HP DVD Movie Writer Quich Start Manual page 22

Dvd movie writer
Table of Contents

Advertisement

HP DVD Movie Writer
överför eller arbetar med. I genomsnitt behövs ca 2,3
GB för en MPEG-2-videofil på 1 timme.
Det kan ställa hög krav på datorn att arbeta med video.
Se till att datorn åtminstone uppfyller
minimisystemkraven.
Copyrightlagstiftning i USA (Title 17, United States Code) och liknande
lagar i andra länder reglerar kopiering av material som skyddas av
upphovsrätt. HP-enhetens användare kan göra sig skyldig till
lagöverträdelser om enheten används till att skapa olagliga kopior av
skyddat material. Hewlett-Packard varken uppmuntrar eller samtycker till att
HP-enheten används för otillåten kopiering av material som skyddas av
upphovsrättslagstiftning.
Om du hittar ett fel i handboken eller om du har något förslag kan du skicka
ett e-postmeddelande till manuals@hp.com. Informationen som du skickar
kommer enbart att användas till att hjälpa oss utveckla framtida versioner av
den här handboken. Du kommer inte att få något svar på ditt brev. Om du
istället behöver kundsupport läser du i handboken Hjälpguide eller besöker
webbsidan www.hp.com/support.
© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Följande
information kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna
för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som
medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som
att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska
fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.
22

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents