Download Print this page

Honeywell BH-860E User Instructions

Hide thumbs

Advertisement

Humidifier
GB
User Instructions
LuftbefeucHter
DE
Gebrauchsanweisung
Luftbefugter
DK
Betjeningsvejledning
Humidificatore
ES
Instrucciones de Uso
iLmankostutin
FI
Käyttäjän Opas
Humidificateur
FR
Instructions d'Utilisation
kézikünyv
HU
Felhasználói
umidificatore
IT
Istruzioni per l'uso
LucHtbevocHtiger
NL
Gebruiksaanwijzing
Luftfukteren
NO
Brukerhåndbok
naWiLŻacz poWietrza
PL
Podręcznik użytkownika
Humidificador
PT
Manuel do Usuário
Luftfuktare
SE
Användarhandbok
El k‹tabI
TR
Kullan›c›
SA
bH-860e / bH-862e

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell BH-860E

  Related Manuals for Honeywell BH-860E

  Summary of Contents for Honeywell BH-860E

  • Page 1 Humidifier User Instructions LuftbefeucHter Gebrauchsanweisung Luftbefugter Betjeningsvejledning Humidificatore Instrucciones de Uso iLmankostutin Käyttäjän Opas Humidificateur Instructions d’Utilisation kézikünyv Felhasználói bH-860e / bH-862e umidificatore Istruzioni per l’uso LucHtbevocHtiger Gebruiksaanwijzing Luftfukteren Brukerhåndbok naWiLŻacz poWietrza Podręcznik użytkownika Humidificador Manuel do Usuário Luftfuktare Användarhandbok El k‹tabI Kullan›c›...
  • Page 2 BH-860E / BH-862E BH-860E / BH-862E BH-860/861E Humidifier - Exploded View *To order new parts: www.kaz.com...
  • Page 3 NEDERLANDS NEDERLANDS veiLigHeids-voor-scHriften onderdeLen Het bedienings-paneeL bediening 1. eLektroniscHe vocHtigHeidsregeLaar 1. H et toestel is bedoeld voor het bevochtigen van lucht Luchtfilter 1. P laats het toestel op een vlakke, droge, waterbestendige Hiermee stelt u traploos de gewenste vochtigheidsgraad in. U binnenshuis. Onjuist gebruik kan gevaar voor de gezondheid ondergrond. Controleer of er genoeg ruimte is Luchtfilterklep en schade tot gevolg hebben waarvoor geen aansprakelijkheid kunt op eenvoudige wijze de optimale waarde tussen de 40 en voor luchtcirculatie via de luchtfilterinlaat . Het Verstuivermondstuk wordt aanvaard. 60% regelen. Druk tegelijk op knoppen en . Na enige verstuivermondstuk moet vrij kunnen blazen en Reservoirdeksel seconden verschijnt de huidige luchtvochtigheidsgraad knipperend niet gericht zijn op objecten of oppervlakken in de nabije 2. A ls het toestel of de voe-dingskabel schade heeft opgelopen in de LCD-display. U kunt nu knoppen of gebruiken om omgeving.
  • Page 4 2. V erwijder het reservoirdeksel , het verstuivermondstuk WORDT U VERZOCHT DE INSTRUCTIES IN DE GARANTIEVOORWAARDEN en het ontkalkingsfilter TE BESTUDEREN. PROBEER HET KAZ-PRODUCT NIET ZELF TE OPENEN U kunt de precieze hardheidswaarde van het water ook opvragen OF TE REPAREREN, GEZIEN DIT KAN LEIDEN TOT BEËINDIGING VAN DE 3. L eeg het toestel. bij het plaatselijke waterleidingbedrijf. GARANTIE EN TOT SCHADE AAN PERSONEN EN EIGENDOMMEN. 4. V erwijder de vlotter aan het handvat en maak de vlotter Het bijgeleverde ontkalkingsfilter is geschikt voor water met een TECHNISCHE AANPASSINGEN VOORBEHOUDEN. schoon. hardheid tot 15ºD. De levensduur van het ontkalkingsfilter hangt af bH-860e / bH-862e 5. V ul het waterreservoir voor de helft met water (de van de hardheid van het water. Na de volgende periode moet het 220-240V~ verstuivingskamer wordt automatisch ook gevuld). U filter worden vervangen: 50Hz 46W kunt het beste ongeveer 10 druppels Dimanin A* toevoegen Levensduur bij 0-10ºD: ongeveer 5 maanden (voeg geen zeep of schoonmaakmiddelen toe). Maak het Levensduur bij 10-15ºD: ongeveer 3 maanden waterreservoir schoon met een borstel of zachte doek, spoel het reservoir goed om en zet de vlotter weer vast.

This manual is also suitable for:

Bh-862e