Download Print this page

Nokia 60 cm satellite dish Fitting Instructions Manual page 11

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Sopivan paikan valitseminen lautasantennille
Valitse paikka, jossa antennista on suora yhteys satelliittiin.
Esimerkiksi rakennukset, puut tai räystäät voivat estää signaalin
vastaanottamisen osittain tai kokonaan.
Lautasantennin asennus
Tarkista pakkauksen sisältö ja asenna antenni sen jälkeen
seuraavien ohjeiden mukaisesti. Katso kuvia sivuilla 12-13.
1. Asenna kannatin antennin lautasosan taakse.
2. Asenna pienempi U-pultti paikalleen sileiden aluslattojen ja
mutterien avulla.
3. Kiristä muttereita, mutta jätä ne sen verran löysälle, että
säätäminen on mahdollista.
4. Asenna suuri U-pultti paikalleen mutterien avulla.
5. Asenna taajuusmuuntimen (LNB:n) varsi antennin lautasosaan ja
kiristä se paikalleen ruuvin avulla
6. Asenna taajuusmuunnin pidikkeeseen ja sen jälkeen pidike
taajuusmuuntimen varteen.
Kallistuskulman esisäätö
Säädä kallistuskulma alustavasti sivulla 14-19 olevan kartan
mukaan. Kallistuskulman asteikko löytyy antennista.
Antennin asennus seinäkiinnikkeeseen tai tankoon.
Asenna antenni. Kiristä ruuveja, mutta jätä ne sen verran
löysälle, että säätäminen on mahdollista.
Kaapelin asennus ja liittäminen
Asenna koaksiaalikaapeli antennin ja satelliittivastaanottimen
välille. Liitä pakkauksessa tuleva kuminen suojus kaapeliin. Liitä
F-liittimet kaapelin molempiin päihin ja kytke kaapelin päät
laitteisiin. Työnnä kuminen suojus taajuusmuuntimeen liitettävän
F-liittimen päälle suojaamaan sitä sateelta.
Antennin suuntauksen ja kallistuskulman säätö
Katso kartasta valittua satelliittia vastaava suuntakulma
(kompassilukema). Kytke vastaanottimeen virta ja valitse
satelliitista tuleva laitteeseen valmiiksi ohjelmoitu kanava.
Käännä antennia hitaasti satelliitin suuntaan, kunnes saat kuvan
näkyviin. Jos et saa kuvaa näkyviin, muuta kallistuskulmaa
asteen verran kerrallaan ylös- tai alaspäin ja käännä antennia
edestakaisin, kunnes saat kuvan näkyviin. Varmista, että
kyseessä on oikea kanava ja satelliitti. Hienosäädä sitten antenni
parhaan mahdollisen kuvan saamiseksi. Säädön voi tehdä
televisiokuvan avulla tai erityisellä säätölaitteella.
Kiristä ruuveja vuorotellen, jotta antennin suuntaus ei muutu.
Taajuusmuuntimen polarisaation muuttaminen
Perusasennossa F-kontakti on suoraan alaspäin. Jos kuvassa on
häiriöitä, polarisaatiota voi parantaa kääntämällä taajuus-
muunninta jompaankumpaan suuntaan.
Kallistuskulma
11
S
N
15
20
25 30
15 mm
8 mm
F-liitin
F-kontakt
3 mm

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel