Download  Print this page

Samsung ViasatHD DSB-H670N User Manual

Digital satellite hd receiver
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DSB-H670N
REV 1.5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung ViasatHD DSB-H670N

  Summary of Contents for Samsung ViasatHD DSB-H670N

 • Page 1 DSB-H670N REV 1.5...
 • Page 3 Användarguide ............ SWE Brugsvejledning ........... DAN Brukerhåndbok ............ NOR Käyttöopas .............. FIN User Guide .............. GB DSB-H670N...
 • Page 5 DSB-H670N Användarguide DIGITAL SATELLITMOTTAGARE...
 • Page 6 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna mottagare har tillverkats i enlighet med internationella säkerhetsstandarder. Var god läs noggrant igenom de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna som är uppräknade nedan. AC 230 V~, 50 Hz STRÖMFÖRSÖRJNING: Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adaptrar,eftersom ÖVERBELASTNING: detta kan leda till eldsvådor eller elchocker. Använd inte vätskor i närheten av mottagaren.
 • Page 7 SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! 1. Följ dessa riktlinjer för att inte skada strömsladden eller kontakten. Modifiera inte eller gör inga godtyckliga ändringar av strömsladden eller kontakten. ● Böj ej eller vrid strömsladden för mycket. ● När du drar ur strömsladden måste du hålla i kontakten. ●...
 • Page 8: Table Of Contents

  INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER ........2 ALLMÄNNA EGENSKAPER ........5 Välkommen .
 • Page 9: Allmänna Egenskaper

  ALLMÄNNA EGENSKAPER 1. ANVÄNDAREGENSKAPER DIGITAL HD-/SDTV-MOTTAGNING AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE MULTISPRÅKSTÖD STÖD FÖR TEXTTV FULLFUNKTIONELL INFRARÖD FJÄRRKONTROLL SCARTUTGÅNG LÅG ENERGIFÖRBRUKNING AUTOMATISK UPPDATERAD EPG PASS LOOP FÖR SCART-SIGNAL 2. TUNER TUNER 950~2150 MHz SYMBOLHASTIGHET 1~45 MS/s DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13 V, 18 V, 22 kHz 3.
 • Page 10: Välkommen

  Välkommen Tack för att du väljer Viasat HD Zapper box för att titta på Viasats kanalpaket. Var god följ noggrant instruktionerna i den här användarguiden för att du ska kunna utnyttja alla fördelarna med digital satellit-TV. Din box överensstämmer helt med de internationella Digital Video Broadcasting (DVB)-standarderna.
 • Page 11: Levererad Utrustning

  Levererad utrustning Följande komponenter ska ingå i paketet: Viasat HD Zapper box (se bilden nedan och sidan 8-9) ● Fjärrkontroll och batterier (se bilden nedan och sidan 10-12) ● Användarguide och snabbstartguide (se bilden nedan). ● SCART-kabel (se bilden nedan) ●...
 • Page 12: Beskrivning

  Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMI®, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licening LLC. Samsung Electronics Co.Ltd deklarerar härmed att den här mottagaren överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i följande direktiv: - 2006/95/EG (LVD-direktiv);...
 • Page 13 BESKRIVNING Rear Panel Har ansluter du natsladden. 1. AC MAINS Inspanningsintervallet ar 100V till 240V, 50Hz/60Hz. ) Stanger av/pa strommen. 2. POWER SWITCH ( Används för att koppla samman koaxialkabeln från LNB-uttaget på din 3. DISH INPUT parabol. Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom 4.
 • Page 14: Fjärrkontroll

  BESKRIVNING Fjärrkontroll : När du sätter i batterierna måste du kontrollera att polerna (+/-) inte sätts åt fel håll. Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut båda batterierna mot nya av standardmodell. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte använder den under en längre tid. D I G I T A L S A T T E L I T M...
 • Page 15 BESKRIVNING Växlar till den senast visade TV-kanalen. 1. VIASAT TV-läge. 2. TV Öppnar menyn Viaplay. 3. VOD Visar den Elektroniska programguiden (EPG). 4. EPG Visar Info-fältet. Ökar och minskar volymen. 6. VOL+/VOL- Växlar till föregående kanal i fullskärmsläge och återgår till föregående 7.
 • Page 16: Var Ska Mottagaren Placeras

  BESKRIVNING Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Innan du kan använda din fjärrkontroll måste du sätta i de två medföljande AA-batterierna enligt nedanstående beskrivning: 1. För fliken på nederdelen av batterilocket på fjärrkontrollen uppåt och lyft av locket. 2. Sätt i de två batterierna enligt nedanstående bild och se till att + och – symbolerna på batterierna motsvarar respektive symbol i batterifacket.
 • Page 17: Anslutning Av Mottagaren

  ANSLUTNING AV MOTTAGAREN Koppla samman mottagaren och parabolen Efter att parabolen har monterats ska koaxialkabeln från LNB:n kopplas i DISH INPUT som sitter på baksidan av mottagaren. Alla kabelanslutningar ska dras åt med fingrarna; använd inte någon typ av verktyg när du drar åt anslutningarna.
 • Page 18 INKOPPLING AV DIN "MOTTAGAREN" Anslutning för högupplösta signaler (HDMI) Anslut en HDMI-kabel mellan HDMI OUT-utgången på mottagaren och HDMI IN-utgången på HDMI- enheten (TV, bildskärm). : - HDMI kablar som inte är av standardtyp kan påverka bildöverföringen. - Ingen bild kommer att visas om du kopplar in en HDMI till TV:n eller en bildskärm som inte har stöd för HDCP.
 • Page 19 INKOPPLING AV DIN "MOTTAGAREN" Isättning av programkort Sätt i ditt programkort med Viasat-logotypen uppåt och guldchippet nedåt och inåt. Korrekt användning av programkort Ta inte ur och sätt i ditt kort i onödan. ● Böj inte kortet och förvara det oåtkomligt för barn ●...
 • Page 20: Förstagångsinstallation

  FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Innan du kan titta på TV program måste förstagångsinstallationen vara klar. Se till att TV:n är påslagen. 1. Land Tryck på för att välja önskat land. ● Tryck på OK för att bekräfta och forsätta till nästa ● skärmbild. : Ditt val bestämmer vilket språk som ska vara standard.
 • Page 21 FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION 3. Antenn Frekvens: Tryck på de numeriska (0-9)-knapparna ● för att mata in frekvensen. Polarisation: Tryck på för att välja "Vertikal” ● eller “horisontell”. Symbolhastighet: Tryck nummerknapparna (0-9) ● knapparna för att ange symbolhastighet. FEC: Tryck på för att välja FEC (1/2, 2/3, 3/4, ●...
 • Page 22: Grundfunktioner

  GRUNDFUNKTIONER 1. Slå på och av Tryck på för att sätta/ta ur mottagaren i standbyläge. ● : Sätt mottagaren i standbyläge när den inte används. På så sätt kan du både spara energi och pengar. 2. Välj kanaler Välj kanal genom att trycka på CH+/CH- för att flytta sidorna upp och ned på listorna. 3.
 • Page 23 GRUNDFUNKTIONER 6. EPG (Elektronisk programguide) EPG-guiden visar en kanallista. För ytterligare information om EPG-funktioner, se sidan 20. 7. Ticketkanallista Tryck på TICKET för att vilja ticketkanallistan. Se sidan 21 för information om hur du beställer. 8. Planerarlista Tryck på PLANNER för att visa bokade händelser. Se sidan 18 och 20 för information om hur du bokar in händelser.
 • Page 24: Användning Av Mottagaren

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN MENY Efter första installationen. Tryck på EPG för att öppna huvudmenyn. ● Undermenyfälten visas: “TV-kanaler”, “Ticket”, “Radiokanaler”, “Planner” och “Inställningar”. Använd för att välja önskad funktion. ● Tryck på OK. 1. TV-kanaler Denna funktion består av fyra menyer: "Guide till alla kanaler", "Favoritlista", "Kanaltyp"...
 • Page 25: Kanaltyp

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 1.2 Favoritlista Den här funktionen visar listan med kanaler som ställts in som favoritkanaler. 1.3 Kanaltyp Denna funktion visar en kanallista med grupperade kanaltyper, t.ex. underhållning,filmer, musik, nyheter och sporter. 1.4 Programtyp Denna funktion visar en programlista med grupperade programtyper, t.ex. filmer, nyheter, shower, sport, barn- &...
 • Page 26: Radiokanaler

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 3. Radiokanaler Den här funktionen visar radiokanallistan.Välj den radiokanal som du vill lyssna på och tryck på OK. 4. Planner Denna funktion visar en lista med bokade program.Du kan även använda PLANNER på fjärrkontrollen för att öppna menyn direkt. Tryck på...
 • Page 27: Inställningar

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 5. Inställningar Denna funktion består av 5 menyer:"Föräldrakontroll", "Användarinställningar", "Inställningar", "Diagnostik" och "Signaltest". 5.1 Föräldrakontroll Denna funktion används för att ange restriktioner och förhindra att obehöriga får tillgång till din mottagare via en PIN-kod (Personal Identification Number), som är ett fyrsiffrigt nummer.
 • Page 28: Ändra Pin-Kod

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN Föräldrakontroll Du kan blockera valda program genom att sätta en åldersgräns. Om aktuellt program har en åldersgräns som är lika med eller högre än inställningen kommer kanalen blockeras. En PIN-kod måste matas in för att programmet ska visas. De olika alternativen är A (ingen åldersgräns), 7, 11, 15 eller 18.
 • Page 29: Användarinställningar

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 5.2 Användarinställningar Denna meny består av "Språk", "Meddelanden", "Skärmsläckare" och "Hantera favoritlista". 5.2.1 Språk Med posten "Språk" kan användaren välja språk för EPG:n, ljud och undertext. Du kan välja mellan fem språkmenyer. Språken är engelska, danska, finska, norska och svenska.
 • Page 30: Skärmsläckare

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 5.2.3 Skärmsläckare Under "Skärmsläckare" kan du ange vilken typ av skärmsläckare som mottagaren ska visa på TV:n. Välj typ och hur länge mottagaren ska vänta innan skärmsläckaren aktiveras . Skärmsläckaren försvinner om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen. Gå...
 • Page 31: Lnb-Inställningar

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 5.3.2 LNB-inställningar Den här funktionen används för att ställa in LNB manuellt. Standardvärdena finns redan på den här skärmbilden. Som regel behöver du inte ändra de här värdena. Om du ändrar installationen av parabolen kan du behöva ändra värdena. Tryck på...
 • Page 32: Tv-Inställningar

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 5.3.5 TV-inställningar Den här funktionen används för att göra inställningar för TV. Tryck på för att välja inställningar. ● Tryck på för att välja. ● Bildförhållande: Välj 4:3 för standard TV-apparater och ● 16:9 för widescreen TV-apparater. Konvertering: Du kan välja om TV:n ska visa 4:3- ●...
 • Page 33: Grundinställning

  ANVÄNDNING AV MOTTAGAREN 5.3.7 Grundinställning Använd den här funktionen för att återställa mottagaren till fabriksinställningar. Alla inställningar kommer att raderas och ersättas av grundinställningar. Tryck på för att välja “JA” eller “NEJ” ● Tryck på OK för att bekräfta. Starta om mottagaren ●...
 • Page 34: Konfiguration Av Fjärrkontrollen För Din Tv

  KONFIGURATION AV FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV Du kan konfigurera fjärrkontrollen för att kontrollera TV:ns grundfunktioner. Härigenom kan du kontrollera TV:n och mottagaren med en enda fjärrkontroll. 1. Kodsökning För att kunna programmera fjärrkontrollen för TV:n måste du först använda fjärrkontrollen för att hitta den fyrsiffriga kod som gäller för ditt TV-fabrikat.
 • Page 35 KONFIGURATION AV FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV 3. Användning av TV-kodtabellen Om fjärrkontrollen inte fungerar tillsammans med TV:n, trots att du har gjort en kodsökning, är det möjligt att du använder fel kod. Försök med att göra om sökningen för att hitta rätt kod. Om det inte går kan du använda den TV-kodtabell som kan hämtas från Viasats webbplats.
 • Page 36: Felsökning

  FELSÖKNING Du kan hämta och uppgradera systemprogramvaran för mottagaren via en specifik kanal som är reserverad för detta ändamål av sändaren. Distributören ger dig ytterligare information om det här. Problem Möjlig orsak Lösning Lysdioden på frontpanelen Strömsladden är inte tillräckligt Tryck in strömsladden ordentligt lyser ej;...
 • Page 37: Tekniska Specifikationer

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER Strömförsörjning Ingångsspänning: AC 230V~, 50 Hz Säkring: 250 V/T1.6AH Tuner Frek. område: 950 ~ 2150 MHz Ingångssignalnivå: -65 ~ -25 dBm Typ av anslutning: F-kontakt hona LNB strömreglering: 13 V/18 V, 22 kHz ton DiSEqC: 1.0 stöds 2 positioner stöds Demodulator Typ: QPSK-demodulation (DVB-S, DVB-S2),...
 • Page 38 är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för ska- dor på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
 • Page 39 SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY...
 • Page 41 MEMO...
 • Page 43 DSB-H670N DSB-H670N Brugsvejledning DIGITAL SATELLITMODTAGER...
 • Page 44 SIKKERHEDSVEJLEDNING Denne tv-box er fremstillet, således at den opfylder internationale sikkerhedsstandarder. Læs venligst den medfølgende sikkerhedsvejledning nøje. AC 230V~, 50Hz NETSPÆNDING: Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptorer, eftersom OVERBELASTNING: dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Lad ikke væsker komme i nærheden af Parabolmodtageren. Apparatet må VÆSKER: ikke tabes på...
 • Page 45 SIKKERHEDSVEJLEDNING ADVARSEL! 1. Følg disse instruktioner for ikke at beskadige strømledningen eller stikket. Foretag ikke vilkårlige ændringer i strømledningen eller i stikket. Undlad at bøje eller dreje strømledningen unødigt. Fjern strømledningen fra stikkontakten ved at trække i stikket. Flyt varmekilder så langt væk fra strømkablet som muligt, således at undgå...
 • Page 46 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSVEJLEDNING ........2 GENERELLE FUNKTIONER .
 • Page 47: Generelle Funktioner

  GENERELLE FUNKTIONER 1. BRUGERAFSNIT MODTAGELSE AF DIGITAL HD/SDTV AVANCERET ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE FLERE SPROG UNDERSTØTTET TEKST-TV VBI FULDFUNKTIONSFJERNBETJENING TRANSPONDER og SELEKTIV SCANNING SCART-UDGANG LAVT STRØMFORBRUG EPG OPDATERES AUTOMATISK GENNEMGANGSLØKKE TIL RGB-SIGNAL 2. TUNERAFSNIT 950~2150 MHz BREDBÅNDSTUNER 1~45 MS/s SYMBOLHASTIGHED DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13V/18V OMSKIFTNING 22KHz KONTINUERLIG LYDKONTROL 3.
 • Page 48: Velkommen

  Velkommen Tak for at du har valgt Viasat's HD tv-box til at se dine Viasat-kanalpakker. Følg venligst vejledningen i denne Brugsanvisning for fuldt ud at kunne nyde godt at alle fordelene ved digitalt satellit-TV. Din opfylder fuldt ud de internationale Digital Video Broadcasting (DVB)- standarder.
 • Page 49: Det Leverede Udstyr

  Det leverede udstyr Der skal være følgende i din pakke: Viasat HD boxen (se billedet nedenfor og side 8-9) Viasat Fjernbetjening (se billedet nedenfor og side 10-12) Brugsanvisning og Kvikguide (se billede nedenfor). SCART-kabel (se billede nedenfor) HDMI-kabel (se billede nedenfor) Netværkskabel (se billede nedenfor) Viasat HD Zapper box Fjernbetjening...
 • Page 50: Beskrivelse

  Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. HDMI®, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licening LLC. Samsung Electronics Co.Ltd erklærer hermed, at denne Tv-box er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser for følgende direktiver: - 2006/95/EC (LVD-direktiv);...
 • Page 51: Bagpanel

  BESKRIVELSE Bagpanel 1. JÆVNSTRØMSLEDNING Denne skal sættes i jævnstrømskablet. Intervallet for jævnstrømsspændingen er 100V til 240V, 50Hz/60Hz. 2. TÆND/SLUK-KNAP ( Tænder eller slukker for strømmen. 3. PARABOLINDGANG Denne indgang er beregnet til LNBkablet fra din parabols LNB. Tilslut her, og afspil filer fra eksterne USB-lagerenheder, som f.eks. 4.
 • Page 52: Fjernbetjening

  BESKRIVELSE Fjernbetjening Bemærk Bemærk : Når du indsætter batterier, kontroller da at polariteren (+/-) vender korrekt. Brug ikke gamle batterier sammen med nye. Udskift venligst batterierne med to nye, AA batterier. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i lang tid.
 • Page 53 BESKRIVELSE Kontrol af tv-box. 1. VIASAT Kontrol af Tv'et. 2. TV Denne knap bruges til at aktivere menuen Viaplay. 3. VOD Viser den elektroniske programguide på skærmen. 4. EPG Viser info-banneret. Disse knapper bruges til at ændre lydstyrken. 6. VOL+/VOL- Går til den foregående kanal, mens der vises fuld-skærm, og vender tilbage til 7.
 • Page 54: Placering Af Din Tv-Box

  BESKRIVELSE At indsætte batterier i fjernbetjeningen Før du kan bruge din fjernbetjening skal du indsætte de to medleverede AA-batterier, som følger: 1. Fjern batteridækslet som vist nedenfor. 2. Indsæt de to nye batterier som vist nedenfor, husk at vende (+) og (-) rigtigt, så de passer til mærkerne indeni batterirummet.
 • Page 55: Tilslutning Af Din Tv-Box

  TILSLUTNING AF DIN TV-BOX Forbind din parabolmodtager til LNBhovedet Når du har monteret din parabolskål, forbind da LNBkablet fra LNBhovedet til "DISH INPUT" bagpå din tv-box. Alle stik bør kun fingerskrues; brug ikke nogen form for skruenøgle, når stikkene skrues fast. Tilslutning med Standard-opløsning (SCART) 1.
 • Page 56 TILSLUTNING AF DIN TV-BOX Tilslutning med højopløsning (HDMI) Tilslut et HDMI-kabel mellem HDMI OUT -stikket på tv-boxen og HDMI IN-stikket på HDMI-apparatet (TV, monitor) Bemærk Bemærk : - Brug altid standardkabler, vi garanter kun for fuld funktionalitet ved brug af standard kabler.
 • Page 57 TILSLUTNING AF DIN TV-BOX Indsæt dit tv-kort Isæt tv-kortet så guldchippen.vender indad og. nedad. Vedligeholdelse af dit tv-kort Kortet må ikke tages ud, med mindre det er nødvendigt. Pas på ikke at bøje kortet. Opbevar det, så det ikke er tilgægeligt for børn og dyr. Kortet må...
 • Page 58: Første Installation

  FØRSTE INSTALLATION Før du kan se tv, skal du udføre en første installation. Du vil derfor kun se en menuskærm i starten. Kontroller at dit TV er tændt. 1. Land Tryk på for at vælge land. Tryk på OK for at bekræfte og gå videre til næste menu.
 • Page 59 FØRSTE INSTALLATION 3. Standardtransponder Indtast Frekvens: Tryk på de numeriske (0-9) taster for at indtaste frekvensen. Vælg Polarisering: Tryk på for at vælge “Lodret” eller “vandret”. Indtast Symbolhastighed: Tryk på de numeriske (0-9) taster for at indtaste symbolhastigheden. Vælg Fejlretningsmetode: Tryk på for at vælge FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8) Tryk på...
 • Page 60: Grundlæggende Funktioner

  GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 1. Tænde og slukke For at sætte din i /ud af standby, tryk på -knappen. Bemærk Bemærk : For at spare energi og penge, samt for at mindske udledningen af drivhusgasser, sæt da tv-box i standby, når den ikke er i brug. 2.
 • Page 61 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 6. EPG (Elektronisk ProgramGuide) EPG-guiden viser en liste over kanalerne. For mere information omkring funktionerne i EPG'en, se da side 20. 7. Ticket kanalliste Tryk på TICKET for at få vist kanalerne på ticket. Se side 21 for bestilling. 8.
 • Page 62: Betjening Af Boxen

  BETJENING AF BOXEN HOVEDMENU Efter første installation. Tryk på EPG for at gå til hovedmenuen. Undermenuerne bliver vist: “TV”, “Ticket”, “Radio”, “Planner” og “Indstillinger”. Brug til at vælge den funktion, du ønsker, tryk på OK-knappen. 1. TV Denne funktion består af 4 menuer: “Alle Kanaler”, “Favoritkanaler”, “Kanaltype”...
 • Page 63: Kanaltype

  BETJENING AF BOXEN 1.2 Favoritkanaler Denne funktion viser listen over kanaler, der er registreret som en foretrukken kanal. 1.3 Kanaltype Denne funktion vil vise kanallisten med grupper, såsom underholdning, film, musik, nyheder og sport. 1.4 Programtype Denne funktion vil vise en programliste med grupper, såsom film, nyheder, shows, sport, børn & unge, musik &...
 • Page 64: Radio

  BETJENING AF BOXEN 3. Radio Denne funktion vil vise radiokanallisten.Vælg den radiokanal, du vil høre og tryk herefter OK. 4. Planner Denne funktion viser en liste over reserverede begivenheder. Du kan også bruge knappen PLANNER på fjernbetjeningen for at gå direkte til denne menu. Tryk på...
 • Page 65: Indstillinger

  BETJENING AF BOXEN 5. Indstillinger Denne funktion består af 5 menuer:"Forældrekontrol", "Brugerindstillinger", "Indstillinger", "Diagnostik" og "Signaltest". 5.1 Forældrekontrol Denne funktion bruges til at indstille restriktioner og forhindrer uautoriseret brug af din tv-box vha. pin- koden, der er et 4-ciftret tal. (Den fabriksindstillede pin-kode: 0000) Der er 3 undermenuer: "Blokér kanal", "Kontroller indstillinger"...
 • Page 66: Ændre Pin-Kode

  BETJENING AF BOXEN Børnesikring Du kan blokere en specifik begivenhed ved at indstille en aldersrestriktion. Hvis begivenhedens bedømmelse er lig med eller større end den, du har sat, vil kanalen være blokeret og en PIN- kode er nødvendig for at se programmet. Tilgængelige muligheder er A (ingen bedømmelse), 7, 11, 15, eller 18.
 • Page 67: Brugerindstillinger

  BETJENING AF BOXEN 5.2 Brugerindstillinger Denne menu består af "Sprogindstilling", "Banner & Meddelelser", "Indstil Pauseskærm" og "Opret Favoritliste" 5.2.1 Sprogindstilling Punktet “Sprogindstilling” lader brugeren vælge det ønskede sprog i EPG, Lyd og Undertekster. Fem sprogmenuer er til rådighed. Sprogene er engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk.
 • Page 68: Indstil Pauseskærm

  BETJENING AF BOXEN 5.2.3 Indstil Pauseskærm "Indstil Pauseskærm" lader dig indstille hvilken slags billede din box skal vise på skærmen. Vælg type og hvor lang tid din box skal vente før den starter pauseskærmen. Pauseskærmen stopper, når du taster på fjernbetjeningen. Vælg denne menu til at indstille pauseskærmen.
 • Page 69: Lnb-Indstilling

  BETJENING AF BOXEN 5.3.2 LNB-indstilling Denne funktion indstiller LNB'en manuelt. Standardværdierne er allerede konfigurert i menuen. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre disse. Hvis du ændrer parabolinstallationen, kan det være nødvendigt at ændre værdierne. Tryk på for at vælge mellem indstillingspunkter.
 • Page 70: Tv-Indstillinger

  BETJENING AF BOXEN 5.3.5 TV-indstillinger Denne funktion indstiller TV-udgangen. Tryk på for at vælge indstillinger. Tryk på for at foretage et valg. Billedformat: 4:3 er til almindelige Tv og 16:9 er til bredformat-Tv. Konvertering: Afhængigt af dit TV-format vælger du, hvordan programmer udsendt i 4:3 eller 16:9 vil blive vist på...
 • Page 71: Fabriksindstillinger

  BETJENING AF BOXEN 5.3.7 Fabriksindstillinger Vælg denne funktion for at nulstille tv-boxen fabriksindstillinger. Alle dine indstillinger slettes og erstattes med fabriksindstillinger. Tryk på knappen for at vælge "Ja" eller "Nej". Tryk på OK for at bekræfte dit valg. Genstart din manuelt.
 • Page 72: Indstilling Af Fjernbetjeningen Til Dit Tv

  INDSTILLING AF FJERNBETJENINGEN TIL DIT TV Du kan indstille din fjernbetjening til at betjene de mest grundlæggende funktioner i dit TV. Dette lader dig styre dit TV og din tv-box med kun én fjernbetjening. 1. Kodesøgning For at programmere din fjernbetjening til at kunne betjene dit Tv, skal du først bruge fjernbetjeningen til at finde den fircifrede kode, der svarer til dit TV.
 • Page 73 INDSTILLING AF FJERNBETJENINGEN TIL DIT TV 3. Anvendelse af TV-kodetabellen Hvis din fjernbetjening stadig ikke kan betjene dit TV, efter at have fuldført en kodesøgning, bruger du måske den forkerte kode. Prøv at gentage søgningen for at finde den korrekte kode. Hvis dette ikke virker, kan du bruge TV-kodetabellen, der kan downloades fra Viasats hjemmeside.
 • Page 74: Problemløsning

  PROBLEMLØSNING Du kan downloade og opgradere systemsoftware i boxen gennem en bestemt kanal angivet af TV- stationen. Distributøren kan give dig mere information omkring dette. Problem Mulig årsag Løsning på problemet Lysdiode på frontpanelet Netledningen er ikke tilsluttet Tilslut strømkablet korrekt lyser ikke;...
 • Page 75: Tekniske Specifikationer

  TEKNISKE SPECIFIKATIONER Strømforsyning Netspænding: AC 230V~, 50 Hz Sikring: 250 V/T1.6AH Tuner Frekv. Område: 950 ~ 2150 MHz Indgangssignalniveau: -65 ~ -25 dBm Stiktype: F-type hun LNB-styring: 13 V, 18 V, 22 kHz DiSEqC: 1.0 2 positioner er understøttet Demodulator Type: QPSK Demodulation (DVB-S, DVB-S2), 8-PSK (DVB-S2)
 • Page 76 DENMARK På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I til- fælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet. Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande, opfyle de garantiforpligtigelser som gælder for...
 • Page 77 SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY...
 • Page 79 MEMO...
 • Page 81 DSB-H670N Brukerhåndbok DIGITAL SATELLITTMOTTAKER...
 • Page 82 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst les følgende anbefalte sikkerhetsinstuksjoner nøye. AC 230V~, 50Hz TRØMFORSYNING Ikke overbelast kontakter, skjøteledninger eller adapter, da dette kan resul- OVERBELASTNING: tere i brann eller støt. Hold vesker unna mottakeren. Det må ikke søles veske på, og ingen objekter VESKER: med vesker, som f.eks.
 • Page 83 SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL! 1. Følg disse instruksjonene slik at du ikke skader strømledningen eller kontakten. Ikke modifiser støpsel eller ledningen, eller bruk makt på disse. Ikke bøy eller vri ledningen for mye. Husk at du alltid må trekke ut støpselet, ikke ledningen. Hold varmekilder unna ledningen, slik at du unngår at dekselet smelter.
 • Page 84 INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER ........2 GENERELLE FUNKSJONER ........5 Velkommen .
 • Page 85: Generelle Funksjoner

  GENERELLE FUNKSJONER 1. BRUKSOMRÅDER MOTTAK AV DIGITALE HD/SDTV-SENDINGER AVANSERT ELEKTRONISK PROGRAMVEILEDNING FLERSPRÅKLIG STØTTE FOR OSD VBI TEKSTTV-STØTTET FULLFUNKSJONELL INFRARØD FJERNKONTROLL SCART-UTGANG LAVT STRØMFORBRUK AUTOMATISK OPPDATERT EPG SLØYFE FOR RGB-SIGNAL 2. TUNER 950~2150 MHz TUNER 1~45 MS/s SYMBOLRATE DiSEqC 1.0 (2 POSISJONER) 13V, 18V, 22 KHz 3.
 • Page 86: Velkommen

  Velkommen Takk for at du valgte en HD Zapper-mottaker fra Viasat til å se på kanalene i Viasat-pakken. Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken hvis du vil nyte godt av de mange fordelene med digitale satellitt-signaler til Tv-apparatet. Mottakeren er kompatibel med den internasjonale Digital Video Broadcasting-standarden (DVB).
 • Page 87: Vedlagt Utstyr

  Vedlagt utstyr Pakken skal inneholde følgende deler: Viasat HD Zapper-mottaker (se bilde nedenfor og på side 8-9) Fjernkontroll og batterier (se bilde nedenfor og på side 10-12) Brukerhåndbok og oppstartguiden (se bilde nedenfor). SCART-kabel (se bilde nedenfor) HDMI-kabel (se bilde nedenfor) Nettverkskabel (se bilde nedenfor) Viasat HD Zapper- Fjernkontroll...
 • Page 88: Beskrivelse

  Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. HDMI®, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. Samsung Electronics Co.Ltd erklærer med dette at denne mottakeren overholder de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelsene i de følgende direktivene:...
 • Page 89: Bakpanelet

  BESKRIVELSE Bakpanelet Denne brukes for å koble til strømkabelen. 1. VEKSELSTRØM Inngang vekselstrømspenning er 100V til 240V, 50Hz/60Hz forsyning. ) Slår stømmen på og av. 2. STRØMBRYTER ( Her skal du sette inn antenneledningen fra parabolantennen. 3. DISH INPUT Kontakt for tilkobling av eksterne USB-baserte lagringsmedier, som 4.
 • Page 90: Fjernkontrollen

  BESKRIVELSE Fjernkontrollen Merk Merk : Når du setter inn batteriene, må du sørge for korrekt polaritet (+/-). Ikke bruk gamle batterier sammen med nye. Bytt alltid ut gamle batteriene med to av samme type. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen når du ikke skal bruke den på en stund.
 • Page 91 BESKRIVELSE Tar deg til kanalen du så på sist. 1. VIASAT Aktivering av Tv-apparatet. 2. TV Brukes til å aktivere Viaplay-menyen. 3. VOD Viser den skjermbaserte elektroniske programguiden (EPG). 4. EPG Viser informasjonsfanen. Brukes til å heve eller senke volumet. 6.
 • Page 92: Plassering Av Mottakeren

  BESKRIVELSE Sett inn batteriene i fjernkontrollen Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette inn de to vedlagte AA-batteriene på følgende måte: 1. Trykk inn haken i bunnen av dekslet over batteriene, og løft deretter av dekslet. 2. Sett inn de to batteriene som vist, og husk at du må ta hensyn til + og -, slik at batteriene blir satt inn med korrekt polaritet.
 • Page 93: Tilkobling Av Mottakeren

  TILKOBLING AV MOTTAKEREN Koble til antennen Etter at du har montert parabolantennen, må du koble koakskabelen fra LNB-hodet til kontakten “DISH INPUT” på baksiden av denne mottakeren. Alle kabelkontakter bør strammes for hånd; bruk aldri skiftnøkkel til dette. Tilkobling med standard oppløsning (SCART) 1.
 • Page 94 TILKOBLING AV MOTTAKEREN Tilkobling med høy oppløsning (HDMI) Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUT- kontakten på mottakeren og HDMI IN-kontakten på HDMI-mottakeren (TV, monitor). Merk Merk : - Vil ikke fungere hvis du bruker en kabel som ikke er av standard type, eller hvis kabelen er for lang, slik at det påvirker funksjonen.
 • Page 95 TILKOBLING AV MOTTAKEREN Sett inn parabolkortet Sett parabolkortet inn med Viasat-logoen opp, og med gullbrikken ned og inn. Ta vare på parabolkortet Ikke ta ut eller sett inn parabolkortet unødig. Ikke bøy parabolkortet. Ikke bruk rengjøringsmidler på parabolkortet Merk Merk : Hvis du allerede er Viasat-kunde, må...
 • Page 96: Førstegangsinstallasjon

  FØRSTEGANGSINSTALLASJON Før du kan se på et program, må du gå igjennom førstegangsinstallasjonen. Sørg for at Tv-apparatet er slått på. 1. Land Trykk for å velge ønsket land. Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Merk Merk : Dette valget bestemmer standard menyspråk.
 • Page 97 FØRSTEGANGSINSTALLASJON 3. Standardtransponder Frekvens: Trykk nummertastene (0-9) for å angi frekvensen. Polarisasjon: Trykk for å velge “Vertikal” eller “Horisontal” Symbolhastighet: Trykk nummertastene (0-9) for å angi symbolhastigheten Feilkorreksjon: Trykk for å feilkorrigere (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8) Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Trykk BACK for å...
 • Page 98: Basisfunksjoner

  BASISFUNKSJONER 1. Slå av og på Trykk hvis du vil sette mottakeren i hvilemodus. Merk Merk : Hvis du vil spare strøm, penger og redusere utslippene av drivhusgasser, bør du sette mottakeren i hvilemodus når den ikke er i bruk. 2.
 • Page 99 BASISFUNKSJONER 6. EPG - Elektronisk programGuide Den elektroniske programguiden gir deg en liste over kanalene. Se side 20 for mer informasjon om EPG-funksjonene. 7. Kanalliste for Ticket Trykk TICKET for å vise kanallisten for Ticket. Se side 21 for bestillingsinformasjon. 8.
 • Page 100: Bruk Av Mottakeren

  BRUK AV MOTTAKEREN MENY Etter den første installasjonen. Trykk EPG for å hente fram hovedmenyen. Hovedmenyens undermenyer vises: “TV”, “Ticket”, “Radio”, “Planner” og “Innstillinger”. Bruk til å velge funksjonene du ønsker, og trykk deretter OK. 1. TV Denne funksjonen består av 4 menyer: “All Channel Guide”, “Favoritter”, “Channel Type”...
 • Page 101: Kanal Type

  BRUK AV MOTTAKEREN 1.2 Favoritter Denne funksjonen viser listen over kanaler som er registrert som favorittkanal. 1.3 Kanal Type Denne funksjonen vil vise en kanalliste hvor kanalene er grupperte, f.eks. etter underholdning, filmer, musikk, nyheter og sport. 1.4 Program Type Denne funksjonen vil vise en oversikt over programmene gruppert etter type.
 • Page 102: Radio

  BRUK AV MOTTAKEREN 3. Radio Denne funksjonen vil vise en liste over radiokanaler. Velg radiokanalen du vil lytte på, og trykk deretter OK. 4. Planner Denne funksjonen vil vise en liste over planlagte påminnelser av programmer. Du kan også bruke PLANNER på...
 • Page 103: Innstillinger

  BRUK AV MOTTAKEREN 5. Innstillinger Denne funksjonen består av 5 menyer: “Foreldre-kontroll”, “Brukervalg”, “Oppsett”, “Mottakerinformasjon” og “Signaltest”. 5.1 Foreldrekontroll Denne funksjonen benyttes til å angi visningsbegrensninger, slik at du forhindrer uautorisert tilgang til mottakeren uten at korrekt PIN-kode (Personlig IdentifikasjonsNummer) angis. Dette er en 4-sifret kode.
 • Page 104: Endre Pin-Koden

  BRUK AV MOTTAKEREN Foreldre-kontroll Du kan blokkere et spesielt program ved å angi en aldersgrense. Hvis den gjeldende rangeringen for et program er høyere eller tilsvarer innstillingen du har valgt, vil kanalen bli blokkert, og du vil trenge en PIN-kode for å kunne se programmet. Alternativene som er tilgjengelig er A (ingen rangering), 7, 11, 15 eller 18.
 • Page 105: Brukervalg

  BRUK AV MOTTAKEREN 5.2 Brukervalg Denne menyen består av "Språk", "Informasjonsliste og meldinger", "Skjermsparer" og "Håndtere favorittliste". 5.2.1 Språk Alternativet “Språk” gjør det mulig for brukeren å velge ønsket språk for EPG, Lydsignal og Undertekster. Fem menyspråk er tilgjengelige. Språkene er Engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk.
 • Page 106: Skjermsparer

  BRUK AV MOTTAKEREN 5.2.3 Skjermsparer Oppsettet av skjermspareren lar deg velge hvilket bilde du vil bruke som skjermsparer på TV-skjermen. Velg typen, og hvor lang tid mottakeren skal vente før den aktiverer skjermspareren. Skjermspareren vil stoppe når du trykker en knapp eller tast på mottakeren eller fjernkontroll. Velg denne menyen for innstillingene til skjermspareren.
 • Page 107: Antennekonfigurasjon

  BRUK AV MOTTAKEREN 5.3.2 Antennekonfigurasjon Denne funksjonen setter opp LNB-hodet manuelt. Denne funksjonen setter opp LNB-hodet manuelt. Standardverdiene er allerede tastet inn på dette skjermbildet. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis du endrer satellittoppsettet, kan det hende at du må...
 • Page 108: Skjerm-Innstillinger

  BRUK AV MOTTAKEREN 5.3.5 Skjerm-innstillinger Denne funksjonen setter opp utgangssignalet for TV-apparatet. Bruk til å velge innstillingene. Bruk til å velge. Bildeforhold: 4:3 er for "vanlige" TV-apparater, mens 16:9 er beregnet for bredformat TV-apparater. Konvertering: Avhengig av hvilket TV-format du har, kan du velge hvordan bilder i 4:3 eller 16:9 skal vises på...
 • Page 109: Fabrikkinnstillinger

  BRUK AV MOTTAKEREN 5.3.7 Fabrikkinnstillinger Velg denne funksjonen hvis du vil tilbakestille mottakeren til innstillingene den hadde fra fabrikken. Alle innstillinger vil bli endret til fabrikkinnstillingene. Bruk til å velge "Ja" eller "Nei". Trykk OK for å bekrefte valget. Start mottakeren igjen manuelt.
 • Page 110: Programmere Fjernkontrollen For Bruk Mot Tv-Apparatet

  PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. Du kan programmere fjernkontrollen slik at den kan betjene grunnfunksjonene på Tv-apparatet. Dette gir deg muligheten til å styre Tv-apparatet, og mottakeren med bare en fjernkontroll. 1. Kodesøk For å kunne programmere fjernkontrollen slik at den fungerer sammen med det Tv-apparatet du har, må...
 • Page 111 PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. 3. Bruke kodetabellen Hvis fjernkontrollen ikke fungerer etter at du har kjørt et kodesøk, kan det hende at du likevel bruker feil kode. Gjenta søket igjen for å finne den rette koden. Hvis dette heller ikke hjelper, kan du bruke kodetabellen som du kan laste ned fra Viasats nettsider.
 • Page 112: Feilsøking

  FEILSØKING Du kan laste ned, og oppgradere systemets programvare. Distributøren vil gi deg mer informasjon om dette. Problem Mulig årsak Løsning på problemet Ingen lysdiode lyser Strømkabel Sett inn strømkabelen riktig frontpanelet; ikke riktig satt inn Ingen strømtilførsel Ikke bilde på skjermen Mottaker i standby-modus;...
 • Page 113: Tekniske Spesifikasjoner

  TEKNISKE SPESIFIKASJONER Strømforsyning Inngangsspenning: AC 230V~, 50 Hz Sikringsstørrelse: 250 V/T1.6AH Tuner Frek. område: 950 ~ 2150 MHz Inngangsnivå: -65 ~ -25 dBm Tilkoblingstype: F-type, hunn LNB strømstyring: 13 V/18 V, 22 kHz-tone DiSEqC: 1.0 Støtter 2 posisjoner Demodulator Type: QPSK Demodulasjon (DVB-S, DVB-S2), 8-PSK (DVB-S2) Symbolhastighet:...
 • Page 114 NORGE Dette produktet fra Samsung har en garanti på tolv (12 måneder) fra oppprinnelig innkjøpsdato, mot defekter i materialer og utførelse. I til- felle garantiservice blir nødvendig, må produktet returneres til forretningen hvor det ble kjøpt. Samsungs autoriserte forhandlere og autoriserte servicesentre i andre EU-land vil imidlertid oppfylle garantien i henhold til de betingelsene som er utstedt til kjøperne i vedkommende land.
 • Page 115 SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY...
 • Page 117 MEMO...
 • Page 119 DSB-H670N Käyttöopas DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN...
 • Page 120 TURVAOHJEET Tämä digisovitin on valmistettu kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Lue seuraavat suositeltavat turvatoimet huolellisesti. AC 230 V~, 50 Hz VERKKOVIRTA: Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai sovittimia sillä tämä saattaa YLIKUORMITUS: aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä tuo nesteitä digisovittimen lähelle. Laitteen päälle ei saa tippua tai roiskua NESTEET: mitään nestettä...
 • Page 121 TURVAOHJEET VAROITUS! 1. Seuraa näitä ohjeita virtajohdon tai pistokkeen vaurioitumisen estämiseksi. Älä muuntele tai käsittele virtajohtoa tai pistoketta omavaltaisesti. Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa. Irroita virtajohto pitämällä pistokkeesta kiinni. Pidä lämpölaitteet mahdollisimman kaukana virtajohdosta, jotta johdon kuori ei sula. 2.
 • Page 122 SISÄLTÖ TURVAOHJEET ..........2 YLEISET OMINAISUUDET .
 • Page 123: Yleiset Ominaisuudet

  YLEISET OMINAISUUDET 1. KÄYTTÄJÄOSA DIGITAALISEN HD/SDTV LÄHETYKSEN VASTAANOTTO SÄHKÖINEN OHJELMIEN LISÄOPAS MULTI LANGUAGE –TUKI NÄYTÖLLE TEKSTITYKSEN VERTIKAALINEN SAMMUTUSJAKSOTUETTU INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN SCART-LÄHTÖ ALHAINEN VIRRANKULUTUS AUTOMAATTISESTI PÄIVITTYVÄ SÄHKÖINEN OHJELMAOPAS (EPG) RGB-SIGNAALIN PASS LOOP 2. VIRITINOSA 950-2150 MHz LAAJAKAISTAVIRITIN 1-45 MS/s SYMBOLINOPEUS DiSEqC 1.0 (2 ASENTOA) 13V, 18 V, 22 kHz 3.
 • Page 124: Tervetuloa

  Tervetuloa Kiitos kun valitsit Viasat HD Zapper -digisovittimen Viasat-kanavapakettien katselua varten. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia kaikista digitaalisten satelliittikanavien eduista. Digisovitin noudattaa kansainvälisiä Digital Video Broadcasting (DVB) -standardeja. Vastaanotin on toimintavalmis noin minuutin kuluttua siitä kun siihen kytketään virta ensimmäistä...
 • Page 125: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö pitäisi olla seuraava: Viasat HD Zapper -digisovitin (katso alla oleva kuva ja sivut 8-9) Kaukosäädin ja paristot (katso alla oleva kuva ja sivut 10-12) Käyttöopas ja pikaopas (katso alla oleva kuva). SCART-kaapeli (katso alla oleva kuva) HDMI-kaapeli (katso alla oleva kuva) Ethernet-kaapeli (katso alla oleva kuva) Viasat HD Zapper...
 • Page 126: Kuvaus

  Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tuotemerkkejä. HDMI®, HDMI Logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licening LLC:n rekisteröityjä tuotemerkkejä. Samsung Electronics Co.Ltd vakuuttaa, että vastaanotin on seuraavien direktiivien vaatimusten ja määräysten mukainen: - 2006/95/EY (LVD-direktiivi) - 2005/32/EY (EuP-direktiivi) - 2004/108/EY (EMC-direktiivi) - 1999/5/EY (radio- ja telepäätelaitedirektiivi).
 • Page 127: Takapaneeli

  KUVAUS Takapaneeli Tämän avulla kytketään AC-verkkojohto. 1. AC-VERKKO AC-syötön jännitealue on 100V - 240V, 50Hz/60Hz. ) Kytkee sähkövirran päälle ja pois. 2. VERKKOKYTKIN ( Tätä porttia käytetään kytkemään koaksiaalikaapeli lautasantennin 3. DISH INPUT LNB-liittimeen. Kytkemällä tähän liitäntään voit toistaa tiedostoja ulkoisilta USBtallen- 4.
 • Page 128: Kaukosäädin

  KUVAUS Kaukosäädin Huomautus Huomautus : Varmista paristoja asetettaessa, että napaisuus (+/-) on oikein. Älä käytä vanhoja paristoja uusien kanssa. Korvaa paristot kahdella uudella määrätynkokoisella paristolla. Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista siitä paristot.
 • Page 129 KUVAUS Tällä painikeella siirrytään viimeksi katsottuun televisiokanavaan. 1. VIASAT TV-painike. 2. TV Tällä painikkeella tuodaan Viaplay -valikko esiin. 3. VOD Näyttää näytöllä sähköisen ohjelmaoppaan (EPG). 4. EPG Näyttää ilmoitusruudun. Näillä painikkeilla lisätään tai vähennetään television äänenvoimakkuutta. 6. VOL+/VOL- Palaa edelliseen kanavaan koko näytön tilassa ja palaa edelliseen 7.
 • Page 130: Digisovittimen Sijoittaminen

  KUVAUS Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Aseta kaksi mukana toimitettua AA-paristoa kaukosäätimeen seuraavasti: 1. Paina kaukosäätimen alapuolella olevan paristolokeron kannen salpa ylös ja nosta kansi irti kaukosäätimestä. 2. Aseta kaksi paristoa kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että paristojen + ja - merkinnät vastaavat paristolokeron vastaavia merkintöjä. 3.
 • Page 131: Digisovittimenkytkeminen

  DIGISOVITTIMENKYTKEMINEN Kytke digisovitin antenniin Kun antenni on asennettu, kytke koaksiaali- kaapeli LNB:stä digisovittimen takana olevaan "DISH INPUT" liitäntään. Kiristä kaikki kaapelin liittimet käsin. Älä käytä minkäänlaista vääntötyökalua liittimiä kiristäessäsi. Peruskytkentä (SCART) 1. Liitä SCART-kaapeli digisovittimen TV SCART -liittimen ja television SCART-liittimen välille.
 • Page 132 DIGISOVITTIMENKYTKEMINEN HD-kytkentä (HDMI) Liitä HDMI-kaapeli digisovittimen HDMI OUT ja -liittimen ja HDMI-laitteen (televisio, monitori)HDMI IN -liittimen välille. Huomautus Huomautus : - Liitäntä ei toimi jos käytät standardista poikkeavaa kaapelia tai jos kaapelin pituus haittaa käyttöä tai toimintaa. - Näytön kuvaa ei näy jos kytket HDMI- liitännän televisioon tai monitoriin, jota HDCP ei tue.
 • Page 133 DIGISOVITTIMENKYTKEMINEN Ohjelmakortin asettaminen paikoilleen Syötä ohjelmakortti Viasat logo ylöspäin ja kullanväri- nen siru alaspäin. Ohjelmakortin oikea käyttö Älä poista ohjelmakorttia vastaanottimesta tai aseta sitä vastaanottimeen tarpeettomasti. Älä taivuta ohjelmakorttia. Pidä se pois lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Älä kastele ohjelmakorttia äläkä puhdista sitä puhdistusnesteillä.
 • Page 134: Alkuasennus

  ALKUASENNUS Alkuasennus on suoritettava ennen televisio-ohjelman katselua. Tämän vuoksi näet ensin vain valikkoruudun. Varmista, että televisio on kytketty päälle. 1. Maa Valitse haluamasi maa painikkeella Vahvista painamalla OK-painiketta ja siirry seuraavaan ruutuun. Huomautus Huomautus : Tällä asetuksella valitaan valikon oletuskieli. Oletusasetukset ovat seuraavissa ruuduissa.
 • Page 135 ALKUASENNUS 3. Antennin asetukset Aseta taajuus (Mhz): painamalla numeropainikkeita (0-9). Valitse polarisaatio: Valitse “Vertikaalinen” tai “horisontaalinen” painikkeella Aseta symbolinopeus: Aseta symbolinopeus painamalla numeropainikkeita (0-9) Valitse FEC: Valitse FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 tai 7/8) painamalla painiketta Vahvista painamalla OK-painiketta ja siirry seuraavaan ruutuun.
 • Page 136: Perustoiminnot

  PERUSTOIMINNOT 1. Digisovittimen kytkeminen päälle ja pois päältä Voit asettaa digisovittimen valmiustilaan painamalla -painiketta. Voit poistaa digisovittimen valmiustilasta painamalla -painiketta. Huomautus Huomautus : Aseta digisovitin valmiustilaan kun et käytät sitä. Näin säästät virtaa ja rahaa ja vähennät kasvihuonekaasupäästöjä. 2. Kanavien valinta Voit valita kanavan painamalla CH+/CH--painiketta siirtyäksesi ylös ja alas luetteloiden sivuilla.
 • Page 137 PERUSTOIMINNOT 6. EPG (sähköinen ohjelmaopas) Sähköinen ohjelmaopas antaa kanavalistan. Saat lisätietoja sähköisen ohjelmaoppaan ominaisuuksista sivulta 20. 7. Ticket-kanavaluettelo Voit tuoda ticket-kanavaluettelon esiin painamalla TICKET-painiketta. Tilausohjeet löytyvät sivulta 21. 8. Kalenteriluettelo Voit tuoda varatut tapahtumat esiin painamalla PLANNER-painketta. Tapahtumien varausohjeet löytyvät sivuilta 18 ja 20. Saat lisätietoja kalenterista sivulta 22.
 • Page 138: Vastaanottimen Käyttö

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ PÄÄVALIKKO Alkuasennuksen jälkeen. Voit tuoda päävalikon näkyviin painamalla EPG- painiketta.Alivalikon aiheet näkyvät: “TV”, “Ticket”, “Radio”, “Kalenteri” ja “Asetukset”. Valitse haluttu ominaisuus painikkeella paina OK-painiketta. 1. TV Tässä toiminnossa on 4 valikkoa: “Kaikkien kanavien opas”, “Suosikit”, “Kanavatyyppi” ja “Ohjelmatyyppi”. Aloitusajat ja päivä...
 • Page 139: Kanavan Tyyppi

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 1.2 Suosikit Toiminto näyttää luettelon suosikeiksi merkityistä kanavista. 1.3 Kanavan tyyppi Tämä toiminto näyttää kanavaluettelon ryhmitettyjen kanavatyyppien, kuten viihteen,elokuvien, musiikin, uutisten ja urheilun kanssa. 1.4 Ohjelmatyyppi Tämä toiminto näyttää ohjelmaluettelon ryhmitetyillä ohjelmatyypeillä (esim. musiikki, uutiset, show, urheilu, lapset ja nuoret, musikki & tanssi ja taide & kulttuuri. Voit valita yhden ohjelmatyypin.
 • Page 140: Radio

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 3. Radio Näyttää radioluettelon.Valitse radiokanava, jota haluat kuunnella ja paina sitten OK-painiketta. 4. Kalenteri Tämä toiminto näyttää luettelon varatuista tapahtumista.Voit siirtyä tähän valikkoon suoraan käyttämällä kaukosäätimen PLANNER-painiketta. Valitse jokin tapahtuma painamalla painiketta Näet tapahtuman tiedot näytöllä korostamalla tapahtuman ja painamalla OK-painiketta.
 • Page 141: Asetukset

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 5. Asetukset Tässä toiminnossa on viisi valikkoa: "Ikärajattu", "Käyttäjän asetukset", "Järjestelmäasetukset", "Diagnostiikka" ja "Signaalin tarkistus". 5.1 Ikärajattu Ikärajattu-toiminto asettaa katselurajoituksia ja estää luvattoman pääsyn digisovittimeen 4-numeroisella PIN-koodilla. (PIN-koodin tehdasasetus on: 0000) Alivalikoita on kolme: "Kanavan lukitus", "Hallinnan asetukset" ja "Vaihda PIN-koodi". 5.1.1 Kanavan lukitus Tätä...
 • Page 142: Vaihda Pin-Koodi

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ Vanhempainvalvonta Voit estää tietyn tapahtuman asettamalla ikärajoituksen. Kanava lukitaan ja sen katsomista varten vaaditaan PIN-koodi, jos nykyinen tapahtuman rajoitus on yhtä suuri tai suurempi kuin asetuksesi. Vaihtoehdot ovat A (ei rajoitusta), 7, 11, 15 tai 18. Jos rajoitus on esimerkiksi 15, kaikki tapahtumat, joilla on suurempi luokitus, estetään.
 • Page 143: Käyttäjän Asetukset

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 5.2 Käyttäjän asetukset Valikossa on "Kieliasetukset", "Ilmoitusruutu ja ilmoitukset", "Näytönsäästäjän asetukset" ja "Muokkaa Suosikkeja.". 5.2.1 Kieliasetukset “Kieliasetukset” valinnalla käyttäjä voi valita halutun sähköisen ohjelmaoppaan, äänen ja tekstityksen kielen. Käytettävissä on viisi kielivalikkoa: englanti, tanska, suomi, norja ja ruotsi. Voit valita asetuskohteet painikkeella Valitse kieliasetus painikkeella PUNAINEN-painike: Palaa asetusvalikkoon.
 • Page 144: Näytönsäästäjän Asetukset

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 5.2.3 Näytönsäästäjän asetukset "Näytönsäästäjän asetukset" -asetuksella voidaan valita näytönsäästäjän kuvan tyyppi, jonka digisovitin näyttää television näytöllä. Valitse tyyppi ja aika, jonka digisovitin odottaa ennen näytönsäästäjän aktivointia. Näytönsäästäjä poistuu käytöstä, kun kaukosäätimen painiketta painetaan. Valitse tämä valikko näytönsäästäjän asetuksia varten. Voit valita asetuskohteet painikkeella KELTAINEN -painike: Esikatselu.
 • Page 145: Lnb-Asetukset

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 5.3.2 LNB-asetukset LNB asetetaan manuaalisesti tällä toiminnolla. Oletusarvot on jo syötetty tähän näyttöön. Näitä ei tarvitse tavallisesti vaihtaa. Arvoja on ehkä muutettava, jos vaihdat lautasantennia. Voit valita asetuskohteet painikkeella Paina painiketta valitaksesi “LNB-tyyppi” ja “LNB-määrä”. Syötä Low Band - ja High Band -taajuus käyttämällä numeropainikkeita (0-9).
 • Page 146: Tv-Asetukset

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 5.3.5 TV-asetukset Toiminnolla asetetaan television lähtötila. Valitse asetukset painamalla painiketta Suorita valinta painamalla painiketta Kuvasuhde: 4:3 tavallisille televisioille ja 16:9 laajakulmatelevisioille. Muunnos: Valitse telsvision muodosta riippuen kuinka 4:3 tai 16:9 lähetykset näkyvät televisiossasi. Jos valitsit 4:3: Postiluukku - koko lähetetty kuva näkyy pystysuorine palkkeineen. Panoroitu skannaus - vain lähetetyn videon keskiosa täyttää...
 • Page 147: Tehdasasetukset

  VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ 5.3.7 Tehdasasetukset Valitse tämä, jos haluat palauttaa digisovittimen tehdasasetukset.Kaikki asetuset menetetään kun tehdasasetukset palautetaan. Valitse "Kyllä" tai "ei" painikkeella Paina OK-painiketta vahvistaaksesi valintasi. Käynnistä digisovitin uudelleen. Irrota virtajohto pistorasiasta, jotta voit käynnistää digisovittimen uudelleen. 5.4 Diagnostiikka Tuotetiedot näkyvät tässä toiminnossa. Tätä sivua voidaan tarvita asiakkaan tai asiakasneuvonnan pyynnöstä.
 • Page 148: Kaukosäätimen Virittäminen Televisiota Varten

  KAUKOSÄÄTIMEN VIRITTÄMINEN TELEVISIOTA VARTEN Voit virittää kaukosäätimen käyttämään television perustoimintoja. Näin voit ohjata televisiota ja digisovitinta yhdellä kaukosäätimellä. 1. Koodin haku Hae ensin kaukosäätimellä nelinumeroinen koodi, joka vastaa käyttämäsi television merkkiä. Koodin haku käy läpi kaikki kaukosäätimen muistissa olevat koodit. TV-koodin haku: 1.
 • Page 149 KAUKOSÄÄTIMEN VIRITTÄMINEN TELEVISIOTA VARTEN 3. TV-kooditaulukon käyttö Koodi on ehkä väärä, jos kaukosäädin ei toimi koodihaun jälkeen. Yritä hakea oikea koodi suorittamalla haku uudelleen. Jos haku epäonnistuu, voit käyttää Viasatin verkkosivuilta ladattavaa TV-kooditaulukkoa. 1. Lataa TV-kooditaulukko Viasatin verkkosivuilta (www.viasat.se), etsi televisiosi merkki TV- kooditaulukosta ja valitse luettelon ensimmäinen 4-merkkinen koodi.
 • Page 150: Vianetsintä

  VIANETSINTÄ Voit ladata ja päivittää vastaanottimen järjestelmän ohjelmistoa lähettäjän määräämän kanavan kautta. Jälleenmyyjä antaa tästä lisätietoa. Ongelma Mahdollinen syy Ongelman ratkaisu “LED-valo ei pala Virtajohtoa ei ole kytketty oikein Kytke virtajohto oikein etupaneelissa; ei virtalähdettä” Ei kuvaa näytöllä “Vastaanotin valmiustilassa; “Aseta vastaanotin “”päälle””;...
 • Page 151: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Virtalähde Tyyppi: SMPS Syöttöjännite: AC 230V~, 50 Hz Sulakekoko: 250 V/T1,6AH Viritin Taajuusalue : 950 ~ 2150 MHz Tulosignaalin taso: -65 ~ -25 dBm Liitintyyppi: F-tyypin naarasliitin LNB tehonsäätö: 13 V/18 V, 22 kHz tone DiSEqC: 1.0 Voidaan käyttää kahdessa asennossa Demodulaattori Tyyppi: QPSK Demodulointi (DVB-S, DVB-S2),...
 • Page 152 Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumis- esta.
 • Page 153 SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY...
 • Page 155 MEMO...
 • Page 157: User Guide

  DSB-H670N User guide DIGITAL SATELLITE RECEIVER...
 • Page 158: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS This receiver has been manufactured to satisfy international safety standards. Please read the following recommended safety precautions carefully. AC 230V~, 50Hz MAINS SUPPLY: Do not overload wall outlets, extension cords or adapters as this can result in OVERLOADING: fire or electrical shock.
 • Page 159 SAFETY INSTRUCTIONS WARNING! 1. Follow these directions in order not to damage the power cord or plug. Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily. ● Do not bend or twist the power cord too much. ● Make sure to disconnect the power cord with holding the plug.
 • Page 160 CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS ........2 GENERAL FEATURES .
 • Page 161: General Features

  GENERAL FEATURES 1. USER SECTION DIGITAL HD/SDTV BROADCASTING RECEPTION ADVANCED ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE MULTI LANGUAGE SUPPORTED TELETEXT FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT TRANSPONDER and SELECTIVE SCAN FACILITY SCART OUTPUT LOW POWER CONSUMPTION AUTO UPDATED EPG PASS LOOP FOR RGB SIGNAL 2.
 • Page 162: Welcome

  Welcome Thank you for choosing the Viasat HD Zapper box for viewing your Viasat channel packages. Please follow the instructions in this User Guide carefully to enjoy all the advantages of digital satellite TV. Your receiver fully complies with international Digital Video Broadcasting (DVB) standards.
 • Page 163: The Supplied Equipment

  The supplied equipment You should have the following items in your package: Viasat HD Zapper box (see picture below and page 8-9) ● Remote control and batteries (see picture below and page 10-12) ● User Guide and Quick Start Guide (see picture below) . ●...
 • Page 164: Description

  Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI®, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are registered trademarks of HDMI Licening LLC. Samsung Electronics Co.Ltd hereby declares that this receiver is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives: - 2006/95/EC (LVD Directive);...
 • Page 165: Rear Panel

  DESCRIPTION Rear Panel This is to plug in the AC mains power cord. 1. AC MAINS The input AC voltage range is 100V to 240V, 50Hz/60Hz supply. ) Turns the power on or off. 2. POWER SWITCH ( To connect the coaxial cable from LNB of your dish. 3.
 • Page 166: Remote Control Unit

  DESCRIPTION Remote Control Unit Note Note : When inserting batteries, make sure that the polarity (+/-) is correct. Do not use old batteries with new ones. Please replace batteries with new two designated standard ones. Please keep a remote control without batteries when you do not use it for long period.
 • Page 167 DESCRIPTION This key takes you to last viewed TV-channel. 1. VIASAT TV release. 2. TV This key is used to activate Viaplay menu. 3. VOD Displays the on-screen Electronic Programme Guide (EPG). 4. EPG Displays the Info banner. These keys are used to increase or decrease the volume on the TV. 6.
 • Page 168: Where To Place Your Receiver

  DESCRIPTION Inserting the batteries in your remote control Before you can use your remote control, you must insert the two supplied AA batteries as follows: 1. Push the catch at the bottom of the remote control battery cover up, then lift off the cover. 2.
 • Page 169: Connecting Your Receiver

  CONNECTING YOUR RECEIVER Connect your receiver to the antenna After installing your antenna, connect the coaxial cable from the LNB to "DISH INPUT" on the back of your receiver. All cable connectors should be finger tightened; do not use any kind of wrench while tightening connectors.
 • Page 170 CONNECTING YOUR RECEIVER High-definition connection (HDMI) Connect a HDMI cable between the HDMI OUT jack on the receiver and the HDMI IN jack on the HDMI device (TV, Monitor). Note Note : - It can not work if you use non-standard cable or can not operate depending on cable length causing limit to operation or function.
 • Page 171: Connecting To The Mains Supply

  CONNECTING YOUR RECEIVER Inserting the smartcard Insert the smartcard with the Viasat logo facing upwards and the gold chip downwards and in. Taking care of your smart card Do not remove and re-insert your smart card ● unnecessarily. Do not bend your smart card; keep it away from ●...
 • Page 172: First Installation

  FIRST INSTALLATION Before you can view the television programme, you must perform the first installation. Please make sure your TV is switched on. 1. Country Press the to choose your preferred country. ● Press the OK key to confirm and move to the next ●...
 • Page 173 FIRST INSTALLATION 3. Default Transponder Enter Frequency: Press the numeric (0-9) key to enter the ● frequency. Select Polarization: Press the key to select ● “Vertical” or “horizontal”. Enter Symbol Rate: Press the numeric (0-9) key to ● enter the Symbol Rate Select FEC: Press the key to select FEC (1/2, ●...
 • Page 174: Basic Functions

  BASIC FUNCTIONS 1. Switching on and off To put your receiver into standby, press the key. ● To take your receiver out of standby, press the key. ● Note Note : To save power and money, and to reduce greenhouse gas emissions, please put your receiver into standby mode when not in use.
 • Page 175 BASIC FUNCTIONS 6. EPG (Electronic Programme Guide) The EPG guide gives you a list for the channels. For more information about the EPG's features, please see page 20. 7. Ticket Channel List Press the TICKET key to display ticket channel list. See page 21 on how to order.
 • Page 176: Operating The Receiver

  OPERATING THE RECEIVER HOME After the first installation setup. Press the EPG key to bring up the main menu. ● The sub menu topics will be displayed: “TV”, “Ticket”, “Radio”, “Planner” and “Settings”. Use the key to select the feature you want, ●...
 • Page 177: Channel Type

  OPERATING THE RECEIVER 1.2 Favourite Guide This function will display the list of channels registered as a favorite channel. 1.3 Channel Type This function will display channel list with grouped channel type such as entertainment, movies, music, news and sports. 1.4 Program Type This function will display programme list with grouped programme type such as movies, news, shows, sports, children &...
 • Page 178: Radio

  OPERATING THE RECEIVER 3. Radio This function will display radio channel list. Select radio channel that you want to hear and then press the OK key. 4. Planner This function will display a list of booked events. You can also use the PLANNER key on the remote control to access this menu directly.
 • Page 179: Settings

  OPERATING THE RECEIVER 5. Settings This function consists of 5 menus: "Parental control", "User Settings", "System Setup", "Receiver info" and "Signal test". 5.1 Parental Control This function is used to set viewing restrictions and prevents unauthorized access to your receiver through the PIN (Personal Identification Number), which is a 4 digit number.
 • Page 180: Change Pin

  OPERATING THE RECEIVER Parental Lock You can block a specific event by setting an age rating. If the current rating of an event is equal or higher than your setting, the channel will be blocked, and a PIN-code will be required to watch. Options available are A (no rating), 7, 11, 15 or 18.
 • Page 181: User Settings

  OPERATING THE RECEIVER 5.2 User Settings This menu consists of "Language Setup", "Banner & Messages", "Screen Saver" and "Manage Favourite". 5.2.1 Language Setup The “Language Setup” option allows the user to select the desired language of EPG, Audio and Subtitle. Five language menus are available.
 • Page 182: Screen Saver

  OPERATING THE RECEIVER 5.2.3 Screen Saver The "Screen Saver" lets you choose the type of screensaver image your receiver displays on the TV screen. Choose type and how long your receiver waits before activating the screensaver. The screensaver ends when you press any key on the remote control. Select this menu for screensaver settings.
 • Page 183: Lnb Setup

  OPERATING THE RECEIVER 5.3.2 LNB Setup This function sets the LNB manually. This function sets the LNB manually. Default values are already entered on this screen. Normally you do not need to change these. If you change your satellite dish installation, you may need to change the values.
 • Page 184: Tv Setup

  OPERATING THE RECEIVER 5.3.5 TV Setup This function sets the TV output mode. Press the key to select settings. ● Press the key to make your selection. ● Aspect Ratio: 4:3 is for standard TVs and 16:9 is for ● widescreen TVs.
 • Page 185: Factory Settings

  OPERATING THE RECEIVER 5.3.7 Factory Settings Select this function to reset the receiver in to factory settings. All your settings will be lost and changed in to factory default settings. Press the key to select “YES” or “No” ● Press the OK key to confirm your selection. ●...
 • Page 186: Setting Up The Remote Control For Your Tv

  SETTING UP THE REMOTE CONTROL FOR YOUR TV You can setup your remote control to operate the basic features of your TV. This enables you to control your TV and your receiver with just one remote control. 1. Code search To programme your remote control to operate your television, you must first use the remote control to find the four-digit code the corresponds to your television brand.
 • Page 187 SETTING UP THE REMOTE CONTROL FOR YOUR TV 3. Using the TV code table If, after performing a code search, your remote control still does not operate your television, you may be using the wrong code. Try repeating the search again to locate the correct code. If this fails, you can use the TV code table available for download from the Viasat website.
 • Page 188: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING You can download and upgrade the system software of the receiver through a specific channel through a specific channel designated by the broadcaster. The Distributor will provide you with more information about that. Problem Possible cause Solution of the problem No display LED on Power cord Power cord plug in correctly...
 • Page 189: Technical Specifications

  TECHNICAL SPECIFICATIONS Power supply Input voltage: AC 230V~, 50 Hz Fuse rating: 250 V/T1.6AH Tuner Freq. Range: 950 ~ 2150 MHz Input signal level: -65 ~ -25 dBm Connector type: F type female LNB power control: 13 V/18 V, 22 kHz tone DiSEqC: 1.0 2 postitions supported Demodulator...
 • Page 190: United Kingdom

  3. Warranty repairs must be carried out by Authorised Samsung Dealers or Authorised Service Centres. No re-imburse- ment will be made for repairs carried out by non Samsung Dealers and, any such repair work and damage to the prod- ucts caused by such repair work will not be covered by this warranty.
 • Page 191 SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY...
 • Page 193 Open Source Announcement Some software components of this product incorporate source code covered under the GNU General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) and the JPEG License, Python License, TCP Wrappers License and zlib/libpng License. Acknowledgement: This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group To obtain the source code covered those Licenses, please visit http://www.samsungnetwork.com/Home/opensource...
 • Page 194 Component License Component License Oprofile GPL 2.0 readprofile GPL 2.0 ATM on Linux GPL 2.0 date GPL 2.0 XFS Filesystem GPL 2.0 fswcert GPL 2.0 IP Tables GPL 2.0 simple hexdump utility GPL 2.0 pppd 2.3.11 GPL 2.0 ifattach GPL 2.0 pcmcia-cs GPL 2.0 tftpd-bb...
 • Page 195 When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs;...
 • Page 196 You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 • Page 197 However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
 • Page 198 If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded.
 • Page 199 To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found. one line to give the program’s name and an idea of what it does.
 • Page 200 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL.
 • Page 201 When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
 • Page 202 You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;...
 • Page 203 You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
 • Page 204 b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
 • Page 205 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
 • Page 206 THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL...
 • Page 207 BSD License Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 • Page 208 Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.
 • Page 209 Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI’s License Agreement and CNRI’s notice of copyright, i.e., “Copyright (c) 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives;...
 • Page 210 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.