Download Print this page

Silvercrest SRD 250 A2 Operating Instructions Manual

Clock radio
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SRD 250 A2-05/11-V2
IAN: 66666
HOME TECH
Clock Radio SRD 250 A2
Clock Radio
Kelloradio
Operating instructions
Käyttöohje
Klockradio
Radio vækkeur
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SRD 250 A2

 • Page 1 HOME TECH Clock Radio SRD 250 A2 Clock Radio Kelloradio Operating instructions Käyttöohje Klockradio Radio vækkeur Bruksanvisning Betjeningsvejledning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SRD 250 A2-05/11-V2 IAN: 66666...
 • Page 2 SRD 250 A2...
 • Page 3: Table Of Contents

  Switching the alarm off ....... . 14 Switching the alarm function off ......14 SRD 250 A2...
 • Page 4 Importer..........21 SRD 250 A2...
 • Page 5: Introduction

  Introduction Introduction Information for these operating instructions These operating instructions are a component of the SRD 250 A2 Clock Radio (henceforth designated as the appliance) and they supply you with important information about the intended use, safety and connection as well as operation of the appliance.
 • Page 6 If the situation is not avoided it can lead to property damage. ► The directives in this warning are there to avoid property damage. NOTE ► A notice signifi es additional information that assists in the handling of the appliance. SRD 250 A2...
 • Page 7: Safety

  MUST be removed from the mains power socket. The appliance should be positioned so that you have unrestricted access to the mains power socket at all times, thus enabling the plug to be immediately withdrawn should an emergency situation arise. SRD 250 A2...
 • Page 8: Interaction With Batteries

  Before use check the appliance for visible external damage. Do not put into operation an appliance that is damaged or has been dropped. ■ Damaged cables or connections should be replaced by authorised qualifi ed persons or by the customer service department. SRD 250 A2...
 • Page 9 Avoid direct sunlight. ■ Always pull on the power plug when disconnecting from the wall socket, never pull on the connection cable. ■ If malfunctions occur or thunder storms threaten pull the power plug from the wall socket. SRD 250 A2...
 • Page 10: Operating Components

  UP button: Adjustments upwards TIME button: Set the time SLEEP button: Set the automatic switch off AL2 button: Set Alarm time 2 AL1 button: Set Alarm time 1 Power Cable VOL control: Volume control DIMMER switch: Set the display illumination SRD 250 A2...
 • Page 11: Setting Up And Connecting

  Place the appliance on a fi rm, fl at and even surface . ■ Place the appliance so that the ventilation slots are not covered. ■ Do not place the appliance in a hot, wet or very humid location or in the vicinity of fl ammable materials. SRD 250 A2...
 • Page 12: Electrical Connection

  The batteries make sure that the internal clock continues to run even during a power outage. When power is restored the correct time appears automatically in the display NOTICE ► The display, radio and alarm do not function with battery- power alone. SRD 250 A2...
 • Page 13: Providing Mains Power

  When the 12-hour clock presentation is set, from 12:00 midday onwards a point (PM) appears in the display at the top left. ♦ Press the button TIME once again to accept the adjustment. In the display the hour indicator blinks. SRD 250 A2...
 • Page 14: Radio Operation

  With VHF reception the MHz/FM-LED lights up, with MW reception the kHz/AM-LED lights up. ♦ With the TUNING control set the desired radio station. ♦ Press for approx. two seconds the /BAND button to switch the device off . SRD 250 A2...
 • Page 15: Programming The Wake Time And Method

  Press the AL1 button or AL2 button again. The set wake time is accepted and in the display appears the wake method indicator. ♦ Press the UP button to set the desired wake method ( Alarm tone or = Radio). SRD 250 A2...
 • Page 16: Switching The Alarm Function On

  Whilst the alarm is sounding press the SNOOZE button to tempo- rarily switch off the alarm. After 6 minutes the alarm sounds again. NOTICE ► When the snooze function is activated, a point appears in the display at the top right ( SRD 250 A2...
 • Page 17: Automatic Switch-Off ("Sleep" Function)

  LOW if you want the indicators in the display to appear darker. ♦ Set the DIMMER switch to AUTO if the indicator in the dis- play is to be set automatically dependant on the lighting conditions. SRD 250 A2...
 • Page 18: Troubleshooting

  TUNING tuned in. regulator Noisy radio reception Try to improve reception Reception is by moving the wire too weak. antenna NOTE ► If you cannot solve the problem with the aforementioned methods, please contact Customer Service . SRD 250 A2...
 • Page 19: Cleaning

  If you do not intend to use the appliance for an extended period of time, disconnect it from the mains power supply, remove the battery and store it at a clean, dry location that is not subjected to direct sunlight. SRD 250 A2...
 • Page 20: Disposal

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally safe fashion. Hand batteries in only when they are fully discharged. SRD 250 A2...
 • Page 21: Appendix

  87.5 - 108 MHz Frequency AM (MW) 526.5 - 1606.5 kHz Operating temperature +5 - +40 °C Humidity (no condensation) 5 - 90 Measurements (W x H x D) 14.3 x 13.3 x 8.3 Weight approx. 455 Protection class SRD 250 A2...
 • Page 22: Information Regarding The Ec Conformity Declaration

  This product is for private use only and is not intended for commer- cial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorised service branch. SRD 250 A2...
 • Page 23: Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gb IAN 66666 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 66666 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SRD 250 A2...
 • Page 24 SRD 250 A2...
 • Page 25 Hälytyksen kytkeminen pois päältä ..... . . 36 Herätystoiminnon kytkeminen pois päältä....36 SRD 250 A2...
 • Page 26 Maahantuoja ........43 SRD 250 A2...
 • Page 27: Johdanto

  Johdanto Johdanto Tietoja tästä käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on kelloradio SRD 250 A2 (jatkossa "laite") osa ja siinä annetaan tärkeitä ohjeita laitteen määräystenmukaisesta käytöstä, turvallisuudesta ja käytöstä. Käyttöohjeen on oltava jatkuvasti käytettävissä laitteen lähellä. Jokaisen laitteen käyttöön ja häiriöiden poistoon valtuutetun henkilön on luettava se ja noudatettava sitä.
 • Page 28 Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa loukkaantumisiin. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita välttääksesi henkilöiden loukkaantumiset. HUOMIO Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisesta aineellisesta vahingosta. Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita välttääksesi aineelliset vahingot. SRD 250 A2...
 • Page 29: Turvallisuus

  ► Laite ottaa virtaa valmiuskäytössä. Irrota laite verkosta kokonaan vetämällä verkkopistoke verkkopistorasiasta. Siksi laite tulisi asettaa niin, että verkkopistorasia on aina hyvin käsillä, jotta verkkopistoke voitaisiin välittömästi irrottaa hätätilanteissa. SRD 250 A2...
 • Page 30: Paristojen Käsittely

  Noudata seuraavia turvaohjeita laitteen turvallisen käsittelyn takaamiseksi: ■ Tarkasta laite ennen käyttöä ulkoisesti näkyviltä vaurioilta. Älä ota viallista tai pudonnutta laitetta käyttöön. ■ Jos johdossa tai liitännöissä on vaurioita, anna valtuutetun ammat- tihenkilöstön tai huoltopalvelun vaihtaa ne uusiin. SRD 250 A2...
 • Page 31 ■ Älä aseta laitteelle mitään esineitä. ■ Älä käytä laitetta avotulen (esim. kynttilöiden) lähellä. ■ Vältä suoraa auringonpaistetta. ■ Vedä sähköjohto pistorasiasta aina liitäntäpistokkeesta, ei liitäntä- johdosta. ■ Vedä verkkopistoke pistorasiasta, jos esiintyy häiriöitä tai ukkosta. SRD 250 A2...
 • Page 32: Osat

  /BAND-painike: Laitteen kytkeminen päälle/pois / taajuus- kaistan valinta DOWN-painike: Asetukset alaspäin Paristokotelo UP-painike: Asetukset ylöspäin TIME-painike: Kellonajan asettaminen SLEEP-painike: Automaattisen sammutuksen asetus AL2-painike: Hälytysajan 2 asetus AL1-painike: Hälytysajan 1 asetus Virtajohto VOL-säädin: Äänenvoimakkuuden säätö DIMMER-kytkin: Näyttövalaistuksen säätäminen SRD 250 A2...
 • Page 33: Sijoitus Ja Kytkennät

  Laitteen turvallisen ja virheettömän käytön takaamiseksi on pystytyspaikan täytettävä seuraavat edellytykset: ■ Aseta laite kiinteälle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. ■ Pystytä laite niin, ettei olemassa olevia tuuletusaukkoja peitetä. ■ Älä pystytä laitetta kuumaan, märkään tai erittäin kosteaan ympäristöön tai palavien materiaalien lähettyville. SRD 250 A2...
 • Page 34: Sähköliitäntä

  AA/Mignon) vältetään ohjelmoitujen kellonaika- ja herätysaika- tietojen katoaminen sähkökatkoksen sattuessa. Paristojen ansiosta sisäinen kello käy edelleen myös sähkökatkoksen sattuessa. Sähkövirran kytkeytyessä uudelleen päälle näkyy näytössä automaattisesti oikea aika. OHJE ► Näyttö, radio ja herätyskello eivät toimi hätäkäytössä. SRD 250 A2...
 • Page 35: Sähkövirtaan Liittäminen

  ► Kun 12 tunnin näyttö on asetettu, näkyy keskipäivästä kello 12:00 lähtien näytössä ylävasemmalla piste (PM). ♦ Ota asetus käyttöön painamalla uudelleen TIME-painiketta Näytössä vilkkuu tuntinäyttö. ♦ Aseta tunnit painamalla UP-painiketta tai DOWN-painiketta tai pitämällä sitä painettuna. SRD 250 A2...
 • Page 36: Radiokäyttö

  Kytke laite päälle painamalla /BAND-painiketta ♦ Aseta haluttu äänenvoimakkuus VOL-säätimellä ♦ Aseta haluttu taajuuskaista painamalla lyhyesti /BAND- painiketta . ULA-vastaanotossa palaa MHz/FM-merkkivalo KA-vastaanotossa palaa kHz/AM-merkkivalo ♦ Valitse haluttu asema TUNING-säätimellä ♦ Sammuta laite painamalla n. kahden sekunnin ajan /BAND- painiketta SRD 250 A2...
 • Page 37: Herätysaikojen Ja Herätystavan Ohjelmointi

  ♦ Paina uudelleen AL1-painiketta tai AL2-painiketta . Asetettu herätysaika otetaan käyttöön ja näyttöön tulee herätystavan symboli. ♦ Paina UP-painiketta asettaaksesi haluamasi herätystavan = hälytysääni tai = radio). ♦ Ota asetukset käyttöön painamalla uudelleen AL1-painiketta tai AL2-painiketta SRD 250 A2...
 • Page 38: Herätystoiminnan Kytkeminen Päälle

  ♦ Paina lyhyesti AL1-painiketta tai AL2-painiketta . Hälytysnäytöt sammuvat näytöstä Torkkutoiminto (”SNOOZE”-toiminto) ♦ Paina hälytyksen kuuluessa SNOOZE-painiketta sammuttaaksesi hälytyksen väliaikaisesti. Hälytys kuuluu uudelleen 6 minuutin kuluttua. OHJE ► Kun torkkutoiminto on aktivoitu, näyttöön tulee yläoikealle piste ( SRD 250 A2...
 • Page 39: Automaattinen Sammutus (Sleep-Toiminto)

  . SLEEP-merkkivalo sammuu. Näyttövalaistuksen säätäminen ♦ Aseta DIMMER-kytkin asentoon HIGH, kun haluat näytön tietojen näyttävän kirkkaammilta. ♦ Aseta DIMMER-kytkin asentoon LOW, kun haluat himmentää näytön tietoja. ♦ Aseta DIMMER-kytkin asentoon AUTO, kun haluat näytön säätyvän automaattisesti valo-olosuhteiden mukaisesti. SRD 250 A2...
 • Page 40: Fi Vianetsintä

  VOL-säätimellä Radioasemaa ei ole Valitse asema oikein säädetty oikein. TUNING-säätimellä Häiriöääniä radiokuuluvuu- Yritä parantaa kuuluvuutta Kuuluvuus on liian dessa liikuttamalla heittoanten- heikkoa. OHJE ► Jos ongelmaa ei voida korjata edellä mainituilla vaiheilla, käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. SRD 250 A2...
 • Page 41: Puhdistus

  Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai hankausaineita. Nämä voivat vahingoittaa laitteen pintaa ■ Puhdista laitteen pinnat vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Varastointi Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se virtalähteestä, irrota paristo ja varastoi laite puhtaaseen, kuivaan paikaan ilman suoraa auringonsäteilyä. SRD 250 A2...
 • Page 42: Hävittäminen

  Paristojen hävittäminen Paristoja ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jokaisella kulut- tajalla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa paristot kuntansa/ kaupunginosansa tai kaupan keräilypisteeseen. Tämän tarkoitukse- na on varmistaa, että paristojen hävittämisestä ei aiheudu vaaraa ympäristölle. Palauta paristot ainoastaan purkautuneina. SRD 250 A2...
 • Page 43: Liite

  87,5 - 108 MHz Taajuus AM (ULA) 526,5 - 1606,5 kHz Käyttölämpötila +5 - +40 °C Kosteus (ei kondensaatiota) 5 - 90 Mitat (L x K x S): 14,3 x 13,3 x 8,3 Paino n. 455 Suojausluokka SRD 250 A2...
 • Page 44: Ec-Vaatimustenmukaisuusvakuutusta Koskevia Ohjeita

  Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Väärä tai asiaton käyttö, väki- vallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. SRD 250 A2...
 • Page 45: Huolto

  2 päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 66666 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SRD 250 A2...
 • Page 46 SRD 250 A2...
 • Page 47 Stänga av alarm ........58 Stänga av väckningsfunktionen ......58 SRD 250 A2...
 • Page 48 Importör ......... . . 65 SRD 250 A2...
 • Page 49: Introduktion

  Introduktion Information om den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen ingår som en del i leveransen av klockradio SRD 250 A2 (hädanefter kallad "apparaten") och den innehåller viktig information om föreskriven användning, säkerhet, anslutning och användning av apparaten. Bruksanvisningen måste alltid förvaras i närheten av apparaten. Den ska läsas och följas av alla som använder eller försöker åtgärda fel på...
 • Page 50 Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika personskador. AKTA En varning på den här nivån innebär risk för materialskador. Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli materialskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika materialskador. SRD 250 A2...
 • Page 51: Säkerhet

  Apparaten förbrukar ström även på standbyläget. För att skilja apparaten helt från elnätet måste kontakten dras ut ur uttaget. Därför bör apparaten ställas så att eluttaget är lättillgängligt och det går snabbt att dra ut kontakten i nödsituationer. SRD 250 A2...
 • Page 52: Handskas Med Batterier

  Kontrollera om apparaten har några synliga skador innan du använder den. Du får inte använda apparaten om den är skadad eller fallit i golvet. ■ Om kablar eller anslutningar är skadade ska du låta en auktoriserad yrkesman byta ut dem. SRD 250 A2...
 • Page 53 Använd inte apparaten i närheten av öppna lågor (t ex stearinljus). ■ Undvik direkt solljus. ■ Fatta alltid tag om kontakten när du ska dra ut den ur uttaget, dra aldrig i kabeln. ■ Dra ut kontakten vid störningar och åska. SRD 250 A2...
 • Page 54: Komponenter

  /BAND-knapp: Sätta på och stänga av apparaten/Välja frekvensband DOWN-knapp: Inställningar nedåt Batterifack UP-knapp: Inställningar uppåt TIME-knapp: Ställa klockan SLEEP-knapp: Ställa in automatisk frånkoppling AL2-knapp: Ställa in alarmtid 2 AL1-knapp: Ställa in alarmtid 1 Strömkabel VOL-reglage: Volyminställning DIMMER-knapp: Ställa in displaybelysning SRD 250 A2...
 • Page 55: Uppställning Och Anslutning

  ■ Ställ apparaten på en stabil, plan och horisontell yta. ■ Ställ apparaten så att ventilationsöppningarna inte blockeras. ■ Ställ inte apparaten där det är mycket varmt, vått eller fuktigt eller i närheten av brännbart material. SRD 250 A2...
 • Page 56: Elektrisk Anslutning

  fi nnas kvar efter ett strömavbrott. Batterierna gör att den interna klockan tickar vidare även under strömavbrottet. När strömmen kommer tillbaka visas rätt klockslag automatiskt på displayen OBSERVERA ► Display, radio och väckning fungerar inte när apparaten drivs med backupbatterierna. SRD 250 A2...
 • Page 57: Koppla Ström Till Apparaten

  ► När 12-timmarsformatet är aktivt visas en punkt (PM) uppe till vänster på displayen efter kl. 12:00 på dagen. ♦ Tryck på TIME-knappen en gång till för att godkänna inställ- ningen. Timvisningen börjar blinka på displayen ♦ SRD 250 A2...
 • Page 58: Radiodrift

  Tryck snabbt på /BAND-knappen för att ställa in frekvens- band. Vid UKV-mottagning lyser MHz/FM-indikatorn och vid MV-mottagning kHz/AM-indikatorn ♦ Ställ in en sändare med TUNING-reglaget ♦ Håll /BAND-knappen intryckt i ca 2 sekunder för att stänga av apparaten. SRD 250 A2...
 • Page 59: Programmera In Väckningstid Och Typ Av Väckning

  Tryck på AL1- eller AL2-knappen en gång till. Den inställda väckningstiden blir verksam och visningen för typ av väckning kommer upp på displayen ♦ Tryck på UP-knappen för att ställa in typ av väckning ( alarmsignal eller = radio). SRD 250 A2...
 • Page 60: Koppla På Väckningsfunktionen

  Tryck på SNOOZE-knappen när alarmet pågår för att stänga av det en liten stund. Efter 6 minuter hörs alarmet igen. OBSERVERA ► När snoozefunktionen är aktiverad kommer det upp en punkt ) uppe till höger på displayen SRD 250 A2...
 • Page 61: Automatisk Frånkoppling (Sleep-Funktion)

  ♦ Sätt DIMMER-knappen på läge LOW om du vill göra visningarna på displayen mörkare. ♦ Sätt DIMMER-knappen på läge AUTO om du vill att visning- arna på displayen ska anpassas automatiskt efter ljusförhål- landena. SRD 250 A2...
 • Page 62: Åtgärda Fel

  Störande brus TUNING-reglaget i radiomottag- Försök fl ytta bandantennen ningen Mottagningen är tills mottagningen blir dålig. bättre. OBSERVERA ► Om problemet inte går att lösa med hjälp av dessa tips ska du vända dig till kundtjänst. SRD 250 A2...
 • Page 63: Rengöring

  Torka av apparatens utsida med en mjuk, torr trasa. Förvaring Om du inte ska använda apparaten under en längre tid ska du bryta strömförsörjningen, ta ut batteriet och förvara apparaten på ett rent och torrt ställe skyddat från direkt solljus. SRD 250 A2...
 • Page 64: Kassering

  ären där de köptes för kassering. Lagen är till för att batterier ska kunna kasseras utan att skada miljön. Lämna endast in urladdade batterier för kassering. SRD 250 A2...
 • Page 65: Bilaga

  87,5 - 108 MHz Frekvens AM (MV) 526,5 - 1606,5 kHz Drifttemperatur +5 - +40 °C Fuktighet (utan kondensation) 5 - 90 Mått (B x H x D) 14,3 x 13,3 x 8,3 Vikt ca 455 Skyddsklass SRD 250 A2...
 • Page 66: Information Om Ec-Överensstämmelse

  ömtåliga delar som t ex knappar och batterier. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt. Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefi lial upphör garantin att gälla. SRD 250 A2...
 • Page 67: Service

  När garantitiden är slut kostar det pengar att reparera apparaten. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 66666 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 66666 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SRD 250 A2...
 • Page 68 SRD 250 A2...
 • Page 69 Deaktivering af alarm ....... . . 80 Deaktivering af vækkefunktionen ......80 SRD 250 A2...
 • Page 70 Importør ......... . . 87 SRD 250 A2...
 • Page 71: Introduktion

  Introduktion Introduktion Informationer til denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er del af clockradioen SRD 250 A2 og giver vigtige informationer om anvendelsesområdet, sikkerhe- den, tilslutningen samt betjeningen af denne. Betjeningsvejlednin- gen skal altid opbevares i nærheden af clockradioen. Den skal læses og anvendes af alle personer, som betjener og afhjælper fejl på...
 • Page 72 En advarselsinfo på dette faretrin markerer en mulig materiel skade. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader. ► Følg anvisningerne i denne advarselsinfo for at undgå materielle skader. SRD 250 A2...
 • Page 73: Sikkerhed

  Clockradioen bruger også strøm på standby-indstillingen. For at afbryde radioen fuldstændigt fra nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Derfor skal den stilles, så der altid er uhindret adgang til stikkontakten, så stikket omgående kan trækkes ud i nødssituationer. SRD 250 A2...
 • Page 74: Anvendelse Af Batterier

  Kontrollér clockradioen for udvendige, synlige skader før brug. Tænd ikke for clockradioen, hvis den er beskadiget eller har været faldet på gulvet. ■ Hvis ledningen eller tilslutningerne beskadiges, skal du lade dem udskifte af en autoriseret reparatør eller af kundeservice. SRD 250 A2...
 • Page 75 ■ Undgå direkte solpåvirkning. ■ Træk altid ledningen ud af stikket ved at holde på stikkontakten og ikke ved at trække i ledningen. ■ Træk altid stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår fejl samt ved tordenvejr. SRD 250 A2...
 • Page 76: Betjeningselementer

  DOWN-knap: Indstillinger nedad Batterirum UP-knap: Indstillinger opad TIME-knap: Indstilling af klokkeslæt SLEEP-knap: Indstilling af automatisk deaktivering AL2-knap: Indstilling af alarmtid 2 AL1-knap: Indstilling af alarmtid 1 Strømledning VOL-indstilling: Indstilling af lydstyrke DIMMER-kontakt: Indstilling af displaybelysningen SRD 250 A2...
 • Page 77: Opstilling Og Tilslutning

  ■ Stil clockradioen på et fast, fl adt og vandret underlag. ■ Stil clockradioen, så ventilationsåbningerne ikke er dækket til. ■ Stil ikke clockradioen i varme, våde eller meget fugtige omgivelser eller i nærheden af brændbart materiale. SRD 250 A2...
 • Page 78: Eltilslutning

  Batteriet betyder, at det interne ur går videre ved en strømafbrydelse. Når strømmen vender tilbage, vises den rigtige tid automatisk på displayet BEMÆRK ► Display, radio og vækkeur fungerer ikke i nøddrift. SRD 250 A2...
 • Page 79: Etablering Af Strømforsyning

  ) og 12-timers-indstillingen ( BEMÆRK ► Når 12-timers-visningen er indstillet, fremkommer der et punkt (PM) fra kl. 12:00 om middagen øverst til venstre i displayet ♦ Tryk på TIME-knappen igen for at overtage indstillingen. I displayet blinker timevisningen. SRD 250 A2...
 • Page 80: Radiofunktion

  Tryk kort på /BAND-knappen for at indstille det ønskede frekvensbånd. Ved FM-modtagelse lyser MHz/FM-LED , ved AM-modtagelse lyser kHz/AM-LED ♦ Indstil den ønskede kanal med TUNING-indstillingen ♦ Tryk på POWER/BAND-tasten i ca. 2 sekunder for at slukke for apparatet. SRD 250 A2...
 • Page 81: Programmering Af Vækketider Og Vækketype

  . Den indstil- lede vækketid overtages, og i displayet vises vækketypen. ♦ Tryk på UP-knappen for at indstille den ønskede vækketype = alarmtone eller = radio). ♦ Tryk igen på AL1-knappen eller AL2-knappen for at over- tage indstillingerne. SRD 250 A2...
 • Page 82: Aktivering Af Vækkefunktionen

  Slumrefunktion (”SNOOZE”-funktion) ♦ Tryk på SNOOZE-knappen, mens alarmen lyder for at deakti- vere alarmen forbigående. Efter 6 minutter lyder alarmen igen. BEMÆRK ► Hvis slumrefunktionen er aktiveret, fremkommer der øverst til højre i displayet et punkt ( SRD 250 A2...
 • Page 83: Automatisk Deaktivering (Sleep-Funktion)

  Stil DIMMER-kontakten på HIGH, hvis meldingerne på displayet skal vises lysere. ♦ Stil DIMMER-kontakten på LOW, hvis meldingerne på displayet skal vises mørkere. ♦ Stil DIMMER-kontakten på AUTO, hvis visningerne i displayet skal indstilles automatisk efter lysforholdene. SRD 250 A2...
 • Page 84: Afhjælpning Af Fejl

  Støj ved radio- modtagelsen Prøv at forbedre modta- Modtagelsen er for gelsen ved at fl ytte svag. ledningsantennen. BEMÆRK ► Hvis du ikke kan løse problemet med de anførte trin, bedes du henvende dig til kundeservice. SRD 250 A2...
 • Page 85: Rengøring

  Rengør apparatets overfl ader med en blød, tør klud. Opbevaring Hvis clockradioen ikke skal bruges i længere tid, skal den afbrydes fra strømforsyningen, batterierne skal tages ud og opbevares på et rent, tørt sted uden direkte solpåvirkning. SRD 250 A2...
 • Page 86: Dk Bortskaff Else

  Alle forbrugere er efter loven forpligtede til at afl evere batterier på et indsamlingssted i kommunen eller i forretninger. Denne forpligtelse hjælper med til, at batterierne kan bortskaff es på en miljøvenlig måde. Levér kun batterierne tilbage i afl adet tilstand. SRD 250 A2...
 • Page 87: Tillæg

  Frekvens FM 87,5 - 108 MHz Frekvens AM 526,5 - 1606,5 kHz Funktionstemperatur +5 - +40 °C Fugt (ingen kondensering) 5 - 90 Mål (B x H x D) 14,3 x 13,3 x 8,3 Vægt ca. 455 Beskyttelsesklasse SRD 250 A2...
 • Page 88: Info Til Ec-Overensstemmelseserklæringen

  Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien. SRD 250 A2...
 • Page 89: Service

  Skader og mangler, der eventuelt allerede fi ndes ved køb, skal an- meldes lige efter udpakningen og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparationer betalingspligtige. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 66666 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SRD 250 A2...