sivu 20). C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE LPCM DOLBY D NEO : 6 S . WFR DTS AAC DSP 3D LS SB RS 96 / 24 AUTO SR...
 • Page 108: Ennen Käyttöä-Xv-N312S/Xv-N310B

  Digitaaliset audioformaatit Ennen käyttöä Soitin tukee seuraavia digitaalisia audioformaatteja (katso s. 61 “Sanasto” kuvaus kustakin audioformaatista): —XV-N312S/XV-N310B Lineaarinen PCM, MPEG Multichannel, Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) HUOMAUTUS Riippuen tämän soittimen säädöstä [DIGITAL AUDIO OUTPUT], digitaaliset audiosignaalit eivät kenties lähde sellaisina kuin ne on äänitetty levylle.
 • Page 109: Perustoisto-Xv-N312S/Xv-N310B

  • NOW READING (Soitin lukee levytietoja.) • REGION CODE ERROR! (DVD VIDEO -levyn aluekoodi ei Perustoisto vastaa soitinta. Levyä ei voi toistaa.) • CANNOT READ THIS DISC (Levyä ei voi toistaa soittimella.) • OPEN (Levyalusta avautuu.) —XV-N312S/XV-N310B • CLOSE (Levyalusta menee kiinni.) •...
 • Page 110: Toiston Aloittaminen

  Toiston aloittaminen Avaa levyalusta painamalla painiketta 0. Aseta levy levyalustalle. Etikettipuoli ylöspäin Kun käytät DVD -soitinta kaukosäätimellä, aseta tilavalitsin kohtaan “DVD”. • Kun haluat asettaa paikalleen 8 cm levyn, aseta se sisimmälle koverretulle osalle. Sulje levyalusta painamalla soittimen painiketta 0. Paina laitteen painiketta 3 tai kaukosäätimen painiketta 3 (FM MODE).
 • Page 111: Toiston Jatkaminen Pysäytyksen Jälkeen (Toiston Jatkaminen)

  Huomaa, että painikkeen ON SCREEN painaminen tuo uudelleen näkyviin valikkopalkin tilapalkin alle, josta päästään Toiston jatkaminen pysäytyksen käsittelemään eri toimintoja. Katso sivulta 47 tarkemmat tiedot jälkeen (toiston jatkaminen) valikkopalkista. Tilapalkin poisto Paina painiketta ON SCREEN toistuvasti niin, että tilapalkki katoaa. Soitin pystyy jatkamaan toistoa kohdasta, jossa toisto Näyttöruudun sisällön muuttaminen keskeytettiin, kunhan levy, jonka toisto keskeytettiin, on vielä...
 • Page 112: Eri Toistotapoja-Xv-N312S/Xv-N310B

  Toiston siirtäminen eteen tai taakse Eri toistotapoja nopeasti kuvaa tarkkaillen —XV-N312S/XV-N310B Paina toiston aikana painiketta ¡ tai 1 kaukosäätimestä. DVD VIDEO-levyt: On mahdollista valita 1,5-kertainen (2-kertainen käänteiseen suuntaan), 5-kertainen, 20-kertainen ja 60-kertainen nopeus tavalliseen nopeuteen verrattuna. SVCD/Video CD/Audio CD-levyt: On mahdollista valita 2-kertainen, 5-kertainen ja 20-kertainen nopeus tavalliseen nopeuteen verrattuna.
 • Page 113: Otoksen Tai Kappaleen Alun Paikallistaminen

  Kun DVD VIDEO -levy on asetettu paikalleen, Otoksen tai kappaleen alun paina painiketta TOP MENU tai MENU. Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun. paikallistaminen Valitse haluamasi kohde painikkeiden 5/∞/2/3 avulla ja paina sitten painiketta ENTER tai 3 (FM MODE). DVD VIDEO-levyt: Toiston aikana on mahdollista ohittaa luku tai Soitin aloittaa valitun kohteen toistamisen.
 • Page 114: Toistojärjestyksen Muuttaminen

  Näppäile haluttu aika (0-9) numeropainikkeilla. Annettu aika näkyy avattavassa valikossa. Esimerkki (DVD VIDEO) Kun halutaan toistaa kohdasta 2 (H):34 (M):00(S) Paina 2, 3 ja sitten 4. TIME 2:34 __ Kun käytät DVD -soitinta Esimerkki (SVCD/Video CD/Audio CD) kaukosäätimellä, aseta Kun halutaan toistaa kohdasta 23(M):40(S) tilavalitsin kohtaan “DVD”.
 • Page 115 Määrittele raidat halutussa järjestyksessä Toisto satunnaisessa järjestyksessä numeropainikkeilla. (hajasoitto) Valitse 5: paina 5. Valitse 23: paina +10, +10 ja sitten 3. Valitse 40: paina +10, +10, +10 ja sitten 10. Ohjelmoitu kokonaisaika Paina pysäytystilassa painiketta ON SCREEN kaksi kertaa. Total Program Time 00:25:12 PROGRAM Valikkopalkki tulee näkyviin TV-ruutuun.
 • Page 116: Uudelleentoisto

  Valitun kohdan uusiminen (A-B uudelleentoisto) Varmista ensin: • Tämä soitin on toistomuodolla lukuun ottamatta PBC- toiminnolla tapahtuvaa SVCD/Video CD -toistoa. Kun käytät DVD -soitinta kaukosäätimellä, aseta Paina toistomuodolla painiketta ON SCREEN tilavalitsin kohtaan “DVD”. kaksi kertaa. Valikkopalkki tulee näkyviin TV-ruutuun. Siirrä...
 • Page 117: Kielen, Äänen Ja Otoksen Kuvakulman Muuttaminen

  Valitse audio painikkeilla 5/∞ tai AUDIO. Kielen, äänen ja otoksen kuvakulman Joka kerta, kun painat painiketta 5/∞ tai AUDIO, audio muuttuu. muuttaminen DVD VIDEO -levyt (esimerkki) 1/3 ENGLISH 2/3 FRENCH 3/3 SPANISH Tekstitysten kielen valinta (SUBTITLE) SVCD-levyt Joillakin DVD VIDEO ja SVCD-levyillä on useampia kuin yksi kieli Video CD -levyt tekstitykselle.
 • Page 118: Erikoiset Kuva/Äänitehosteet

  Valitse haluttu esisäätö painikkeella 2/3. Joka kerta, kun painat painiketta, VFP-muoto muuttuu seuraavalla tavalla. Säädä kuvalaatu ohjelmalle tai huoneen olosuhteisiin sopivaksi. NORMAL CINEMA USER 1 USER 2 Valittu esisäätö Kun käytät DVD -soitinta kaukosäätimellä, aseta USER 1 tilavalitsin kohtaan “DVD”. GAMMA BRIGHTNESS CONTRAST...
 • Page 119: Valikkopalkin Toiminnot

  VFP-muodon valintaikkunan poisto Valikkopalkin toiminnot Paina painiketta VFP. HUOMAUTUKSIA Valikkopalkin esille otto • VFP-muodon valintaruutu ja ominaisuuden säätöruutu katoavat, jos mitään säätötoimenpidettä ei suoriteta noin 10 sekuntiin. Kun levy on asetettu paikalleen, paina • VFP-toimintoa ei ole käytettävissä, kun kuva zoomataan. painiketta ON SCREEN.
 • Page 120 DVD VIDEO -levyn valikkopalkin toiminnot SVCD-levyn/video CD -levyn/audio CD- levyn valikkopalkin toiminnot Aikamuodon valinta Aikamuodon valinta Valitsee toiston aikana näyttöruudussa ja tilapalkilla näkyvän aikamuodon. Valitsee näyttöruudussa ja tilapalkilla näkyvän aikamuodon. Valitse painiketta ENTER painamalla aikamuoto seuraavista. Valitse painiketta ENTER painamalla aikamuoto seuraavista. •...
 • Page 121: Audio/Videotiedostojen Toisto -Xv-N312S/Xv-N310B

  Huomautuksia tiedostojen/ryhmien tekemisestä Audio/ • Jos tiedoston nimessä on yksikin 2-tavuinen merkki, soitin ei kenties näytä tiedoston nimeä oikein. • Ryhmän/tiedoston nimissä voi olla korkeintaan 12 merkkiä. videotiedostojen • Soitin tunnistaa vain sellaiset tiedostot, joissa on jokin seuraavista jatkeista, joka voi olla kirjoitettu millä tahansa isojen ja pienten kirjainten yhdistelmällä: toisto - MP3-tiedostot: “.MP3”, “.mp3”.
 • Page 122: Perustoiminnot

  Toiston pysäyttäminen tauolle Paina painiketta 8. Painiketta 3 (FM MODE) painamalla jatkuu tavallinen toisto. Kuvan zoomaus Paina painiketta ZOOM. • Joka kerta, kun painiketta ZOOM painetaan, suurennussuhde muuttuu — 1,5 kertainen, 2 kertainen ja 4-kertainen JPEG- tiedostoille; 2-kertainen ja 4-kertainen MPEG-4 tiedostoille. (4- Kun käytät DVD -soitinta kertainen suurennus JPEG-tiedostoille on mahdollista vain jos kaukosäätimellä, aseta...
 • Page 123: Toistojärjestyksen Muuttaminen

  Toistojärjestyksen muuttaminen Uudelleentoisto Paina pysäytystilan aikana painiketta 2 ja Toisto satunnaisessa järjestyksessä valitse toistomuoto (esim. [NORMAL]). (hajatoisto) Valitse painiketta ENTER toistuvasti painamalla haluttu uudelleentoistomuoto. Paina pysäytystilan aikana painiketta 2 ja REPEAT 1: Toistaa uudelleen senhetkisen tiedoston. valitse toistomuoto (esim. [NORMAL]). REPEAT GROUP: Toistaa uudelleen kaikki senhetkisen ryhmän tiedostot.
 • Page 124: Avausnäytön Kuvan Muuttaminen

  Valikkoruudun poistaminen Luukkupeitto 1: Uusi kuva vierii pystysuunnassa kummaltakin sivulta keskelle. Paina painiketta SET UP. Luukkupeitto 2: Uusi kuva vierii pystysuunnassa JVC:n avausruudun palauttaminen keskeltä kummallekin sivulle. Valitse [STANDARD] vaiheessa 4. Säleverhopeitto 1: Uusi kuva vierii pystysuunnassa 4 aukosta. Vierintäpeitto 1: Uusi kuva vierii vasemmalta oikealle.
 • Page 125: Alkuasetusten Muuttaminen -Xv-N312S/Xv-N310B

  AUDIO (ääni) Alkuasetusten AUDIO DIGITAL AUDIO OUTPUT STREAM/PCM ANALOG DOWN MIX STEREO D RANGE CONTROL NORMAL muuttaminen OUTPUT LEVEL STANDARD —XV-N312S/XV-N310B SELECT USE 5∞23 TO SELECT, USE ENTER TO CONFIRM TO EXIT, PRESS SETUP. OTHERS (muut) OTHERS RESUME ON SCREEN GUIDE AUTO STANDBY PARENTAL LOCK SELECT...
 • Page 126 [4:3 LB] (Letter Box -muunto): Valitse tämä asento, kun liität LANGUAGE (Kielivalikko) laitteen normaaliin TV-vastaanottimeen (4:3). Kun toistetaan laajakuvamuodolla tallennettua DVD VIDEO - levyä, kuvan ylä- ja alareunassa näkyy musta juova. MENU LANGUAGE (Valikon kieli) Voit valita valikoille oletuskielen, jolla ne näkyvät, jos kyseinen kieli on DVD VIDEO -levyllä.
 • Page 127 AUDIO OUT -liittimistä lähtevän signaalin taso. Säätövaihtoehdot Säätövaihtoehdot STANDARD, USER, SAVE AS BACKGROUND STANDARD, LOW [STANDARD]: Valitse, kun käytät alkuperäistä JVC-kuvaa • Jos kaiuttimista lähtevä ääni on säröytynyt, valitse asento avausnäytössä (oletussäätö). [LOW]. [USER]: Valitse, kun käytät haluamaasi kuvaa avausnäytössä.
 • Page 128: Lasten Suorittaman Toiston Rajoittaminen

  Valitse maakoodi painikkeilla 5/∞. Valitse se maakoodi, jonka standardeja käyttäen DVD VIDEO -levy on arvioitu. Katso “Lapsilukon maa/aluekoodiluettelo” sivulta 58. PARENTAL LOCK COUNTRY CODE SET LEVEL NONE PASSWORD _ _ _ _ EXIT Kun käytät DVD -soitinta kaukosäätimellä, aseta tilavalitsin kohtaan “DVD”. SELECT USE 5∞...
 • Page 129 Asetusten muuttaminen Lapsilukon tilapäinen vapauttaminen Lapsilukkoasetuksia voidaan muuttaa myöhemmin. Jos lapsilukon taso on säädetty hyvin ankaraksi, joitakin levyjä ei voi ehkä toistaa laisinkaan. Ota pysäytystilassa näkyviin OTHERS- Kun asetat sellaisen levyn laitteeseen ja yrität toistaa sitä, TV- valikko. ruutuun tulee lapsilukon ruutunäyttö ja laite kysyy, haluatko vapauttaa lapsilukon tilapäisesti.
 • Page 130: Lisätietoja-Xv-N312S/Xv-N310B

  Lisätietoja —XV-N312S/XV-N310B Lapsilukon maa/aluekoodiluettelo (s. 56) Länsi-Sahara Laos (demokraattinen Venäjä Andorra Eritrea kansantasavalta) Ruanda Arabiemiirikunnat Espanja Libanon Saudi-Arabia Afganistan Etiopia Saint Lucia Salomon-saaret Antigua ja Barbuda Suomi Liechtenstein Seychellit Anguilla Fidzi Sri Lanka Sudan Albania Falklandinsaaret (Malvinas) Liberia Ruotsi Armenia Mikronesia (Federaatio) Lesotho Singapore...
 • Page 131: Taulukko Kielistä Ja Niiden Lyhenteet

  Taulukko kielistä ja niiden lyhenteet (sivuille 45 ja 54) Afari Persia Khmer (Afan) Oromo Sunda Abhaasi Suomi Kannada Orija Ruotsi Afrikaans Fidzi Korea (KOR) Pandzabi Suahili Amhara Färsaarten kieli Kashmiri Puola Tamili Arabia Friisi Kurdi Pastu Telugu Assami Iiri Kirgiisi Portugali Tadzikki Aimara...
 • Page 132: Taulukko Digitaalisesta Lähtösignaalista

  Taulukko digitaalisesta lähtösignaalista (s. 55) Lähtö Levytyyppi PCM ONLY DOLBY DIGITAL/PCM STREAM/PCM DVD, jossa 48/44,1 kHz, 16/20/24 48/44,1 kHz, 16 bittiä, stereo lineaarinen PCM bitin lineaarinen PCM DVD, jossa DTS 48 kHz, 16 bittiä, stereo lineaarinen PCM DTS bittivirta DVD, jossa Dolby Digital 48 kHz, 16 bittiä, stereo lineaarinen Dolby Digital -bittivirta DVD, jossa MPEG-monikanava...
 • Page 133: Sanasto

  Sanasto MPEG-4 ASF on lyhennys sanoista “Advanced Streaming Format” ja se MPEG-4 on äänen/kuvan puristusformaatti, joka on erittäin on Microsoft Corporationin kehittävä tiedonpuristusformaatti. tehokas ja vakaampi kuin MPEG-1 ja MPEG-2. ASF voi sisältää eri tietotyyppejä kuten ääntä, kuvaa ja tekstiä. Bittivirta Monikanavaisen äänitiedon digitaalinen muoto (esim.
 • Page 134: Muiden Jvc-Tuotteiden Käyttö

  Vaihtaa TV:n tulotilaa (Videotulo ja TV- viritin). Kun olet painanut TV-näppäintä, voit suorittaa seuraavat Kaukosäädintä voidaan käyttää vastaanottimen/DVD- toimenpiteet: soittimen ohella myös muiden JVC-tuotteiden käyttöön. • Tutustu myös muiden tuotteiden mukana toimitettuihin CHANNEL +/–: Vaihtaa kanavanumeroita. ohjekirjoihin. 1 – 9, 0, +10: Valita kanavanumeroita.
 • Page 135: Muiden Valmistajien Laitteiden Käyttö

  Valmistajien koodit television Muiden Valmistaja Koodit valmistajien Akai 02, 05 Blaupunkt laitteiden käyttö Daewoo 09, 30, 31 Fenner 04, 30, 31 Fisher Grundig Hitachi 07, 08 Irradio 02, 05 Vaihtamalla lähetettävät signaalit voit käyttää tämän laitteen Magnavox mukana toimitettua kaukosäädintä muiden valmistajien Mitsubishi 10, 32 laitteisiin.
 • Page 136 Kokeile kuvanauhurin käyttöä painamalla VCR Kokeile STB (Multimediapäätteen) käyttöä -näppäintä. painamalla STB -näppäintä. Kun kuvanauhuri kytkeytyy päälle tai pois päältä, oikea koodi Kun STB (multimediapääte) kytkeytyy päälle tai pois päältä, on syötetty. oikea koodi on syötetty. Jos omaa kuvanauhurimalliasi varten on luetteloitu useampia Jos omaa STB (Multimediapäätemalliasi) varten on luetteloitu kuin yksi koodi kokeile jokaista, kunnes oikea löytyy.
 • Page 137: Vianetsintä

  Käytä tätä taulukkoa päivittäisten käyttöongelmien Kaukosäädin ei toimi tarkoitetulla tavalla. selvittämiseen. Jos ongelma ei ratkea taulukon avulla, ota yhteys JVC:n huoltokeskukseen. \ Kaukosäädin ei ole valmis tarkoitettuun käyttöön. Aseta tilavalitsin oikein, paina sitten vastaavan ohjelmalähteen näppäintä tai SOUND-näppäintä ennen käyttöä.
 • Page 138: Dvd-Soittimen Toiminta-Xv-N312S/Xv-N310B

  Ääni DVD-soittimen toiminta DVD VIDEO-levyn toistoäänen taso on matalampi kuin TV- —XV-N312S/XV-N310B lähetyksen äänentaso. \ Aseta ominaisuus [D.RANGE CONTROL] asentoon Virta [TV MODE] (ks. sivua 55). Virta ei kytkeydy laitteeseen. Analogisen äänen lähtö on säröytynyt. \ Virtapistoke ei ole lujasti kiinni soittimessa. Kytke pistoke \ Aseta ominaisuus [OUTPUT LEVEL] asentoon [LOW] (ks.
 • Page 139: Tekniset Tiedot

  0,7 V(p-p)/75 Ω Mallit & tekniset tiedot voivat muuttua ilman Videolähtötaso/Impedanssi: ennakkoilmoitusta. Täydellinen video: DVR/DVD, VCR, TV: 1 V(p-p)/75 Ω S-video: TV: 1 V(p-p)/75 Ω RX-E5S/RX-E51B Y (valoisuus): 0,3 V(p-p)/75 Ω C (krominanssi, purske): Vahvistin 0,7 V(p-p)/75 Ω RGB: TV: Lähtöteho Komponentti: MONITOR OUT: 1 V(p-p)/75 Ω...
 • Page 140: Xv-N312S/Xv-N310B

  Ääniominaisuudet XV-N312S/XV-N310B Taajuusvaste CD (näytteenottotaajuus 44,1 kHz): 2 Hz – 20 kHz Mallit & tekniset tiedot voivat muuttua ilman DVD (näytteenottotaajuus 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz ennakkoilmoitusta. (4 Hz – 20 kHz DTS ja Dolby Digital bittivirran signaaleille) DVD (näytteenottotaajuus 96 kHz): 2 Hz –...
 • Page 141 Grundlæggende indstillingselementer ......22 Ordforklaring ..............61 Betjeningsprocedure ............ 22 Justering af højttalerens udgangsniveau ..... 23 Betjening af andre JVC produkter ..... 62 Justering af lydindstillingerne i Surround-/ DSP-funktioner ............23 Betjening af udstyr af andre fabrikater ..... 63 Justering af baslyden ........... 24 Afhjælpning af fejl ..........
 • Page 142: Identifikation Af Delene

  5 CHANNEL +/– -knap (62 – 64) 6 • Betjeningsknapper til videokomponenter (38 – 41, 43, 50 – 52, 62, 63) Når receiveren (RX-E5S/RX-E51B), betjenes, skal 4, 3, ¢, 1, 7, 8, ¡ funktionsvælgeren (d) sættes på “AUDIO/TV/VCR/STB”. • Betjeningsknapper til tuner (25, 26) ( TUNING, FM MODE, TUNING 9, MEMORY Når DVD-afspilleren (XV-N312S/XV-N310B), betjenes, skal...
 • Page 143 RX-E5S/RX-E51B Nærmere enkeltheder fremgår af siderne i parentes. Frontpanel SET / TUNER PRESET SOURCE MASTER DVR/DVD VIDEO SELECTOR VOLUME / MULTI JOG STANDBY / ON TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND HOME CINEMA CONTROL CENTER PHONES 7 8 9 p 7 TV DIRECT-knap (14)
 • Page 144 XV-N312S/XV-N310B Nærmere enkeltheder fremgår af siderne i parentes. Frontpanel 6 7 8 QUICK PLAYBACK DVD/SUPER VCD/VCD/CD PLAYER ¢ STANDBY / ON 7 3-knap (38) STANDBY/ON-knap og STANDBY/ON-indikator (37) 8 8-knap (39) 2 Displayvindue (se nedenfor) 9 4-knap (40) 3 Fjernsensor (5) p ¢-knap (40) 4 CD-bakke (38) 5 0-knap (38)
 • Page 145: Sådan Kommer Du I Gang

  Ved brug af fjernbetjeningen skal den rettes direkte mod tage stikket ud af vægkontakten. Der forbruges altid en lille fjernbetjeningsføleren på frontpanel. smule strøm, når netledningen er i vægkontakten. Ved betjening af modtageren—RX-E5S/RX-E51B Sådan undgås svigt Fjernsensor • Der findes ingen dele indeni, som kan serviceres af brugeren.
 • Page 146: Tilslutning Af Fm- Og Am (Mb)-Antennerne

  Hvis AM (MB)-modtagelsen er COAXIAL AM EXT dårlig, skal der sluttes en enkelt ANTENNA vinylbeklædt tråd (medfølger ikke). RX-E5S/RX-E51B Tilslutning af AM (MB)-antenne BEMÆRKNINGER • Hvis AM (MB)-rammeantenneledningen er Den medfølgende AM (MB)-rammeantenne tilsluttes bøsningerne vinylbeklædt, skal vinylen fjernes, samtidig med mærket AM LOOP.
 • Page 147: Tilslutning Af Højttalerne

  Tilslutning af højttalerne Layoutdiagram for højttalere RX-E5S/RX-E51B 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 6 ~ 16 FRONT CENTER SURROUND SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT DIGITAL IN SUBWOOFER C RS LS Tilslutning af front-, center- og surroundhøjttalere FORSIGTIG! • Brug højttalere med den impedans der angives ved Sluk for alle komponenter før tilslutningerne udføres.
 • Page 148: Tilslutning Af Videokomponenter

  XV-N312S/XV-N310B DVR/DVD AV OUT SCART-kabel (medfølger: 1 kabel) RX-E5S/RX-E51B Indstil videosignalvælgeren bag på XV-N312S/XV-N310B korrekt i overensstemmelse med dit TV. • Hvis dit TV kun passer til det sammensatte videosignal: Indstil vælgeren på “COMPONENT/COMPOSITE” eller “RGB/COMPOSITE”. *1 Hvis TV’et har flere SCART-indgange, fremgår •...
 • Page 149 TV’et og − − videomaskinen. • Tilslut SCART-kablet til EXT-2 terminalen på din JVC T-V T-V LINK LINK kompatible TV for T-V LINK funktion. • Nogle TV’er, videomaskiner og DVD-afspillere understøtter : Tilgængelig –: Ikke tilgængelig...
 • Page 150 For at kontrollere TV- apparatets kompatibilitet, kan du kontakte dit lokale JVC kundeservicecenter. • Alle JVC progressive TV og højdefinitions TV-apparater er fuldt kompatible med afspilleren (Eksempel: AV-61S902). Tilslutning 3 7 Tilslutning af VCR med SCART-kablet RX-E5S/RX-E51B...
 • Page 151: Tilslutning Af Netledningen

  DIGITAL OUT-stikket. I det tilfælde skal der udføres en analog VIDEO IN-stikket tilslutning. Hvis du tilslutter andre komponenter, skal du ændre den • Ved tilslutning til RX-E5S/RX-E51B, indstilles [DIGITAL digitale indgangsterminalindstilling (DIGITAL IN) korrekt. Se AUDIO OUTPUT] i [AUDIO] præferencedisplayet på “Indstilling af de digitale indgange (DIGITAL IN)—DIGITAL [DOLBY DIGITAL/PCM] (se side 55);...
 • Page 152: Elementære Funktioner -Rx-E5S/Rx-E51B

  På frontpanel: funktioner Drej på SOURCE SELECTOR, indtil det ønskede kildenavn kommer frem i displayet. —RX-E5S/RX-E51B Lampen, der svarer til den valgte kilde, lyser rødt. • Idet du drejer på SOURCE SELECTOR, ændrer kilden sig på følgende måde: C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS...
 • Page 153: Indstil Lydstyrken

  Indstil lydstyrken Valg af digital afkodningsfunktion For at skrue op for lyden skal du dreje MASTER Hvis følgende symptomer opstår under afspilning af musik indkodet med Dolby Digital eller DTS, mens “DGTL AUTO” er VOLUME-regulering højre om (eller trykke på valgt (se side 12), skal nedenstående fremgangsmåde følges: VOLUME + på...
 • Page 154: Indstilling Af Subwooferens Lydposition

  Aktivering af TV Direct Med TV Direct kan du benytte denne receiver som en AV-vælger, mens der er slukket for receiveren. Når TV Direct er aktiveret, sendes billeder og lyd fra videokomponenten, f.eks. DVD-afspilleren, til TV’et gennem anlægget. Dette betyder at videokomponenten og TV’et kan bruges som om de var direkte forbundet.
 • Page 155: Midlertidig Afbrydelse Af Lyden

  Automatisk hukommelse for grundliggende Midlertidig afbrydelse af lyden indstillinger KUN med fjernbetjeningen: Anlægget lagrer lydindstillingerne for hver lydkilde: • Når der slukkes for apparatet. Tryk på MUTING for at slukke for lyden igennem • Når der skiftes lydkilde, og alle tilsluttede højttalere og hovedtelefoner. •...
 • Page 156: Grundliggende Indstillinger -Rx-E5S/Rx-E51B

  DTS AAC DSP 3D LS SB RS 96 / 24 AUTO SR —RX-E5S/RX-E51B Bekræft at “SETTING UP” holder op med at blinke og klap én gang i hænderne over hovedet, mens “SETTING UP” stadig vises på displayet. For at opnå den bedst mulige lydeffekt fra Surround/DSP (se side Receiveren begynder at opfange niveauet på...
 • Page 157: Grundlæggende Indstillingselementer

  I følgende tilfælde indstilles højttalerne manuelt. Grundlæggende indstillingselementer • Når receiveren opfanger lyden som “SILENT” to gange i træk. Du kan justere de følgende punkter. Nærmere enkeltheder Indstillingen er færdig. (Afstanden og udgangsniveauet for de fremgår af siderne i parentes. højttalere, hvis lyd ikke opfanges, er sat til “+9.0m +2 (+30ft •...
 • Page 158: Betjeningsprocedure

  Betjeningsprocedure Indstilling af højttalere Subwoofer-indstilling—SUBWOOFER Hver gang der tændes for receiveren, registrerer receiveren subwooferforbindelsen og ændrer automatisk subwooferens indstilling. Når du ønsker at ændre indstillingen manuelt, skal du vælge en af indstillingerne nedenfor. KUN på frontpanel: SUBWFR : YES Vælges når der er tilsluttet en subwoofer. Inden du begynder, husk da...
 • Page 159: Indstilling Af Baslyd

  Indstilling af højttalerafstand Indstilling af baslyd Afstanden fra din lytteplads til højttalerne er et af de vigtige elementer for at opnå den bedst mulige lydl ved Surround/DSP- Indstilling af subwooferudgang—SUBWFR OUT funktionerne. Med udgangspunkt i indstillingerne for højttalerafstanden indstiller Du kan vælge den type signal, som kan transmitteres gennem receiveren automatisk lydens forsinkelsestid til hver højttaler, så...
 • Page 160: Indstilling Af Den Virtuelle Surround Baghøjttaler-Virtual Sb

  Indstilling af den virtuelle surround Anvendelse af Midnigt mode baghøjttaler—VIRTUAL SB —MIDNIGHT M. Du kan høre surround bagkanalen, mens du afspiller Dolby Du kan nyde en kraftfuld lyd om natten ved at bruge Midnight Digital EX software eller DTS-ES software uden surround Mode (midnats modus).
 • Page 161: Indstilling Af De Digitale Indgange (Digital In)-Digital In1/2

  BEMÆRKNINGER Indstilling af de digitale indgange • Denne funktion virker ikke i følgende tilfælde: (DIGITAL IN)—DIGITAL IN1/2 – Mens der afspilles en analog kilde, – Mens der vælges en DSP-funktion (se side 33) eller en af de faste digitale dekodningstilstande—“DGTL D.D.” eller Ved brug af de digitale indgange skal udstyret tilsluttet de “DGTL DTS”...
 • Page 162: Lydindstillinger-Rx-E5S/Rx-E51B

  Betjeningsprocedure Lydindstillinger —RX-E5S/RX-E51B På frontpanel: Inden du begynder, husk da... Du kan justere lydindstillinger efter din egen smag, når den Der er en grænse for hvor lang tid nedenstående punkter må grundliggende indstilling er udført. tage. Hvis indstillingen annulleres inden du er færdig, må du begynde fra pkt.
 • Page 163: Justering Af Højttalerens Udgangsniveau

  Justering af højttalerens Justering af lydindstillingerne i udgangsniveau Surround-/DSP-funktioner • SUBWFR LVL (subwoofer udgangsniveau), Du kan justere lydindstillingerne i Surround-/DSP-modus efter din • FRONT L LVL (venstre fronthøjttalers udgangsniveau), egen smag. • FRONT R LVL (højre fronthøjttalers udgangsniveau), • Flere oplysninger om Surround/DSP-funktioner kan findes på •...
 • Page 164: Justering Af Baslyden

  Vælg subwooferens lydfase—SUBWFR PHASE Justering af baslyden Subwooferens lydfase kan tilpasses din personlige smag. • Når du har foretaget en justering, bliver den lagret for hver kilde. Basforstærkning—BASS BOOST • Du kan ikke bruge fjernbetjeningen til denne indstilling. Basniveauet kan forstærkes—Bass Boost. •...
 • Page 165: Brug Af Tuneren-Rx-E5S/Rx-E51B

  Manuel indstilling på stationer Brug af tuneren KUN med fjernbetjeningen: —RX-E5S/RX-E51B Tryk på FM/AM for at vælge bølgeområdet. Der indstilles på den sidst modtagne station på det valgte bånd. • Hver gang der trykkes på knappen, vælges skiftevis FM og AM (MB).
 • Page 166: Valg Af Fm-Modtagelsesmåde

  Tryk på talknapperne (1 – 10, +10) for at vælge På frontpanel: et kanalnummer, mens kanalnummerpositionen stadig blinker. • For kanal nr. 5 trykkes på 5. • For kanal nr. 15 trykkes på +10 fulgt af 5. • For kanal nr. 30 trykkes på +10, +10 og 10. Inden du begynder, husk da...
 • Page 167: Brug Af Rds (Radio Data System) Til At Modtage Fm-Stationer

  Anlægget kan modtage følgende typer RDS-signaler: Brug af RDS (Radio Data System) til PS (Programservice): Viser stationsnavne. at modtage FM-stationer PTY (Programtype): Viser de programtyper der udsendes. Kun knapperne på fjernbetjeningen kan bruges til RDS- RT (Radiotekst): Viser de tekstmeddelelser funktionerne.
 • Page 168: Søgning Efter Programmer Ved Hjælp Af Pty-Koder

  Søgning efter programmer ved hjælp PTY-koder af PTY-koder None En af fordelene ved RDS er at man kan finde frem til en bestemt type programmer på de indprogrammerede stationer (se side 25 News Alarm ! og 26) ved at specificere PTY-koden. TEST Affairs Søgning efter et program ved brug af PTY-koder...
 • Page 169 Beskrivelse af PTY-koderne: News: Nyheder. Social: Programmer om sociologi, historie, geografi, psykologi og samfund. Affairs: Aktuelle programmer der uddyber nyhederne— Religion: Religiøse programmer. debat eller analyser. Phone In: Programmer hvor publikum fremsætter Info (Oplysende programmer): Programmer der har til formål at give råd og synspunkter, enten pr.
 • Page 170: Midlertidigt Skift Til Et Andet Program Efter Ønske

  Forlad stationen valgt med Enhanced Other Networks Midlertidigt skift til et andet program Tryk flere gange på TA/NEWS/INFO igen for at slukke efter ønske programtype-indikatoren (TA/NEWS/INFO) på displayet. Enheden afslutter standby-tilstanden Enhanced Other Networks og går tilbage til den station, den sidst var stillet ind på. En yderligere praktisk RDS-funktion kaldes “Enhanced Other Networks”.
 • Page 171: Skabelse Af Realistiske Lydfelter -Rx-E5S/Rx-E51B

  Dolby Digital er en digital signalkomprimeringsmetode, som er udviklet af Dolby Laboratories, og som muliggør multi-kanals ind- og afkodning (1 kanal til 5,1 kanaler). —RX-E5S/RX-E51B • Når Dolby Digital-signalet opdages gennem de digitale input, lyser DOLBY D-indikatoren op på displayet.
 • Page 172 I DTS** Når du bruger surround, kommer lyden ud igennem de tilsluttede højttalere, som surround kræver. DTS er en anden digital signalkomprimeringsmetode, som er udviklet af Digital Theater Systems, Inc., og som muliggør • Hvis enten surroundhøjttalerne eller centerhøjttaleren er multikanals ind- og afkodning (1 kanal til 6,1 kanaler).
 • Page 173: Introduktion Til Dsp-Funktioner

  Når DAP bruges, kommer lydene ud af alle højttalere, der er Introduktion til DSP-funktioner tilsluttede og aktiverede. • Hvis surround højttalerne er indstillet på “NO” i Den lyd, man hører i en koncertsal, natklub osv. består af direkte højttalerindstillingen (se side 18), bruges JVCs originale og indirekte lyd—tidlige refleksioner og refleksioner bagfra.
 • Page 174: Anvendelse Af Surround/Dsp-Funktioner

  • For DTS flerkanalssoftware (undtagen 2-kanals og Dual Anvendelse af Surround/DSP-funktioner Mono software): C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE Tilgængelige Surround/DSP-funktioner er afhængig af det LPCM DOLBY D NEO : 6 S .
 • Page 175 På frontpanel: • For Dual Mono software: Du kan vælge den kanal, du ønsker at lytte til (se side 20). C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE LPCM DOLBY D NEO : 6 S .
 • Page 176: Inden Brugen-Xv-N312S/Xv-N310B

  Digitale lydformater Inden brugen Denne afspiller understøtter de følgende digitale lydformater (se side 61 “Ordforklaring” angående en beskrivelse af hvert enkelt —XV-N312S/XV-N310B lydformat): Lineær PCM, MPEG Multichannel, Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) BEMÆRK Afhængigt af afspillerens [DIGITAL AUDIO OUTPUT]-indstilling, er det ikke sikkert, at digitale lydsignaler lyder som de er optaget på...
 • Page 177: Grundlæggende Betjening -Xv-N312S/Xv-N310B

  • NOW READING (afspilleren er ved at læse diskinformationen.) • REGION CODE ERROR! (DVD VIDEO-diskens regionskode Grundlæggende modsvarer ikke afspillerens regionskode. Disken kan ikke afspilles.) • CANNOT READ THIS DISC (Disken kan ikke afspilles af betjening afspilleren.) • OPEN (Diskbakken kommer ud.) •...
 • Page 178: Start Af Afspilning

  Start af afspilning Tryk på 0 for at åbne diskbakken. Læg en disk i diskbakken. Når DVD-afspilleren betjenes med Med etikettesiden opad fjernbetjeningen, skal funktionsvælgeren sættes på “DVD”. • Hvis en 8-cm disk skal afspilles, skal den lægges i den inderste fordybning. Tryk på...
 • Page 179: Fortsættelse Af Afspilningen Efter At Den Er Stoppet (Fortsættelsesafspilning)

  Bemærk, at indtrykning af ON SCREEN igen får menulinjen under statuslinjen frem, fra hvilken du kan få adgang til forskellige Fortsættelse af afspilningen efter at funktioner. Se side 47 angående detaljer om menulinjen. den er stoppet Hvordan man får statuslinjen til at forsvinde Tryk gentagne gange på...
 • Page 180: Forskellige Afspilningsmåder -Xv-N312S/Xv-N310B

  Hurtig forlæns eller baglæns afspilning Forskellige under medhør/medsyn afspilningsmåder Tryk på ¡ eller 1 på fjernbetjeningen —XV-N312S/XV-N310B under afspilning. For DVD VIDEO: Der kan vælges mellem 1,5 gange (2 gange i baglæns retning), 5 gange, 20 gange og 60 gange den normale hastighed.
 • Page 181: Lokalisering Af Begyndelsen Af En Scene Eller En Melodi

  Tryk på 5/∞/2/3 for at vælge den ønskede post, og tryk derefter på ENTER eller 3 (FM Lokalisering af begyndelsen af en MODE). scene eller en melodi Afspilning af den valgte post begynder. • Nogle DVD VIDEO-disks kan også have en anden menu, som kommer frem, når der trykkes på...
 • Page 182: Ændring Af Afspilningsrækkefølgen

  Tryk på talknapperne (0 til 9) for at indtaste den ønskede tid. Den specificerede tid vises i rullegardinmenuen. Eksempel (gælder DVD VIDEO) Afspilning fra 2(H):34(M):00(S) Tryk på 2, 3 efterfulgt af 4. Når DVD-afspilleren TIME 2:34 __ betjenes med fjernbetjeningen, skal Eksempel (gælder SVCD/Video CD/Audio CD) funktionsvælgeren sættes Afspilning fra 23(M):40(S)
 • Page 183 Tryk på nummerknapperne for at specificere Afspilning i tilfældig rækkefølge (tilfældig sporene i den ønskede rækkefølge. afspilning) For at vælge 5: Tryk på 5. For at vælge 23: Tryk på +10, +10 efterfulgt af 3. For at vælge 40: Tryk på +10, +10, +10 efterfulgt af 10. Den samlede programtid Tryk to gange på...
 • Page 184: Gentaget Afspilning

  BEMÆRK Det er ikke sikkert, at gentaget afspilning fungerer med visse disks, selv hvis en af gentageindstillingerne vælges. Gentagelse af et bestemt afsnit (A-B gentaget afspilning) Når DVD-afspilleren betjenes med fjernbetjeningen, skal funktionsvælgeren sættes på “DVD”. Kontroller først: • Afspilleren skal være i afspilningsindstilling, undtagen ved SVCD/Video CD-afspilning med PBC.
 • Page 185: Ændring Af Sprog, Lyd Og Scenevinkel

  Tryk på 5/∞ eller AUDIO for at vælge den Ændring af sprog, lyd og scenevinkel ønskede lyd. Ved hvert tryk på 5/∞ eller AUDIO vil lyden skifte. DVD VIDEO (eksempel) Valg af sprog til undertekster (SUBTITLE) 1/3 ENGLISH 2/3 FRENCH 3/3 SPANISH SVCD Nogle DVD VIDEO- og SVCD-disks indeholder flere end et...
 • Page 186: Specielle Billed- Og Lydeffekter

  Tryk på 2/3 for at vælge den ønskede forindstlling. Ved hvert tryk på knappen vil VFP-indstillingen skifte som vist herunder. Indstil den videotype, som er bedst egnet til det aktuelle program eller værelsesforholdene. NORMAL CINEMA USER 1 USER 2 Når DVD-afspilleren betjenes med fjernbetjeningen, skal Valgt forindstilling...
 • Page 187: Menulinjefunktioner

  For at få displayet til valg af VFP-indstilling til at Menulinjefunktioner forsvinde Tryk på VFP. For at få menulinjen frem BEMÆRKNINGER • Displayet til valg af VFP-indstilling og parameterindstilling Tryk på ON SCREEN, mens der er en disk i forsvinder, hvis der ikke udføres nogen betjeninger i cirka 10 sekunder.
 • Page 188 Menulinje-funktioner for DVD VIDEO Menulinjefunktioner for SVCD/Video CD/ Audio CD Valg af tidsindstilling Valg af tidsindstilling Vælger under afspilning den tidsindstilling, som vises på displayet og på statuslinjen. Vælger den tidsindstilling, som vises på displayet og på statuslinjen. Tryk på ENTER for at vælge tidsindstillingen fra følgende. •...
 • Page 189: Afspilning Af Lyd/Videofiler -Xv-N312S/Xv-N310B

  Bemærkninger angående, hvordan man laver filer/ grupper Afspilning af lyd/ • Hvis et filnavn indholder blot en 2-byte-karakter, er det ikke sikkert, at afspilleren viser filnavnet korrekt. videofiler • Afspilleren understøtter op til 12 karakterer som gruppe/fil- navne. • Afspilleren kan kun genkende filer med en af de følgende —XV-N312S/XV-N310B filnavnstilføjelser, som kan forekomme i en hvilken som helst kombination af store og små...
 • Page 190: Grundlæggende Betjeninger

  Pausestop af afspilningen Tryk på 8. Indtrykning af 3 (FM MODE) fortsætter normal afspilning. Indzoomning af et billede Tryk på ZOOM. • Ved hvert tryk på ZOOM, ændres forstørrelsen — 1,5 gange, 2 Når DVD-afspilleren gange og 4 gange for JPEG-filer, 2 gange og 4 gange for betjenes med MPEG-filer.
 • Page 191: Ændring Af Afspilningsrækkefølgen

  Ændring af afspilningsrækkefølgen Gentaget afspilning Tryk i stopindstilling på 2 for at vælge den Afspilning i tilfældig rækkefølge (tilfældig aktuelle afspilningsindstilling (som for eksempel [NORMAL]). afspilning) Tryk gentagne gange på ENTER for at vælge Tryk i stopindstilling på 2 for at vælge den den ønskede gentagelsesmåde.
 • Page 192: Ændring Af Åbningsdisplaybilledet

  Standsning af lysbilledafspilningen midtvejs Tryk på 7. Kontroldisplayet kommer frem på fjernsynsskærmen. • Indtrykning af 3 (FM MODE) bevirker, at lysbilledafspilningen genoptages fra det sidst viste billede. Fortsat visning af det aktuelle billede Tryk på 8. Når DVD-afspilleren • Indtrykning af 3 (FM MODE) bevirker, at lysbilledafspilningen betjenes med genoptages.
 • Page 193: Ændring Af De Indledende Indstillinger -Xv-N312S/Xv-N310B

  AUDIO (lyd) Ændring af de AUDIO DIGITAL AUDIO OUTPUT STREAM/PCM ANALOG DOWN MIX STEREO indledende D RANGE CONTROL NORMAL OUTPUT LEVEL STANDARD indstillinger SELECT USE 5∞23 TO SELECT, USE ENTER TO CONFIRM TO EXIT, PRESS SETUP. —XV-N312S/XV-N310B OTHERS (andet) OTHERS RESUME ON SCREEN GUIDE AUTO STANDBY...
 • Page 194 [4:3 LB] (Letterbox konversion): Vælges, hvis afspilleren Sprogmenu (LANGUAGE) tilsluttes et almindeligt fjernsyn (4:3). Når en DVD VIDEO-disk, som er optaget i bredformat, afspilles, vises billedet med sorte striber øverst og nederst. MENU LANGUAGE Du kan vælge, at standardmenusproget vises, hvis det indeholdes på...
 • Page 195 STANDARD, USER, SAVE AS BACKGROUND [STANDARD]: Vælg denne indstilling, hvis du anvender det STANDARD, LOW oprindelige JVC-billede som åbningsdisplay (startindstilling). • Vælg [LOW], hvis lyden fra højttaleren er forvrænget. [USER]: Vælg denne indstilling, hvis du anvender dit favoritbillede som åbningsdisplay. Indstillingen effektueres, når du har registreret et nyt billede i det næste punkt.
 • Page 196: Begrænsning Af Afspilning Udført Af Børn

  Tryk på 5/∞ for at vælge landekoden. Vælg koden for det land, hvis standard er anvendt til at betegne DVD VIDEO-diskens indhold. Vi henviser til “Liste over lande-/områdekode for forældrestyret afspilning” på side 58. PARENTAL LOCK COUNTRY CODE Når DVD-afspilleren SET LEVEL NONE betjenes med...
 • Page 197 Ændring af indstillingerne Midlertidig ophævning af forældrestyret afspilning Det er muligt senere at ændre indstillingerne af den forældrestyrede afspilning. Hvis restriktionsniveauet for forældrestyret afspilning er sat til det Få OTHERS-menuen frem i stopindstilling. mest restriktive niveau, kan visse disks slet ikke afspilles. Når en disk, som ikke kan afspilles, sættes i og forsøges Tryk på...
 • Page 198: Anden Information-Xv-N312S/Xv-N310B

  Anden information —XV-N312S/XV-N310B Liste over lande-/områdekode for forældrestyret afspilning (side 56) Vest-Sahara Laos, Den Demokratiske Russiske Føderation Andorra Eritrea Republik Rwanda Forenede Arabiske Emirater Spanien Libanon Saudi-Arabien Afghanistan Etiopien Saint Lucia Solomon-øerne Antigua og Barbuda Finland Liechtenstein Seychellerne Anguilla Fiji Sri Lanka Sudan Albanien...
 • Page 199: Oversigt Over Sprog Og Deres Forkortelser

  Oversigt over sprog og deres forkortelser (side 45 og 54) Afar Persisk Cambodiansk Oromo (Afan) Sudanesisk Abkhaziansk Finsk Kannada Oriya Svensk Afrikaans Fiji Koreansk (KOR) Panjabi Swahili Amharisk Færøsk Kashmirsk Polsk Tamilsk Arabisk Frisisk Kurdisk Pushto Telugu Assamesisk Irsk Kirghisisk Portugisisk Tajik Aymara...
 • Page 200: Oversigt Over Digitale Udgangssignaler

  Oversigt over digitale udgangssignaler (side 55) Udgang Disktype PCM ONLY DOLBY DIGITAL/PCM STREAM/PCM DVD med 48/44,1 kHz, 16/20/24 bit 48/44,1 kHz, 16 bit, stereoliniær PCM lineær PCM DVD med DTS 48 kHz, 16 bit, stereolineær PCM DTS bitstrøm DVD med Dolby Digital 48 kHz, 16 bit, stereolineær PCM Dolby Digital bitstrøm DVD med MPEG Multichannel...
 • Page 201: Ordforklaring

  Ordforklaring MPEG Multikanal ASF er et akronym for “Advanced Streaming Format” og er et Denne egenskab udvider 5.1-kanallydformatet, som er optaget streamer-datakompressionsformat, som er udviklet af Microsoft på disken, til et 7.1-kanalformat. Denne yderligere udvidelse af Corporation. ASF kan indeholde forskellige datatyper, som for 5.1-kanallydformatet gør det nemt at gengive en biograf- eksempel lyd, video og tekst.
 • Page 202: Betjening Af Andre Jvc Produkter

  Ændrer kanalnumrene. • Se også vejledningen der følger med de andre produkter. 1 – 9, 0, +10: Vælger kanalnumrene. – Visse JVC videomaskiner kan ikke modtage to typer kontrolsignaler—fjernkode “A” og “B”. Denne fjernbetjening TV RETURN (10): Fungerer som TV RETURN-knappen.
 • Page 203: Betjening Af Udstyr Af Andre Fabrikater

  Producentkoder for TV Betjening af udstyr Producent Kode af andre fabrikater Akai 02, 05 Blaupunkt Daewoo 09, 30, 31 Fenner 04, 30, 31 Fisher Grundig Hitachi 07, 08 Irradio 02, 05 Ved at ændre de transmitterbare signaler, kan du bruge den Magnavox medfølgende fjernbetjening til at betjene udstyr fra andre Mitsubishi...
 • Page 204 Prøv at betjene videomaskinen ved at trykke Prøv at betjene STB’en ved at trykke på på VCR Hvis der tændes eller slukkes for apparatet, har du indtastet Hvis der tændes eller slukkes for apparatet, har du indtastet den rette kode. den rette kode.
 • Page 205: Afhjælpning Af Fejl

  Nedenstående tabel kan muligvis bidrage til løsning af eventuelle Fjernbetjeningen virker ikke som den skal. problemer med anlægget. Hvis du stadig ikke kan løse problemet, bedes du rette henvendelse til det nærmeste JVC \ Fjernbetjeningen er ikke klar til din tilsigtede betjening. servicecenter.
 • Page 206: Dvd-Afspillerfunktion-Xv-N312S/Xv-N310B

  DVD-afspillerfunktion DVD VIDEO-diskafspilningens lydniveau er lavere end —XV-N312S/XV-N310B fjernsynsudsendelsens lydniveau. \ Indstil [D.RANGE CONTROL]-præferencen til [TV MODE] Strøm (se side 55). Afspilleren tænder ikke. Den analoge lyd er forvrænget. \ Netledningsstikket er ikke sat rigtigt i. Sæt det rigtigt i. \ Indstil [OUTPUT LEVEL]-præferencen til [LOW] (se side 55).
 • Page 207: Specifikationer

  0,7 V(p-p)/75 Ω Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel Video udgangsniveau/Impedans: forbeholdes. Sammensat video: DVR/DVD, VCR, TV: 1 V(p-p)/75 Ω S-video: TV: RX-E5S/RX-E51B 1 V(p-p)/75 Ω Y (illuminans): 0,3 V(p-p)/75 Ω C (krominans, burst): Forstærker 0,7 V(p-p)/75 Ω...
 • Page 208: Xv-N312S/Xv-N310B

  Lydkarakteristik XV-N312S/XV-N310B Frekvensgang CD (samplingfrekvens 44,1 kHz): 2 Hz til 20 kHz Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel DVD (samplingfrekvens 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz forbeholdes. (4 Hz til 20 kHz for DTS og Dolby Digital-bitstrømsignaler) DVD (samplingfrekvens 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz Generelt...
 • Page 209 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED SW, FI, DA © 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0104MWMMDWJEIN...

This manual is also suitable for:

Xv-n310bRx-e51bXv-n312s