Fujitsu ASY9LSACW Service Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

SERVICEMANUAL
V 2 - 2 0 0 9
INVERTER
Feilkoder
alle modeller
ASY9LSACW
ASY12LSACW
Utvidet feilsøkings-
rutiner på Fujitsu
Inverter utedeler
ASY9LSACW
ASY12LSACW
ASY9LSBCW
ASY12LSBCW
ASYA07LCC
ASYA09LCC
ARCTIC 7LCC
ARCTIC 9LCC
ASYA12LCC
ARCTIC 12LCC
ASYA14LCC
ASYA18LCC
ARCTIC 14LCC
ASYA09LGC
ASYA12LGC
ARCTIC 9LGC
ARCTIC 12LGC
ASYA14LGC
ARCTIC 14LGC
ASYB09LDC
ASYB12LDC
ASYB18LDC
AGYV09LAC
AGYV12LAC
AGYV14LAC
AWYZ14LBC
AWYZ18LBC
AWYZ24LBC
Tips til montøren

Advertisement

loading

  Also See for Fujitsu ASY9LSACW

  Related Manuals for Fujitsu ASY9LSACW

  Summary of Contents for Fujitsu ASY9LSACW

 • Page 1 Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW Utvidet feilsøkings- rutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW ASY9LSBCW ASY12LSBCW SERVICEMANUAL ASYA07LCC ASYA09LCC ARCTIC 7LCC ARCTIC 9LCC ASYA12LCC ARCTIC 12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC ARCTIC 14LCC ASYA09LGC ASYA12LGC ARCTIC 9LGC ARCTIC 12LGC ASYA14LGC ARCTIC 14LGC ASYB09LDC...
 • Page 2 Merk! Denne manualen vil endre seg etter hvert som nye modeller kommer til. Se alltid på våre medlemssider etter den siste versjonen. Versjonsnummer finner du nede til venstre på framsiden. Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 3 IPM / TR PCB ASSY: Her genereres 3 fas til kompressor ACTPM: Aktivt filter modul Jevner ut spenningskurven for optimal ytelse Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 5 FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Modeller Vedlegg ASY9-12LSACW Tempfølere ASY9-12LSBCW IPM Diagnose ASYA07-18LCC Kjølekrets diagnose ASYA07-14LGC Seriell diagnose ASYB09-18LDC Active filter diagnose AGYV09-14LAC AWYZ14-18LBC...
 • Page 6 F EIL K OD ER CL A SSI C A S Y 9- 1 2 L S AC W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Ved oppstart så får ikke innedelen signal for 10 Ta ut stikkkontakten til anlegget.
 • Page 7 F EIL K OD ER CL A SSI C A S Y 9- 1 2 L S AC W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Romtemperatur Romtemperatur føler detekterer unormale tempera- 1.
 • Page 8 F EIL K OD ER CL A SSI C A S Y 9- 1 2 L S AC W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Viftehastigheten er 0rpm etter 56 sek etter at pumpen er slått på eller modus er byttet. Resultat permanent stop. Anlegget nullstilles hvis anllegget slåes Unormalt stopp 0.1 sek blink 0.5 sek 2 blink Innendørsen-...
 • Page 9 F E IL KO DE R C LA SS I C A SY 9 - 12 LS B C W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Ved oppstart så får ikke innedelen signal for 10 Ta ut stikkkontakten til anlegget.
 • Page 10 F E IL KO DE R C LA SS I C A SY 9 - 12 LS B C W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Romtemperatur Romtemperatur føler detekterer unormale tempera- 1.
 • Page 11 F E IL KO DE R C LA SS I C A SY 9 - 12 LS B C W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Strøm sving- Viftehastigheten er 0rpm etter 56 sek etter at pumpen er slått på...
 • Page 12 F E IL KO DE R C LA SS I C A SY 9 - 12 LS B C W Feil diagnose nivå 1 Feil diagnose Med TEST Knapp Feil Operation Timer Feil Operation LED Timer LED Detaljer Sjekk Active filter diagnose Sjekk følgende punkter og lokaliser feilen utedelen.
 • Page 13 F E IL K OD ER C L AS SI C A S YA0 7 -1 8 LC C Feil blink 1 trinn Feilblink etter "testrun" er trykkt Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Ta ut stikkkontakten til anlegget. Vent i 3 minutter slik at anlegget sletter minnet sitt. Start opp an- legget i varmemodus, 30 grader viften i auto.
 • Page 14 F E IL K OD ER C L AS SI C A S YA0 7 -1 8 LC C Feil blink 1 trinn Feilblink etter "testrun" er trykkt Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Romtemperatur føler kortsluttet Romtemperatur føler detekterer unormale temperaturer når strømen er 1.
 • Page 15 F E IL K OD ER C L AS SI C A S YA0 7 -1 8 LC C Feil blink 1 trinn Feilblink etter "testrun" er trykkt Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Unormal strøm styrke ved IPM. Resultat permanent stopp. Diagnose punkt > overopphetet IPM, sjekk kjøling. > Sjekk om viften ute er defekt (sitter fast) >hovedkort gåen. 0.5 sek 2 blink Strøm svingninger IPM >...
 • Page 16 F EIL K OD ER CL A SSI C A S YA 7- 14 LG C Innendørs LED Trådbundet Error Operation LED Timer LED fjernkontroll Feil Ta ut stikkkontakten til anlegget. Vent i 3 minutter slik at anlegget sletter minnet sitt. Start opp an- Ved oppstart så...
 • Page 17 F EIL K OD ER CL A SSI C A S YA 7- 14 LG C Innendørs LED Trådbundet Error Operation LED Timer LED fjernkontroll Feil Romtemperatur føler 1. Sjekk om ledningen til temperaturføleren er i orden og koblet i. 2. Sjekk motstanden på føleren Romtemperatur føler detekterer unormale temperaturer når 2 blink kortsluttet eller ikke...
 • Page 18 F EIL K OD ER CL A SSI C A S YA 7- 14 LG C Innendørs LED Trådbundet Error Operation LED Timer LED fjernkontroll Feil Unormal strøm styrke ved IPM. Resultat permanent stopp. Unormal strøm styrke ved IPM. Resultat permanent stopp. Diagnose punkt > overopphetet IPM, Diagnose punkt >...
 • Page 19 F EIL K OD ER CL A SSI C A S YA 7- 14 LG C Innendørs LED Trådbundet Error Operation LED Timer LED fjernkontroll Feil Sjekk følgende punkter og lokaliser feilen utedelen. (1) Feil i kabling imellom inne og utedel (2) Active Filter Module ødelagt.
 • Page 20 F E IL KO D ER P LA SM A A S YB 0 9 -2 4 LD C Feil blink 1 trinn Feilblink etter "testrun" er trykkt Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Ta ut stikkkontakten til anlegget. Vent i 3 minutter slik at anlegget sletter minnet sitt. Start opp an- legget i varmemodus, 30 grader viften i auto.
 • Page 21 F E IL KO D ER P LA SM A A S YB 0 9 -2 4 LD C Feil blink 1 trinn Feilblink etter "testrun" er trykkt Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Romtemperatur føler kortsluttet Romtemperatur føler detekterer unormale temperaturer når strømen er 1.
 • Page 22 F E IL KO D ER P LA SM A A S YB 0 9 -2 4 LD C Feil blink 1 trinn Feilblink etter "testrun" er trykkt Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Unormal strøm styrke ved IPM. Resultat permanent stopp. Diagnose punkt > overopphetet IPM, sjekk kjøling. > Sjekk om viften ute er defekt (sitter fast) >hovedkort gåen. > 0.5 sek 2 blink Strøm svingninger kjølekretsen er defekt se Kjølekrets diagnose.
 • Page 23 F EIL K O DER GU LVM O D EL L AG Y V 09 - 14 L AC Innendørs LED Trådbundet Feil Operation LED Timer LED 10 deg LED fjernkontroll Feil "Ved oppstart så får ikke innedelen signal for 10 sekunder etter at hoved rele er slått PÅ.
 • Page 24 F EIL K O DER GU LVM O D EL L AG Y V 09 - 14 L AC Innendørs LED Trådbundet Feil Operation LED Timer LED 10 deg LED fjernkontroll Feil Romtemperatur føler detekterer unormale verdier når Romtemperatur strømen er slått på: Fjernkontrollen virker ikke. Diagnose 1.
 • Page 25 F EIL K O DER GU LVM O D EL L AG Y V 09 - 14 L AC Innendørs LED Trådbundet Feil Operation LED Timer LED 10 deg LED fjernkontroll Feil Unormal strøm styrke ved IPM. Resultat permanent stopp. Diagnose Unormal strøm styrke ved IPM.
 • Page 26 F EIL K O DER GU LVM O D EL L AG Y V 09 - 14 L AC Innendørs LED Trådbundet Feil Operation LED Timer LED 10 deg LED fjernkontroll Feil Temperatur ut fra kompressor er for høy. Resultat permanent stopp Temperatur ut fra Diagnosee punkt sjekk at 2 vei og 3 vei ventil er åpen .
 • Page 27 F E IL K OD ER N O C RI A A W Y Z1 4 -1 8 L BC Innendørs LED Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Ta ut stikkkontakten til anlegget. Vent i 3 minutter slik at anlegget sletter minnet sitt. Start opp anleg- get i varmemodus, 30 grader viften i auto.
 • Page 28 F E IL K OD ER N O C RI A A W Y Z1 4 -1 8 L BC Innendørs LED Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Romtemperatur Romtemperatur føler detekterer unormale verdier når strømen er slått på: Fjernkontrol- 1.
 • Page 29 F E IL K OD ER N O C RI A A W Y Z1 4 -1 8 L BC Innendørs LED Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Unormal strøm styrke ved IPM. Resultat permanent stopp. Diagnose punkt > overop- Unormal strøm styrke ved IPM.
 • Page 30 F E IL K OD ER N O C RI A A W Y Z1 4 -1 8 L BC Innendørs LED Feilbeskrivelse Feil Operation LED Timer LED Feil Sjekk følgende punkter og lokaliser feilen utedelen. (1) Feil i kabling imellom inne og utedel (2) Active Filter Module ødelagt.
 • Page 31 Te mp er atu r f øl e r e INNEDE L UTE DE L Rom føler Varmeveksler føler Kompressor rør føler Varmeveksler føler Utetemperatur føler Temp k ohm Volt Temp k ohm Volt Temp k ohm Volt Temp k ohm Volt Temp k ohm...
 • Page 32 I P M di a g no se IPM beskyttelse Sjekk punkter Sjekk følgende i utedelen Grunn til feil 1 Kompressor feil 2 Kjølekrets feil 3 Hovedkort feil 4 IPM Feil 5 Feil kabling (L,N,3) Mål DC volt ved terminalene mellom kondensator og mot- Først stand (skal ikke overstige 5V) Hvis det er over 5V så...
 • Page 33 K j ø l ekr ets d i a g n os e Feilsøkning Kjølekrets X indikerer mest sannsynlige feil IPM beskyttelse Kompressor Temperatur ut fra Høytrykksvakt i lokasjons feil kompressor for høy kjøling er utløst Lekkasje av kjølemedium Kompressor feil EEV feil Temp.
 • Page 34 Se r i el l s i g na l fei l s øk n i ng TILBAKE Seriell signal feilsøkning LGC Sjekk punkt Ved denne rutinen så finner vi ut om det er utedelen eller innedelen som har feilen. Fjern dekslet på...
 • Page 35 Active Filter Failure A ct i ve f i l t er di a gn o se Sjekk punkter Sjekk følgende punkter og lokaliser feilen i utedelen. Feil kilde (1) Feil i kabling imellom inne og utedel (2) Active Filter Module ødelagt. (3) PC Board ødelagt (4) DC overspennings værnekrets ødelagt.
 • Page 36 DC FAN MOTOR Test av strøm til motor fra kort Hovedtilførsel likestrøm 380V + VDC 1 Rød Felles ÷ VDC 3 Sort Drift kontrollkort + 15 VDC 4 Hvit Turtallsregulering + 0-15 VDC 5 Tilbakemelding RPM + 0-15 VDC 6 Brun Test om kortslutning av motor Rød...
 • Page 37 På FujiTSu iNvErTEr uTEDElEr...
 • Page 38 10 Punkts Plan m/ Inverter sjekker 1‐ Sjekk strømforsyningen imellom L og N = 230V AC 2‐ Sjekk seriell signal mellom N and 3 (= comm.) = Led IN og Led OUT blinker 3‐ Sjekk strømforsyningen ved inngangen til PCB = 230V AC 4‐ Sjekk strømforsyningen ved inngangen til Diodebro = 230V AC 5‐ Sjekk strømforsyningen ved utgangen fra Diodebro = 230V DC 6‐ Sjekk strømforsyningen ved utgangen fra AFM = 320V DC in rest  / 380V DC  operational Cool/Heat 7‐ Sjekk polaritet på effekt kondensatoren = + & ‐ 8‐ Sjekk strømforsyningen ved inngangen IPM på P & N = 320V DC på resten/  380V DC drift Cool/Heat 9‐ Sjekk rotasjonsfeltet på IPM :  U‐V‐W  eller mål volt mellom 80V og 260V AC 10‐ Sjekk om det er en DC vifte motor. Søker etter feil! Start med å koble ifra 10 til 1 inntil målepunktet angir korrekte verdier. OBS! Disse 10 punktene er ikke kompatible med alle typer utedeler.
 • Page 39 10 Punkts plan ASY9‐12LSACW. 1 & 2...
 • Page 40 10 Punkts Plan  ASY9‐12 LSB og ASYA9‐12LCC  1 & 2...
 • Page 41 10 Punkts Plan  ASYA14‐18LCC og ASYB09/12LDC 1 & 2...
 • Page 42 10 Punkts Plan  ASYA12‐14LGC Utedel 1 & 2...
 • Page 43 10 Punkts Plan  AGYV09‐12‐14LAC 1 & 2...
 • Page 44 10 Punkts Plan  AWYZ14‐18LBC 1 & 2...
 • Page 45 10 Punkts Plan  AWYZ24LBC 1 & 2...
 • Page 46 10 Punkts Plan 1 & 2...
 • Page 47 Inverter Feil Analyse Riktige verdier på temperatur følere.
 • Page 48 Inverter Feil Analyse Analyse av diodebroen 230V DC UT 230V AC INN Drifts test:  = +/‐ 230V AC = +/‐ 230V DC...
 • Page 49 Inverter Feil Analyse Analyse av diodebroen ‐ +/‐ 0.5V Uendelig ‐ Komponent test :  Diodetest med et multimeter  Diode registrert i forbruk  = +/‐ 0.5V Diode registerert i motstand( gal vei)= Uendelig Test alle Diodene begge veier. Diode broen er defekt hvis en av diodene er kortsluttet.
 • Page 50 Inverter Feil Analyse Aktivt Filtermodul +/‐ 320V DC  av  +/‐ 380V DC +/‐ 230V DC Drifts Test :  Inngang = +/‐ 230V DC Utgang = +/‐ 320V DC i stand‐by og 380V DC under drift  av pumpen (kjøl eller varme)
 • Page 51 Inverter Feil Analyse Aktiv Filtermodul Ohm måling Diodetest Test Test Verdi Test Test Verdi Volt...
 • Page 52 Inverter Feil Analyse Analyse I.P.M. module KOMPONENT TEST DRIFTS TEST Mål imellom P og U‐V‐W Mål imellom P og N  = diode test = 0.5V eller uendelig (OL) = 380V med fungerende kompressor. Mål imellom N og U‐V‐W Mål imellom U‐V‐W = diodetest = 0.5V eller uendelig (OL) = de 3 verdiene skal være lik. Kontroller rotasjonsfeltet med I‐Checker Mål imellom U‐V‐W og undersiden på U‐V‐W = måler tap av strømforsyning...
 • Page 53 Inverter Feil Analyse Analyse av Kompressor Normal ASY9/12LSACW Kompressor hus temperatur ved 25 grader C: 0,512 ohm ASY9/12LSBCW Kompressor hus temperatur ved 20 grader C: 0,701 ohm ASY14/18LSBCW Kompressor hus temperatur ved 25 grader C: 0,730 ohm ASYA14/18LCC Kompressor hus temperatur ved 20 grader C: 0,730 ohm AGYV14LAC ASYA07/09/12LCC Kompressor hus temperatur ved 20 grader C: 0,710 ohm ASYA09/12LGC ASYB09/12LDC  AGYV09/12LAC AWYZ14‐18LBC Kompressor hus temperatur ved 20 grader C: 1,086 ohm AWYZ14‐18LBC...
 • Page 54 Inverter Feil Analyse Analyse av EEV ‐ Ohm måling av coilen ‐ Tikkende lyd før oppstart av kompressor ‐ Temperatur differanse før og etter.
 • Page 55 Inverter Feil Analyse Pump Down for store modeller  Aktivering av SW2 vil automatisk starte  Auto Pump Down funksjon.
 • Page 56 Inverter Feil Analyse Pump Down for små modeller  Auto Pump Down funksjon FORCED AUTO SWITCH Holdes inne lengre enn 10 sek...
 • Page 57: Wall Mounted

  WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASY9LSACW AOY9LSAC ASY12LSACW AOY12LSAC CO N TE NT S SPECIFICATIONS ..... .
 • Page 58: Electrical Data

  S P E C IF ICATIONS TYPE (COOL&HEAT INVERTER) (COOL&HEAT INVERTER) INDOOR UNIT ASY9LSACW ASY12LSACW OUTDOOR UNIT AOY9LSAC AOY12LSAC COOLING CAPACITY( ) : Range (kW) 2.6 (0.5~3.6) 3.5 (0.9~4.2) HEATING CAPACITY( ) : Range (kW) 3.6 (0.5~6.0) 4.8 (0.9~6.6) ELECTRICAL DATA...
 • Page 59 D I M E N S I O N S Models : ASY9LSACW / AOY9LSAC ASY12LSACW / AOY12LSAC 2004.10.07...
 • Page 60 CIRCU IT D IAGR AM Models : ASY9LSACW / AOY9LSAC ASY12LSACW / AOY12LSAC INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT Controller PCB Thermistor (discharge pipe) Thermistor (pipe) Thermistor (outdoor temp.) 2004.10.07...
 • Page 61: Room Air Conditioner

  SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASY9LSBCW AOY9LFBC ASY12LSBCW AOY12LFBC C O NT E N T S SPECIFICATIONS ..... . . 1 DIMENSIONS .
 • Page 62 SPEC I FI C AT I O NS TYPE COOL & HEAT INVERTER INDOOR UNIT ASY9LSBCW ASY12LSBCW OUTDOOR UNIT AOY9LFBC AOY12LFBC COOLING CAPACITY (kW) 2.60 3.50 HEATING CAPACITY (kW) 3.60 4.80 ELECTRICAL DATA POWER SOURCE FREQUENCY (Hz) COOLING RUNNING CURRENT HEATING COOLING 0.62...
 • Page 63 DI M EN SI ONS (unit : mm) INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT 2006.06.01...
 • Page 64 REF R IGE RA N T SYST E M DI AG RA M Models : ASY9LSBCW / AOY9LFBC ASY12LSBCW / AOY12LFBC Heat exchanger 3-Way ( INDOOR ) valve Muffler 2-Way valve 4-Way valve Strainer Expansion valve Heat exchanger Strainer ( OUTDOOR ) AOY9LFBC (2Pass) AOY12LFBC...
 • Page 65: Indoor Unit

  C IR C UI T D IA GR AM INDOOR UNIT Fan Motor Terminal Display Board Power Controller PCB Relay Power Thermistor Thermistor Stepping (room temp.) (pipe temp.) Motor OUTDOOR UNIT PCB (MAIN) Reactor Reactor Compressor Thermistor (pipe) black black Fan Motor brown brown...
 • Page 67 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASYA07LCC AOYR07LCC ASYA09LCC AOYR09LCC C O N T EN T S SPECIFICATIONS ..... . 1 DIMENSIONS .
 • Page 68: Noise Level

  SP E CIFICAT IO NS DIMENSIONS TYPE COOL & HEAT INVERTER INDOOR UNIT H x W x D 275 x 790 x 215 mm ASYA07LCC ASYA09LCC INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT H x W x D 540 x 660 x 290 mm AOYR07LCC AOYR09LCC OUTDOOR UNIT...
 • Page 69 D IMEN SI ONS Models : ASYA07LCC / AOYR07LCC ASYA09LCC / AOYR09LCC (unit : mm) INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT 2006.01.26...
 • Page 70 RE FR IGER A NT SYST E M DI AG R A M Models : ASYA07LCC / AOYR07LCC ASYA09LCC / AOYR09LCC Heat exchanger 3-Way ( INDOOR ) valve Muffler 2-Way valve 4-Way valve Strainer Expansion valve Heat exchanger Strainer ( OUTDOOR ) Cooling Heating Refrigerant pipe diameter...
 • Page 71 CI R CU IT D I A GR A M Models : ASYA07LCC / AOYR07LCC ASYA09LCC / AOYR09LCC INDOOR UNIT INDICATOR PCB BLACK CONTROLLER PCB BROWN GREEN / YELLOW OUTDOOR UNIT PCB (MAIN) Reactor Reactor Compressor R(U) WHITE WHITE S(V) W 1 0 WHITE WHITE...
 • Page 72 VERSION „ARCTIC” Models: ASY 9 LSBCW / AOY 9 LFBC, gjelder også LCC ASY 12 LSBCW / AOY 12 LFBC, gjelder også LCC ASY 14 LSBCW / AOY 14 LFBC, gjelder også LCC Kobles på tilførselskabel fra nett (før rele) i innedelen. L1 –...
 • Page 73 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASYA12LCC AOYR12LCC CO NTE NTS SPECIFICATIONS..... . .1 DIMENSIONS .
 • Page 74 SP E C I F I C A T ION S DIMENSIONS H x W x D INDOOR UNIT TYPE COOL & HEAT INVERTER 275 x 790 x 215 mm H x W x D OUTDOOR UNIT 540 x 790 x 290 mm INDOOR UNIT ASYA12LCC OUTDOOR UNIT...
 • Page 75 D I M EN SI ONS (unit : mm) 2006.01.06...
 • Page 76 RE FR I GER A NT SYS TE M DI A GRA M Heat exchanger 3-Way ( INDOOR ) valve Muffler 2-Way valve 4-Way valve Strainer Expansion valve Heat exchanger Strainer ( OUTDOOR ) Cooling Heating Refrigerant pipe diameter Liquid : 1/4" (6.35 mm) Gas : 3/8"...
 • Page 77 CI R CU IT D I A GR A M INDOOR UNIT Fan Motor Terminal Display Board WHITE BLACK Power Controller PCB Relay BROWN Power GREEN / YELLOW Thermistor Thermistor Stepping (room temp.) (pipe temp.) Motor OUTDOOR UNIT PCB (MAIN) Reactor Reactor Compressor...
 • Page 78 VERSION „ARCTIC” Models: ASY 9 LSBCW / AOY 9 LFBC, gjelder også LCC ASY 12 LSBCW / AOY 12 LFBC, gjelder også LCC ASY 14 LSBCW / AOY 14 LFBC, gjelder også LCC Kobles på tilførselskabel fra nett (før rele) i innedelen. L1 –...
 • Page 79 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASYA14LCC AOYR14LCC ASYA18LCC AOYR18LCC CO NTE NT S SPECIFICATIONS .....1 DIMENSIONS .
 • Page 80 S PEC IF I C AT I O NS TYPE Cooling & heating inverter ASYA18LCC INDOOR UNIT ASYA14LCC OUTDOOR UNIT AOYR14LCC AOYR18LCC COOLING CAPACITY 4.20 kW 5.20 kW HEATING CAPACITY 6.25 kW 5.60 kW ELECTRICAL DATA POWER SOURCE 230 V FREQUENCY 50 Hz Cooling...
 • Page 81 D IM E N S ION S (unit : mm) INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT 2006.12.08...
 • Page 82 R EF RI GE R A N T SYS T EM DI AG R AM Heat exchanger 3-Way ( INDOOR ) valve Muffler 2-Way Sub-heat valve exchanger ( INDOOR ) 4-Way valve Strainer Expansion valve Heat exchanger Strainer ( OUTDOOR ) Cooling Heating Refrigerant pipe diameter...
 • Page 83 C IR CU I T D IA G RA M ORANGE YELLOW STEP MOTOR PINK INDOOR UNIT CN201 BLUE WHITE WHITE WHITE TEST WHITE WHITE WHITE BLACK or GRAY BLACK or GRAY PIPE TEMPERATURE THERMISTOR BLUE YELLOW WHITE BLACK BLACK F.
 • Page 84 VERSION „ARCTIC” Models: ASY 9 LSBCW / AOY 9 LFBC, gjelder også LCC ASY 12 LSBCW / AOY 12 LFBC, gjelder også LCC ASY 14 LSBCW / AOY 14 LFBC, gjelder også LCC Kobles på tilførselskabel fra nett (før rele) i innedelen. L1 –...
 • Page 85: Table Of Contents

  SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Indoor unit Outdoor unit ASYA09LGC AOYR09LGC ASYA12LGC AOYR12LGC C O N T EN T S SPECIFICATIONS..... DIMENSIONS .
 • Page 86: Specifications

  SPECIF I CA T ION S ELECTRICAL DATA DIMENSIONS INDOOR UNIT H x W x D TYPE Cool & heat inverter 260 x 790 x 198 mm ASYA12LGC OUTDOOR UNIT H x W x D 540 x 660 x 290 mm INDOOR UNIT ASYA09LGC OUTDOOR UNIT...
 • Page 87 D I M EN SIO NS (unit : mm) INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT 2008.01.07...
 • Page 88: Refrigerant System Diagram

  RE F R IGER A N T SYS T E M DIA GRA M Heat exchanger (indoor unit) 3-Way valve 2-Way valve Muffler Muffler Strainer 4-Way valve Expansion valve Heat exchanger (outdoor unit) Strainer Refrigerant direction Cooling Heating Refrigerant pipe diameter Liquid : 1/4"...
 • Page 89 CI RCUIT DIA GRAM INDOOR UNIT CN201 WHITE ORANGE STEP MOTOR WHITE YELLOW ( LOUVER ) WHITE PINK WHITE BLUE WHITE AOYR12LGC Type WHITE OUTDOOR UNIT CONTROLLER COMPRESSOR PCB ASSEMBLY THERMISTOR BLACK ( MAIN PCB ) ( PIPE TEMP. ) BLACK REACTOR REACTOR...
 • Page 91: Circuit Diagram

  SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE Indoor unit Outdoor unit ASYA14LGC AOYR14LGC C O N T EN T S SPECIFICATIONS..... DIMENSIONS .
 • Page 92 SPE CI F I CA TI ON S ELECTRICAL DATA DIMENSIONS H x W x D INDOOR UNIT 260 x 790 x 198 mm TYPE Cool & heat inverter 620 x 790 x 298 mm ASYA14LGC OUTDOOR UNIT H x W x D INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT AOYR14LGC...
 • Page 93 OU TLI N E A N D D I M E N S I O N S Unit : mm INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT 2008.04.24...
 • Page 94 RE F R IGE RA N T S YS T E M DI AG R AM Heat exchanger (indoor unit) 2-Way valve 3-Way valve Muffler Strainer 4-Way valve Expansion valve Heat exchanger (outdoor unit) Strainer Refrigerant direction Cooling Heating Refrigerant pipe diameter Liquid : 1/4"...
 • Page 95 C I RC U I T D I A G R A M INDOOR UNIT INDICATOR PCB ASSEMBLY CN201 OUTDOOR UNIT WHITE ORANGE STEP MOTOR YELLOW WHITE ( LOUVER ) WHITE PINK WHITE BLUE COMPRESSOR REACTOR REACTOR WHITE WHITE CONTROLLER PCB ASSEMBLY THERMISTOR BLACK...
 • Page 97 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASYB09LDC AOYS09LDC ASYB12LDC AOYS12LDC CO NT E NTS SPECIFICATIONS ..... 1 DIMENSIONS .
 • Page 98 SPE C IF I CA T I ON S DIMENSIONS INDOOR UNIT TYPE H x W x D 283 x 790 x 230 mm COOL & HEAT INVERTER OUTDOOR UNIT INDOOR UNIT H x W x D 540 x 790 x 290 mm ASYB09LDC ASYB12LDC OUTDOOR UNIT...
 • Page 99 DI M EN S ION S Models : ASYB09LDC / AOYS09LDC ASYB12LDC / AOYS12LDC (unit : mm) 2006.01.12...
 • Page 100 RE FR I GER A NT SYS TE M DI A GRA M Models : ASYB09LDC / AOYS09LDC ASYB12LDC / AOYS12LDC Heat exchanger 3-Way ( INDOOR ) valve Muffler 2-Way valve 4-Way valve Strainer Expansion valve Strainer Heat exchanger ( OUTDOOR ) AOYS09LDC : 2 pass AOYS12LDC : 4 pass Cooling...
 • Page 101 C IR CU I T D I AG R AM Models : ASYB09LDC / AOYS09LDC ASYB12LDC / AOYS12LDC INDOOR UNIT FAN MOTOR DISPLAY BOARD BLACK BROWN CN11 CN10 GREEN / YELLOW SWITCH AIR CLEAN UNIT OUTDOOR UNIT REACTOR REACTOR COMPRESSOR R(U) WHITE WHITE...
 • Page 103 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED type Models Indoor unit Outdoor unit ASYB18LDC AOYS18LDC CO NT E NTS SPECIFICATIONS ..... 1 DIMENSIONS .
 • Page 104 SPEC IF I CAT I O NS COOL & HEAT INVERTER TYPE ASYB18LDC INDOOR UNIT AOYS18LDC OUTDOOR UNIT 5.20 kW COOLING CAPACITY 6.25 kW HEATING CAPACITY ELECTRICAL DATA 230 V POWER SOURCE 50 Hz FREQUENCY 7.6 A COOLING RUNNING CURRENT 7.7 A HEATING 1.72 kW...
 • Page 105 DI M EN S IONS unit : mm INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT 2006.06.07...
 • Page 106 R EFRIGE RA N T SYST EM DI A G RA M Heat exchanger 3-Way ( INDOOR ) valve Muffler 2-Way Sub-heat valve exchanger ( INDOOR ) 4-Way valve Strainer Expansion valve Heat exchanger Strainer ( OUTDOOR ) Cooling Heating Refrigerant pipe diameter Liquid : 1/4"...
 • Page 107 Controller PCB Assy C IRCU I T D IAGR A M WHITE WHITE YELLOW YELLOW CN201 BLUE BLUE WHITE WHITE CN101 WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE ORANGE WHITE YELLOW STEPPING PINK MOTOR BLUE BLUE YELLOW BLACK or GRAY WHITE BLACK or GRAY BLACK THERMISTOR...
 • Page 109 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER FLOOR type Models Indoor unit Outdoor unit AGYV09LAC AOYV09LAC AGYV12LAC AOYV12LAC AGYV14LAC AOYV14LAC CO NTE NT S SPECIFICATIONS .....1 DIMENSIONS .
 • Page 110 SPEC IF IC A TION S ELECTRICAL DATA Cooling & heating inverter TYPE AGYV09LAC AGYV12LAC AGYV14LAC INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT AOYV09LAC AOYV12LAC AOYV14LAC 2.60 kW 3.50 kW 4.20 kW COOLING CAPACITY HEATING CAPACITY 3.50 kW 4.50 kW 5.20 kW 230 V 230 V 230 V POWER SOURCE...
 • Page 111 D I M EN SIO NS INDOOR UNIT (unit : mm) 2007.04.10...
 • Page 112 OUTDOOR UNIT (unit : mm) Models : AOYV09LAC AOYV12LAC Model : AOYV14LAC 2007.04.10...
 • Page 113 R EF R IGE R AN T SYST EM DIAG RA M Indoor unit 3-Way Heat exchanger valve Muffler 2-Way valve 4-Way valve Strainer Expansion valve Strainer Outdoor unit Heat exchanger Refrigerant direction Cooling Heating Refrigerant pipe diameter AGYV09LAC / AOYV09LAC AGYV12LAC / AOYV12LAC Liquid : 1/4"...
 • Page 114 C I R C U I T D I AG R AM INDOOR UNIT INDICATOR PCB ASSY CN203 CN202 BLACK WHITE WHITE FAN MOTOR YELLOW WHITE ( UPPER ) BLUE WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE BLACK WHITE WHITE FAN MOTOR YELLOW ( LOWER ) BLUE...
 • Page 115 OUDOOR UNIT CONTROLLER PCB ASSEMBLY REACTOR AOYV09, 12LAC AOYV14LAC COMPRESSOR R ( R ) YELLOW YELLOW WHITE WHITE BLACK S ( S ) WHITE WHITE C ( T ) BLACK BLACK PIPE THERMISTOR BLACK BLACK CN71 BROWN CN800 WHITE FAN MOTOR DISCHARGE PIPE THERMISTOR BROWN YELLOW...
 • Page 117 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL type INVERTER Models Indoor unit Outdoor unit AWYZ14LBC AOYZ14LBC AWYZ18LBC AOYZ18LBC C O NT E NT S SPECIFICATIONS ....1 OUTLINE AND DIMENSIONS .
 • Page 118: Dimensions And Weight

  SPE CI F I C AT I O N S REFRIGERANT CHARGE (R410A) 15 m TYPE Pipe Length 1,350 g Cooling and Heat-pump heating FULL CHARGE AMOUNT 20 m INDOOR UNIT 1,450 g AWYZ14LBC AWYZ18LBC ADDITIONAL REFRIGERANT OUTDOOR UNIT 20 g / m AOYZ14LBC AOYZ18LBC MAX PIPE LENGTH...
 • Page 119 D I M ENSION S Models : AWYZ14LBC, AWYZ18LBC (Unit : mm) Models : AOYZ14LBC, AOYZ18LBC 2006.01.12...
 • Page 120 R EFR IG ERA N T SYST EM D I A G RA M Models : AWYZ14LBC / AOYZ14LBC AWYZ18LBC / AOYZ18LBC Heat exchanger Muffler ( INDOOR ) Heat exchanger B 3-Way Valve 2-Way Valve ( INDOOR ) Muffler Receiver Compressor 4-Way Valve Strainer...
 • Page 121 CI R CUIT DI AGR A M AIR FILTER (LEFT) SWITCH (LEFT) TERMAL INDOOR UNIT FUSE 102 AIR FILTER (RIGHT) SWITCH INDICATOR PCB (RIGHT) CN208 TERMAL FUSE 102 CONNECTOR (RED) BROWN WHITE WHITE ORANGE CN201 CN204 CN200 CN203 CN202 WHITE WHITE WHITE LOUVER U...
 • Page 123 SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL type INVERTER Models Indoor unit Outdoor unit AWYZ24LBC AOYZ24LBT C O NT E NT S SPECIFICATIONS ....1 OUTLINE AND DIMENSIONS .
 • Page 124 SP E C I FI C ATI ON S COMPRESSOR Cooling and heating inverter TYPE Hermetic type, DC Inverter, TYPE Twin rotary INDOOR UNIT AWYZ24LBC DISCRIMINATION 5KD240XAD21 OUTDOOR UNIT AOYZ24LBT 1,900 g R410A REFRIGERANT COOLING CAPACITY 7.1 kW HEATING CAPACITY 8.5 kW REFRIGERANT CHARGE (R410A) ELECTRICAL DATA...
 • Page 125 D IM E NS I ON S INDOOR UNIT (Unit : mm) 2006.10.20...
 • Page 126 OUTDOOR UNIT (unit : mm) Air Flow 2006.10.18...
 • Page 127 REF RI G E R A N T SY ST EM DI AGR AM Heat exchanger ( INDOOR ) 3-Way valve (Large) 3-Way valve Muffler (Small) Pressure Strainer switch Expansion valve 4-Way valve Heat exchanger Strainer ( OUTDOOR ) Cooling Heating Refrigerant pipe diameter Liquid : 1/4"...
 • Page 128 C IRC U I T D IA G RA M INDOOR UNIT AIR FILTER (LEFT) SW (LEFT) THERMAL FUSE 102 AIR FILTER (RIGHT) INDICATOR PCB SW (RIGHT) CN208 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 THERMAL FUSE 102...
 • Page 129 OUTDOOR UNIT HIGH PRESSUR SWITCH CN90 COMPRESSOR TEMP. THERMISTOR BROWN CN64 BROWN CN400 CN42 CN40 CN200 OUTDOOR TEMP. THERMISTOR BLUE CN62 BLUE PIPE TEMP. THERMISTOR BLACK CN61 BLACK CONTROLLER PCB DISCHARGE TEMP. THERMISTOR ( MAIN PCB ) BROWN CN60 BROWN BLACK CN303 CN301...
 • Page 131 • Gjør ferdig vakuumering og skru opp kranene for kjølemedie • Testkjør og fyll ut garantiskjema • Observer om alt virker normalt • Vis kunden betjeningen av pumpa Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 132 Foringsrør. Plastrør ca 62 mm røret skummes når kjøderør og kabler er lagt Silikonfuge Fall utover Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 133 16. Skru disse helt ut så de fastner i ytterkant. 17. Husk å skru til blindtoppene godt. (3 stykker). Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 134 Noen vakuum- meter i elektronisk utgave kan vis en til tre desimaler for mye i skalaen for micron verdier, sammenlign med verdiene med torr- skalaen. Eks: 400 microns er tilnærmet 4 torr. Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 135 14. OBS. Ikke fyll for store mengder væske i gangen. Eks.100 – 150 gram. VIKTIG: UNNGÅ Å FÅ GASS PÅ HUDEN, GASSEN ER -51 GR. C. BRUK HANSKER! Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 136 5. Deretter må du slå av anlegget så fort som mulig. 6. OBS! Det tar mindre enn 1 minutt å ta gassen tilbake til utedelen. Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 137 Pump Down for små modeller  Auto Pump Down funksjon FORCED AUTO SWITCH Holdes inne lengre enn 10 sek Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 138 Inverter Feil Analyse Pump Down for store modeller  Aktivering av SW2 vil automatisk starte Auto Pump Down funksjon. Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 139 å få gass på deg. VIKTIG: UNNGÅ Å FÅ GASS PÅ HUDEN. BRUK HANSKER. GASSEN ER -51 GR. C. Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...
 • Page 140 17. Nå kan du kople til vakuumpumpa og vakuumere. Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no...