Download Print this page

Nokia 60 cm satellite dish Fitting Instructions Manual page 10

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Placering af parabolen
Vælg et sted, hvor der er frit udsyn fra parabolen til satellitten.
Bygninger, træer, blade osv. kan blokere helt eller delvist for
signalet fra satellitten.
Montering af parabolen
Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken. Benyt derefter
fremgangsmåden nedenfor til montering af parabolen.
Se illustrationerne på side 12-13.
1. Monter beslaget på bagsiden af parabolen.
2. Monter skrue med almindelige skive og bolte.
3. Spænd den let, så du stadig kan justere parabolen.
4. Monter U-bolten til masten med bolte.
5. Monter LNB-armen på bagsiden af parabolen, og spænd skruen
6. Monter LNB'en på holderen, og monter derefter holderen på
armen.
Foreløbig indstilling af hældningsvinkel
Indstil parabolen til den foreløbige hældningsvinkel i henhold til
kortet på side 14-19. Hældningsvinklen kan aflæses på parabolen.
Montering af parabolen på vægbeslag eller mast
Monter parabolen. Spænd skruerne let, så du stadig kan justere
parabolen.
Tilslutning af kabel
Træk coaxial-kablet fra parabolen til satellitmodtageren. Sæt
isoleringskappen af gummi på kablet. Monter et F-stik i begge
ender af kablet, og tilslut kablet. Skub isoleringskappen over F-
stikket på LNB'en, så det er beskyttet mod fugt og regn.
Justering af parabolens retning og hældning
Aflæs azimutvinklen (kompasretningen) til den valgte satellit på
kortet. Slut modtageren til, og vælg en forudprogrammeret kanal,
der sendes fra den valgte satellit.
Drej parabolen langsomt i retning af satellitten, indtil der modtages
et billede. Hvis der ikke modtages et billede, kan du justere
hældningen opad eller nedad i trin af 1° og dreje parabolen frem og
tilbage, indtil TV-billedet modtages. Kontroller, at det signal, der
modtages, kommer fra den rigtige kanal på den rigtige satellit.
Finjuster derefter parabolen, indtil TV-billedet er perfekt (brug evt.
et specielt justeringsapparat).
Spænd skruerne på skift, så parabolens retning bevares.
Justering af LNB'ens polarisering
Som udgangspunkt skal LNB'en anbringes, så F-stikket vender lige
nedad. Hvis der er støj på billedet, kan du prøve at dreje LNB'en
lidt til den ene eller den anden side.
Hældningsvinkel
10
N
S
15
20
25 30
15 mm
8 mm
F-stik
F-kontakt
3 mm

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel