Download Print this page

Honeywell BH-860E User Instructions

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Humidifier
GB
User Instructions
LuftbefeucHter
DE
Gebrauchsanweisung
Luftbefugter
DK
Betjeningsvejledning
Humidificatore
ES
Instrucciones de Uso
iLmankostutin
FI
Käyttäjän Opas
Humidificateur
FR
Instructions d'Utilisation
kézikünyv
HU
Felhasználói
umidificatore
IT
Istruzioni per l'uso
LucHtbevocHtiger
NL
Gebruiksaanwijzing
Luftfukteren
NO
Brukerhåndbok
naWiLŻacz poWietrza
PL
Podręcznik użytkownika
Humidificador
PT
Manuel do Usuário
Luftfuktare
SE
Användarhandbok
El k‹tabI
TR
Kullan›c›
SA
bH-860e / bH-862e

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell BH-860E

  Related Manuals for Honeywell BH-860E

  Summary of Contents for Honeywell BH-860E

 • Page 1 Humidifier User Instructions LuftbefeucHter Gebrauchsanweisung Luftbefugter Betjeningsvejledning Humidificatore Instrucciones de Uso iLmankostutin Käyttäjän Opas Humidificateur Instructions d’Utilisation kézikünyv Felhasználói bH-860e / bH-862e umidificatore Istruzioni per l’uso LucHtbevocHtiger Gebruiksaanwijzing Luftfukteren Brukerhåndbok naWiLŻacz poWietrza Podręcznik użytkownika Humidificador Manuel do Usuário Luftfuktare Användarhandbok El k‹tabI Kullan›c›...
 • Page 2 BH-860E / BH-862E BH-860E / BH-862E engLisH contents deutscH inHaLt dansk indHoLd espaÑoL Índice suomi sisÄLLysLuetteLo franÇais contenu magyar tartaLomJegyzék itaLiano indice nederLands inHoud norsk innHoLd poLski spis treŚci portuguÊs conteÚdo svenska inneHÅLL türkÇe İÇİndekİLer...
 • Page 3 BH-860E / BH-862E BH-860E / BH-862E BH-860/861E Humidifier - Exploded View *To order new parts: www.kaz.com...
 • Page 4: Operation

  ENGLISH ENGLISH safety notes components expLanation of operation paneL operation 1. e Lectronic Humidistat 1. T he unit must only be used to humidify the room air. Air filter Air filter 1. P lace the unit on a level, dry surface that is insensitive to Inappropriate use can lead to hazards and damages for which for continuous adjustment of the desired humidity. The water. Ensure that the air-filter vents have enough room Air filter flap Air filter flap no liability is assumed. optimum value between 40% and 60% is easy to adjust. You for suction. The atomizer nozzle must be unimpeded Atomizer nozzle Atomizer nozzle press the button and together and after some seconds in blowing off and must not be directed against objects or 2. S hould the unit or the power cable have suffered damages Tank lid Tank lid on the LCD display the current value of humidity starts to flash.
 • Page 5 OBSERVE THE INSTRUCTIONS IN THE GUARANTEE CONDITIONS. DO NOT 4. Remove the float by means of its handle and clean the float. 16-22º dH ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE KAZ PRODUCT YOURSELF, AS THIS 5. F ill approx. one half of the water tank with water(the over 23º dH COULD LEAD TO TERMINATION OF THE GUARANTEE AND CAUSE DAMAGE atomizing chamber is automatically filled as well). TO PERSONS AND PROPERTY. To assist the cleaning action, we recommend that you To determine the value more precisely, you can also enquire at TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED add approx. 10 drops of Dimanin A* (do not add soap or your local waterworks. bH-860e / bH-862e detergents). T he decalcifying filter enclosed can be used for water hardnesses 220-240V~ After cleaning the water tank with a brush or a soft cloth, 50Hz 46W of up to 15˚ dH. The useful life of the decalcifying filter depends flush it well and remount the float. on the hardness of the water, and it must be exchanged * “ DIMANIN A” IS A CHLORINE-FREE DISINFECTANT THAT IS ALSO accordingly: USED IN SWIMMING POOLS. CAUTION: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN, DO NOT useful life for 0-10˚ dH: approx. 5 months SWALLOW! AVOID DIRECT EYE CONTACT! IN THE RECOMMENDED useful life for 10-15˚ dH: approx. 3 months DILUTION, IT IS NEITHER HARMFULL TO THE SKIN NOR TO THE If the unit is put out of operation for a longer period of time (e.g.
 • Page 6 DEUTSCH DEUTSCH sicHerHeitsHin-Weise teiLe erLÄuterung des bedienungs-paneeLs Ausschaltzyklus setzt sich während der gesamten Betriebsdauer des Luftbefeuchters fort. 1. D as Gerät darf nur zum Befeuchten der Raumluft verwendet Luftfilter 1. eLektroniscHer Hygrostat werden. Ein zweckentfremdeter Gebrauch kann zu Gefahren Luftfilterklappe für die stufenlose Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit. inbetriebnaHme und Schäden führen, für die nicht gehaftet wird. Der optimale Wert der zwischen 40 – 60 % Luftfeuchtigkeit liegt, Nebelaustrittsdüse 2. S ollte das Gerät bzw. das Netzkabel beim Transport einen 1. S tellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und ist leicht zu wählen. Drehen Sie den EIN/AUS Schalter auf Tankdeckel Schaden erlitten haben (z.B. durch starken Aufprall), bitte wasserunempfindliche Fläche. Sorgen Sie dafür daß die EIN und drücken Sie dann anschließend die Tasten und Wassertank keinesfalls in Betrieb nehmen. Lassen Sie es unbedingt durch Luftfilterschlitze genügend Raum zum Ansaugen gleichzeitig, bis nach einigen Sekunden auf der digitalen Anzeige eine autorisierte Servicestelle überprüfen! haben. Die Nebelaustrittsdüse muß beim Ausblasen...
 • Page 7 1. V or Reinigung unbedingt Netzstecker ziehen. PRODUKT ZU ÖFFNEN ODER ZU REPARIEREN, DA DIES ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE SOWIE ZU PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN FÜHREN 2. E ntfernen Sie den Tankdeckel , die Nebelaustrittsdüse Um den Wert genau zu be-stimmen, können Sie diesen auch bei KÖNNTE. un den Entkalkungsfilter Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen. Technische Änderungen vorbehalten. 3. L eeren Sie vor der Reinigung das Restwasser aus. Der beigepackte Entkalkungsfilter ist für Wasserhärten bis zu 15˚ bH-860e / bH-862e 4. E ntfernen Sie den Schwimmer mittels seines Handgriffes und dH verwendbar. Die Lebensdauer des Entkalkungsfilter ist von oler 220-240V~ reinigen Sie diesen. Wasserhärte abhängig und dementsprechend auszutauschen: 50Hz 46W 5. B efüllen Sie den Wassertank ca. zur Hälfte mit Wasser Lebensdauer bei 0-10˚ dH Ca.5 Monate (die Nebelkammer wird automatisch mitgefüllt). Zur Lebensdauer bei 10-15˚ dH Ca. 3 Monate Unterstützung der Reinigungswirkung empfehlen wir die...
 • Page 8 DANSK DANSK sikkerHed deLe forkLaring tiL betJeings-paneLet betJening 1. E lektronisk humidostat 1. E nheden må kun anvendes til at befugte luften i et lokale. Luftfilter 1. A nbring enheden på en plan, tør flade, der er ufølsom over for Uhensigtsmæssig brug kan medføre ødelæggelse og til løbende justering af den ønskede fugtighed. Det er enkelt vand. Kontroller, at udstrømningsåbningen til luftfilteret Luftfilterklap skader, i hvilke tilfælde Honeywell ikke påtager sig noget at opnå den optimale værdi på mellem 40 og 60%. Tryk på har plads nok til udsugning. Forstøvningsmundstykket skal Forstøvningsmundstykke erstatningsansvar. knap og samtidigt, og efter et par sekunder begynder kunne blæse uhindret og må ikke pege mod genstande eller Beholderlåg den aktuelle fugtighedsværdi at blinke på LCD-displayet. flader i umiddelbar nærhed. 2. H vis enheden eller strøm-kablet er blevet beskadiget under Nu kan du justere den ønskede fugtighedsværdi med knap...
 • Page 9 GARANTIBETINGELSERNE, HVIS DER OPSTåR PROBLEMER MED DETTE 5. F yld vandbeholderen cirka halvt med vand KAZ-PRODUKT. FORSØG IKKE AT åBNE ELLER REPARERE DETTE KAZ- (forstøvningskammeret fyldes også automatisk). For at Du kan fastsætte hårdhedsgraden mere præcist ved at henvende PRODUKT SELV, DA DET KAN MEDFØRE TIL ANNULLERING AF GARANTIEN lette rengøringen anbefales det, at der tilsættes cirka 10 dråber dig til det lokale vandværk. OG MEDFØRE PERSONSKADER ELLER BESKADIGELSE AF EjENDOM. Dimanin A* (tilsæt ikke sæbe eller rengøringsmidler). Når RET TIL TEKNISKE æNDRINGER FORBEHOLDES. Det vedlagte afkalkningsfilter kan anvendes på vand, der har vandbeholderen er rengjort med en børste eller en blød klud, en hårdhedsgrad på op til 15_ dH. Afkalkningsfilterets levetid bH-860e / bH-862e skylles den grundigt, og flyderes fastgøres igen. afhænger af vandets hårdhedsgrad, og det skal udskiftes ved 220-240V~ * “DIMANIN A” ER ET KLORFRIT DESINFICERINGSMIDDEL, DER forskellige intervaller: 50Hz 46W OGSå ANVENDES I SWIMMING POOLS. ADVARSEL: OPBEVARES Levetid for 0-10_ dH: cirka 5 måneder UTILGæNGELIGT FOR BØRN. Må IKKE INDTAGES! UNDGå DIREKTE ØjENKONTAKT! I DEN ANBEFALEDE OPLØSNING ER DET IKKE Levetid for 10-15_ dH: cirka 3 måneder SKADELIGT FOR HUD ELLER ØjNE. Hvis enheden sættes ud af drift i en længere periode (f.eks. efter en 6. U dskift afkalkningsfilteret, efterfyld enheden med vand, og sommerperiode), skal afkalkningsfilteret også udskiftes. udskift beholderens låg og forstøvningsmundstykket.
 • Page 10: Notas Sobre Seguridad

  ESPAÑOL ESPAÑOL notas sobre seguridad 16. C ualquier reparación debe de ser realizada por un servicio expLicación deL paneL de mandos nivel seleccionado. Este ciclo periódico de encendido y apagado técnico autorizado. continuará mientras el humidificador esté en funcionamiento. 1. H umidostato eLectrónico 1. L a unidad solo se debe usar para humidificar el aire de habitaciones. Un uso inapropiado puede llegar a causar Para el ajuste continuo de la humedad deseada. Un valor componentes funcionamiento riesgos y daños cuya responsabilidad no asumirá la empresa óptimo está entre el 40 y el 60% y es fácil de ajustar. Accione fabricante. el interruptor ON/OFF a la posición ON y a continuación Filtro de aire Filtro de aire 1. S itúe la unidad en un sitio nivelado, con una superficie seca e presione el botón y a la vez durante algunos segundos 2. S i la unidad o el cable eléctrico hubiesen sufrido daños durante insensible al agua. Asegúrese que las ranuras del filtro de Tapa del filtro de aire...
 • Page 11 5. L lene aproximadamente el depósito hasta la mitad LAS INSTRUCCIONES DE LAS CONDICIONES DE LA GARANTíA. NO INTENTE Para determinar el valor de manera más precisa, usted puede con agua (la cámara atomizadora se rellenará ABRIR NI REPARAR EL PRODUCTO KAZ, YA qUE ESTO PODRíA PROVOCAR también informarse en su suministrador de agua. automáticamente). Para ayudar a la limpieza, recomendamos LA TERMINACIóN DE LA GARANTíA Y CAUSAR LESIONES A LAS PERSONAS que añada 10 gotas de Diminin A* (no añada jabones ni El filtro descalcificador adjunto puede ser usado para agua con O DAñOS A LA PROPIEDAD. detergentes). Después de limpiar el depósito de agua con un una dureza de hasta 15 º dH. La duración del filtro descalcificador RESERVADAS LAS MODIFICACIONES TéCNICAS. cepillo o con un paño suave, séquelo bien y vuelva a montar el depende de la dureza del agua, y debe ser cambiado de acuerdo bH-860e / bH-862e flotador. con los siguientes parámetros: 220-240V~ * DIMANIN A ES UN DESINFECTANTE LIBRE DE CLORO qUE TAMBIéN D uración para una dureza del agua de 0 – 10º dH: 50Hz 46W SE USA EN PISCINAS. PRECAUCIóN: MANTéNGALO FUERA DEL 5 meses ALCANCE DE LOS NIñOS, NO LO BEBA; EVITE EL CONTACTO DIRECTO D uración para una dureza del agua de 10 – 15º dH: CON LOS OjOS: EN LA DISOLUCIóN RECOMENDADA NO ES DAñINO 3 meses PARA LA PIEL NI PARA LOS OjOS. Si la unidad está fuera de servicio durante un largo periodo de 6. A hora reponga el filtro descalcificador, llene la unidad con tiempo (por ejemplo después del intervalo veraniego), el filtro agua, ventile el cartucho descalcificador y reponga la tapa del descalcificador debe cambiarse nuevamente.
 • Page 12 SUOMI SUOMI turvaLLisuusoHJeet Laitteen osat kÄyttÖpaneeLin kuvaus Laitteen kÄyttÖ 1. s ÄHkÖkÄyttÖinen iLmankostutin 1. L aitetta tulee käyttää aino-astaan huoneilman kostuttamiseen. llmansuodatin llmansuodatin 1. S ijoita laite tasaiselle, kui-valle alustalle, jota vesi ei Epätarkoituksenmukainen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita Halutun ilmankosteustason jatkuvaa säätelyä varten. vahingoita. Varmista, että ilmansuodattimen aukoilla on Ilmansuodattimen luukku Ilmansuodattimen luukku ja vahinkoja, joista valmistaja ei vastaa. Paras kosteusarvo välillä 40 - 60 % on helppo säätää. Paina tarpeeksi tilaa ilmanvaihtoa varten. Sumuttimen suuttimen Sumuttimen suutin Sumuttimen suutin yhtäaikaa painikkeita ja . Muutamien sekuntien puhallusreittiä ei saa tukkia eikä suutinta tule suunnata 2. M ikäli laite tai sen virta-johto on jollain tavoin vahingoittunut Vesisäiliön kansi Vesisäiliön kansi kuluttua senhetkinen kosteusarvo alkaa vilkkua laitteen...
 • Page 13 16-22º dH ÄLÄ YRITÄ AVATA TAI KORjATA TÄTÄ KAZ -TUOTETTA ITSE, SILLÄ SE 2. P oista vesisäiliön kansi , sumuttimen suutin ja SAATTAA jOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN jA AIHEUTTAA HENKILÖ- jA yli 23º dH OMAISUUSVAHINKOjA. kalkinpoistosuodatin PIDÄTÄMME OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN. 3. T yhjennä laitteesta siihen jäänyt vesi ennen puhdistuksen Jos haluat määrittää arvon tarkemmin, voit kysyä sitä paikalliselta aloittamista. vesilaitokselta. bH-860e / bH-862e 220-240V~ 4. I rrota uimuri siihen kuuluvan kahvan avulla ja puhdista uimuri. Laitteeseen kuuluvaa kalkinpoistosuodatinta voi käyttää, jos veden 50Hz 46W kovuus on enintään 15° dH. Kalkinpoistoventtiilin käyttöikä riippuu 5. T äytä noin puolet vesisäiliöstä vedellä (sumutinkammio veden kovuudesta. Suodatin on vaihdettava sen kuluneisuu-desta täyttyy samalla automaattisesti). Tehokasta puhdistusta mukaan. varten valmistaja suosittelee, että lisäät puhdistusveteen n. 10 tippaa Dimanin A* -desinfiointiainetta (älä sen sijaan Käyttöikä, kun kovuus on 0-10° dH: noin 5 kk.
 • Page 14 FRANÇAIS FRANÇAIS consignes de securitie 15. S i l’appareil présente des signes de disfonctionnement, ne fonctionnement de L’ecran de fonctionnement pas essayer de le faire fonctionner et le faire vérifier par un commandes 1. L ’appareil doit être utiliséuniquement pour humidifier l’air 1. P lacer l’appareil sur une surface plane, sèche et résistant à réparateur agréé. d’une pièce. Toute utilisation non-appropriée serait susceptible l’eau. Veiller à ce que les orifices du filtre à air soient 1. H ygrostat électronique 16. S eul le réparateur agréé est habilité à effectuer les réparations. de provoquer un accident ou des dommages pour lesquels le suffisamment dégagées pour permettre l’appel d’air. Le bec de pour un réglage constant du taux d’humidité désiré. La fabricant ne saurait être tenu pour responsable. brumisation doit être dégagé ; ne pas le diriger vers des valeur maximale, située entre 40 et 60%, est facile à régler. composants objets ou surfaces proches. Placer le bouton sur la position MARCHE puis appuyer 2. S i l’appareil ou le cordo d’alimentation sont endommagés en...
 • Page 15 GARANTIE. NE TENTEZ PAS D’OUVRIR OU DE REPARER CE PRODUIT KAZ Durée de vie 10 – 15 ° dH : env. 3 mois dilué conformément aux instructions, il ne comporte aucun VOUS-MEME, CAR CECI ENTRAINERAIT L’ANNULATION DE LA GARANTIE danger pour les yeux et la peau. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une période assez longue, le ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PHYSIqUES ET DES DEGATS filtre anti-calcaire doit être remplacé. Pour certaines qualités d’eau, 6. R emettre en place le filtre anti-calcaire, remplir le réservoir MATERIELS. un filtre supplémentaire doit être utilisé. 2 types de filtres : d’eau, aérer le carter anti-calcaire puis replacer le couvercle du SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS. fiLtre k : sert à pré-adoucir l’eau. Il prolonge la durée de vie du réservoir ainsi que le bec de brumisation. bH-860e / bH-862e filtre anti-calcaire classique d’environ 2 – 3 mois. 7. B rancher l’appareil et mettre en marche. 220-240V~ fiLtre a : livré en série avec le filtre K si la teneur en sel est 50Hz 46W 8. O utre le nettoyage hebdomadaire, il est conseillé de procéder à élevée. l’opération suivante toutes les 6 semaines min. : retirer le filtre anti-calcaire de l’appareil et le plonger dans l’eau chaude (non- Ces filtres supplémentaires sont renouvelables et, par conséquent, bouillante) env. 70° C afin de contre-attaquer la formation leur durée de vie est longue. de germes. Si le filtre à air est sale, ouvrir le volet du filtre, le IMPORTANT : SI LE FILTRE ANTI-CALCAIRE EST USé OU LES FILTRES nettoyer et le remettre en place ; s’il est très sale, il doit être COMPLéMENTAIRES NE SONT PAS UTILISéS, LA FORMATION DE...
 • Page 16 MAGYAR MAGYAR biztonsÁgi megJegyzések aLkotóeLemek a vezérLÕpaneL HasznÁLatÁnak ismertetése mÙkÃdés 1. e Lektronikus Légnedvesség szabÁLyzó a kÍvÁnt 1. A készülék csak szobai levegŒ nedvesítésére használható. A LégszırŒ 1. H elyezzük a készüléket egy vízszintes, száraz, vízálló felületre. légnedvesség folyamatos szabályozásához. A 40 és 60% rendeltetésszerıtŒl eltérŒ felhasználás hibás mıködéshez EllenŒrizzük azt, hogy a légszırŒ csapószelepek a levegŒ LégszırŒ csapószelep közötti optimális érték könnyen beállítható. Nyomjuk meg és károsodásokhoz vezethet, amelyekért felelŒsséget nem beszívásához elegendŒ szabad térrel rendelkeznek-e. A Porlasztó füvóka egyidejıleg a és a gombot; néhány másodperc vállalhatunk. porlasztó füvóka szabad kifújását biztosítani kell, és azt ne Tartályfedél mülva az LCD kijelzŒn a nedvesség pillanatnyi értéke villogni irányítsuk a készülékhez közeli tárgyak vagy felületek felé. 2. A mennyiben a készülék vagy annak hálózati kábele a szállítás kezd. Ekkor a és a gomb segítségével a kívánt...
 • Page 17 , és a FELNYITNI VAGY ÖNáLLóAN MEGjAVíTANI EZT A KAZ-TERMéKET, MERT A készülékhez mellékelt mésztelenítŒ szırŒ legfeljebb 15° dH mésztelenítŒ szırŒt A jóTáLLáS éRVéNYéT VESZíTHETI, TOVáBBá SZEMéLYI SéRÜLéS VAGY keménységı vízhez használható. A mésztelenítŒ szırŒ várható ANYAGI KáR ADóDHAT. 3. T isztítás elŒtt öntsük ki a vízmaradékot. élettartama a víz keménységétŒl függ, és ennek megfelelŒen a szırŒ a következŒ idŒszakonként cserélendŒ: A MűSZAKI VáLTOZTATáSOK jOGA FENNTARTVA. 4. A fogójánál fogva vegyük ki az úszót és tisztítsuk meg. élettartam 0-10° dH vízkeménységnél: kb. 5 hónap 5. T öltsük fel kb. félig a víztartályt vízzel (a porlasztókamra bH-860e / bH-862e ekkor szintén automatikusan feltöltŒdik). A tisztítás élettartam 10-15° dH vízkeménységnél: kb. 3 hónap 220-240V~ hatékonyságának javítása érdekében cseppentsünk a vízbe kb. Ha a készüléket hosszabb szünet után (például nyári évszak 50Hz 46W 10 csepp Dimanin A* adalékot (ne használunk szappant vagy kihagyásával) helyezzük újból üzembe, akkor a szırŒt detergenst). A víztartályt egy kefével tisztítsuk meg, öntsük ki mindenképpen ki kell cserélni. belŒle a vizet, majd szereljük vissza az üszót. Extrém kemény víz esetén kiegészítŒ szırŒ használatára lehet * A “Dimanin A” egy klórmentes fertŒtlenítŒszer, amelyet szükség, amely kétféle lehet: üszómedencék tisztításához használnak. Figyelem: A...
 • Page 18 ITALIANO ITALIANO istruzioni per La sicurezza 15. S e l’apparecchio presenta un difetto nel funzionamento, non spiegazione deL panneLo di comando produzione di vapore nebulizzato Durante il funzionamento cercare di azionarlo prima che sia stato controllato da un centro dell’umidificatore, questo ciclo “ON/OFF” si ripresenterà 1. u midostato elettronico 1. L ’apparecchio dovrà essere usato esclusivamente per di assistenza clienti autorizzato. periodicamente. umidificare l’aria degli ambienti. Un uso improprio potrà per una regolazione continua dell’umidità desiderata. Il valore 16. L e riparazioni dovranno essere eseguite solo da centri comportare pericoli e danni, per i quali si declina ogni ottimale tra il 40 e il 60% è facilmente regolabile. Girare funzionamiento autorizzati alla manutenzione. responsabilità. l’interruttore ON/OFF (7) su ON e quindi premere assieme per alcuni secondi i pulsanti e sul display a cristalli liquidi 2. N el caso in cui l’apparecchio o il cavo di alimentazione siano 1. P osizionare l’apparecchio su una superficie piana e asciutta ed componenti : il valore dell’umidità inizierà a lampeggiare. A questo...
 • Page 19 8 – 15 ° dH Si consiglia di pulire l’apparecchio una volta alla settimana. GARANZIA E CAUSARE LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI. 16 – 22 ° dH 1. E strarre la spina di alimentazione prima di pulire l’apparecchio. CI SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE. superiore a 23 ° dH 2. T ogliere il coperchio della tanica , il beccuccio di uscita del vapore e il filtro di decalcificazione Durata utile per durezza 0 - !0 ° dH: circa 5 mesi bH-860e / bH-862e 3. E liminare l’acqua rimasta prima di pulire l’apparecchio (vedere Durata utile per durezza 10 – 15 ° dH: circa 3 mesi 220-240V~ istruzioni per la sicurezza!). 50Hz 46W Se l’apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo (per es. nei 4. T ogliere il galleggiante per mezzo della relativa maniglia e mesi estivi), il filtro di decalcificazione dovrà essere sostituito. pulirlo. In presenza di acque molto dure, dovrà essere utilizzato un filtro 5. R iempire con acqua approssimativamente metà della tanica ulteriore, del quale esistono 2 tipi: (anche la camera di nebulizzazione si riempirà...
 • Page 20 NEDERLANDS NEDERLANDS veiLigHeids-voor-scHriften onderdeLen Het bedienings-paneeL bediening 1. eLektroniscHe vocHtigHeidsregeLaar 1. H et toestel is bedoeld voor het bevochtigen van lucht Luchtfilter 1. P laats het toestel op een vlakke, droge, waterbestendige Hiermee stelt u traploos de gewenste vochtigheidsgraad in. U binnenshuis. Onjuist gebruik kan gevaar voor de gezondheid ondergrond. Controleer of er genoeg ruimte is Luchtfilterklep en schade tot gevolg hebben waarvoor geen aansprakelijkheid kunt op eenvoudige wijze de optimale waarde tussen de 40 en voor luchtcirculatie via de luchtfilterinlaat . Het Verstuivermondstuk wordt aanvaard. 60% regelen. Druk tegelijk op knoppen en . Na enige verstuivermondstuk moet vrij kunnen blazen en Reservoirdeksel seconden verschijnt de huidige luchtvochtigheidsgraad knipperend niet gericht zijn op objecten of oppervlakken in de nabije 2. A ls het toestel of de voe-dingskabel schade heeft opgelopen in de LCD-display. U kunt nu knoppen of gebruiken om omgeving.
 • Page 21 2. V erwijder het reservoirdeksel , het verstuivermondstuk WORDT U VERZOCHT DE INSTRUCTIES IN DE GARANTIEVOORWAARDEN en het ontkalkingsfilter TE BESTUDEREN. PROBEER HET KAZ-PRODUCT NIET ZELF TE OPENEN U kunt de precieze hardheidswaarde van het water ook opvragen OF TE REPAREREN, GEZIEN DIT KAN LEIDEN TOT BEËINDIGING VAN DE 3. L eeg het toestel. bij het plaatselijke waterleidingbedrijf. GARANTIE EN TOT SCHADE AAN PERSONEN EN EIGENDOMMEN. 4. V erwijder de vlotter aan het handvat en maak de vlotter Het bijgeleverde ontkalkingsfilter is geschikt voor water met een TECHNISCHE AANPASSINGEN VOORBEHOUDEN. schoon. hardheid tot 15ºD. De levensduur van het ontkalkingsfilter hangt af bH-860e / bH-862e 5. V ul het waterreservoir voor de helft met water (de van de hardheid van het water. Na de volgende periode moet het 220-240V~ verstuivingskamer wordt automatisch ook gevuld). U filter worden vervangen: 50Hz 46W kunt het beste ongeveer 10 druppels Dimanin A* toevoegen Levensduur bij 0-10ºD: ongeveer 5 maanden (voeg geen zeep of schoonmaakmiddelen toe). Maak het Levensduur bij 10-15ºD: ongeveer 3 maanden waterreservoir schoon met een borstel of zachte doek, spoel het reservoir goed om en zet de vlotter weer vast.
 • Page 22 NORSK NORSK sikkerHets-merknader komponenter forkLaring av operasJons-paneLet bruk 1. E nheten må bare brukes til å fukte luften i rommet. Uheldig Luftfilter 1. eLektronisk fuktigHetsreguLator 1. l Plasser enheten på en jevn og tørr overflate som ikke er utsatt bruk kan føre til farer og skader vi ikke påtar oss ansvaret for. for vann. Pass på at ventilene til luftfilteret har nok plass Luftfilterklaff for kontinuerlig justering av ønsket fuktighet. Den optimale til å suge opp. Forhindre forstøvningsdysen fra å blåse av, 2. H vis enheten eller strømkabelen er blitt skadet under verdien mellom 40 og 60 % er lett å justere. Du trykker knappene Forstøvningsdyse og styr den bort fra gjenstander eller overflater i umiddelbar transporten (f.eks. fra kraftige støt), må du ikke under noen ogr samtidig, og etter noen sekunder begynner den Tanklokk nærhet. omstendigheter ta den i bruk. Den må kontrolleres av en gjeldende fuktighetsverdien å lyse opp på LCD-skjermen. Nå kan Vanntank autorisert serviceforhandler. 2. T a av tanklokket og fyll vanntanken med kaldt og du stille inn den fuktighetsverdien du ønsker med knappener...
 • Page 23 (forstøvningskammeret fylles automatisk også). Som hjelp KAZ PRODUKTET, VENNLIGST FØLG INSTRUKSjONENE I over 23º dH til rengjøringen, anbefaler vi at du tilsetter omtrent 10 dråper GARANTIBETINGELSENE. IKKE FORSØK å åPNE ELLER REPARERE Dimanin A* (ikke tilsett såpe eller vaskemiddel). Når du har KAZ PRODUKTET SELV, DA DETTE KAN LEDE TIL KANSELLERING AV Hvis du vil ha mer presise verdier, kan du henvende deg til det rengjort vanntanken med en børste eller en myk klut, må du GARANTIEN OG FORåRSAKE SKADE På PERSONER OG EIENDOM. lokale vannverket. skylle den godt før du monterer flottøren igjen. TEKNISKE MODIFISERINGER RESERVERT. Avkalkningsfilteret som fulgte med, kan brukes i vann med en * “Dimanin A” er et klorinfritt desinfeksjonsmiddel som også bH-860e / bH-862e hardhet på opp til 15˚ dH. Levetiden til avkalkningsfilteret er brukes i svømmebassenger. OBS: Oppbevar det utilgjengelig 220-240V~ avhengig av hardheten i vannet, og det må skiftes ut på følgende for barn, og ikke svelg det! Unngå direkte øyekontakt! Ved 50Hz 46W måte: riktig oppløsning er den ikke skadelig for hverken huden eller øynene. Levetid for 0-10˚ dH: ca. 5 måneder 6. S ett avkalkningsfilteret på plass igjen, fyll enheten med vann, Levetid for 10-15˚ dH: ca. 3 måneder og monter tanklokket og forstøvningsdysen igjen. Hvis enheten ikke har vært i bruk på en stund (for eksempel etter 7. K oble enheten til strømforsyningen og slå den på. sommeren), må avkalkningsfilteret også skiftes ut på nytt.
 • Page 24: Pierwsze Uruchomienie Urządzenia

  POLSKI POLSKI uWagi dotyczĄce bezpie-czeŃstWa korzystać. Musi ono zostać spraw-dzone w autoryzowanym paneL steroWania przygotoWanie urzĄdzenia do pracy punkcie serwisowym. 1. U rządzenie może być używane tylko do nawilżania powietrza 1. Elektroniczny regulator wilgotności powietrza 1. U rządzenie należy umieścić na równej, suchej powierzchni, 16. N aprawy mogą być dokonywane tylko w autoryzowanych w pomieszcze-niach zamkniętych. Niewłaściwe korzystanie z która nie jest narażona na działanie wody. Należy upewnić służy do ustawiania wymaganej wilgotności. Ustawienie punktach serwisowych. urządzenia może prowadzić do zagrożeń i zniszczeń, za które się, że otwory wentylacyjne filtru powietrza mają optymalnej wartości wilgotności, wynoszącej od 40 do 60%, jest producent nie odpowiada. wystarczająco dużo przestrzeni umożliwiającej zasysanie łatwe. Należy jednocześnie nacisnąć przyciski i , a po eLementy powietrza. Dysza rozpylacza powinna łatwo rozpylać i 2. J eśli urządzenie lub przewód zasilający zostały uszkodzone kilku sekundach na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym zostanie nie może być skierowana w stronę obiektów lub powierzchni podczas transportu (np. wskutek silnego uderzenia), pod...
 • Page 25: Czyszczenie Urządzenia

  Aby dokładniej określić twardość wody, można poprosić o 2. O twórz wieczko zbiornika na wod , zdejmij dyszę rozpylacza SAMODZIELNEGO DEMONTAŻU LUB NAPRAWY NINIEjSZEGO PRODUKTU informację lokalne służby wodociągowe. i wyjmij filtr odkamieniający FIRMY KAZ, PONIEWAŻ MOGłOBY TO DOPROWADZIć DO WYGAśNIĘCIA Załączony filtr odkamieniający może być stosowany dla twardości GWARANCjI ORAZ SPOWODOWAć SZKODY WOBEC OSóB I/LUB MIENIA. 3. U suń pozostałą wodę przed rozpoczęciem czyszczenia. wody o wartościach nie przekraczających 15° dH. Żywotność filtra ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DOKONANIA MODYFIKACjI TECHNICZNYCH. 4. W yjmij pływak za uchwyt i wyczyść go. odkamieniającego zależy od twardości wody. Filtr należy zmieniać, bH-860e / bH-862e 5. W ypełnij wodą ok. połowę zbiornika (komora rozpylacza biorąc pod uwagę poniższe dane: 220-240V~ również zostaje automatycznie wypełniona). Dla żywotność dla twardości 0-10° dH: ok. 5 miesięcy 50Hz 46W osiągnięcia lepszego efektu czyszczenia można zastosować żywotność dla twardości 10-15° dH: ok. 3 miesiące. ok. 10 kropli Dimaninu A* (nie należy dodawać mydła lub detergentów). Po oczyszczeniu zbiornika na wodę szczotką lub Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (np. w czasie miękką ściereczką należy go dokładnie opłukać i ponownie przerwy letniej), przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia...
 • Page 26: Informações De Segurança

  PORTUGUÊS PORTUGUÊS informaÇÕes de seguranÇa 15. S e o aparelho apresentar qualquer deficiência durante o expLicaÇÃo do paineL de controLo “LIGAR/DESLIGAR” prosseguirá continuamente enquanto o funcionamento, não o utilize. O mesmo deverá então ser humidificador estiver a ser utilizado. 1. Higróstato eLectrónico 1. O aparelho deve ser utilizado apenas para a humidificação do ar verificado pelo serviço de assistência autorizado. da divisão. O seu uso indevido pode provocar riscos e prejuízos Destina-se a uma regulação contínua do grau de humidade funcionamento 16. Q ualquer reparação só deverá ser feita pelo serviço de pelos quais não assumiremos qualquer responsabilidade. pretendida. O valor ideal entre 40 e 60% torna-se fácil de regular. assistência autorizado. 1. C oloque o aparelho numa superfície lisa e seca que não seja 2. S e o aparelho ou o cabo de alimentação tiverem sido Posicione o interruptor de LIGAR/DESLIGAR em LIGAR e, em danificados durante o transporte (em consequência, por seguida, prima simultaneamente os botões e durante sensível à água. Verifique se as aberturas dos filtros de ar componentes...
 • Page 27 POR FAVOR SIGA AS INSTRUçÕES CONSTANTES DAS CONDIçÕES DE 3. R etire a água residual antes de começar a limpar (consulte as GARANTIA. NãO TENTE POR SI PRóPRIO ABRIR OU REPARAR ESTE Para determinar este valor de uma forma mais rigorosa, poderá PRODUTO KAZ. ESSE PROCEDIMENTO NãO Só INVALIDA A GARANTIA informações de segurança!). informar-se junto da empresa distribuidora de água da sua área. O COMO PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS. 4. R etire o flutuador, usando a respectiva pega, e limpe-o. filtro de descalcificação incluído poderá ser utilizado com águas cujo RESERVADO O DIREITO A ALTERAçÕES TéCNICAS. grau de dureza seja superior a 15 ° gD. O tempo de duração do filtro 5. E ncha cerca de metade do reservatório com água (a câmara bH-860e / bH-862e de descalcificação depende do grau de dureza da água e deverá ser de pulverização é automática e simultaneamente cheia). 220-240V~ trocado de acordo com as seguintes indicações: Para ajudar a limpar, aconselhamos a juntar cerca de 10 gotas 50Hz 46W de Dimanin A1 (não juntar sabão líquido ou detergentes). Depois Duração para um gD entre 0 - 10 °: cerca de 5 meses de limpar o reservatório da água com uma escova ou um pano Duração para um gD entre 10 – 15 °: cerca de 3 meses macio, enxagúe-o bem e volte a colocar o flutuador. Se o aparelho ficar muito tempo sem ser utilizado (por exemplo * „dimanin a” é um desinfectante sem cLoro que depois do período de verão), o filtro de descalcificação também...
 • Page 28: Första Användningen

  SVENSKA SVENSKA sÄkerHets-anvisningar komponenter fÖrkLaring av manÖverpaneLen anvÄndning 1. eLektronisk Hygrostat 1. A pparaten får bara användas för att fukta rumsluft. Felaktigt Luftfilter 1. P lacera luftfuktaren på en jämn och torr yta som inte påverkas användande kan innebära risker och skador för vilka tillverkaren av vatten. Se till att ventilerna vid luftfiltren har utrymme Filterklaff för kontinuerlig justering av önskad fuktighetsgrad. Du ställer inte kan ställas till svars. för att kunna suga in luft. Finfördelningsmunstycket måste enkelt in optimal fuktighet (mellan 40 och 60%). Tryck samtidigt på Finfördelningsmunstycke kunna blåsa ut i fria luften och får inte riktas mot saker eller ytor 2. O m luftfuktaren eller dess strömkabel har skadats under knapparna och , varefter aktuell fuktighetsgrad blinkar på Tanklock i dess omedelbara närhet. transport (t.ex. på grund av hårda stötar) bör du inte under LCD-displayen efter några sekunder. Nu kan du med knapp eller Vattentank några omständigheter sätta igång den. Den måste kontrolleras ställa in önskad fuktighetsgrad. Efter några sekunder kommer 2. T a bort tanklocket...
 • Page 29 VÄNLIGEN OBSERVERA ANVISNINGARNA I GARANTIVILLKOREN.. FÖRSÖK spolar du ren den ordentligt och sätter tillbaka flottören. 16-22º dH INTE ATT ÖPPNA ELLER SjÄLV REPARERA KAZ-PRODUKTEN, EFTERSOM * “Dimanin A” är ett klorfritt desinfektionsmedel som även mer än 23º dH DET KAN LEDA TILL ATT GARANTIN UPPHÖR OCH ORSAKA PERSON- OCH används i simbassänger. Varning: Förvaras utom räckhåll EGENDOMSSKADOR. för barn, får ej sväljas! Undvik att få stänk i ögonen! I För att få ett noggrannare värde kan du fråga det lokala TEKNISKA ÄNDRINGAR FÖRBEHåLLNA. rekommenderad brukslösning är det ofarligt för både hud och vattenverket. ögon. bH-860e / bH-862e Det medföljande avkalkningsfiltret kan användas för 220-240V~ 6. S ätt tillbaka avkalkningsfiltret, fyll luftfuktaren med vatten och hårdhetsgrader upp till 15˚ dH. Avkalkningsfiltrets livslängd beror 50Hz 46W sätt tillbaka tanklocket och finfördelningsmunstycket. på vattnets hårdhetsgrad och måste bytas ut enligt följande: 7. A nslut apparaten till en strömkälla och slå på den. Livslängd för 0-10˚ dH: cirka 5 månader 8. F örutom den veckovisa rengöringen bör du utföra följande Livslängd för 10-15˚ dH: cirka 3 månader åtminstone var sjätte vecka: Ta bort avkalkningsfiltret från Om luftfuktaren står oanvänd under en längre tid (t.ex. under luftfuktaren och lägg den helt kort i hett (ej kokande) vatten semesteruppehåll) måste avkalkningsfiltret också bytas ut.
 • Page 30 TÜRKÇE TÜRKÇE tamamLayici parÇa GÜVENl‹k NOtlaRI ÇalIfitIRMa PaNOSUNUN aÇIklaMaSI ÇalIfiMa 1. Ü nite yaln›z oda havas›n› nemlendirmek amac›yla 1. Elektronik Nem ayarlay›c› Hava filtresi 1. Ü niteyi düz ve suya dayan›kl› bir yere yerlefltiriniz. Hava kullan›lmal›d›r. Uygunsuz kullan›m, sorumlulu¤unu kabul filtresi girifllerinden emme yap›labilmesi için yeterli Nem seviyesinin sürekli olarak ayarlanmas› için nem kontrolünü Hava filtresi kanat盤› etmeyece¤imiz tehlikelere ve hasarlara yol açabilir. alan bulunmas›na dikkat ediniz. Atomizör a¤›zl›¤›n›n istedi¤iniz de¤ere kurunuz. %40 ila %60 aras›ndaki optimum Atomizör a¤›zl›¤› engellenmemesi ve yak›n çevredeki cisim veya yüzeylere 2. N akliye s›ras›nda ünite veya elektrik kablosu hasara nem de¤eri kolayca ayarlanabilir. Dü¤me ’ye ayn› Depo kapa¤› do¤ru yönlendirilmemesi gereklidir. u¤ram›flsa (örn. fliddetli darbe nedeniyle), lütfen hiçbir anda birkaç saniye bas›ld›¤›nda, yürürlükteki nem de¤eri LCD flekilde çal›flt›rmay›n›z. Böyle bir durumda ünite yetkili bir...
 • Page 31 üstünde KENDİ BAŞINIZA AçMAYA VEYA TAMİR ETMEYE çALIŞMAYIN, çÜNKÜ BU (atomizör odac›¤› da otomatik olarak dolacakt›r). DURUMDA GARANTİ SONA EREBİLİR VE KİŞİSEL ZARAR VE MAL ZARARI Temizleme iflleminde yard›mc› olmas› için yaklafl›k 10 damla ORTAYA çIKABİLİR. De¤eri daha hassas olarak belirlemek için yerel su ifllerine de Dimanin A* eklemenizi tavsiye ederiz (sabun veya deterjan baflvurabilirsiniz. TEKNIK DEğIŞIKLIKLER SAKLIDIR. eklemeyiniz). Su deposunu bir f›rça veya yumuflak bezle ‹liflikteki kireç giderme filtresi sertli¤i 15° dH‘ye kadar olan suda bH-860e / bH-862e temizledikten sonra iyice y›kayarak flamand›ray› tekrar 220-240V~ kullan›labilir. Kireç giderme filtresinin yararl› ömrü su sertli¤ine tak›n›z. 50Hz 46W ba¤l› olup, flu flekilde de¤ifltirilmelidir: * “DImANIN A”, YÜzmE HAvUzLAR›NDA DA KULLAN›LAN 0-10° dH sertli¤indeki suda yararl› ömür: yaklafl›k 5 ay KLORSUz BIR DEzENFEKTAND›R. UYAR›: ÇOCUKLAR›N ERIflEmEYECE¤I BIR YERDE 10-15° dH sertli¤indeki suda yararl› ömür: yaklafl›k 3 ay SAKLAY›N›z! YUTmAY›N›z! GözLE DO¤RUDAN Ünite uzun bir süre kullan›lmam›flsa (örne¤in yaz döneminden TEmAS›NDAN KAÇ›N›N›z! TAvSIYE EDILEN sonra), kireç giderme filtresi yine yenisiyle de¤ifltirilmelidir.
 • Page 32 220-240V~ 50Hz 46W 62 62...
 • Page 33 6 6...
 • Page 34 The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. Kaz Europe SA under licence from Honeywell International Inc. Place Chauderon 18 CH - 1003 Lausanne BH-860E / BH-862E Switzerland P/N 31IMH860193 © 2009, Kaz Europe SA – Rev 2, 08MAY2009 www.kaz.com...

This manual is also suitable for:

Bh-862e