Download Print this page

Nokia 60 cm satellite dish Fitting Instructions Manual page 8

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Val av plats för att placera antenn
Välj en plats där antennen har fri sikt till satelliten. Byggnader,
träd, takkanter mm dämpar den mottagna signalen kraftigt eller
helt och hållet.
Montering av antenn
Kontrollera innehållet i satsen och montera därefter enligt följande:
Se bilder på sidan 12 till 13.
1. Montera elevationsbeslaget på bakstrukturen.
2. Sätt "elevationsbulten" på plats med bricka och mutter.
3. Dra åt måttligt så att du fortfarande kan justera inställningen.
4. Montera "mast U-bulten" med flänsmuttrar.
5. Sätt LNB-armen på plats i bakstrukturen och fäst den med
skruven.
6. Montera mikrovågshuvudet i hållaren och därefter hållaren på
LNB-armen.
Förinställning av elevationsvinkeln
Ställ in antennens elevationsvinkel (höjdvinkel) enligt lämplig
karta på sidan 14 till 19. Skala för elevationsvinkel finns på
antennen.
Montering av antennen på väggfäste eller mast
Montera antennen. Dra åt skruvarna måttligt så att du
fortfarande kan vrida antennen.
Dra kabel och anslut
Dra koaxialkabel från antennen till satellitmottagaren. Montera
det medpackade gummiskyddet på kabeln. Montera därefter F-
kontakter i kabelns båda ändar och anslut till resp enhet. Skjut
gummiskyddet över F-kontakten vid LNBn så att den skyddas
mot nederbörd.
Intrimning av antennens riktning och elevation
Läs av azimuthvinkeln (kompassriktning) på kartan till önskad
satellit. Koppla in mottagaren och välj en förprogrammerad kanal
som sänds från den önskade satelliten.
Vrid antennen sakta mot satellitens riktning tills bilden syns på
TVn. Om ingen bild erhålls, höj eller sänk elevationen ca 1° och
vrid därefter antennen mot satellitens riktning tills någon bild
erhålls. Kontrollera att det är rätt kanal och satellit som erhålls.
Finjustera därefter antennen till maximal signalkvalite med bilden
eller speciellt inställningsinstrument.
Dra åt skruvarna växelvis så att antennens riktning inte påverkas.
Intrimmning av mikrovågshuvudets polarisation
Grundinställningen är med F-kontakten rakt nedåt. Om bild-
störningar förekommer kan du justera polarisationen genom att
vrida mikrovågshuvudet åt ena eller andra hållet.
Elevationsvinkel
8
S
N
15
20
25 30
15 mm
8 mm
F-kontakt
3 mm

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel