Page of 72

Indesit WITL 86 Instructions For Use Manual

Indesit washing machine instructions witl 86.
Hide thumbs

   Summary of Contents for Indesit WITL 86

 • Page 4

  LEDs Detergent dispenser LEDs...

 • Page 10

  Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4...

 • Page 16

  Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû...

 • Page 17

  Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí...

 • Page 18

  •...

 • Page 23

  Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð...

 • Page 28

  Luces testigo Contenedor de detergentes Luces testigo TAPA BLOQUEADA...

 • Page 34

  Limpieza: Desmontaje: Fig. 1 Fig. 2 Reinstalación: Fig. 3 Fig. 4...

 • Page 38

  A csomagolóanyag nem gyermekjáték A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz. Illessze az A tömí lennie...

 • Page 39

  Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva. A hálózati kábelt csak megbízott szakember cserélheti. °C ;...

 • Page 41

  1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra...

 • Page 42

  2. Rakja be a mosnivalót, töltse be a mosószert és adalékanyagokat (lásd 44. oldal), majd zárja össze az dob szárnyait, és csukja le a fedelet! 9 0 ° C 9 0 ° C 6 0 ° C 4 0 ° C 4 0 °...

 • Page 45

  A mosógépet a nemzetközi biztonsági szabványok...

 • Page 46

  Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy rossz szagok keletkezzenek. A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve, melynek nincs szüksége tisztítási és karbant az óra járásával ellentétes irányban forgatva csavarja le a fedelet természetes, hogy egy kevés víz kifolyik; Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.

 • Page 48

  öz.

 • Page 50

  Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji...

 • Page 51

  tupná. °...

 • Page 52

  ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Kontrolky...

 • Page 54

  9 0 °C 9 0 °C 6 0 °C 4 0 °C 4 0 °C °C 4 0 °C 4 0 °C 4 0 °C 3 0 °C 6 0 °C 4 0 °C °C 3 0 °C °C 3 0 °C...

 • Page 57

  ízení.

 • Page 62

  V pr iné. šného vstupného hrdla, situovaného vpravo hore...

 • Page 63

  0°...

 • Page 66

  9 0 ° C 9 0 ° C 6 0 ° C 4 0 ° C 4 0 ° C ° C 4 0 ° C 4 0 ° C 4 0 ° C 3 0 ° C 6 0 ° C 4 0 °...

 • Page 67

  viï str. 68...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: