Download Print this page

Silvercrest 281566 Operating Instructions And Safety Instructions

Bluetooth speaker tower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
®
Bluetooth
Bluetooth
®
SPEAKER TOWER
Operating instructions and safety instructions
®
-SOUNDTOWER
Bluetooth
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
IAN 281566
SPEAKER TOWER SSTB 10 A1
GLASBENI STOLP Bluetooth
Navodila za uporabo in varnostni napotki
®

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest 281566

 • Page 1 ® SPEAKER TOWER SSTB 10 A1 Bluetooth Bluetooth ® SPEAKER TOWER GLASBENI STOLP Bluetooth ® Operating instructions and safety instructions Navodila za uporabo in varnostni napotki ® -SOUNDTOWER Bluetooth Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 281566...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 3 Bluetooth ® SPEAKER TOWER SSTB 10 A1 Bluetooth ® SPEAKER TOWER GLASBENI STOLP Bluetooth ® Operating instructions and safety instructions Navodila za uporabo in varnostni napotki Bluetooth ® -SOUNDTOWER Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 281566...
 • Page 4: Table Of Contents

  Contents Introduction ....2 Connecting a playback device 11 Information concerning these Connecting a playback device operating instructions ... . . 2 using a 3.5 mm jack cable .
 • Page 5: Introduction

  Introduction Information concerning these operating instructions Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guide- lines.
 • Page 6: Warnings Used

  Warnings used The following warnings are used in these operating instructions: DANGER A warning at this hazard level indicates a potentially hazardous situation. Failure to avoid this hazardous situation could result in severe injuries or even death. ► Follow the instructions in this warning notice to avoid the risk of serious injuries or death.
 • Page 7: Safety

  Safety In this section, you will find important safety instructions for using the device. The device complies with the statutory safety regulations. Improper use may result in personal injury and property damage. Basic safety guidelines To ensure safe operation of the device, follow the safety guidelines set out below: ■...
 • Page 8: Notes On The Radio Interface

  ■ Do not place any heavy objects on the device. The storage compartment is used only for storage of connected playback devices. ■ Keep the device away from open flames (e.g. candles) at all times. Do not place burning candles on or next to the product. This will help to prevent fires.
 • Page 9: Notes On Batteries And Rechargeable Batteries

  Notes on batteries and rechargeable batteries DANGER Mishandling batteries can cause fires, explosions, leakages or other hazards! ► Do not swallow the battery; there is a danger of chemical burns. ► The supplied remote control contains a button cell battery. If this button cell battery is swallowed, it can lead to serious internal burns within 2 hours that can lead to death.
 • Page 10: Initial Operation

  Initial operation Unpacking ♦ Remove all parts of the device and the operating instructions from the box. ♦ Remove all packaging material. Check the package contents (For illustrations see the fold-out page) The following components are included in delivery: ● Speaker Tower SSTB 10 A1 Bluetooth ®...
 • Page 11: Set-Up Location Requirements

  Set-up location requirements For safe and trouble-free operation of the device , the set-up location must fulfil the following requirements: ■ Place the device on a firm, flat and level surface. ■ Do not operate the device in a hot, wet or extremely damp environment. ■...
 • Page 12: Operating Components

  Operating components (For illustrations see the fold-out page) Figure A: Display Storage tray Infrared sensor FUNCTION button button button button button button DC IN connection socket AUX 1 connection socket (3.5 mm jack) AUX 2 connection socket (audio input jack R/L) Figure B: button MUTE button...
 • Page 13: Handling And Operation

  Handling and operation This section provides you with important information on handling and using the device. NOTE ► Most of the device’s functions can be operated by the buttons on the device as well as by the buttons on the remote control. Operation using the buttons on the device Button Function...
 • Page 14: Switch The Device On/Off

  Switch the device on/off On the device ♦ Press and hold down the button for approx. 2 seconds to switch on the device. The message appears briefly on the display and then the most recently used operating mode ( ) is shown. ♦...
 • Page 15: Connecting A Playback Device Using A Cinch Cable

  Connecting a playback device using a cinch cable Connect the audio input jacks R and L ♦ on the rear of the device using an audio cinch cable with the corresponding audio output sockets on the external audio device. Make sure that the red and white colour markings correspond.
 • Page 16: Troubleshooting

  NOTE ► The next time you turn on the device it will automatically connect to the last playback device connected. If your Bluetooth playback ® ® Bluetooth device does not automatically reconnect to the device, you will have to re-establish the connection to your Bluetooth playback device manu- ®...
 • Page 17 Fault Possible cause Remedy Switch on Bluetooth on your ® is not ® Bluetooth playback device. Please refer to its activated on the play- operating instructions for more infor- back device. mation. It is possible that not all Check the settings on your Blue- of Bluetooth devices ®...
 • Page 18: Cleaning

  Cleaning DANGER Risk of fatal injury from electrocution! ► Remove the mains adapter from the power socket before starting to clean the device. CAUTION Damage to the device! ► To avoid irreparable damage to the device, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
 • Page 19: Disposal Of Batteries

  Disposal of batteries Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are required by law to dispose of batteries at a collection point provided by their local community or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner.
 • Page 20 Device Operating voltage 12 V Power consumption (in operation) max. 24 W Power consumption (standby) max. 0.5 W Operating voltage – remote 3 V (1 x CR2025 button cell) control specification Version 2.1 + EDR ® Bluetooth Frequency band 2.402–2.480 GHz Supported Bluetooth profiles AVRCP and A2DP ®...
 • Page 21: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Kompernass Handels GmbH warranty Dear Customer, This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below. Warranty conditions The validity period of the warranty starts from the date of purchase.
 • Page 22: Service

  Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 281566 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH...
 • Page 23 ■ 20  │   SSTB 10 A1...
 • Page 24 Kazalo Uvod ....22 Priključitev naprave za predvajanje ....31 Informacije o teh navodilih za uporabo .
 • Page 25: Uvod

  Uvod Informacije o teh navodilih za uporabo Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna obvestila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporab- ljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost.
 • Page 26: Opozorila V Teh Navodilih

  Opozorila v teh navodilih V teh navodilih za uporabo se uporabljajo naslednje vrste svaril: NEVARNOST Svarilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno nevarno situacijo. Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do težkih telesnih poškodb ali do smrti. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite nevarnost hudih telesnih poškodb ali smrti.
 • Page 27: Varna Uporaba

  Varna uporaba V tem poglavju najdete pomembna varnostna navodila za ravnanje z napravo. Ta naprava ustreza predpisanim varnostnim določilom. Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb oseb in materialne škode. Osnovna varnostna navodila Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila: ■...
 • Page 28: Opombe Za Radijski Vmesnik

  ■ Izogibajte se neposrednemu vplivu sončnih žarkov na napravo. ■ Če napravo hitro prenesete iz toplega v hladno ali iz hladnega v toplo okolje, jo pustite 30 minut, da se njena temperatura uskladi z okoljem. ■ Napravo uporabljajte samo s priloženim napajalnikom. ■...
 • Page 29: Opombe Za Baterijo In Akumulator

  Opombe za baterijo in akumulator NEVARNOST Napačno ravnanje z litijevimi baterijami lahko povzroči požar, eksplozijo, iztekanje nevarnih snovi ali druge nevarne situacije! ► Ne pogoltnite baterije, obstaja nevarnost kemičnih razjed. ► Priloženi daljinski upravljalnik vključuje gumbasto baterijo. Če bi kdo to gum- basto baterijo pogoltnil, lahko v 2 urah povzroči hude notranje razjede, ki bi lahko povzročile smrt.
 • Page 30: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe Jemanje iz embalaže ♦ Iz škatle vzemite vse dele naprave in navodila za uporabo. ♦ Odstranite ves embalažni material. Preverjanje obsega dobave (slike so na zloženi strani) Komplet obsega naslednje komponente: ● Glasbeni stolp Bluetooth SSTB 10 A1 ®...
 • Page 31: Zahteve Za Mesto Postavitve

  Zahteve za mesto postavitve Za varno delovanje naprave brez napak mora mesto postavitve izpolnjevati nasle- dnje pogoje: ■ Napravo postavite na trdno, ravno in vodoravno podlago. ■ Naprave ne uporabljajte v vročem, mokrem ali zelo vlažnem okolju. ■ Pazite, da je od naprav, ki oddajajo toploto, na primer grelnikov, pečic itd., oddaljena najmanj 30 cm.
 • Page 32: Upravljalni Elementi

  Upravljalni elementi (slike so na zloženi strani) Slika A: Prikazovalnik Predal za odlaganje Infrardeče tipalo Tipka FUNCTION Tipka Tipka Tipka Tipka Tipka Priključna vtičnica DC IN Priključna vtičnica AUX 1 (vtičnica za 3,5-milimetrski vtič) Priključna vtičnica AUX 2 (zvočna vhodna vtičnica D/L) Slika B: Tipka Tipka MUTE...
 • Page 33: Upravljanje In Uporaba

  Upravljanje in uporaba V tem poglavju so navedena pomembna navodila za uporabo in delovanje naprave. OPOMBA ► Večino funkcij naprave je mogoče upravljati z gumbi na napravi in z daljinskim upravljalnikom. Upravljanje s tipkami na napravi Tipka Funkcija – Pridržite, da napravo vklopite/izklopite in vklopite/izklopite funkcijo Bluetooth ®...
 • Page 34: Vklop/Izklop Naprave

  Vklop/izklop naprave Na napravi ♦ Pritisnite in držite tipko približno 2 sekundi, da napravo izklopite. Na prikazovalniku se za kratek čas prikaže , nato pa se prikaže zadnji izbrani način ( ♦ Napravo izklopite tako, da tipko še enkrat pritisnete in držite približno 2 sekundi.
 • Page 35: Priključitev Naprave Za Predvajanje S Kablom Z Vtičem Rca

  Priključitev naprave za predvajanje s kablom z vtičem Na vhodni vtičnici R in L ♦ na hrbtni strani naprave priključite zvočni kabel z vtičema RCA, ki je povezan z ustreznima izhodnima vtičnicama zunanjega predvajalnika. Pri tem upoštevajte rdečo in belo barvno oznako. ♦...
 • Page 36: Odprava Napak

  OPOMBA ► Ob naslednjem vklopu se naprava znova poveže z nazadnje povezanim predvajalnikom Bluetooth . Če se vaš predvajalnik Bluetooth z napravo ® ® ne poveže samodejno, morate povezavo s predvajalnikom Bluetooth ® vzpostaviti ročno. Kako to storite, je podrobno opisano v navodilih za uporabo vašega predvajalnika Bluetooth ®...
 • Page 37 Napaka Možen vzrok Odprava napake Vklopite vmesnik Bluetooth ® Vmesnik Bluetooth ® predvajalniku. Za dodatne informacije na predvajalniku ni glejte navodila za uporabo predva- vključen. jalnika. Nekatere naprave Preverite nastavitve svoje naprave morda ® Bluetooth ® Bluetooth niso združljive. Znova opravite seznanjanje (glejte Povezave Predvajalnik ni povezan poglavje Seznanjanje naprave s...
 • Page 38: Čiščenje

  Čiščenje NEVARNOST Smrtna nevarnost zaradi električnega toka! ► Pred čiščenjem izvlecite napajalnik iz vtičnice. POZOR Poškodba naprave! ► Da ne bi prišlo do nepopravljive škode na napravi, poskrbite, da med čišče- njem v napravo ne more zaiti nikakršna vlaga. ► Ne uporabljajte grobih ali agresivnih čistilnih sredstev ali čistil z vsebnostjo topil.
 • Page 39: Akumulatorjev

  Odstranjevanje baterij/akumulatorjev Baterij/akumulatorjev ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je po zakonu dolžan oddati baterije/akumulatorje na zbirališču svoje občine/svoje četrti ali jih oddati v trgovini. Ta obveza služi temu, da se baterije/akumulatorji lahko oddajo za okolju prijazno odstranjevanje. Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne.
 • Page 40 Naprava Obratovalna napetost 12 V Poraba moči (delovanje) največ 24 W Poraba moči (pripravljenost) največ 0,5 W Delovna napetost daljinskega 3 V (1 x gumbasta baterija CR2025) upravljalnika Tehnični podatki vmesnika Različica 2.1 + EDR Bluetooth ® Frekvenčni pas od 2,402 do 2,480 GHz Podprti profili Bluetooth ®...
 • Page 41: Proizvajalec

  Pooblaščeni serviser Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 281566 Garancijski list 1) S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zave- zujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Page 42 Inhaltsverzeichnis Einführung ....40 Wiedergabegerät anschließen ....49 Informationen zu dieser Bedienungsanleitung ... .40 Wiedergabegerät mittels 3,5 mm- Klinkenkabel anschließen .
 • Page 43: Einführung

  Einführung Informationen zu dieser Bedienungsanleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinwei- se für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Page 44: Verwendete Warnhinweise

  Verwendete Warnhinweise In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet: GEFAHR Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation. Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verlet- zungen oder zum Tod führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schwe- ren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.
 • Page 45: Sicherheit

  Sicherheit In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen. Grundlegende Sicherheitshinweise Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshin- weise: ■...
 • Page 46: Hinweise Zur Funkschnittstelle

  ■ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Das Ablagefach dient nur zur Aufbewahrung von angeschlossenen Wiedergabegeräten. ■ Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Gerät fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf oder neben das Gerät. So helfen Sie Brände zu vermeiden.
 • Page 47: Batterie- Und Akkuhinweise

  Batterie- und Akkuhinweise GEFAHR Eine falsche Handhabung von Lithium Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen! ► Die Batterie nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung. ► Die mitgelieferte Fernbedienung beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Wird diese Knopfzellen-Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.
 • Page 48: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Auspacken ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Lieferumfang prüfen (Abbildungen siehe Ausklappseite) Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten: ● Soundtower SSTB 10 A1 ® Bluetooth ● Netzadapter QXS24C-120200 ●...
 • Page 49: Anforderungen An Den Aufstellort

  Anforderungen an den Aufstellort Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen: ■ Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache und waagerechte Unterlage. ■ Betreiben Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung.
 • Page 50: Bedienelemente

  Bedienelemente (Abbildungen siehe Ausklappseite) Abbildung A: Display Ablagefach Infrarotsensor Taste FUNCTION Taste Taste Taste Taste Taste Anschlussbuchse DC IN Anschlussbuchse AUX 1 (3,5 mm Klinkenbuchse) Anschlussbuchse AUX 2 (Audio-Eingangsbuchse R/L) Abbildung B: Taste Taste MUTE Taste Taste Taste Taste VOLUME + Taste VOLUME - Taste Taste AUX...
 • Page 51: Bedienung Und Betrieb

  Bedienung und Betrieb In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und Betrieb des Gerätes. HINWEIS ► Die meisten Funktionen des Gerätes lassen sich sowohl über die Tasten am Gerät, als auch über die Fernbedienung bedienen. Bedienung mit den Tasten am Gerät Taste Funktion –...
 • Page 52: Gerät Ein-/Ausschalten

  Gerät ein-/ausschalten Am Gerät ♦ Drücken und halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden, um das Gerät einzu- schalten. Im Display erscheint kurz die Anzeige und anschließend wird die zuletzt gewählte Betriebsart ( bzw. ) angezeigt. ♦ Drücken Sie die Taste erneut für ca.
 • Page 53: Anschließen

  Wiedergabegerät mittels Cinchkabel anschließen Verbinden Sie die Audio-Eingangsbuchsen R und L ♦ auf der Geräterückseite über ein Audio-Cinchkabel mit den entsprechenden Audio-Ausgangsbuchsen des externen Wiedergabegeräts. Beachten Sie dabei die Farbmarkierungen Rot und Weiß. ♦ Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste oder Drücken Sie so oft die Taste FUNCTION ♦...
 • Page 54: Fehlerbehebung

  HINWEIS ► Das Gerät verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth -Wiedergabegerät. Wenn Ihr ® -Wiedergabegerät sich nicht automatisch wieder mit dem Gerät ® Bluetooth verbindet, müssen Sie die Verbindung mit Ihrem Bluetooth -Wiedergabe- ® gerät manuell herstellen.
 • Page 55 Fehler Mögliche Ursache Behebung Schalten Sie die Bluetooth -Über- ® Die Bluetooth -Über- ® tragung an Ihrem Wiedergabegerät tragung am Wiederga- ein. Weitere Informationen finden Sie begerät ist nicht aktiviert. in dessen Bedienungsanleitung. Ggf. sind nicht alle Überprüfen Sie die Einstellungen an -Geräte ®...
 • Page 56: Reinigung

  Reinigung GEFAHR Lebensgefahr durch elektrischen Strom! ► Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. ACHTUNG Beschädigung des Gerätes! ► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät ein- dringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. ►...
 • Page 57: Batterien / Akkus Entsorgen

  Batterien / Akkus entsorgen Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.
 • Page 58 Gerät Betriebsspannung 12 V Leistungsaufnahme (Betrieb) max. 24 W Leistungsaufnahme (Standby) max. 0,5 W Betriebsspannung Fernbedienung 3 V (1 x CR2025 Knopfzelle) -Spezifikationen Version 2.1 + EDR ® Bluetooth Frequenzband 2,402 – 2,480 GHz Unterstützte Bluetooth -Profile AVRCP und A2DP ®...
 • Page 59: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 60: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 281566 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21...
 • Page 61 ■ 58  │   DE │ AT │ CH SSTB 10 A1...
 • Page 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij Stand der Informationen: 07 / 2016 · Ident.-No.: SSTB10A1-072016-2 IAN 281566...

This manual is also suitable for:

Sstb 10 a1