Download Print this page

Silvercrest Home Tech User Manual And Service Information

Speaker system in a contemporary design
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HO ME TECH
Speaker System
in a contemporary design
Speaker System
GB
in a contemporary design
IE
User manual and service information
Högtalarsystem
SE
i snygg design
Bruksanvisning och
serviceinformation
Lautsprechersystem
in modernem Design
Bedienungsanleitung
CH
& Serviceinformationen
SP-2010
Kaiutinsetti
FI
moderni malli
Käyttöopas ja huolto-ohjeet
Højtalersystem
DK
i moderne design
Brugervejledning og
serviceinformation

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest Home Tech

 • Page 1 HO ME TECH Speaker System in a contemporary design Speaker System Kaiutinsetti in a contemporary design moderni malli User manual and service information Käyttöopas ja huolto-ohjeet Högtalarsystem Højtalersystem i snygg design i moderne design Bruksanvisning och Brugervejledning og serviceinformation serviceinformation Lautsprechersystem in modernem Design Bedienungsanleitung...
 • Page 2 English ....................1 Suomi ....................15 Svenska.................... 27 Dansk ....................39 Deutsch .................... 51...
 • Page 3: Table Of Contents

  Disposal of old devices..............6 Operating elements and connections..........7 Installation..................8 System requirements ..............8 Please note before connection!............. 8 Connecting the 2.1 speaker system ..........9 Operation................... 9 Troubleshooting ................10 Technical data................. 11 Warranty conditions ............... 12 Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 4: Supplied Items

  2.1 loudspeaker system ... • is not used as intended. • is damaged, incomplete or modified prior to connection and use. The 2.1 loudspeaker system may only be used for private purposes, and not for industrial or commercial purposes. Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 5: Legal Stipulations

  Compliance with these standards is no longer guaranteed in the event of unauthorised modification or changes to the device. The manufacturer does not accept liability for any damage occurring as a result. Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 6: Operating Environment/Environmental Conditions

  10 cm space on all sides; • The magnets inside the loudspeakers can cause interference on other electrical devices (e.g. mobile phones). For this reason keep the loudspeakers away from other electronic devices. Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 7: Power Supply

  Inspect the mains cable from time to time. Do not use adapter plugs or extension cables that do not comply with applicable safety standards, and do not make any alterations to the mains cable or mains plug! Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 8: Care And Repair

  The proper disposal of the old product in this manner will prevent en- vironmental pollution and human health hazards. For further informa- tion about proper disposal contact your local authorities, waste dis- posal office or the shop where you bought the device. Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 9: Operating Elements And Connections

  (e.g. computer, MP3 player) : Mains switch (on/off switch) : LED indicator (lights up when the subwoofer is ready for opera- tion) VOLUME: Adjusting the volume TREBLE: Adjusting the high and midrange output BASS: Adjusting the low range output Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 10: Installation

  / audio device / mains socket must be selected so that the length of the respective cable is suffi- cient. The cables should never be put under strain. • Read the section "Safety Instructions" Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 11: Connecting The 2.1 Speaker System

  3. Adjust the volume of all speakers with the "VOLUME" control knob. 4. Adjust the high and midrange levels with the "TREBLE" control knob and the low range level with the "BASS" control knob. Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 12: Troubleshooting

  • The audio output of your audio device is not functional: Refer to the audio device documentation. No audio output on No connection between the satellite loud- satellite loud- speakers and the subwoofer: Check the speakers loudspeaker connection. indicator lights up. Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 13: Technical Data

  220 - 240 V AC, 50/60 Hz Power consumption during operation 40 W max. in standby Power output (RMS) At 1% total harmonic distortion Subwoofer 12 W Satellites 3 W each Frequency range 80 Hz - 18 KHz Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 14: Warranty Conditions

  English Warranty conditions Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 15 English Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 16 English Silvercrest 2.1-Speaker System SP2010...
 • Page 17: Suomi

  Korjaus ja huolto ................. 20 Vanhojen laitteiden hävitys............20 Käyttöelementit ja liitännät ............21 Asennus................... 22 Järjestelmävaatimukset............... 22 Huomioi ennen liittämistä! ............22 2.1-kaiutinjärjestelmän liitäntä ............. 23 Käyttö....................23 Häiriönpoisto................... 24 Tekniset tiedot ................25 Takuuehdot ..................26 Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 18: Toimituksen Sisältö

  Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista. Valmistaja ei ota mitään vastuuta, jos ... • 2.1-kaiutinjärjestelmää ei käytetä määräysten mukaisesti. • 2.1-kaiutinjärjestelmä otetaan käyttöön vaurioituneena, epätäydellisenä tai muunnettuna. 2.1-kaiutinjärjestelmää saa käyttää ainoastaan yksityisiin tarkoituksiin eikä teolliseen ja kaupalliseen käyttöön. Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 19: Oikeudelliset Määräykset

  2006/95/EC mukainen. Lisäksi tuote täyttää ecodesign-direktiivin 2009/125/EC täytäntöönpanoasetuksella 1275/2008. EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tämän käyttöoppaan lopussa. Jos laitteeseen tehdään omavaltainen muutos tai muunnos, näiden normien mukaisuutta ei enää taata. Valmistaja ei ota mitään vastuuta niistä aiheutuvista vaurioista. Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 20: Käyttöympäristö/Ympäristöolosuhteet

  • että bassokaiuttimelle taataan aina riittävä tuuletus. Bassokaiutinta ei saa sijoittaa esimerkiksi paksulle matolle tai sängylle ja sen kaikille puolille täytyy jättää vähintään 10 cm väli. • Kaiuttimissa olevat magneetit saattavat häiritä muita sähkölaitteita (esim. matkapuhelimia). Säilytä siksi kaiutinten ja muiden sähkölaitteiden välillä etäisyys. Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 21: Virransyöttö

  Viallinen verkkokaapeli voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tarkasta verkkokaapeli aika ajoin. Älä käytä sellaista pistokesovitinta tai jatkojohtoa, joka ei ole voimassa olevien turvallisuusstandardien mukainen. Älä myöskään kajoa verkkokaapeliin ja verkkopistokkeeseen! Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 22: Korjaus Ja Huolto

  Toimita tämä laite kyseisenä ajankohtana ehdottomasti paikalliseen lähellä olevaan vanhojen laitteiden keräyspaikkaan. Hävittämällä vanhan laitteen määräystenmukaisesti ehkäiset ympäristövahinkoja sekä oman henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantumisen. Vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia lisätietoja saa paikkakunnan hallinnoelimiltä, jätehuoltoviranomaisilta sekä tämän tuotteen myyntipaikasta. Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 23: Käyttöelementit Ja Liitännät

  : Äänikaapeli, jonka kummassakin päässä on 3,5 mm jakkipistoke äänilaiteliitäntää varten (esim. tietokone, MP3-soitin) : Verkkokytkin (kytkin päälle/pois) : LED-palkki (valo palaa, kun bassokaiutin on käyttövalmis) VOLUME: Äänenvoimakkuuden säätö TREBLE: Korkeiden ja keskiäänien säätö BASS: Matalien äänien säätö Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 24: Asennus

  Bassokaiuttimen ja satelliittikaiutinten / äänilaitteen / verkkopistorasian väliset etäisyydet on valittava siten, että kyseiset kaapelipituudet varmasti riittävät. Kaapelit eivät saa olla jännitteisiä eikä niihin saa kytkeä jännitettä. • Lue luku "Turvallisuusohjeet". Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 25: 2.1-Kaiutinjärjestelmän Liitäntä

  2. Kytke äänilaitteeseen (tietokone tai MP3-soitin) virta. Lue sitä varten äänilaitteen dokumentaatio. 3. Säädä kaikkien kaiutinten äänenvoimakkuutta kiertokytkimellä "VOLUME" (äänenvoimakkuus). 4. Säädä korkeita ja keskiääniä kiertokytkimellä "TREBLE" (diskantti) ja matalia ääniä kiertokytkimellä "BASS" (basso). Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 26: Häiriönpoisto

  (äänenvoimakkuus) myötäpäivään. • Äänilaitteen ja bassokaiuttimen välillä ei ole ääniyhteyttä: Tarkista ääniyhteys. • Äänilaitteen äänilähtö ei ole toimintavalmis: Lue äänilaitteen dokumentaatio. Satelliittikaiuttimista Satelliittikaiuttimien ja bassokaiuttimen ei tule ääntä, mutta välillä ei ole yhteyttä: Tarkista kaiutinyhteys. LED-palkissa palaa valo. Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 27: Tekniset Tiedot

  5 - 35 °C; maks. 85 % suht. kosteus ilmankosteus Virransyöttö 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Tehonkulutus käytön aikana maks. 40 W sammutettuna Lähtöteho (RMS) 1 % särökertoimella Bassokaiutin 12 W Satelliittikaiuttimet kukin 3 W Taajuusalue 80 Hz - 18 KHz Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 28: Takuuehdot

  Suomi Takuuehdot Silvercrest 2.1-Kaiutinsetti SP2010...
 • Page 29: Svenska

  Bortskaffning av förbrukade apparater ........32 Manöverelement och anslutningar ..........33 Installation..................34 Systemkrav ................. 34 Tag i beaktande före anslutandet!..........34 Anslutning av 2.1-högtalarsystemet ..........35 Användning ..................35 Avlägsna störningar ............... 36 Tekniska data .................. 37 Garantivillkor................... 38 Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 30: Leveransomfattning

  Tillverkaren tar inget ansvar om 2.1 högtalarsystemet... • inte används på avsett sätt. • tas i bruk när det är skadat, ofullständigt eller modifierat. 2.1 högtalarsystemet får användas endast för privata, och inte för kommersiella eller industriella ändamål. Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 31: Rättsliga Bestämmelser

  2009/125/EC med förordningen 1275/2008. CE- konformitetsförklaringen hittar du i slutet av denna handbok. När en modifikation av apparaten genomförs på egen hand, är uppfyllandet av dessa normer inte längre garanterat. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som blir följden av detta. Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 32: Användningsmiljö/Omgivningsförhållanden

  Subwoofern på en tjock matta eller på en säng och lämna åtminstone 10 cm fritt utrymme åt alla håll. • Magneterna som finns i högtalarna kan störa andra elektriska apparater (t.ex. mobiltelefoner). Håll därför högtalarna på avstånd från andra elektriska apparater. Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 33: Strömförsörjning

  Alla kablar skall dras så att ingen stiger på dem och att de inte är i vägen för någon. En skadad nätsladd kan orsaka brand eller elstöt. Kontrollera näsladden då och då. Använd inga adapterkontakter eller skarvsladdar, som inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder och genomför inga ingrepp på nätsladden eller stickkontakten! Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 34: Reparation Och Skötsel

  Genom att bortskaffa den förbrukade produkten på korrekt sätt undviker du miljöskador och risker för din egen hälsa. Ytterligare information om bortskaffning av den förbrukade produkten får du av kommunalförvaltningen, förvaltningen för avfallshantering eller i den affär där du har köpt den här produkten. Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 35: Manöverelement Och Anslutningar

  : Audiokabel med 3,5-mm plugg i båda ändorna för anslutning av ljudkällan (t.ex. dator, MP 3 -spelare) : Strömbrytare (Till/Från-brytare) : LED-indikator (lyser när Subwoofern är driftklar) VOLUME: inställning av ljudstyrkan TREBLE: inställning av diskanten och mellanregistret BASS: inställning av basen Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 36: Installation

  Avståndet mellan Subwoofer och satellithögtalarna / ljudkälla / eluttag måste väljas så att respektive kablar är tillräckligt långa. Kablarna får inte vara spända resp. bli det i något skede. • Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter". Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 37: Anslutning Av 2.1-Högtalarsystemet

  2. Koppla på ljudkällan (dator eller MP3-spelare). Läs dokumentationen för din ljudkälla angående detta. 3. Ställ in högtalarens ljudstyrka med vridreglaget "VOLUME". 4. Ställ in diskanten och mellanregistret med vridreglaget "TREBLE" och basen med vridreglaget "BASS". Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 38: Avlägsna Störningar

  "VOLUME" på Subwoofern medurs. • Ingen ljudförbindelse mellan ljudkällan och Subwoofern: kontrollera ljudförbindelsen. • Din ljudkällas ljudutgång är inte driftklar: läs ljudkällans dokumentation. Inget ljud Ingen förbindelse mellan satellithögtalare satellithögtalarna, och Subwoofer: kontrollera även LED- högtalarförbindelsen. indikatorn lyser. Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 39: Tekniska Data

  5 - 35 °C; max. 85 % rel. fuktighet luftfuktighet Strömförsörjning 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Effektförbrukning i drift max. 40 W frånkopplad Utgångseffekt (RMS) vid 1% distorsion Subwoofer 12 W Satelliter 3 W var Frekvensområde 80 Hz - 18 KHz Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 40: Garantivillkor

  Svenska Garantivillkor Silvercrest 2.1-Högtalarsystem SP2010...
 • Page 41: Dansk

  Bortskaffelse af udtjente apparater ..........44 Betjeningselementer og tilslutninger..........45 Installation..................46 Systemkrav ................. 46 Læs dette før tilslutning! .............. 46 Tilslutning af 2.1-højttalersystemet..........47 Betjening ..................47 Fejlafhjælpning ................48 Tekniske data .................. 49 Garantibetingelser ................50 Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 42: Pakkens Indhold

  Enhver anden anvendelse er ikke en korrekt anvendelse. Producenten hæfter ikke hvis 2.1- højttalersystemet ... • ikke anvendes korrekt, • anvendes, hvis det er ufuldstændigt eller modificeret. 2.1-højttalersystemet må kun bruges til private formål, ikke i industrielt eller kommercielt øjemed. Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 43: Juridiske Bestemmelser

  Hvis du selv modificerer eller ændrer apparatet, er der ikke længere garanti for at disse normer bliver overholdt. Producenten hæfter ikke for skader, der er et resultat af ovennævnte modificeringer eller ændringer. Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 44: Driftsomgivelser/Omgivelsesbetingelser

  10 cm til alle sider. • Magneterne inden i højttalerne kan forstyrre andre elektriske apparater (f.eks. mobiltelefoner). Placer derfor højttalerne i god afstand fra andre elektroniske apparater. Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 45: Strømforsyning

  Læg alle kabler, så ingen træder på dem eller snubler over dem. Et beskadiget netkabel kan forårsage en brand eller elektrisk stød. Kontroller netkablet med jævne mellemrum. Anvend ikke adapterstik eller forlængerledninger, der ikke opfylder de gældende sikkerhedsnormer, og manipuler ikke med netkablerne og netstikkene. Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 46: Reparation Og Pleje

  Ved at bortskaffe det gamle produkt korrekt, undgår du miljøskader og at udsætte dit eget helbred for fare. Du kan få yderligere oplysninger om bortskaffelse af udtjente produkter på kommunalforvaltningen, hos de lokale renovationsmyndigheder, eller i den forretning hvor produktet er købt. Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 47: Betjeningselementer Og Tilslutninger

  : Audio-kabel med 3,5-mm-jackstik i begge ender til tilslutning af audioapparat (f.eks. computer, MP3-afspiller) : Tænd-/Slukknap : LED-lampe (lyser når subwooferen er klar til brug) VOLUME (LYDSTYRKE): Indstilling af lydstyrken TREBLE (DISKANT): Indstilling af høje toner og mellemtoner BASS (BAS): Indstilling af dybe toner (bas) Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 48: Installation

  Afstanden mellem subwooferen og satellithøjttalerne / audioapparatet / stikkontakten, skal være således, at de pågældende kablers længde er tilstrækkelig. Kablerne må ikke være stramme, eller risikere at blive strammet. • Læs kapitlet "Sikkerhedsanvisninger". Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 49: Tilslutning Af 2.1-Højttalersystemet

  2. Tænd for audioapparatet (computer eller MP3-afspiller). Læs også dokumentationen til audioapparatet. 3. Reguler alle højttaleres lydstyrke med drejeknappen "VOLUME" (LYDSTYRKE). 4. Reguler høje toner og mellemtoner med drejeknappen "TREBLE" (DISKANT) og de dybe toner med drejeknappen "BASS" (BAS). Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 50: Fejlafhjælpning

  • Ingen audioforbindelse mellem audioapparat og subwoofer. Kontroller audioforbindelsen. • Audioudgangen på dit audioapparat er ikke klar til brug: Læs dokumentationen til audioapparatet. Ingen lyd fra Ingen forbindelse mellem satellithøjttalere satellithøjttalerne, og subwoofer. Kontroller men LED-lampen højttalerforbindelsen. lyser. Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 51: Tekniske Data

  5 - 35 °C; maks. 85 % rel. fugtighed luftfugtighed Strømforsyning 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Strømforbrug i brug maks. 40 W slukket Udgangseffekt (RMS) ved 1% klirfaktor Subwoofer 12 W Satellithøjttalere á 3 W Frekvensområde 80 Hz - 18 KHz Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 52: Garantibetingelser

  Dansk Garantibetingelser Silvercrest 2.1-Højtalersystem SP2010...
 • Page 53: Deutsch

  Reparatur und Pflege ..............57 Entsorgung von Altgeräten............57 Bedienelemente und Anschlüsse ..........58 Installation..................59 Systemanforderungen ..............59 Vor dem Anschließen beachten! ..........59 2.1-Lautsprechersystem anschließen ......... 60 Bedienung ..................60 Störungsbeseitigung ..............61 Technische Daten ................62 Garantiebedingungen..............63 Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 54: Lieferumfang

  Eine zu hohe Lautstärke kann bei Anwesenden zu Hörschäden führen. • Neue Geräte können während der ersten Betriebsstunden einen Geruch abgeben. Dieser ist unvermeidbar und verschwindet in recht kurzer Zeit. Lüften Sie bis dahin den Raum regelmäßig. Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 55: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  • Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiebe- dingungen finden Sie im hinteren Teil dieses Handbuchs. Bei Ga- rantieansprüchen legen Sie den Kaufbeleg des 2.1-Lautspre- chersystems bereit und rufen Sie unsere Hotline an (Telefonnum- mer siehe Garantiebedingungen). Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 56: Hinweise Zur Konformität

  Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC mit der Durchführungsverord- nung 1275/2008. Die EC-Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs. Bei eigenmächtigem Umbau oder Änderung des Gerätes ist die Ein- haltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Der Hersteller über- nimmt keine Haftung für hieraus entstehende Schäden. Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 57: Betriebsumgebung/Umweltbedingungen

  Teppich oder auf ein Bett und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten. • Die Magnete innerhalb der Lautsprecher können andere elekt- rische Geräte (z. B. Mobiltelefone) stören. Halten Sie mit den Lautsprechern deshalb Abstand zu anderen elektronischen Gerä- ten. Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 58: Stromversorgung

  Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den gel- tenden Sicherheitsnormen entsprechen, und nehmen Sie auch keine Eingriffe am Netzkabel und Netzstecker vor! Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 59: Reparatur Und Pflege

  Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Produktes vermei- den Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Ge- sundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Produktes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 60: Bedienelemente Und Anschlüsse

  : Audio-Kabel beidseitig mit 3,5-mm-Klinkenstecker zum Anschluss an das Audio-Gerät (z. B. Computer, MP3-Player) : Netzschalter (Ein/Aus-Schalter) : LED-Leiste (leuchtet, wenn der Subwoofer betriebsbereit ist) VOLUME: Lautstärke einstellen TREBLE: Höhen und mittlere Töne einstellen BASS: Tiefen einstellen Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 61: Installation

  Unterlage stehen. Der Abstand zwischen Subwoofer und Satelliten-Lautsprecher / Audio-Gerät / Netz-Steckdose muss so gewählt sein, dass die entsprechenden Kabellängen sicher ausreichen. Die Kabel dürfen nicht unter Spannung stehen bzw. geraten. • Lesen Sie das Kapitel "Sicherheitshinweise". Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 62: 2.1-Lautsprechersystem Anschließen

  Lesen Sie dazu die Dokumentation zum Audio-Gerät. 3. Regeln Sie die Lautstärke aller Lautsprecher über den Drehschal- ter "VOLUME". 4. Regeln Sie die Höhen und mittleren Töne über den Drehschalter "TREBLE" und die tiefen Töne über den Drehschalter "BASS". Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 63: Störungsbeseitigung

  Gerät und Subwoofer: Überprüfen Sie die Audio-Verbindung. • Audio-Ausgang Ihres Audio-Gerätes ist nicht betriebsbereit: Lesen Sie die Doku- mentation zum Audio-Gerät. Kein Ton über Sa- Keine Verbindung zwischen Satelliten-Laut- telliten-Lautsprecher, sprecher und Subwoofer: Überprüfen Sie aber LED-Leiste die Lautsprecher-Verbindung. leuchtet. Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 64: Technische Daten

  5 - 35 °C; max. 85 % rel. Feuchte feuchte Stromversorgung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme im Betrieb max. 40 W ausgeschaltet Ausgangsleistung (RMS) bei 1% Klirrfaktor Subwoofer 12 W Satelliten je 3 W Frequenzbereich 80 Hz - 18 KHz Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 65: Garantiebedingungen

  Deutsch Garantiebedingungen Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 66 Deutsch Silvercrest 2.1-Lautsprecher-System SP2010...
 • Page 68 TARGA GmbH Ma t- No: Lange Wende 41 D-59494 Soest 1584555 www.silvercrest.cc 1580392...

This manual is also suitable for:

Home tech sp-2010