Download Print this page

Nokia 60 cm satellite dish Fitting Instructions Manual page 9

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Velg et passende sted for parabolantennen
Plasser parabolen på et sted som gir bra signalmottak (fri sikt).
Bygninger, trær, løv o.l. kan føre til dårlige mottaksforhold.
Montering av parabolantennen
Kontroller innholdet i esken og installer på følgende måte.
Se figur på side 12-13:
1. Monter vinkelbraketten på baksiden av skålen.
2. Monter skrue med vanlige skive og bolt.
3. Stram ikke til for hardt, du kommer til å foreta flere justeringer.
4. Monter "mast U-bolten" med bolter
5. Monter armen til mikrobølgehodet på riktig sted på baksiden
av antenneskålen og stram til med skruen.
6. Monter mikrobølgehodet i holderen, og deretter holderen på
armen.
Forhåndsinnstilling av vinkelen
Forhåndsinnstill hellingsvinkelen ved å bruke riktig oversikt på
side 14-19. Skalaen for høydevinkelen finner du på antennen.
Montering av antennen på veggfeste eller stang
Installer antennen. Skru ikke til for hardt, du kommer til å foreta
flere justeringer senere.
Koble til kabelen og opprett forbindelse
Koble koaksialkabelen fra antennen til satellittmottakeren.
Monter kontaktbeskytteren av gummi, som fulgte med, på
kabelen. Koble F-kontaktene til begge endene av kabelen og
tilkoble den respektive enheten. Skyv kontaktbeskytteren over
F-kontakten på mikrobølgehodet, slik at den beskyttes mot regn.
Still inn antennens retning og vinkel
Finn asimutvinkelen (kompassretningen) på oversikten for den
valgte satellitten. Deretter tilkobler du mottakeren og velger en
forhåndsprogrammert kanal som overføres fra den satellitten
som skal benyttes.
Snu antennen sakte mot satellitten til du får inn bilder. Hvis du
ikke får inn bilder, skrur du vinkelen opp eller ned 1° om gangen
og snur antennen fram og tilbake til du får inn TV-bilder.
Kontroller at du får inn riktig kanal og satellitt. Finstill antennen
for å få maksimal signalstyrke ved å se på skjermen, eller ved å
bruke et spesielt justeringsinstrument.
Stram til skruene vekselsvis, slik at retningen på antennen ikke
blir endret.
Innstilling av mikrobølgehodets polarisasjon
Den vanlige posisjonen for F-kontakten er loddrett. Hvis det
oppstår forstyrrelse i bildet, kan polarisasjonen bli styrket ved å
snu mikrobølgehodet i en annen retning.
Hellningsvinkel
(Elevasjonsvinkel)
9
S
N
15
20
25 30
15 mm
8 mm
F-kontakt
3 mm

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel