Download Print this page

Viktig Information (Swedish) - NEC NP03LM Important Information Manual

Wireless lan unit for nec projector
Hide thumbs

Advertisement

Trådlöst LAN NP03LM för NEC Projektor
1. Inledning
Tack för att du köpt trådlöst LAN NP03LM (trådlöst LAN).
Sätt i trådlöst LAN i NEC-projektorn för användning.
Information om projektorer som går att använda fi nns i våra broschyrer.
Se användarhandboken som följer med projektorn för installation och borttagning
och hur man ställer in trådlöst LAN.
Delar som ingår
Trådlöst LAN ........................ 1
Viktig information (detta dokument) ........ 1
2. Områden och länder där den stöds
Vänligen besök företagets webbplats för information om områden och länder där
denna trådlösa LAN-enhet stöds.
URL: http://www.nec-display.com/ap/en_projector/others/wlan.html
Vänligen observera att om du använder denna trådlösa LAN-enhet i ett område
eller i ett land där den inte stöds kan det innebära brott mot lagarna om radiovågor
i det landet.
Viktig Information
- 41 -

Advertisement

loading

  Related Manuals for NEC NP03LM