Download  Print this page

JVC RX-E51B Instructions Manual

Homer cinema control center/dvd player
Hide thumbs

Advertisement

HOME CINEMA CONTROL CENTER
THUISBIOSCOOPCENTRALE

DVD PLAYER

DVD-SPELER
RX-E5S/RX-E51B
XV-N312S/XV-N310B
V I D E O
Regiocode van DVD VIDEO
Deze speler is geschikt voor weergave van DVD VIDEO discs met "2" in het regiocodenummer.
De regiocode van deze speler is op de achterkant van de DVD-speler aangegeven.
Voorbeelden van afspeelbare DVD VIDEO discs:
ALL
INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
1
2
2
2
5
3
4
1
2
3
4
5
6
LVT1141-001A
[E (NL)]

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for JVC RX-E51B

  Summary of Contents for JVC RX-E51B

 • Page 1: Dvd Player

  HOME CINEMA CONTROL CENTER THUISBIOSCOOPCENTRALE DVD PLAYER DVD-SPELER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B V I D E O Regiocode van DVD VIDEO Deze speler is geschikt voor weergave van DVD VIDEO discs met “2” in het regiocodenummer. De regiocode van deze speler is op de achterkant van de DVD-speler aangegeven.
 • Page 2 1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing. 2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht. Voorzichtig: Zorg Voor Goede Ventilatie—RX-E5S/RX-E51B Om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u bij opstelling van het apparaat op de volgende punten te...
 • Page 3: Table Of Contents

  Land/gebiedcodelijst voor Parental Lock ... 58 Tabel van talen en hun afkortingen ... 59 Tabel van digitale uitgangssignalen ... 60 Verklarende woordenlijst ... 61 Bediening van andere JVC toestellen ... 62 Bediening van componenten van een ander merk ... 63 Oplossen van problemen ... 65 Bediening van receiver—RX-E5S/RX-E51B ...
 • Page 4: Namen Van Onderdelen

  Namen van onderdelen Voor bediening van de receiver (RX-E5S/RX-E51B) moet u de functieschakelaar (d) naar “AUDIO/TV/VCR/STB”. Voor bediening van de DVD-speler (XV-N312S/XV-N310B) moet u de functieschakelaar (d) naar “DVD”. Voor bediening van de DVD-recorder (DVR) moet u de functieschakelaar (d) naar “DVR”.
 • Page 5 RX-E5S/RX-E51B Zie de tussen haakjes aangegeven bladzijden voor details. Voorpaneel TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND STANDBY / ON 7 8 9 p STANDBY/ON toets en standby lampje (12) 2 Displayvenster (zie hieronder) 3 Bronlampjes DVR/DVD, VCR, VIDEO, TV, FM, AM 4 •...
 • Page 6 XV-N312S/XV-N310B Zie de tussen haakjes aangegeven bladzijden voor details. Voorpaneel STANDBY / ON STANDBY/ON toets en STANDBY/ON indicator (37) 2 Displayvenster (zie hieronder) 3 Afstandsbedieningsensor (5) 4 Disclade (38) 5 0 toets (38) 6 7 toets (39) Displayvenster 1 Progressieve functie-indicators (10) [DD], [P] 2 [RESUME] indicator (39) 3 [GROUP] indicator...
 • Page 7: Starten

  • Vervang altijd beide batterijen tegelijkertijd door nieuwe. • Stel batterijen niet aan hitte of vlammen bloot. Richt de afstandsbediening bij gebruik recht naar de afstandsbedieningsensor van de voorpaneel. Voor bediening van de receiver—RX-E5S/RX-E51B Afstandsbedieningsensor Voor bediening van de DVD-speler—XV-N312S/XV-N310B Afstandsbedieningsensor...
 • Page 8: Aansluiten Van De Antennes Voor Fm En Am (Mg)

  ANTENNA geïsoleerd buitendraad (niet bijgeleverd) indien de ontvangst van AM (MG) slecht is. RX-E5S/RX-E51B OPMERKINGEN • Indien het draad van de ringantenne voor AM (MG) met vinyl is bedekt, moet u het vinyl van het uiteinde verwijderen door het te draaien zoals u hier rechts ziet.
 • Page 9: Aansluiten Van De Luidsprekers

  Zie bladzijden 16 tot 19 voor details. OPMERKING U kunt de subwoofer op iedere gewenste plaats installeren daar de lage tonen niet-richtinggevoelig zijn. Plaats normaliter echter voor de luisterplaats. RX-E5S/RX-E51B CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 6 ~ 16 FRONT CENTER SURROUND...
 • Page 10: Aansluiten Van Videocomponenten

  AV IN/OUT DVR/DVD RX-E5S/RX-E51B *1 Indien de TV meerdere SCART aansluitingen heeft, moet u in de gebruiksaanwijzing van de TV controleren welke videosignalen voor iedere aansluiting beschikbaar zijn. Sluit vervolgens de SCART kabel overeenkomstig juist aan.
 • Page 11 T-V LINK. • Verbind de SCART kabel met de EXT-2 aansluiting van uw –: Niet beschikbaar met JVC’s T-V LINK compatibele TV voor gebruik van de T-V LINK functie. • Bepaalde TV’s, videorecorders en DVD-spelers zijn geschikt voor datacommunicatie, bijvoorbeeld T-V LINK.
 • Page 12 Raadpleeg de plaats van aankoop of uw JVC klantenservice omtrent de compatibiliteit van uw TV. • Alle JVC progressieve TV’s en High-Definition TV’s zijn volledig compatibel met de speler (bijvoorbeeld de AV-61S902). SCART kabel (bijgeleverd:...
 • Page 13: Aansluiten Van Het Netsnoer

  • Afhankelijk van de disc wordt er geen signaal via de DIGITAL OUT aansluiting uitgestuurd. U moet in dat geval een analoge verbinding maken. • Indien verbonden met de RX-E5S/RX-E51B, moet u [DIGITAL AUDIO OUTPUT] op het [AUDIO] voorkeurdisplay op [DOLBY DIGITAL/PCM] stellen (zie bladzijde 55);...
 • Page 14: Basisbediening-Rx-E5S/Rx-E51B

  Basisbediening —RX-E5S/RX-E51B Druk de functieschakelaar naar “AUDIO/TV/VCR/STB” voor bediening van de receiver met gebruik van de afstandsbediening. Inschakelen van de spanning Druk op STANDBY/ON (of AUDIO van de afstandsbediening). Het standby lampje dooft en het bronlampje van de huidige gekozen bron licht rood op.
 • Page 15: Instellen Van Het Volume

  Instellen van het volume Voor het verhogen van het volume, draait u MASTER VOLUME naar rechts (of drukt u op VOLUME + van de afstandsbediening). Voor het verlagen van het volume, draait u MASTER VOLUME naar links (of drukt u op VOLUME –...
 • Page 16: Instellen Van De Audiopositie Van De Subwoofer

  Druk de functieschakelaar naar “AUDIO/TV/VCR/STB” voor bediening van de receiver met gebruik van de afstandsbediening. Instellen van de audiopositie van de subwoofer Indien het geluid van de subwoofer voor stereoweergave in vergelijking met multikanaal gereproduceerd geluid te veel wordt versterkt, dient u de audiopositie voor de subwoofer in te stellen. Het subwooferuitgangsniveau wordt automatisch verlaagd met de gekozen waarde wanneer u stereogeluid beluistert.
 • Page 17: Tijdelijk Uitschakelen Van Het Geluid

  Tijdelijk uitschakelen van het geluid ALLEEN met de afstandsbediening: Druk op MUTING om het geluid via alle aangesloten luidsprekers en de aangesloten hoofdtelefoon te dempen. “MUTING” verschijnt op het display en het volume wordt geheel verlaagd. C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST LPCM DOLBY D NEO : 6...
 • Page 18: Basisinstellingen-Rx-E5S/Rx-E51B

  Basisinstellingen —RX-E5S/RX-E51B Voor een optimaal geluidseffect met de Surround/DSP-functies (zie bladzijden 31 tot 35), dient u de juiste informatie voor de luidsprekers en subwoofer in te stellen nadat alle verbindingen zijn gemaakt. Vanaf bladzijden 16 tot 21 wordt beschreven hoe u de instellingen voor de luidsprekers en andere basisonderdelen voor de receiver moet maken.
 • Page 19: Instellen Basisonderdelen

  Maak de instellingen voor de luidsprekers in de volgende gevallen handmatig. • Indien de receiver tweemaal achterelkaar het geluid als “SILENT” herkent. De instelling wordt gemaakt. (De afstand en het uitgangsniveau van de luidsprekers waarvan het geluid niet werd herkend, worden op “+9.0m +2 (+30ft +2)”...
 • Page 20: Bedieningsprocedure

  Bedieningsprocedure ALLEEN op het bedieningspaneel aan de voorzijde: Voordat u start, vergeet niet... De volgende stappen moeten binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. U moet weer vanaf stap 1 beginnen indien de instelling wordt geannuleerd voordat u klaar bent. Bijv.: Instellen voor de DIGITAL IN 1 aansluiting. Druk op SETTING.
 • Page 21: Instellen Van De Lage Tonen

  Instellen van de luidsprekerafstand De afstand vanaf uw luisterpositie tot de luidsprekers is een van de belangrijkste factoren voor een optimaal geluidseffect met gebruik van de surround-/DSP-functies. Aan de hand van de luidsprekerafstand stelt de receiver automatisch de vertragingstijd voor het geluid via iedere luidspreker in zodat het geluid van alle luidsprekers u tegelijkertijd bereikt.
 • Page 22: Instellen Van De Virtuele Surroundachterluidspreker -Virtual Sb

  Instellen van de virtuele surroundachterluidspreker —VIRTUAL SB U kunt het surroundachterkanaal tijdens weergave van Dolby Digital EX software of DTS-ES software gebruiken zonder dat werkelijk een surroundachterluidspreker is aangesloten—Virtual Surround Back. Het geluid voor het surroundachterkanaal wordt namelijk naar de normale surroundluidsprekers gestuurd en zodanig gereproduceerd dat u toch het gevoel van het ruime surroundeffect achter krijgt.
 • Page 23: Instellen Van De Digitale (Digital In) Ingangsaansluitingen-Digital In1/2

  Instellen van de digitale (DIGITAL IN) ingangsaansluitingen—DIGITAL IN1/2 Bij gebruik van de digitale ingangsaansluitingen moet u vastleggen welke componenten met welke aansluitingen— DIGITAL IN1/2 (zie bladzijde 11) zijn verbonden zodat de juiste naam van de bron verschijnt wanneer u een digitale bron kiest. Voor de DIGITAL IN 1(DVR/DVD) aansluiting: C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P.
 • Page 24: Regelen Van Het Geluid -Rx-E5S/Rx-E51B

  Regelen van het geluid —RX-E5S/RX-E51B U kunt na het maken van de basisinstellingen de geluidsparameters naar wens instellen. In te stellen basisonderdelen U kunt de volgende onderdelen instellen. Zie de tussen haakjes aangegeven bladzijden voor details. • Onderdelen die niet voor een instelling beschikbaar zijn kunnen niet worden gekozen.
 • Page 25: Instellen Van Het Luidsprekeruitgangsniveau

  Instellen van het luidsprekeruitgangsniveau • SUBWFR LVL (uitgangsniveau subwoofer), • FRONT L LVL (uitgangsniveau linkervoorluidspreker), • FRONT R LVL (uitgangsniveau rechtervoorluidspreker), • CENTER LVL (uitgangsniveau middenluidspreker), • SURR L LVL (uitgangsniveau linkersurroundluidspreker), • SURR R LVL (uitgangsniveau rechersurroundluidspreker) U kunt de uitgangsniveaus voor de luidsprekers instellen. Stel de uitgangsniveaus voor alle luidsprekers zodanig in dat u het geluid via alle luidsprekers met hetzelfde niveau hoort.
 • Page 26: Instellen Van De Lage Tonen

  Instellen van de lage tonen Versterken van de lage tonen—BASS BOOST U kunt het niveau van de lage tonen versterken—Bass Boost. • De instelling wordt voor iedere bron afzonderlijk in het geheugen vastgelegd nadat u de instelling eenmaal heeft gemaakt. B.BOOST ON Kies deze stand om het niveau van de lage tonen te versterken.
 • Page 27: Bediening Van De Tuner -Rx-E5S/Rx-E51B

  Bediening van de tuner —RX-E5S/RX-E51B De bedieningen voor de tuner worden voornamelijk met de afstandsbediening uitgevoerd. Indien u “FM” of “AM” met de SOURCE SELECTOR op het voorpaneel heeft gekozen, moet u alvorens gebruik van de afstandsbediening op FM/AM op de afstandsbediening drukken zodat de afstandsbediening voor bediening van de tuner werkt.
 • Page 28: Kiezen Van De Fm-Ontvangstfunctie

  Druk op de cijfertoetsen (1 – 10, +10) om het kanaalnummer te kiezen terwijl de plaats knippert. • Voor kanaalnummer 5, druk op 5. • Voor kanaalnummer 15, druk op +10 en dan op 5. • Voor kanaalnummer 30, druk op +10, +10 en dan op 10. C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P.
 • Page 29: Gebruik Van Rds (Radio Data System) Voor Ontvangst Van Fm-Zenders

  Gebruik van RDS (Radio Data System) voor ontvangst van FM-zenders Voor de bediening van RDS worden voornamelijk de toetsen van de afstandsbediening gebruikt. Druk de functieschakelaar naar “AUDIO/TV/VCR/STB” voor bediening van de receiver met gebruik van de afstandsbediening. Met gebruik van RDS sturen FM-zenders extra signalen samen met de normale programmasignalen uit.
 • Page 30: Opzoeken Van Een Programma Aan De Hand Van Pty-Codes

  Opzoeken van een programma aan de hand van PTY-codes Een voordeel van RDS is dat u eenvoudig en snel een bepaald soort programma kunt opzoeken dat door een van de voorkeurzenders (zie bladzijden 25 en 26) wordt uitgezonden door de overeenkomende PTY-code in te voeren. Zoeken van een programma met gebruik van de PTY-codes Voordat u start, vergeet niet...
 • Page 31 Beschrijving van PTY-codes: News: Nieuws. Affairs: Programma’s met een thema waarin dieper op het nieuws wordt ingegaan—debat of analyse. Info (Informatief): Programma’s die in een brede zin meer informatie en advies geven. Sport: Programma’s over sport en sportwedstrijden. Educate (Educatief): Educatieve programma’s. Drama: Radiohoorspelen en series.
 • Page 32: Tijdelijk Overschakelen Len Naar Een Ander Gewenst Radioprogramma

  Tijdelijk overschakelen len naar een ander gewenst radioprogramma Een andere handige functie met RDS is het zogenaamde “Enhanced Other Networks”. Met deze functie kunt u tijdelijk naar een ander gewenst radioprogramma (TA, NEWS en/of INFO) van een andere zender overschakelen. Het overschakelen is echter niet mogelijk in de volgende gevallen: •...
 • Page 33: Voor Realistische Geluidsvelden -Rx-E5S/Rx-E51B

  Voor realistische geluidsvelden —RX-E5S/RX-E51B Reproductie met een bioscoopeffect In een bioscoop zijn veel luidsprekers aan de muren opgehangen om een imponerend, multi-surroundgeluid te reproduceren dat u via alle richtingen ontvangt. Met gebruik van veel luidsprekers kan de richting en verplaatsing van het geluid goed worden uitgedrukt.
 • Page 34 • Indien “NO” voor zowel de surroundluidsprekers als de middenluidspreker is ingesteld (zie bladzijde 18), worden de signalen met het originele JVC 3D-PHONIC systeem (dat werd ontwikkeld voor het reproduceren van het surroundeffect via uitsluitend voorluidsprekers) verwerkt. De 3D indicator licht op het display op.
 • Page 35: Introductie Van De Dsp-Functies

  Bij gebruik van de DAP-functie wordt er geluid via alle aangesloten en geactiveerde luidsprekers weergegeven. • Indien “NO” voor de surroundluidsprekers is ingesteld (zie bladzijde 18), worden de signalen met het originele JVC 3D- PHONIC systeem (dat werd ontwikkeld voor het reproduceren van het surroundeffect via uitsluitend voorluidsprekers) verwerkt.
 • Page 36: Gebruik Van De Surround-/Dsp-Functies

  Gebruik van de Surround-/DSP- functies Welke Surround-/DSP-functies u kunt gebruiken, is afhankelijk van het signaal dat wordt ontvangen. Zie “Beschikbare Surround- en DSP-functies in overeenstemming met het binnenkomende signaal” op bladzijde 35 voor details. Door een van de Surround-/DSP-functies voor een bron te activeren, worden automatisch de vastgelegde instellingen opgeroepen.
 • Page 37 Op het bedieningspaneel aan de voorzijde: Voordat u start, vergeet niet... De volgende stappen moeten binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. U moet weer vanaf stap 2 beginnen indien de instelling wordt geannuleerd voordat u klaar bent. Kies de gewenste bron en start de weergave. •...
 • Page 38: Voordat U Begint-Xv-N312S/Xv-N310B

  Voordat u begint —XV-N312S/XV-N310B Betreffende discs Afspeelbare discs Discs voorzien van de onderstaande beeldmerken kunnen met deze speler worden afgespeeld. DVD VIDEO SVCD Video CD V I D E O Het DVD-logo is een handelsmerk. Deze speler kan tevens de volgende discs afspelen: •...
 • Page 39: Basisbediening-Xv-N312S/Xv-N310B

  Basisbediening —XV-N312S/XV-N310B Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Wanneer het pictogram voor een ongeldige bedieningsopdracht verschijnt Als u op een toets drukt en de speler de betreffende bedieningsopdracht niet accepteert, verschijnt scherm. Soms worden bedieningsopdrachten niet geaccepteerd, ook wanneer niet wordt aangegeven.
 • Page 40: Beginnen Met Afspelen

  Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Druk op ENTER. De derde (laatste) pagina verschijnt waarop het afrolmenu van [DIGITAL AUDIO OUTPUT] reeds geopend is. DVD PLAYER SET UP DIGITAL AUDIO OUTPUT DOLBY DIGITAL/PCM PCM ONLY ANALOG DOWN MIX DOLBY PROLOGIC...
 • Page 41: Hervatten Van De Weergave Vanuit De Stopstand (Hervattingsfunctie)

  Bij nogmaals indrukken van ON SCREEN verschijnt de menubalk onder de statusbalk. Via deze balk hebt u toegang tot diverse functies. Zie blz. 47 voor nadere bijzonderheden betreffende de menubalk. Verbergen van de statusbalk Druk enkele malen op ON SCREEN tot de statusbalk verdwijnt. Wijzigen van de inhoud van het displayvenster Druk op DISPLAY.
 • Page 42: Diverse Afspeelfuncties -Xv-N312S/Xv-N310B

  Diverse afspeelfuncties —XV-N312S/XV-N310B Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Afspelen met diverse snelheden x1,5 versnelde weergave met geluid Druk tijdens afspelen op QUICK PLAYBACK van de speler. De disc wordt ongeveer 1,5 maal versneld afgespeeld. Het geluid is niet gedempt en de ondertiteling zal niet verdwijnen.
 • Page 43: Opzoeken Van Het Begin Van Een Scène Of Muziekstuk

  Opzoeken van het begin van een scène of muziekstuk Voor DVD VIDEO: Tijdens afspelen kunt u een hoofdstuk of titel overslaan, afhankelijk van de configuratie van de disc. Voor SVCD/video-CD: Tijdens afspelen zonder PBC-functie kunt u een track overslaan. Voor audio-CD: Tijdens afspelen of in de stopstand kunt u een track overslaan.
 • Page 44: Wijzigen Van De Afspeelvolgorde

  Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Opgeven van een gewenste titel Druk tijdens afspelen op TITLE/GROUP. [--] wordt aangegeven in het titelgedeelte van het display. Gebruik de cijfertoetsen om de titel op te geven die u wilt afspelen.
 • Page 45: Willekeurig Afspelen

  Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste tracks te selecteren. Om 5 te selecteren: Druk op 5. Om 23 te selecteren: Druk op +10, +10 en dan 3. Om 40 te selecteren: Druk op +10, +10, +10 en dan 10. Speelduur van het totale programma Total Program Time PROGRAM TrackDisc...
 • Page 46: Herhaald Afspelen

  Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Herhaald afspelen Herhalen van de huidige selectie of alle tracks (Herhaald afspelen) Voor DVD VIDEO: Tijdens afspelen Voor SVCD/video-CD/audio-CD: In elke gebruiksstand, behalve bij SVCD/video-CD weergave met PBC Druk tweemaal op ON SCREEN.
 • Page 47: Wijzigen Van De Taal, Het Geluid En De Camerahoek

  Wijzigen van de taal, het geluid en de camerahoek Selecteren van de taal voor de ondertiteling (SUBTITLE) Sommige DVD VIDEO en SVCD discs bevatten ondertitels in meerdere talen. U kunt dan de gewenste taal voor de ondertiteling instellen. Aan het begin van het gedeelte enn DVD VIDEO disc waar de ondertiteling is opgenomen, verschijnt op het TV-scherm (behalve wanneer de [ON SCREEN GUIDE] voorkeursinstelling...
 • Page 48: Speciale Beeld- En Geluidseffecten

  Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Speciale beeld- en geluidseffecten Inzoomen van de beelden Druk tijdens afspelen of in de pauzestand op ZOOM. ZOOM x 1.5 Bij indrukken van ZOOM wordt het beeld ingezoomd. Linksboven op het scherm wordt de huidige vergrotingsfactor voor ongeveer 5 seconden getoond.
 • Page 49: Menubalkfuncties

  Verbergen van het VFP-functie selectievenster Druk op VFP. OPMERKINGEN • Het VFP-functie selectievenster en het parameter-instelvenster verdwijnen als er gedurende ongeveer 10 seconden geen bedieningshandeling wordt verricht. • De VFP-functie is niet beschikbaar wanneer het beeld is ingezoomd. Wijzigen van het geluidsveld (SOUND EFFECT) Met de geluidseffectfunctie kunt u het geluidsveld wijzigen van de analoge audio-uitvoer.
 • Page 50 Menubalkfuncties voor DVD VIDEO Selecteren van tijdsaanduiding Tijdens afspelen: Voor het selecteren van de speelduur die in het display van de speler en in de statusbalk wordt getoond. Druk enkele malen op ENTER om een van de volgende instellingen te selecteren. •...
 • Page 51: Afspelen Van Audio/Videobestanden -Xv-N312S/Xv-N310B

  Afspelen van audio/ videobestanden —XV-N312S/XV-N310B Outline Deze speler kan MP3/JPEG/MPEG-4 (eenvoudig profiel/asf- bestand) bestanden afspelen die op een zelf opgenomen CD-R/ RW disc of een in de handel verkrijgbare CD zijn opgenomen. U kunt de bestanden selecteren en afspelen met behulp van het bedieningsdisplay op het TV-scherm.
 • Page 52: Basisbediening

  Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Basisbediening Wanneer u een disc met groepen en bestanden plaatst, verschijnt op het TV-scherm automatisch het bedieningsdisplay waarin de inhoud van de disc wordt aangegeven. Volg de onderstaande aanwijzingen om de gewenste groep/ bestand in het bedieningsdisplay te selecteren en af te spelen.
 • Page 53: Wijzigen Van De Afspeelvolgorde

  Wijzigen van de afspeelvolgorde Afspelen in een willekeurige volgorde (Willekeurig afspelen) Druk in de stopstand op 2 om de huidige afspeelfunctie te selecteren (bijv. [NORMAL]). Druk enkele malen op ENTER om [RANDOM] te selecteren. Druk op 3 om de cursor naar de bestandskolom te verplaatsen.
 • Page 54: Wijzigen Van Het Beeld Voor Het Openingsscherm

  JPEG bestand en het openingsscherm verandert nadat het bestand is ingelezen. • Het vorige beeld voor het openingsscherm wordt overschreven door het nieuw opgeslagen bestand. Het menuscherm sluiten Druk op SET UP. Het JVC openingsscherm weer activeren Selecteer [STANDARD] in stap 4.
 • Page 55: Wijzigen Van De Oorspronkelijke Instellingen-Xv-N312S/Xv-N310B

  Wijzigen van de oorspronkelijke instellingen —XV-N312S/XV-N310B Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Voorkeuren selecteren In dit hoofdstuk worden de instellingen beschreven die reeds gemaakt zijn wanneer u de speler koopt. Lees dit hoofdstuk zorgvuldig wanneer u de speler aansluit op een breedbeeld-TV of wanneer u om een andere reden de oorspronkelijke instellingen wilt wijzigen zodat deze beter overeenkomen met uw voorkeuren...
 • Page 56: Language Menu

  Beschikbare opties STANDARD, USER, SAVE AS BACKGROUND [STANDARD]: Selecteer deze optie als u het originele JVC beeld als het openingsscherm wilt gebruiken (begin-instelling). [USER]: Selecteer deze optie als u uw favoriete beeld op het openingsscherm wilt weergeven. Dit onderdeel treedt in werking nadat u een nieuw beeld in het volgende item hebt geregistreerd.
 • Page 57: Audio Menu

  AUDIO menu DIGITAL AUDIO OUTPUT Zorg dat dit onderdeel correct is ingesteld wanneer de digitale uitgang van de speler is verbonden met de digitale ingang van externe apparatuur. Zie “Tabel van digitale uitgangssignalen” op blz. 60 voor het verband tussen de instellingen en de uitgangssignalen. Beschikbare opties PCM ONLY, DOLBY DIGITAL/PCM, STREAM/PCM [PCM ONLY]: selecteer deze optie wanneer de DIGITAL OUT...
 • Page 58: Afspelen Voor Kinderen Beperken

  Druk de functieschakelaar naar “DVD” indien u de DVD-speler met de afstandsbediening wilt bedienen. Afspelen voor kinderen beperken Met deze functie kunt u de weergave van DVD VIDEO discs met gewelddadige (en andere) beelden beperken tot een door u bepaald niveau. Als u bijvoorbeeld een speelfilm hebt die scènes met veel geweld bevat en die de Parental Lock functie ondersteunt, kunt u de betreffende scènes weglaten of vervangen door andere scènes om te voorkomen dat kinderen...
 • Page 59 Wijzigen van de Parental Lock instellingen U kunt de Parental Lock instellingen altijd veranderen. Laat in de stopstand het OTHERS menu verschijnen. Druk op 5/∞ om op [PARENTAL LOCK] te zetten en druk dan op ENTER. Het Parental Lock display verschijnt op het TV-scherm. Terwijl naar [PASSWORD] wijst, voert u met de cijfertoetsen uw huidige viercijferig...
 • Page 60: Aanvullende Informatie -Xv-N312S/Xv-N310B

  Aanvullende informatie —XV-N312S /XV-N310B Land/gebiedcodelijst voor Parental Lock Eritrea Andorra Spanje Verenigde Arabische Emiraten Ethiopië Afghanistan Finland Antigua en Barbuda Fiji Anguilla Falklandeilanden Albanië Federale Staten van Micronesië Armenië Faroe-eilanden Nederlandse Antillen Frankrijk Angola Frankrijk, Metropolitan Antarctica Gabon Argentinië Groot-Brittannië Amerikaans Samoa Grenada Oostenrijk...
 • Page 61: Tabel Van Talen En Hun Afkortingen

  Tabel van talen en hun afkortingen Afar Perzisch Abkhaziaans Fins Afrikaans Fijiaans Amharic Faroese Arabisch Fries Assamitisch Iers Aymara Schots-Galisch Azarbaijani Galiciaans Bashkir Guarani Byelorussisch Gujarati Bulgaars Hausa Bihari Hindi Bislama Kroatisch Bengaals Hongaars Tibetaans Armeens Bretons Interlingua Catalaans Interlingue Corsicaans Inupiak Tsjechisch...
 • Page 62: Tabel Van Digitale Uitgangssignalen

  Tabel van digitale uitgangssignalen Type disc DVD met 48/44,1 kHz, 16/20/24 bit lineaire PCM DVD met DTS DVD met Dolby Digital 48 kHz, 16 bit, stereo lineaire PCM DVD met MPEG Multichannel SVCD/video-CD/audio-CD Audio-CD met DTS CD-R/RW met MP3 CD-R/RW met MPEG-4 Uitgangssignaal PCM ONLY DOLBY DIGITAL/PCM...
 • Page 63: Verklarende Woordenlijst

  Verklarende woordenlijst ASF is de afkorting voor “Advanced Streaming Format“ en duidt een datacompressieformaat voor streaming aan dat ontwikkeld is door Microsoft Corporation. ASF kan diverse gegevenstypen bevatten zoals audio, video en tekst. Beeldverhouding De beeldverhouding geeft de vorm van de rechthoek van het TV- beeld aan.
 • Page 64: Bediening Van Andere Jvc Toestellen

  Bediening van andere JVC toestellen U kunt de bijgeleverde afstandsbediening behalve voor de receiver/DVD-speler ook voor het bedienen van andere JVC apparaten gebruiken. • Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de andere toestellen. – Bepaalde JVC videorecorders accepteren twee soorten bedieningssignalen—afstandsbedieningssignalen “A” en “B”.
 • Page 65: Bediening Van Componenten Van Een Ander Merk

  Bediening van componenten van een ander merk U kunt de bijgeleverde afstandsbediening ook voor het bedienen van apparatuur van andere merken gebruiken door de afstandsbedieningssignalen te veranderen. • Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de andere betreffende componenten. • Voor bediening van componenten van een ander merk met deze afstandsbediening, moet u eerst de vereiste merkcode voor de betreffende, STB, videorecorder en TV instellen.
 • Page 66 Probeer de videorecorder te bedienen door op te drukken. U heeft de juiste code ingevoerd indien de videorecorder nu wordt in- of uitgeschakeld. Indien er meerdere codes voor het merk van uw videorecorder worden gegeven, moet u de diverse codes proberen totdat u de juiste heeft gevonden.
 • Page 67: Oplossen Van Problemen

  Oplossen van problemen Gebruik deze tabel voor het oplossen van mogelijke problemen. Neem contact op met een JVC-onderhoudsdienst indien u het probleem niet op kunt lossen. Bediening van receiver —RX-E5S/RX-E51B Stroom De spanning kan niet worden ingeschakeld. \ De stekker van het netsnoer is niet aangesloten. Steek de stekker in een stopcontact.
 • Page 68: Bediening Van Dvd-Speler-Xv-N312S/Xv-N310B

  Bediening van DVD-speler —XV-N312S/XV-N310B Stroom Geen stroom. \ De stekker zit niet volledig in het stopcontact. Steek de stekker stevig in het stopcontact. Bediening De melding “REGION CODE ERROR!” wordt op de TV aangegeven. \ De regiocode van de geplaatste disc komt niet overeen met de regiocode van de speler.
 • Page 69: Technische Gegevens

  Technische gegevens Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. RX-E5S/RX-E51B Versterker Uitgangsvermogen Bij stereo-gebruik: Voorkanalen: 50 W per kanaal, min. RMS, beide kanalen aangedreven in 6 Ω bij 1 kHz met niet meer dan 10% totale harmonische vervorming. (IEC268-3)
 • Page 70: Xv-N312S/Xv-N310B

  XV-N312S/XV-N310B Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. Algemeen Afspeelbare discs: DVD VIDEO, DVD-R (Videoformaat), DVD-RW (Videoformaat), SVCD, video- CD, audio-CD (CD-DA), CD-R/RW (CD-DA, SVCD, video-CD, MP3 formaat, JPEG, MPEG-4) Videoformaat: Interlace-scan/progressive-scan kan geselecteerd worden Overige Stroomvoorziening: Wisselstroom 230 V Stroomverbruik: 11,0 W (bij werking) 2,0 W (tijdens standby)
 • Page 71 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED © 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0104MWMMDWJEIN...

This manual is also suitable for:

Rx-e5sXv-n312sXv-n310b